back

Збільшенню можливостей працевлаштування має сприяти покращення бізнес-клімату та активізація інвестиційних процесів

26-12-2014 | 17:23

Зайнятість населення є одним з найважливіших макроекономічних показників, що разом з обсягом ВВП та рівнем цін визначає економічну кон’юнктуру національного ринку та впливає на рівень життя населення.

Реалізацію державної політики у сфері зайнятості та стан виконання завдань і заходів Програми зайнятості населення області на період до 2017 року розглянуто під час розширеної наради, яку провів в.о. голови обласної державної адміністрації Сергій Журман. У нараді також взяв участь голова обласної ради Микола Звєрєв.

З названих питань доповіли директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Русін та директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка.

Як зазначили доповідачі, непроста демографічна ситуація в області негативно впливає на активність населення. У І півріччі 2014 року кількість економічно активних жителів області у віці 15-70 років склала 507,9 тисяч осіб при тому, що за аналогічний період 2013 року цей показник становив 522,6 тисяч.

Дані державної статистики свідчать про загострення кризових процесів на ринку праці. Чисельність зайнятого населення у першому півріччі 2014 року по області знизилася порівняно з першим півріччям 2013 року на 19 тисяч осіб, при цьому знизився і рівень зайнятості. Рівень безробіття зріс з 9,4 % до 10,5 % економічно активного населення віком 15-70 років. Ці показники не є винятковими для області – вони відтворюють пропорційно загострення кризових явищ у сфері зайнятості в цілому в країні.Одним із основних показників з реалізації Програми зайнятості є сприяння забезпеченню продуктивної зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць з належними умовами та оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності.

У січні-вересні 2014 року на створені нові робочі місця працевлаштовано 5382 особи. Одночасно в області ліквідовано 4612 робочих місць, таким чином реальний приріст робочих місць за 9 місяців поточного року склав 770 одиниць.

Важливим аргументом при вирішенні проблем зайнятості є рівень заробітної плати, що пропонується роботодавцем. Якісні характеристики нових робочих місць, створених у вересні юридичними особами, свідчать про застосування гнучких форм зайнятості, що впливає на рівень оплати праці. Так, на 43,3 % створених робочих місць зарплата менше або на рівні мінімальної, на 46,5 % від однієї до трьох мінімальних заробітних плат і на 10,2 % – більше трьох мінімальних заробітних плат.Однак ряд роботодавців в межах норм чинного законодавства сприяють створенню робочих місць з належними умовами праці.

За рівнем середньої заробітної плати область посіла 21 місце серед інших областей країни.

Найбільш привабливі робочі місця залишаються в галузі, де рівень оплати традиційно найвищий. На сьогоднішній день він залишається у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів, фінансової та страхової діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Цьогоріч досягнуто позитивних результатів у сільському господарстві, де тільки в цьому виді діяльності середня заробітна плата аграріїв наближається до середньоукраїнського показника. За січень-жовтень середня заробітна плата у сільському господарстві області склала 2405 гривень, в Україні – 2459, а у жовтні. середня заробітна плата працівників сільського господарства області перевищила аналогічний середньоукраїнський показник на 3 грн і досягла рівня 2792 гивень, що на 2,5 % вище ніж середня в цілому в області.

У січні-жовтні на створені нові робочі місця працевлаштовано 9129 осіб. Найбільше – у містах Чернігові, Ніжині та у Чернігівському, Ічнянському та Бахмацькому районах.

Найменше – у Талалаївському, Прилуцькому та Срібнянському районах.

Для підвищення економічної активності та зайнятості населення, збереження ефективних та створення нових робочих місць в області систематично здійснюється розгляд ситуації в професійно-кваліфікаційному рівні робочої сили. Особливо це стосується молоді, яка часто потрапляє у складні обставини, шукаючи роботу.

Враховуючи важливість якісного рівня підготовки кадрів, 21 жовтня на засіданні територіальної тристоронньої соціально-економічної ради розглянуто низку питань щодо подальшої співпраці у цій сфері сторін соціального партнерства, збалансування їх інтересів щодо сприяння ефективної зайнятості, розвитку системи професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників на виробництві, додержання роботодавцями державних мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання реальних доходів працюючих громадян.

Спільним рішенням соціальних партнерів за рекомендацією Національної тристоронньої соціально-економічної ради відновлено роботу координаційного комітету сприяння зайнятості населення, до складу якого увійшли представники обласної влади, об’єднання організацій роботодавців та Федерації профспілок області.

Аналіз, проведений на зареєстрованому ринку праці свідчить про проблему підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили. На фоні продовження відтоку за межі області та значного постаріння кваліфікованих кадрів в області зберігається професійно – кваліфікаційний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили.

Тому в рамках виконання обласної програми зайнятості є потреба в активному сприянні якісному відродженню трудового потенціалу – від вивчення та аналізу цього питання на підприємствах області до пропагування та надання практично-методичної допомоги працівникам кадрових служб підприємств щодо підготовки та перепідготовки персоналу безпосередньо на виробництві.

Питання соціального захисту та організації сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання їм якісних та адресних соціальних послуг залишається одним із основних напрямків роботи служби зайнятості Також серед пріоритетів – направлення на професійну підготовку та перепідготовку безробітних, в першу чергу, за робітничими професіями та під замовлення роботодавців.

Як зауважила директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка, завдання щодо соціального захисту безробітних, зокрема, завдання обласної програми зайнятості, за 11 місяців виконані: з обсягів працевлаштування – на 112,2%, професійного навчання – на 103,8%, громадських та тимчасових робіт – на 107,9%.Станом на 1 грудня 2014 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 14,3 тисяч безробітних громадян – на 18,86% більше, ніж на цю дату рік тому.

Незважаючи на деякі позитивні тенденції, у сфері зайнятості залишаються гострими чимало проблем. Серед них, зокрема, вимушена неповна та неофіційна зайнятість, самозайнятість, приховане безробіття; - значна частка безробіття серед молоді; невисока оплата праці у більшості видів економічної діяльності; невідповідність отриманим професіям потребам ринку праці регіону; значний відтік (міграція) населення у працездатному віці тощо.

З питань зайнятості населення також виступили директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександр Савченко, директор Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Лось та голови окремих районних державних адміністрацій.

Підбиваючи підсумки наради, в.о. голови облдержадміністрації Сергій Журман, зокрема, зазначив, що важливими напрямками розвитку регіону є покращення бізнес-клімату та активізація інвестиційних процесів, що сприятиме збільшенню можливостей працевлаштування за рахунок створення нових робочих місць.

Він доручив керівникам районів та міст області, службам зайнятості, іншим зацікавленим сторонам максимально пом’якшити вплив негативних явищ на соціально-трудові відносини, які виникають внаслідок економічних та фінансових негараздів. Також серед основних завдань спрямування роботи на забезпечення підвищення рівня зайнятості, створення мотивації до легальної зайнятості, підняття на вищу сходинку престижності робітничої праці.

Потрібно приділяти увагу питанням удосконалення механізмів підтримки найбільш вразливих верств населення, незабуваючі про переселенці із зони проведення АТО, які звертаються у пошуку роботи.

Хочу зазначити, що нинішні плани не носять одномоментний характер, вони спрямовані на довгострокову перспективу і створюють основу розвитку регіону на найближчі десятиліття, - підкреслив Сергій Журман.Прес-служба облдержадміністрації