back

Триває розробка обласної програми зайнятості населення на 2012-2013 роки

24-10-2011 | 17:36

24 жовтня заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус провела засідання робочої групи з розроблення обласної програми зайнятості населення на 2012-2013 роки.

Відкриваючи засідання, Наталія Білоус зазначила, що обласна програма зайнятості на 2012-2013 роки розробляється відповідно до завдань, визначених ст.14 Закону України «Про зайнятість населення», Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» і наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011р. № 383 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012 – 2013 роки”.

Мета програми – сприяння забезпеченню продуктивної зайнятості населення, підвищення його рівня життя, запровадження ефективних економічних та організаційно–правових механізмів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, зменшення обсягів тіньової зайнятості, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, зростання ролі соціального партнерства у здійсненні заходів щодо поліпшення ситуації на повному ринку праці, посилення соціального захисту безробітних.

Заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Володимир Кравченко охарактеризував стан ринку праці області, окреслив основні його проблеми.

Як він відмітив, послідовні дії обласної державної адміністрації з реалізації законодавства у сфері зайнятості, налагодження соціального діалогу між владою, роботодавцями та профспілками, інноваційні підходи у роботі служби зайнятості, сприяли позитивній динаміці на ринку праці області.

Зокрема, з метою вирішення проблеми безробіття та розширення сфери прикладання праці незайнятих громадян у січні-вересні 2011 року за рахунок усіх джерел фінансування в області створено 15,7 тис. нових робочих місць, що на 8,4 % більше від передбаченого обласною програмою зайнятості річного завдання і на 1,7 тисяч більше, ніж за цей період торік.

Розширення сфери прикладання праці відбулося за рахунок розвитку малого підприємництва, на яке припадає три чверті новостворених робочих місць.

Основними проблемами у сфері зайнятості населення залишаються: професійно-кваліфікаційна незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, скорочення робочих місць та вивільнення працівників, відсутність державної фінансово-кредитної підтримки перспективних інноваційно-інвестиційних проектів, неухильне зменшення чисельності трудових ресурсів, деформація їх статево-вікової структури.

Потребує поліпшення питання розв’язання проблем зайнятості населення в малих монофункціональних містах, соціальний захист громадян, які не спроможні на рівних конкурувати на ринку праці (молодь, інваліди, жінки з дітьми, звільнені у запас військовослужбовці).

Залишається складною ситуація на ринку праці сільської місцевості, чисельність зайнятих на підприємствах сільського господарства щороку продовжує зменшуватись на 10-12%.

Також Володимир Кравченко зупинився на основних напрямах регулювання ринку праці, які необхідно врахувати при розробці обласної програми зайнятості на 2012-2013 роки.

Заступник директора обласного центу зайнятості Максим Торжевський поінформував про прогноз зареєстрованого ринку праці та обсяги соціальних послуг незайнятому населенню на 2012-2013 роки.

В цілому очікується, що у 2011 році ринок праці становитиме понад 54 тис осіб, з них 35 тисяч надійде до служби зайнятості протягом року. Понад третину громадян буде працевлаштовано (зокрема на дотаційні робочі місця, завдяки допомозі по безробіттю започаткують власну справу).

Обсяги професійної підготовки досягнуть 5,1 тис. осіб, з них – не менше 87 - 90% громадян навчатимуться під конкретне замовлення роботодавців.

Загалом протягом 2011 року активними формами зайнятості буде охоплено понад 34 тис. чол.

Щодо тенденцій розвитку ситуації на ринку праці області у 2012- 2013 роках, то, за словами Максима Торжевського, перебіг подій, які відбуватимуться на регіональному ринку праці, буде зумовлений загальним соціально-економічним становищем, впливом місцевих особливостей господарського комплексу.

Пріоритетом діяльності служби зайнятості буде подальша робота з виявлення і розширення кола вакансій, взаємодії з роботодавцями щодо підбору кадрів, профдіагностичному обстеженню кожної особистості, оцінки її професійної придатності, організації необхідного професійного навчання або підвищення кваліфікації тощо.

Прогнозується, що у 2012 році ринок праці поповнять 37 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян – на 4,5 % більше проти показника 2011 року, загальний зареєстрований ринок праці становитиме 54 тис. осіб. У 2013 році звернення незайнятих громадян зростуть несуттєво, тому ринок залишиться практично на рівні попереднього року. Поліпшенню функціонування ринку праці, зокрема, сприятиме обґрунтований вибір громадянами виду діяльності та форми занятості відповідно до потреб ринку праці, самовизначення при виборі та планування кар’єри.

Система організації професійного навчання безробітних удосконалюватиметься в напрямку максимального задоволення потреб роботодавців в робітничих кадрах, навчання за індивідуальними планами, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях.

Пріоритетом у роботі служби зайнятості буде подальше розгортання активних програм сприяння зайнятості таких категорій громадян як молодь, жінки, соціально вразливі верстви населення (сироти, інваліди). Загалом рівень охоплення незайнятих громадян активними програмами у 2012 році становитиме 66 %, у 2013 – 67 %.

Підбиваючи підсумки засідання робочої групи, Наталія Білоус наголосила на необхідності надати до 7 листопада головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації пропозиції у вигляді аналітичної інформації та заходів реалізації програми, які за своїм змістом мають бути конкретними і відповідати напрямам розв’язання проблем у сфері зайнятості відповідно до структури програми.Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації