back

12-05-2011 10:18

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (Закон ухвалений Верховною Радою України 13.01.2011, опублікований у газеті "Голос України" 09.02.2011, набув чинності 09.05.2011)

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Порядок складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Чернігівська обласна державна адміністрація, здійснюється відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21.10.2019 № 592 "Про подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Чернігівська обласна державна адміністрація" (зареєстровано в Головному територіальному управління юстиції у Чернігівській області 11 листопада 2019 р. за № 34/1394).

Особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в Чернігівській обласній державній адміністрації,відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 03.12.2020 № 573, визначено  Савченка О.П., заступника голови обласної державної адміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в обласній державній адміністрації покладено на загальний відділ апарату облдержадміністрації, безпосередньо - на сектор забезпечення доступу до публічної інформації.

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.06.2019 № 345 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 липня 2019 р. за №38/1298)

************************************

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2016 № 831 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію"

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2017 № 670 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2016 № 831"

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.04.2018 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2016 № 831"

 

************************************

Відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

Останні новини

Анонси 

 

Погода