Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14

Телефон: (0462) 67-48-72

Електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua

Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/

Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

Вихідні дні: субота, неділя

Директор Департаменту: Сахневич Катерина Вікторівна

Телефон: (0462) 67-48-72

Електронна пошта: deko_dir@cg.gov.ua

 

Положення про Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

Телефонний довідник працівників Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основним завданням Департаменту є:

забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища на території Чернігівської області. 

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень

виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони навколишнього природного середовища в межах Чернігівської області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21)контролює органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

29) здійснює інші передбачені законом повноваження.

30) забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи,    здійснює державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території Чернігівської області відповідно до чинного законодавства; 

31) забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі на території Чернігівської області відповідно до чинного законодавства; 

32) затверджує за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами Чернігівської області);

33) видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої та третьої групи, дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, затверджує нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин із зворотними водами підприємств, установ, організацій у водні об’єкти, погоджує поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води підприємств комунальної сфері, ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних   водопроводів, видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, забезпечує реєстрацію декларацій про відходи;

34) здійснює оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та утворює банк даних про об’єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснені і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря;

35) вносить пропозиції щодо подання до Міністерства екології та природних ресурсів України переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню;

36) проводить роботу в межах повноважень щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності;

37) проводить роботу щодо розгляду зауважень громадських організацій про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

38) забезпечує виконання повноважень у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, у тому числі лісів у межах повноважень, визначених законодавством;

39) здійснює державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в тому числі в галузі мисливського господарства та полювання в межах повноважень, визначених законодавством;

40) організовує та проводить державну екологічну експертизу відповідно до законодавства;

41) забезпечує у межах своїх повноважень погодження документації із землеустрою відповідно до чинного законодавства;

42) здійснює розгляд та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів, складання і ведення реєстру місць видалення відходів, забезпечує ведення та оновлення обласного реєстру місць видалення відходів, об’єктів утворення відходів об’єктів оброблення та утилізації відходів; 

43) здійснює розгляд та затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів, складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

44) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

45) сприяє подальшому впровадженню принципів Орхуської конвенції,  екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо;

46) готує щорічно спільно з відповідними органами виконавчої влади, подає до Міністерства екології та природних ресурсів України, Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради, навчальних закладів області та зацікавленій громадськості доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області, екологічний паспорт регіону та оприлюднює їх на веб-сайті Департаменту;

47) бере участь у розробці та реалізації державних та регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;

48) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також заходи, що вживаються для його поліпшення;

49) бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів. 

 

 

Мезинський національний природний парк

 

Ічнянський національний природний парк 

 

Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський»

 

Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина»

 

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський»

Останні новини

Анонси


 

Погода