Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    09 Вересня 2013 09:01

                    Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

                    Адреса Департаменту: м. Чернігів, 14000, вул. Шевченка, 7

                    Телефон/факс: (0462) 67-50-85

                    Електронні адреси:

                    Приймальня: deko_post@cg.gov.ua

                    Веб-сайт: http://eco.cg.gov.ua/

                    Директор Департаменту: ТКАНКО Катерина Вікторівна

                    Режим роботи Департаменту

                    з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                    Нормативно-правові засади діяльності

                    Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний Міністерству екології та природних ресурсів України.

                    Департамент у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.

                    Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної держадміністрації, а також положенням про Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

                    Основним завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища на території Чернігівської області.

                    Департамент, відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

                    - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                    - надає адміністративні послуги;

                    - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

                    - аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони навколишнього природного середовища у межах Чернігівської області та вжиття заходів до усунення недоліків;

                    - забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, здійснює державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території Чернігівської області відповідно до чинного законодавства;

                    - забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі не території Чернігівської області відповідно до чинного законодавства;

                    - затверджує за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів (крім  природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами Чернігівської області);

                    - видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої та третьої групи, дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, затверджує нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин із зворотними водами підприємств, установ, організацій у водні об’єкти, погоджує поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води підприємств комунальної сфері, ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних   водопроводів, видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, забезпечує реєстрацію декларацій про відходи;

                    - здійснює оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та утворює банк даних про об’єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснені і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря;

                    - вносить пропозиції щодо подання до Міністерства екології та природних ресурсів України переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню;

                    - проводить роботу щодо розгляду зауважень громадських організацій про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

                    - забезпечує виконання повноважень Чернігівської облдержадміністрації у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, у тому числі лісів;

                    - здійснює державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в тому числі в галузі мисливського господарства та полювання в межах повноважень Чернігівської облдержадміністрації, визначених законодавством;

                    - організовує та проводить державну екологічну експертизу відповідно до законодавства;

                    - забезпечує у межах своїх повноважень погодження документації із землеустрою відповідно до чинного законодавства;

                    - здійснює розгляд та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів, складання і ведення реєстрів місць видалення відходів;

                    - здійснює розгляд та затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів, складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

                    - організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

                    - сприяє подальшому впровадженню принципів Орхуської конвенції,  екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо;

                    - щорічно готує, спільно з відповідними органами виконавчої влади, подає до Міністерства екології та природних ресурсів України, Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради, навчальних закладів області та зацікавленій громадськості доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області, екологічний паспорт регіону та оприлюднює їх на веб-сайті Департаменту;

                    - бере участь у розробці та реалізації державних та регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;

                    - інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також заходи, що вживаються для його поліпшення;

                    - бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

                    - готує в межах своїх повноважень для подання голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації забруднених територій;

                    - формує потребу у видатках державного бюджету на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;

                    - здійснює інші передбачені законом повноваження.

                     

                     

                    Додаткова інформація:

                     


                    з/п

                    Посада

                    Прізвище, ім’я та по батькові

                    Службовий телефон

                    Електронна адреса

                    1.

                    Директор Департаменту

                    Тканко Катерина Вікторівна

                    (0462) 67-50-85

                    deko_post@cg.gov.ua

                    2.

                    Заступник директора Департаменту - начальник управління екологічної безпеки та дозвільної системи

                    Небрат Тетяна Григорівна

                    (0462) 67-57-52

                    deko_post@cg.gov.ua  

                     

                    Загальна інформація про природно-екологічний стан Чернігівщини

                    Чернігівська область розташована на крайній півночі Лівобережної України. Протяжність території із заходу на схід становить 180 км, з півночі на південь – 220 км. Загальна площа складає 31,9 тис. км2, що становить 5,3 % території країни і посідає друге місце в Україні, густота населення області – 33 особи/км2.

                    Територія області пролягає в поліській та лісостеповій зонах Придніпровської низовини. На заході і північному заході межує з Гомельською областю Білорусі, на півночі – з Брянською областю Росії, на сході – з Сумською, на півдні – з Полтавською, на південному заході – з Київською областями України.

                    Наш регіон має своєрідні природні ландшафти, досить поширені біологічні різновиди.

                    Клімат області помірно континентальний, м’який, достатньо вологий. Зима малосніжна, порівняно тепла, літо тепле і помірно вологе. Середня температура січня -6.-8 °С, липня +18,0...+19,5 °С. Середньорічна кількість опадів – 550-660 мм.

                    Майже цілком область розміщується у Придніпровській низовині, південна її частина у межах Полтавської рівнини має переважно рівнинну, злегка хвилясту поверхню, в цілому сприятливу для господарської діяльності. Середня висота над рівнем моря – 120 м, на північному сході – 200 м, на південному заході – 120-150 м. Абсолютні висоти 100-220 м (максимальна відмітка 222 м біля с. Березова Гать Новгород-Сіверського району). Переважають ерозійно-акумулятивні форми рельєфу (річкові долини, яри, балки) у поєднанні з акумулятивними (льодовикові і водно-льодовикові вали, зандрові рівнини). Виключенням є сильно еродовані території Придеснянського плато (західні відроги Середньо-Російської височини), численні лесові «острови» у північній та південно-східній частинах області, а також болота і знижені та перезволожені землі давніх річкових та прохідних долин (Замглай, Смолянка та інші).

                    Надра Чернігівщини багаті корисними копалинами. Сировинний потенціал регіону на 59,4 % складається з паливно-енергетичних корисних копалин – нафти, конденсату, торфу; 31,7 % загальних мінеральних ресурсів належить будівельній сировині; 8,2 % – води прісні та мінеральні, 0,7 % – нерудні корисні копалини для металургії та бішофіт.

                    Чернігівщина є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів. Гідрографічна мережа належить до басейну Дніпра. Територією області протікають великі річки: Дніпро (124 км), Десна (505 км); середні: Сож (30 км), Судость (17 км), Сейм (56 км), Снов (190 км), Остер (195 км), Трубіж (15 км), Супой (25 км), Удай (195 км), 1560 малих річок. Загальна довжина річкової мережі складає 8369 км, в т.ч. великих річок – 629 км, середніх – 723 км, малих – 7017 км. Густота річкової мережі області – 0,26 – 260 м на 1 км2.

                    Природні ресурси Десни мають важливе значення для розвитку продуктивного потенціалу Дніпра. Десна (загальна площа басейну – 88,9 тис. км2) є другою за величиною, на території басейну Дніпра, річкою після Прип’яті, та першою за довжиною (1130 км) лівобережною притокою Дніпра. В басейні Десни, в середній за водністю рік, формується біля 22 % поверхневого стоку Дніпра і біля 15 % стоку всіх річок України.

                    Більшість малих річок області маловодні, а деякі з них влітку пересихають. Русла ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами. Частина малих річок повністю або частково є магістральними каналами меліоративних систем і зарегульовані шлюзами-регуляторами.

                    За результатами моніторингових досліджень гідрохімічний та радіологічний стан поверхневих вод області залишається на рівні минулорічних показників.

                    На якісний стан поверхневих вод Чернігівщини впливає антропогенне навантаження та природні чинники. Високий вміст сполук заліза та мангану характерний для території Полісся.

                    В порівнянні з промисловими областями України, які мають значні обсяги викидів в атмосферне повітря, Чернігівщину можна віднести до тих, де проблема його забруднення не стоїть дуже гостро. Основним забруднювачем атмосферного повітря області із стаціонарних джерел залишається КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова», викиди в атмосферне повітря якої складають біля 90% від викидів по місту Чернігів. Цьому, в першу чергу, сприяє збільшення обсягів використання твердого палива замість природного газу. Зважаючи на підвищення цін на енергоносії, область постійно йде шляхом зниження у паливному балансі частки природного газу.

                    Біля 52 % від загального об’єму викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря області припадає на пересувні джерела забруднення (автотранспорт, залізничний та річковий транспорт, виробничу техніку).

                    Враховуючи природні та економічні фактори, основну складову в загальній масі відходів, що утворюються в області, займають тверді побутові відходи та виробничі відходи IV класу небезпеки, які, в основному, видаляються на полігони, сміттєзвалища, накопичувачі тощо. Небезпечних відходів утворюється 0,01% від загальної маси, значна частина їх утилізується на діючих установках, інші – передаються за межі області для подальшої утилізації або видалення. Знижують рівень екологічної безпеки області насамперед не значні обсяги відходів, що накопичені, а сам екологічний стан тих місць де вони зберігаються.

                    Область лежить у зонах мішаних лісів і лісостеповій. Загальна площа лісів та інших лісовкритих площ 739,5 тис. га, що становить 23,2 % від загальної площі області.

                    Відсоток площ, вкритих лісом, у різних районах області не однаковий. Лісистість північних районів становить 20 – 41 % від загальної площі району, південних – 7 – 20 %.

                    Проводиться подальша робота по розвитку та удосконаленню мережі природно-заповідного фонду області.

                    Наша область посідає перше місце в Україні по кількості об’єктів природно-заповідного фонду. Станом на 01.10.2015 в області існує 662 об’єкти, загальною площею 260,72 тис.га, що становить 8,1 % площі області.

                    Природно-заповідний фонд складають 8 категорій об'єктів: 2 національні природні парки Ічнянський та Мезинський, 3 регіональні ландшафтні парки «Міжрічинський», «Ялівщина» та «Ніжинський», 446 заказників, 137 пам'яток природи, 19 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, 52 заповідні урочища, 2 дендропарки: «Тростянець» загальнодержавного значення та «Прилуцький» місцевого значення, Менський зоопарк. Природно-заповідний фонд області характеризується великою кількістю об'єктів невеликої площі (більше половини об'єктів мають площу до 100 га ).

                    Основними екологічними проблеми області залишаються:

                    - не в повній мірі враховується екологічна складова при прийнятті рішень щодо переведення обладнання на альтернативні види палива;

                    - повільне впровадження сучасних технологій та обладнання для зменшення викидів в атмосферне повітря;

                    - не налагоджується ефективна робота комплексів очисних споруд для очистки стічних вод комунальних підприємств;

                    - не здійснюються заходи по ліквідації забруднення підземних водоносних горизонтів на території військових частин в містах Прилуки та Ніжин;

                    - продовжується буріння нових водозабірних свердловин без оформлення відповідних дозвільно-погоджувальних документів;

                    - не вирішується питання очищення зливових (талих) вод, що потрапляють до річки Стрижень з 24 зливовипусків м.Чернігів;

                    - не здійснюється утилізація непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

                    - в недостатній мірі проводяться заходи по упорядкуванню полігонів та сміттєзвалищ для видалення твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства, не впроваджуються системи роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів, в області відсутні сміттєпереробні комплекси;

                    - повільні темпи проведення паспортизації всіх місць видалення відходів області;

                    - не вирішується питання знешкодження біля 130 тис.т рідких промислових токсичних відходів в ставках-накопичувачах м. Чернігів;

                    - не проводяться заходи по знешкодженню значних обсягів золи накопиченої на об'єктах КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова»;

                    - зарегульованість процедури розробки проектів землеустрою;

                    - повільні темпи встановлення в натурі (на місцевості) меж об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

                    У взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування зусилля Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлені на подальшу реалізацію, у межах своїх повноважень, державної політики в галузі навколишнього природного середовища регіону; створення ефективної системи інформування населення області з питань охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної свідомості громадян; поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення; створення системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів регіону; мінімізацію забруднень ґрунтів непридатними пестицидами, агрохімікатами, сполуками важких металів та відходами; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, подальший розвиток природно-заповідного фонду; вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища та системи інформаційного забезпечення.

                     

                     

                    Мезинський національний природний парк

                     

                    Ічнянський національний природний парк 

                     

                    Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський»: (сайт відсутній) (адреса: Чернігівська область, Козелецький р-н, с. Отрохи, вул. Гагаріна, буд. 2. Директор парку Сагайдак А. В., тел. 80979479487)

                     

                    Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина»

                     

                    Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський»

                     

                    Менський зоопарк

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua