back

Як формується місцевий бюджет

12-09-2014 | 14:40

Як формуються місцеві бюджети? Чому не вистачає коштів на фінансування бюджетних закладів області? Відповідь на ці актуальні питання дають фахівці Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Конституцією України визначено загальні положення формування бюджетної системи. Вона має будуватися на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Встановлено, що видатки держави на загальносуспільні проблеми та їх розмір визначаються виключно законом про Державний бюджет України.

При цьому бюджет країни має бути збалансованим, а звіт про його виконання – оприлюдненим.

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства визначаються Бюджетним кодексом України.

Самостійність бюджетів

Одним з головних принципів бюджетної системи є принцип самостійності: Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави.

Самостійність бюджетів це:

- закріпленням за бюджетами кожного рівня бюджетної системи відповідних джерел доходів, перелік яких визначається законодавством;

- правом відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України;

- самостійного і незалежного розгляду і затвердження кожного з бюджетів, тобто відповідні органи влади і органи місцевого самоврядування мають право самостійно, незалежно один від одного брати участь у бюджетному процесі.

Доходи та видатки бюджетів

При розрахунках дохідної частини місцевих бюджетів враховуються статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на поточний рік та прогнозні на наступний рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами трьох попередніх років та поточного року на останню звітну дату.

Планування доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, здійснюється Міністерством фінансів України до рівня обласних бюджетів, міст обласного значення та зведених бюджетів районів на основі формульного розрахунку, методика якого затверджується Постановою Кабінету міністрів України.

Відповідно до статті 94 Бюджетного кодексу України загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети.

Стаття 77 Бюджетного кодексу України передбачає, що ради всіх рівнів при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Місцеві бюджети: як це працює на практиці

Як працює механізм формування та наповнення бюджету, розподілу витрат, можна розглянути на прикладі міста Прилук Дефіцит коштів на оплату праці по місту Прилуки складає 47,8 мільйонів гривень (це близько 5 місячних фондів), що є найбільшим показником серед міст обласного значення і районів.

Станом на 8 вересня у бюджеті Прилук заборгованість із виплати заробітної за термінами виплат, що пройшли, складає 17,5 мільйонів.

Показовим є той факт, що доля власних доходів на виконання повноважень місцевих органів влади по Прилуках найвища — 82,8%. Це перше місце серед міст обласного значення і районів. Так, у Чернігові вона складає 67,9%, у Ніжині — 49,6%.

Відповідно, найменше фінансовий стан міста в питанні здійснення делегованих видатків залежить від дотації з Державного бюджету, яка становить лише 17,2% всіх коштів.

Чому ж ситуація виглядає зовсім іншою? Причиною, на думку фінансистів, є недостатня робота місцевої влади щодо збалансування міського бюджету. Також не виконуються рекомендації щодо заходів, які спрямовані на забезпечення зменшення нестачі коштів в місцевих бюджетах області. Не використовуються наявні можливості та резерви з поліпшення ситуації.

Динаміка виконання доходів загального фонду бюджету міста негативна. При цьому в місті є можливість збільшення надходжень до бюджету шляхом покращення результативності роботи з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, активізації роботи зі створення нових робочих місць і скорочення кількості підприємств, що виплачують заробітну плату нижче законодавчо встановленого мінімуму.

Для прикладу, 110 підприємств міста нараховують заробітну плату нижче мінімальної. Потрібно працювати для ліквідації податкового боргу до бюджету міста, який на 1 серпня 2014 склав 1,6 мільйонів гривень, а заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста складає більше 7 мільйонів гривень.

Неприпустимим у сьогоднішній ситуації є здійснення виплат стимулюючого характеру. Водночас, протягом січня-липня цього року з бюджету міста їх здійснено в сумі майже 3 мільйони гривень, це 4% всіх видатків на оплату праці.

У місті є значні резерви з економії бюджетних коштів, зокрема, шляхом оптимізації мережі.

Слід зрозуміти, що забезпечення стабільного функціонування бюджетної сфери міста та своєчасного фінансування запланованих видатків бюджету залежить від сприйняття та розуміння керівниками органів місцевого самоврядування сьогоднішньої економічної та політичної ситуації, підвищення їх відповідальності.


За матеріалами Департаменту фінансів облдержадміністрації