back

Короткотермінові позики місцевим бюджетам – один із напрямів фінансової допомоги держави

05-09-2014 | 16:27

За інформацією головного управління Державної казначейської служби України в області, одним із напрямів фінансової допомоги держави органам місцевого самоврядування є надання короткотермінових позик місцевим бюджетам всіх рівнів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними.

Короткотермінові позики надаються місцевим бюджетам. Використовуються вони для своєчасного проведення першочергових виплат, які пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду. А саме: на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату; придбання продуктів харчування та медикаментів; оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Для отримання короткотермінової позики, згідно Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29.12.10 №1204, виконавчий орган відповідної місцевої ради звертається до органу казначейства, де він обслуговується для заключення Договору.

Позика надається у межах граничного обсягу, визначеного територіальним органом Казначейства, що не перевищує однієї дванадцятої затвердженого на поточний бюджетний період обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету, за вирахуванням обсягу цільових міжбюджетних трансфертів.

Після перерахування коштів позики органами казначейства здійснюється контроль за спрямуванням позики виключно на напрямки передбачені Порядком. Причому, позики надані впродовж року повинні бути погашені до 1 грудня поточного бюджетного періоду.

Станом на 1 вересня 2014 року з 594 місцевих бюджетів області потребували фінансової підтримки та отримали позики на покриття тимчасових касових розривів 173 бюджети або майже 30 % від загальної кількості на суму 1 088,8 мільйонів гривень. Заборгованість складала 159,1 мільйонів гривень.

Упродовж червня-липня для забезпечення своєчасних виплат з оплати праці, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам на виконання Доручення Міністра фінансів України від 03.06.2014р. було надано 45 короткотермінових позик на суму 43,3 мільйони гривень.

Якщо місцеві бюджети не мають можливості своєчасно погасити позику, у зв’язку з недоотриманням запланованих доходів, казначейством проводиться аналіз, та приймається рішення про встановлення збільшеного нормативу погашення. Протягом поточного року було пролонговано на більший термін 10 позик.

Фахівці казначейства наголошують, що виділення бюджетних позичок особливо важливо для найменш фінансово-захищених сільських та селищних бюджетів. Так, у 2014 році сільським і селищним бюджетам області надано 865 траншів позичок, що становить 53,2 % від загальної кількості. Із них районним бюджетам надано 633 позичок, або 39 %, міським - 85 позичок, або 5 %.

Така урядова політика управління бюджетними коштами, за їх словами, дозволяє збалансувати місцеві бюджети для забезпечення своєчасного проведення першочергових виплат.


Головне управління
Державної казначейської служби України
в області