back

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул. Шевченка, 7

Телефон/факс: (0462) 67-54-43

Електронна адреса: [email protected]

Адреса веб-сайту Департаменту: http://dsms.cg.gov.ua/

Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Департамент складається з таких структурних підрозділів:

- управління у справах сім’ї та молоді;

- управління з питань фізичної культури та спорту.

Директор Департаменту: Шемець Андрій Миколайович

Телефон: (0462) 675-443

Електронна адреса: 

 

Телефонний довідник працівників Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

Положення про Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

Основні завдання Департаменту:

забезпечення реалізації на території Чернігівської області:

- державної політики з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, попередження насильства в сім'ї;

- державної політики у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

- державної політики щодо протидії торгівлі людьми;

- державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

- державної політики з питань молоді;

- державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- надає адміністративні послуги;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;

- вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

- забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у погодженні та розробленні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- готує та бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- постійно інформує населення області про стан здійснення визначених законом повноважень;

- контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих ним законом повноважень органів виконавчої влади;

- здійснює повноваження, делеговані Чернігівською обласною радою Чернігівській обласній державній адміністрації;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує в межах своїх повноважень розробку і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від насильства та торгівлі людьми;

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- здійснює координацію організації виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

- спрямовує та координує діяльність обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

- сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

- комплектує склад збірних команд регіону за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

- реєструє в області спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

- порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

- вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

- вживає в межах своїх повноважень заходи для забезпечення
медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів, здійснює заходи щодо їх соціального захисту;

- забезпечує підготовку і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечує організацію пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

- вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

- сприяє регіональному центру «Інваспорт» та його структурним
підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

- здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл; технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери його управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

- здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури та спорту організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, стандартів спортивної класифікації;

- забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

- сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

- вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

- проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

- взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями, сприяє у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

- сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

- здійснює підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм з питань, що входять до його компетенції, забезпечує їх виконання;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

- проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проваджує в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

- забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва;

- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських рад;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сферах, що належать до його компетенції;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Підвідомчі установи Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

 

 

Структурні підрозділи сім’ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук

 

 

 

 

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода