back

Увага! Конкурс проектів для інститутів громадянського суспільства

10-03-2015 | 16:40

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2015 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада», затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 23 грудня 2011 року.

Конкурс проводиться відповідно до наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації від 5 березня 2015 року № 6 «Про проведення у 2015 році конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету», постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14 червня 2012 року № 217 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, на виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету».

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подати інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

1. Вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів влади та місцевого самоврядування.

1.1. Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань та інших заходів за участі жителів територіальних громад області з визначення основних проблем територіальних громад області та ступеня їх вирішення місцевими органами влади.

1.2. Організація аналітичного дослідження щодо суспільних потреб певної соціальної групи жителів територіальних громад області.

1.3. Оцінка комунікацій місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства (обласний, міський, районний рівні) та вироблення пропозицій щодо їх покращення.

1.4. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку (обласний, міський, районний рівні) на основі вивчення потреб соціальних груп жителів області.

1.5. Вироблення критеріїв успішності діяльності місцевих органів влади щодо вирішення проблем територіальних громад області.

2. Проведення конкурсів проектів серед інститутів громадянського суспільства щодо організації процесу інформування жителів області щодо здійснення реформ.

2.1. Проведення інститутами громадянського суспільства інформаційних заходів у сфері реформування сфери ЖКГ, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, пенсійного забезпечення, регуляторної політики, розвитку підприємництва.

2.2. Інформаційний супровід практичної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері реформування сфери ЖКГ, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, пенсійного забезпечення, регуляторної політики, розвитку підприємництва.

2.3. Моніторинг виконання Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2012—2015 роки «Чернігівщина 2015. Спільний шлях до добробуту».

2.4. Проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади, метою яких є виконання положень Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2011—2015 роки «Чернігівщина 2015. Спільний шлях до добробуту».

3. Проведення навчальних форумів, семінарів, лекцій, для громадських рад при районних державних адміністраціях, міських виконавчих комітетах, та їх структурних підрозділах.

4. Проведення заходів щодо захисту інформаційного простору Чернігівської області.

5. Проведення інформаційних кампаній, що спрямовані на розвиток патріотичного та волонтерського рухів на території області, а також заходів, що пропагують ідею єдності та цілісності країни.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

1. Проведення спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок (тощо).

2. Випуск книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок.

3. Розробка та друк методичних матеріалів.

4. Підготовка та друк аналітичних матеріалів.

5. Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань.

6. Проведення інформаційних кампаній.

7. Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичних партій;

- всеукраїнського значення.

Фінансування програм (проектів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів, частково через суб’єкти господарської діяльності (на підставі договорів) або через одержувачів бюджетних коштів (громадських організацій).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 8 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі: оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Загальний фонд конкурсу становить 60 тис. грн.

До участі у конкурсі не допускаються громадські організації та творчі спілки, які:

- перебувають у стані припинення діяльності;

- щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Для участі у конкурсі громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, що має бути складена державною мовою і повинна містити:

1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації (творчої спілки), скріпленим її печаткою (у разі наявності).

2. Виписку з ЄДРПОУ.

3. Копію статуту (положення) громадської організації (творчої спілки), завірені її печаткою або, у разі відсутності печатки – нотаріально.

4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

5. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою, що додається.

6. Листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу).

Виконання проектів (програм, заходів), що подаються для участі у конкурсі, має відбуватись протягом квітня—листопада 2015 року.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Переможці конкурсу будуть визначені до 17 квітня 2015 року.

Конкурсні пропозиції приймаються з 10 березня по 10 квітня 2015 року включно, щоденно, крім суботи, неділі за адресою: 14000, м. Чернігів, Бєлінського, 11, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 16:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

1. Відповідність зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу цілям та пріоритетним завданням.

2. Очікувана результативність програми (проекту, заходу).

3. Ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу).

4. Повнота охоплення цільової аудиторії.

5. Інноваційність.

6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері.

7. Спроможність інституту громадянського суспільства продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

За додатковою інформацією звертайтесь до головного спеціаліста відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, секретаря конкурсної комісії — Максимовича Володимира Сергійовича, щоденно, крім суботи, неділі за адресою: 14000, м. Чернігів, Бєлінського, 11, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год., тел. 67-59-67, або за адресою електронної пошти ([email protected]).

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної адміністрації.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Нормативні документи щодо організації та проведення конкурсу знаходяться за посиланням http://cg.gov.ua/index.php?id=36452&tp=0 (рубрика «Консультації з громадськістю» / «Конкурс проектів для ІГС в рамках обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки «Чернігівська громада» офіційного сайту Чернігівської облдержадміністрації).


Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації