Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   24 Травня 2012 10:49                   Порядок та умови проведення конкурсу з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання ними у 2015році  компенсації за залученими кредитами

                   1. Загальні положення

                   1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів господарювання агропромислового комплексу які отримують в 2015 році часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими  у національній валюті банківськими кредитами  (далі - Конкурс).

                   1.2.  Завданням конкурсу є визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу які отримають право на компенсацію відсотків за залученими у безготівковій формі кредитами (далі - Компенсація) за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2015 рік.

                   2. Організація та проведення конкурсу

                   2.1.   Для організації роботи, пов’язаної з проведенням конкурсу обласна державна адміністрація створює конкурсну комісію (далі-Комісія), склад якої затверджує своїм розпорядженням.

                   2.2.  Комісію очолює директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

                   2.3. До складу конкурсної комісії входять представники Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Головного управління статистики у Чернігівській області, Державної фінансової інспекції у Чернігівській області Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, обласного союзу сільськогосподарських підприємств.

                   2.4. Конкурсна комісія затверджує та оприлюднює у друкованих засобах масової інформації оголошення про порядок та умови проведення конкурсу щодо включення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

                   2.5. Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, закінчує за два робочі дні до початку проведення останнього засідання Комісії.

                   2.6. Засідання конкурсної комісії проводиться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться  7 грудня 2015 року.

                   2.7. Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться в день їх надходження.

                   2.8. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

                   2.9. Документи, подані не в повному обсязі реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

                                 

                   3. Умови участі та порядок підготовки конкурсу

                   3.1. Компенсація надається на конкурсній основі су’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі-позичальники) за укладеними кредитними договорами за умови, що сума відсотків за користування кредитом та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов’язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредиту, управління кредитами, консультаційні послуги, тощо), не перевищують 30 відсотків річних.

                   3.2. Компенсація надається у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за кредитами, залученими у минулому та поточному роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році.

                   3.3. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інградієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробки грунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю.  

                   3.4. Позичальники для отримання компенсації подають до Конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою та такі документи:

                   копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

                   довідку про банківські реквізити позичальника;

                   виписку банка-кредитора або обслуговуючого банку про отримання та використання позичальником кредиту;

                   копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма №2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);

                   довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів ;

                   копії документів про оплату за товари, роботи, послуги (накладні, акти виконаних робіт, договори на закупівлю товарів, робіт, послуг) для підтвердження використання кредитних коштів на цілі зазначені у пункті 3.3. цього Порядку.

                   Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку.

                   Позичальники для отримання права на компенсацію звертаються до Конкурсної комісії Чернігівської облдержадміністрації за місцем їх реєстрації.

                   Надають копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб.

                   Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого Міністерством аграрної політики та продовольства України річного обсягу бюджетних призначень, видають позичальнику довідку про прийняте рішення Конкурсної комісії щодо надання компенсації.

                   Для визначення позичальнику суми компенсації на 2015 рік та включення його до реєстру позичальників, позичальнику до Конкурсної комісії необхідно надати графік погашення відсотків по кредитній угоді або довідку банку про нарахування відсотків в 2015 році, з визначенням суми , що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів.

                   Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного документа, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період, та довідку банку про нарахування і сплату відсотків за користування кредитом, з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів.

                   Конкурсна комісія розглядає подані позичальником документи у порядку черговості їх реєстрації.

                         Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

                   у першу чергу - які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт. послуг) за останній рік до 10 млн.грн.

                   у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

                   Рішення Конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосування простою більшістю голосів.

                   Рішення Конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Конкурсної комісії. Член Конкурсної комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

                   У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації протягом поточного та наступного бюджетного періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до бюджету.

                      

                    

                   Назад

                   Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua