Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  15 Березня 2013 10:40

                  19.12.2012

                  ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
                  на 2012 рік
                  УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
                  ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ 04014246


                 • Додаток 1 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Перелік доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція та ремонт яких передбачено у 2012 році"

                 • Додаток 2 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Зміни до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних призначень, наданих для будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у 2012 році"

                 • Додаток 3 до річного плану державних  закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва  Чернігівської ОДА "Перелік об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2012 році"

                  09.11.2012

                  ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
                  на 2012 рік
                  УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
                  ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ 04014246


                 • Додаток 1 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Перелік доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція та ремонт яких передбачено у 2012 році"

                 • Додаток 2 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних призначень, наданих для будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у 2012 році "

                 • Додаток 3 до річного плану державних  закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва  Чернігівської ОДА "Перелік об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2012 році"

                  02.11.2012

                  Річний план закупівель
                  на 2012 рік
                  головного управління житлово-комунального господарства
                  Чернігівської обласної державної адміністрації,
                  код за ЄДРПОУ 03366428

                  Предмет закупівлі

                  Код КЕКВ (для бюд-жет-них кош-тів)

                  Джерело
                  фінансу-
                  ванння

                  Очікувана вартість предмета закупівлі,
                  тис. грн

                  Проце-дура закупівлі

                  Орієнтов-
                  ний початок проведен-ня процеду-ри закупівлі

                  Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується за-лучити до під-готовки  доку-ментації кон-курсних торгів (запиту цінових пропозицій,ква-ліфікаційної документації)

                  Примітки

                  3

                  5

                  8

                  КПКВК 2751050  "Питна вода України"

                  Будівництво водозабору підземних вод, водонапірної башти і станції знезалізнення для водопостачання населення        
                  смт Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області

                   

                  КЕКВ 2410

                  Кошти державного бюджету та кошти місцевого бюджету,
                  пропорційне співвідношення
                  100 : 5

                   

                  Закупівля в одного учас-ника

                  листопад

                   

                   

                  Разом за програмою КПКВК 2751050

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30 жовтня 2012 № 4.

                  Голова комітету з конкурсних торгів
                  Сальніков В.Ю.
                  (прізвище, ініціали)
                  ____________
                  (підпис)М. П.
                  Секретар комітету з конкурсних торгів
                  Барилко О.С.
                  (прізвище, ініціали)
                  ____________
                  (підпис)

                  22.08.2012

                  Річний план державних закупівель на 2012 рік (зміни №1)

                  Чернігівська обласна державна адміністрація, 00022674

                  Предмет закупівлі Код КЕКВ
                  (для бюджетних коштів)
                  Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  74.70.1 Послуги з прибирання будинків 1165 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                   
                   
                   
                   
                  60.22.1 Послуги таксі та послуги з оренди пасажирських автомобілів з водієм (автопослуги) 1134 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                   
                   
                   
                   
                  74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охоронців) 1134 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                   
                   
                   
                   
                  23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин
                  А-95 за скретч-картами)
                  1131 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                   
                   
                   
                   
                  40.30.1 Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) 1161 кошти державного бюджету   закупівля у одного учасника січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                   
                   
                   
                   
                  40.10.1 Електрична енергія 1163 кошти державного бюджету   закупівля у одного учасника січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                   
                   
                   
                   
                  64.20.1 Послуги з передавання даних і повідомлень (послуги фіксованого телефонного зв’язку загального користування) 1134 кошти державного бюджету   закупівля у одного учасника серпень 2012 року    
                   
                   
                   
                   

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.08.2012року № 19

                  Голова комітету з конкурсних торгів Ю.В. Музика (прізвище, ініціали) (підпис) МП

                  Секретар комітету з конкурсних торгів О.М. Мітус (прізвище, ініціали) (підпис)                  28.02.2012

                  Річний   план   державних    закупівель  на  2012 рік

                  Чернігівське обласне  відділення  Фонду  соціального  захисту  інвалідів   14220194

                  Предмет  закупівлі

                  Код  КЕКВ (для бюджетних коштів)

                  Джерело фінансування

                  Очікувана вартість предмета закупівлі

                  Процедура закупівлі

                  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

                  (Підрозділ/и особа/и), яких планується залучити до підготовки документації  конкурсних торгів (запиту цінових  пропозицій, кваліфікайної документації)

                  Примітки

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  6

                  7

                  8

                   

                  Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші 
                  код 72.20.3

                   

                  КПКВ 2507030

                  КЕКВ 1172

                   

                  Кошти Державного бюджету України

                   

                   

                  Відкриті торги

                   

                  Лютий-березень 2012р.

                   

                  Члени тендерного комітету

                   

                   

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від     09.02.2012року    № 1

                   

                  Голова  комітету   з конкурсних торгів                    В. Б.  Падалка______                         _________
                  ( прізвище,  ініціали)                        (підпис) М.П.

                   

                  Секретар комітету з конкурсних торгів                     Н. О. Пузанова                 _______________
                  (  прізвище,  ініціали)                               (підпис)

                  27.02.2012

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Наказом Міністерства економіки
                  України
                  26.07.2010 №922

                  Зміни до річного плану закупівель на 2012 рік
                  Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації 00733702
                  (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРОПОУ)

                  Предмет закупівлі

                  Код КЕКВ для бюджетних коштів

                  Джерело фінансування

                  Очікувана вартість предмета закупівлі

                  Процедура
                  предмета закупівлі

                  Орієнтовний початок проведення
                  процедури
                  предмета закупівлі

                  Підрозділ(и)
                  (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

                  Примітки

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  6

                  7

                  8

                  Програма передачі нетелей багатодітним сям ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки

                  1172

                  Обласний бюджет

                  368000,00 грн.
                  Без ПДВ

                  Відкриті торги

                  липень

                  відділ організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва

                  -

                  Затверджений протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 15 лютого 2012 №2.

                         Голова комітету з конкурсних торгів                      М.І. Колесников               __________________
                  (прізвище, ініціали)                                      (підпис)                         МП

                         Секретар комітету з конкурсних торгів                  Н.М. Огієнко-Голікова     __________________
                  (прізвище, ініціали)                              (підпис)

                  РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК
                  Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
                  від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
                  Ідентифікаційний код 23000089

                  Предмет закупівлі

                  Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

                  Джерело фінансування

                  Очікувана вартість предмета закупівлі
                  (тис.грн.)

                  Процедура закупівлі

                  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

                  Підрозділ (и) особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

                  Примітка

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  6

                  7

                  8

                  40.30.1 -послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) – (централізоване постачання теплової енергії)

                  1161

                  Кошти Державного бюджету

                   

                  закупівля в одного учасника

                  Грудень 2011р.

                   

                  (0462)-676-367


                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.12.2012 №4.

                   

                  Голова комітету з конкурсних торгів В.А.Дейнека_ _____________
                  (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

                  Секретар комітету з конкурсних торгів О.І.Харлампій ______________
                  (прізвище, ініціали) (підпис)

                  Річний план державних закупівель на 2011 рік

                  Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 14220194

                  Предмет закупівлі

                  Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

                  Джерело фінансування

                  Очікувана вартість предмета закупівлі

                  Процедура закупівлі

                  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

                  (Підрозділ/и особа/и ), яких планується  залучити до  підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

                  Примітки

                  1.

                  2.

                  3.

                  4.

                  5.

                  6.

                  7.

                  8.

                  Послуги  консультативні  з програмного забезпечення і послуги з  розроблення програмного забезпечення інші

                  КПКВ 2507080
                  КЕКВ 1172

                  Кошти Державного бюджету України

                   

                  Відкриті
                  торги

                  Березень-квітень 2011 року

                  Члени тендерного комітету

                   

                  Послуги з перевезення вантажів неспеціалізованим автомобільним транспортом

                  КПКВ 2007090
                  КЕКВ 1172

                  Кошти Державного бюджету України

                   

                  Відкриті торги

                  Березень-ківітень 2011 року

                  Члени тендерного комітету

                   

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.03.2011 року №1

                  Заступник голови комітету з конкурсних торгів заступник начальника відділу _______________А.В.Пригара
                  (посада)                             (підпис)                    (ініціали, прізвище)

                           Секретар комітету з конкурсних торгів заступник начальника відділу __________________Н.О.Пузанова
                  (посада)                                               (підпис)          (ініціали, прізвище)                  Зміни до річного плану державних закупівель на 2010 рік
                  Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
                  згідно програми соцально-економічного розвитку по Чернігівській області
                  за участю ВАТУкрнафта" на 2010-2011 р.р, рішення двадцять дев`ятої сесії п`ятого скликання Чернігівської обласної ради від 14.05.2010.                  Річний план державних закупівель зі змінами на 2010 рік
                  Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
                  згідно програми соцально-економічного розвитку
                  по чернігівській області за участю ВАТ "Укрнафта" на 2009-2010 р.р.,
                  розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №1001-р, Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 року № 43                  Річний план державних закупівель на 2010 рік
                  Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
                  згідно програми соцально-економічного розвитку по чернігівській області
                  за участю ВАТ "Укрнафта" на 2009-2010 р.р.                  Зміни до річного плану державних закупівель на 2009 рік
                  Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації згідно рішення двадцять четвертої сесії пятого скликання від 10.04.09. Чернігівської обласної ради,
                  розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.05.09. № 154,
                  спільного розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 03.07.09. № 8
                  рішення двадцять шостої сесії пятого скликання від 11.09.09. Чернігівської обласної ради,
                  розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.09 № 1001-р

                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  закупівель на 2010 рік
                  Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
                  від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
                  ідентифікаційний код 23000089

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (и), особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  25.65.1
                  Вироби з фіброцементу (шифер 8-ми хвильовий, стандартний)
                  1131 кошти місцевих бюджетів Запит цінових пропозицій Жовтень-листопад 2010 року

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ( протокол №2 від 2 вересня 2010 року).                  Голова комітету конкурсних торгів В.А. Дейнека ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)
                  Секретар комітету конкурсних торгів О.І. Харлампій ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)


                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  закупівель на 2010 рік
                  Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
                  від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
                  ідентифікаційний код 23000089

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (и), особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  Шифер 8-ми хвильовий 1131 Обласний бюджет 200,00 Запит цінових пропозицій Жовтень-листопад 2010 року Відділ організації цивільного захисту населення і територій Заступник начальника управління Дейнека В.А. 0462-676-019                  0462-676-367


                  Голова комітету конкурсних торгів В.А. Дейнека ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)
                  Секретар комітету конкурсних торгів О.І. Харлампій ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ( протокол №2 від 2 вересня 2010 року).                  ***


                  ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
                  державних закупівель на 2010 рік
                  Відділ освіти Борзнянської РДА
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  Вугілля кам`яне 10.10.1 1166 Місцевий бюджет   Відкриті торги березень 2010 р. Л.М.Ярошенко Торги відмінені
                  Вугілля кам`яне 10.10.1 1166 Місцевий бюджет   Відкриті торги липень 2010 р. Л.М.Ярошенко  
                  Начальник відділу освіти Ярошенко Л.М. ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 09.07.2010 року № 15.)                  ***


                  ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
                  державних закупівель на 2010 рік
                  Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                  Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  Послуги, пов`язані з базами даних КПКВ 2507080 КЕКВ 1172 Кошти Державного бюджету України   Запит цінових пропозицій (котирування) Лютий 2010 р. Члени тендерного комітету  
                  Послуги з перевезення вантажів неспеціалізованим автомобільним транспортом КПКВ 2507090 КЕКВ 1172 Кошти Державного бюджету України   Відкриті торги Липень-серпень 2010 р. Члени тендерного комітету  
                  Заступник голови тендерного комітету - заступник начальника відділу А.В.Пригара ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 01.07.2010 року № 4.)                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель установ підпорядкованих головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації на 2010 рік                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель на 2010 рік
                  Відділ освіти Борзнянської РДА
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  Вугілля кам`яне 10.10.1 1166 Місцевий бюджет   Відкриті торги березень 2010 р. Л.М.Ярошенко  
                  Начальник відділу освіти Ярошенко Л.М. ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 25.02.2010 року № 2.)                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель
                  Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів на 2010 рік
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.)  Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  Послуги, пов`язані з базами даних КПКВ
                  2507080
                  КЕКВ
                  1172
                  Кошти Державного бюджету України   Запит цінових пропозицій (котирування) Лютий 2010 року    
                  Голова тендерного комітету заступник керуючої відділенням О.М.Оберемко ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 09.02.2010 року№ 3.)                  ***


                  ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
                  державних закупівель
                  Відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації на 2010 рік
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                  (Оприлюднено 22.02.2010)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9
                  Кам’яне вугілля 1166 Місцевий бюджет 1195,2 10.10.1 Відкриті торги січень 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                  М’ясо свіже та заморожене 1133 Місцевий бюджет 199,0 15.11.1. Запит цінових пропозицій лютий 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                  М’ясопро-дукти 1133 Місцевий бюджет 199,0 15.13.1. Запит цінових пропозицій лютий 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                  Заступник голови тендерного комітету інженер господарчої групи відділу освіти І.М. Андрієнко ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 22 лютого 2010 р. )                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель на 2010 рік
                  Чернігівська обласна державна адміністрація
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                  (Оприлюднено 26.01.2010)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.)  Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охоронців) 1134 кошти державного бюджету - запит цінових пропозицій (котирувань) лютий 2010 року відділ господарського забезпечення (Максименко В.М.) вартість закупівлі не перевищує 200 тис.грн., бюджетні зобов`язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань
                  74.70.1 Послуги з прибирання будинків 1165 кошти державного бюджету - Запит цінових пропозицій (котирувань) лютий 2010 року відділ господарського забезпечення (Максименко В.М.) вартість закупівлі не перевищує 200 тис.грн., бюджетні зобов`язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань
                  Голова тендерного комітету Заступник керівника апарату облдержадміністрації Коробка І.І. ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 25 січня 2010 р. №1)                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель
                  Відділ освіти Коропської райдержадміністрації
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                  (Оприлюднено 18.01.2010)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9
                  Тверде паливо 1166 Місцевий бюджет 700,0 10.10.1 Відкриті торги Лютий 2010 Тендерний комітет відділу освіти  
                  Голова тендерного комітету начальник відділу освіти В.Д. Кирилюк ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                                     ***


                  Річний план закупівель
                  Відділ освіти Щорської районної державної адміністрації
                  (найменування замовника)
                  (Оприлюднено 08.02.2010)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8
                  Вугілля кам’яне марки АС 1166 Районний бюджет   Запит цінових пропозицій (котирувань) Лютий 2010 року    
                  Голова тендерного комітету Начальник відділу освіти Біба А.М. ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 29 січня 2010 року№ 1.)                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель
                  Дмитрівської районної лікарні на 2010 рік
                  (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                  (Оприлюднено 10.02.2010)

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9
                  Кам’яне вугілля 1166 Районний бюджет 150,0 10.10.1 Запит цінових пропозицій Лютий 2010 року Тендерний комітет ДРЛ  

                  Примітка: * збільшення бюджетних призначень на 96.0 тис. грн.

                  Голова тендерного комітету головний лікар Дмитрівської районної лікарні В. О. Петройтіс ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (за рішенням тендерного комітету від 05 лютого 2010 р.)                  ***


                  РІЧНИЙ ПЛАН
                  державних закупівель
                  відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                  Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) Примітка
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9
                  Кам’яне вугілля 1166 Місцевий бюджет 1195,2 10.10.1 Відкриті торги січень 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                  Голова тендерного комітету в. о. начальника відділу освіти А.П.Бондар ______________
                  (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                  (згідно з рішенням тендерного комітету від 18 грудня 2009 р. №20)

                  Назад

                 • Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                  Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                  Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                  Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua