back

05-06-2008 16:48

 

БОРЗНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

 

Голова райдержадміністрації: ОСАДЧУК Лариса Анатоліївна

Адреса: 16400, м.Борзна, вул. П. Кулiша, 104

Телефони: (04653) 2-15-03

e:mail: borzadm_post@cg.gov.ua

сайт: borzadm.cg.gov.ua

Борзнянський район утворено в 1923 роцi, вдруге (пiсля лiквiдацii) - в 1965 роцi.

Розташований на сходi Чернiгiвськоi областi.

Межує: з Бахмацьким, Ічнянським, Коропським, Куликiвським, Менським, Нiжинським та Сосницьким районами Чернігівської області.

Вiдстань до обласного центру - 123 км. 

Територiя - 1,6 тис. кв. км.

Населення - 31,1 тис. осіб (станом на 01.10.2017).

Населених пунктiв - 63, в т.ч. мiсто - 1, сiл - 62.

Мiсцевих рад - 20, в т.ч. районна - 1, мiських - 1, сiльських - 18.

Клiмат помiрно-континентальний, м`який, з достатнiм зволоженням.

Ґрунти -  дерново-пiдзолистi сiрi, опiдзоленi, чорноземи. Середнiй бал родючостi - 54.

Кориснi копалини: торф, глина, пiсок.

Напрямки спецiалiзацii району:

у промисловостi - кондитерськi вироби, хлiб i хлiбобулочнi вироби;

у сiльському господарствi - зернові, м'ясне та молочне скотарство.

Найбiльшi населенi пункти: місто Борзна, села Комарiвка, Ядути, Високе, Хороше Озеро, Берестовець, Головеньки, Новi млини, Оленiвка, Прохори.

Районний центр - м. Борзна. Засновано в ХVI ст. Мала Магдебурзьке право (1634р.). У ХVII ст. встановлено герб Борзни, збудовано Борзнянську фортецю. Центр Борзнянськоi сотнi. У ХIХ ст. - один з центрiв хлiбноi торгiвлi в Українi. Має п'ять кам'яних церков. Вiдбувалися три ярмарки на рiк. З 1966 р. - мiсто. Населення - 10,3 тис. осіб.

Iсторичнi пам`ятки: Троiцька церква у с. Новi Млини (1800р.), садиба-музей народного художника Украiни О.Ф. Саєнка; могила героя Бородінськоi битви 1812 р. генерала Глебова. Пам`ятники Б. Хмельницькому, Т.Г. Шевченку. Обелiск та плити на могилах П. Кулiша, Г. Барвiнок, М. Бiлозерського.

 

Останні новини

Анонси 

 

Погода