Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   15 Березня 2013 10:40

                   19.12.2012

                   ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
                   на 2012 рік
                   УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
                   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
                   ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ 04014246


                  • Додаток 1 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Перелік доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція та ремонт яких передбачено у 2012 році"

                  • Додаток 2 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Зміни до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних призначень, наданих для будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у 2012 році"

                  • Додаток 3 до річного плану державних  закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва  Чернігівської ОДА "Перелік об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2012 році"

                   09.11.2012

                   ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
                   на 2012 рік
                   УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
                   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
                   ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ 04014246


                  • Додаток 1 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Перелік доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція та ремонт яких передбачено у 2012 році"

                  • Додаток 2 до річного плану державних закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва Чернігівської ОДА "Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних призначень, наданих для будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у 2012 році "

                  • Додаток 3 до річного плану державних  закупівель на 2012 рік управління капітального будівництва  Чернігівської ОДА "Перелік об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2012 році"

                   02.11.2012

                   Річний план закупівель
                   на 2012 рік
                   головного управління житлово-комунального господарства
                   Чернігівської обласної державної адміністрації,
                   код за ЄДРПОУ 03366428

                   Предмет закупівлі

                   Код КЕКВ (для бюд-жет-них кош-тів)

                   Джерело
                   фінансу-
                   ванння

                   Очікувана вартість предмета закупівлі,
                   тис. грн

                   Проце-дура закупівлі

                   Орієнтов-
                   ний початок проведен-ня процеду-ри закупівлі

                   Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується за-лучити до під-готовки  доку-ментації кон-курсних торгів (запиту цінових пропозицій,ква-ліфікаційної документації)

                   Примітки

                   3

                   5

                   8

                   КПКВК 2751050  "Питна вода України"

                   Будівництво водозабору підземних вод, водонапірної башти і станції знезалізнення для водопостачання населення        
                   смт Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області

                    

                   КЕКВ 2410

                   Кошти державного бюджету та кошти місцевого бюджету,
                   пропорційне співвідношення
                   100 : 5

                    

                   Закупівля в одного учас-ника

                   листопад

                    

                    

                   Разом за програмою КПКВК 2751050

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30 жовтня 2012 № 4.

                   Голова комітету з конкурсних торгів
                   Сальніков В.Ю.
                   (прізвище, ініціали)
                   ____________
                   (підпис)М. П.
                   Секретар комітету з конкурсних торгів
                   Барилко О.С.
                   (прізвище, ініціали)
                   ____________
                   (підпис)

                   22.08.2012

                   Річний план державних закупівель на 2012 рік (зміни №1)

                   Чернігівська обласна державна адміністрація, 00022674

                   Предмет закупівлі Код КЕКВ
                   (для бюджетних коштів)
                   Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   74.70.1 Послуги з прибирання будинків 1165 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                    
                    
                    
                    
                   60.22.1 Послуги таксі та послуги з оренди пасажирських автомобілів з водієм (автопослуги) 1134 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                    
                    
                    
                    
                   74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охоронців) 1134 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                    
                    
                    
                    
                   23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин
                   А-95 за скретч-картами)
                   1131 кошти державного бюджету   відкриті торги січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                    
                    
                    
                    
                   40.30.1 Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) 1161 кошти державного бюджету   закупівля у одного учасника січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                    
                    
                    
                    
                   40.10.1 Електрична енергія 1163 кошти державного бюджету   закупівля у одного учасника січень 2012 року   закупівля проводиться на очікувану вартість, тому бюджетні зобов'язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у 2012 році
                    
                    
                    
                    
                   64.20.1 Послуги з передавання даних і повідомлень (послуги фіксованого телефонного зв’язку загального користування) 1134 кошти державного бюджету   закупівля у одного учасника серпень 2012 року    
                    
                    
                    
                    

                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.08.2012року № 19

                   Голова комітету з конкурсних торгів Ю.В. Музика (прізвище, ініціали) (підпис) МП

                   Секретар комітету з конкурсних торгів О.М. Мітус (прізвище, ініціали) (підпис)                   28.02.2012

                   Річний   план   державних    закупівель  на  2012 рік

                   Чернігівське обласне  відділення  Фонду  соціального  захисту  інвалідів   14220194

                   Предмет  закупівлі

                   Код  КЕКВ (для бюджетних коштів)

                   Джерело фінансування

                   Очікувана вартість предмета закупівлі

                   Процедура закупівлі

                   Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

                   (Підрозділ/и особа/и), яких планується залучити до підготовки документації  конкурсних торгів (запиту цінових  пропозицій, кваліфікайної документації)

                   Примітки

                   1

                   2

                   3

                   4

                   5

                   6

                   7

                   8

                    

                   Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші 
                   код 72.20.3

                    

                   КПКВ 2507030

                   КЕКВ 1172

                    

                   Кошти Державного бюджету України

                    

                    

                   Відкриті торги

                    

                   Лютий-березень 2012р.

                    

                   Члени тендерного комітету

                    

                    

                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від     09.02.2012року    № 1

                    

                   Голова  комітету   з конкурсних торгів                    В. Б.  Падалка______                         _________
                   ( прізвище,  ініціали)                        (підпис) М.П.

                    

                   Секретар комітету з конкурсних торгів                     Н. О. Пузанова                 _______________
                   (  прізвище,  ініціали)                               (підпис)

                   27.02.2012

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Міністерства економіки
                   України
                   26.07.2010 №922

                   Зміни до річного плану закупівель на 2012 рік
                   Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації 00733702
                   (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРОПОУ)

                   Предмет закупівлі

                   Код КЕКВ для бюджетних коштів

                   Джерело фінансування

                   Очікувана вартість предмета закупівлі

                   Процедура
                   предмета закупівлі

                   Орієнтовний початок проведення
                   процедури
                   предмета закупівлі

                   Підрозділ(и)
                   (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

                   Примітки

                   1

                   2

                   3

                   4

                   5

                   6

                   7

                   8

                   Програма передачі нетелей багатодітним сям ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки

                   1172

                   Обласний бюджет

                   368000,00 грн.
                   Без ПДВ

                   Відкриті торги

                   липень

                   відділ організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва

                   -

                   Затверджений протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 15 лютого 2012 №2.

                          Голова комітету з конкурсних торгів                      М.І. Колесников               __________________
                   (прізвище, ініціали)                                      (підпис)                         МП

                          Секретар комітету з конкурсних торгів                  Н.М. Огієнко-Голікова     __________________
                   (прізвище, ініціали)                              (підпис)

                   РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК
                   Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
                   Ідентифікаційний код 23000089

                   Предмет закупівлі

                   Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

                   Джерело фінансування

                   Очікувана вартість предмета закупівлі
                   (тис.грн.)

                   Процедура закупівлі

                   Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

                   Підрозділ (и) особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

                   Примітка

                   1

                   2

                   3

                   4

                   5

                   6

                   7

                   8

                   40.30.1 -послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) – (централізоване постачання теплової енергії)

                   1161

                   Кошти Державного бюджету

                    

                   закупівля в одного учасника

                   Грудень 2011р.

                    

                   (0462)-676-367


                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.12.2012 №4.

                    

                   Голова комітету з конкурсних торгів В.А.Дейнека_ _____________
                   (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

                   Секретар комітету з конкурсних торгів О.І.Харлампій ______________
                   (прізвище, ініціали) (підпис)

                   Річний план державних закупівель на 2011 рік

                   Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 14220194

                   Предмет закупівлі

                   Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

                   Джерело фінансування

                   Очікувана вартість предмета закупівлі

                   Процедура закупівлі

                   Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

                   (Підрозділ/и особа/и ), яких планується  залучити до  підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

                   Примітки

                   1.

                   2.

                   3.

                   4.

                   5.

                   6.

                   7.

                   8.

                   Послуги  консультативні  з програмного забезпечення і послуги з  розроблення програмного забезпечення інші

                   КПКВ 2507080
                   КЕКВ 1172

                   Кошти Державного бюджету України

                    

                   Відкриті
                   торги

                   Березень-квітень 2011 року

                   Члени тендерного комітету

                    

                   Послуги з перевезення вантажів неспеціалізованим автомобільним транспортом

                   КПКВ 2007090
                   КЕКВ 1172

                   Кошти Державного бюджету України

                    

                   Відкриті торги

                   Березень-ківітень 2011 року

                   Члени тендерного комітету

                    

                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.03.2011 року №1

                   Заступник голови комітету з конкурсних торгів заступник начальника відділу _______________А.В.Пригара
                   (посада)                             (підпис)                    (ініціали, прізвище)

                            Секретар комітету з конкурсних торгів заступник начальника відділу __________________Н.О.Пузанова
                   (посада)                                               (підпис)          (ініціали, прізвище)                   Зміни до річного плану державних закупівель на 2010 рік
                   Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
                   згідно програми соцально-економічного розвитку по Чернігівській області
                   за участю ВАТУкрнафта" на 2010-2011 р.р, рішення двадцять дев`ятої сесії п`ятого скликання Чернігівської обласної ради від 14.05.2010.                   Річний план державних закупівель зі змінами на 2010 рік
                   Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
                   згідно програми соцально-економічного розвитку
                   по чернігівській області за участю ВАТ "Укрнафта" на 2009-2010 р.р.,
                   розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №1001-р, Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 року № 43                   Річний план державних закупівель на 2010 рік
                   Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
                   згідно програми соцально-економічного розвитку по чернігівській області
                   за участю ВАТ "Укрнафта" на 2009-2010 р.р.                   Зміни до річного плану державних закупівель на 2009 рік
                   Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації згідно рішення двадцять четвертої сесії пятого скликання від 10.04.09. Чернігівської обласної ради,
                   розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.05.09. № 154,
                   спільного розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 03.07.09. № 8
                   рішення двадцять шостої сесії пятого скликання від 11.09.09. Чернігівської обласної ради,
                   розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.09 № 1001-р

                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   закупівель на 2010 рік
                   Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
                   ідентифікаційний код 23000089

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (и), особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   25.65.1
                   Вироби з фіброцементу (шифер 8-ми хвильовий, стандартний)
                   1131 кошти місцевих бюджетів Запит цінових пропозицій Жовтень-листопад 2010 року

                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ( протокол №2 від 2 вересня 2010 року).                   Голова комітету конкурсних торгів В.А. Дейнека ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)
                   Секретар комітету конкурсних торгів О.І. Харлампій ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)


                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   закупівель на 2010 рік
                   Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
                   ідентифікаційний код 23000089

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (и), особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   Шифер 8-ми хвильовий 1131 Обласний бюджет 200,00 Запит цінових пропозицій Жовтень-листопад 2010 року Відділ організації цивільного захисту населення і територій Заступник начальника управління Дейнека В.А. 0462-676-019                   0462-676-367


                   Голова комітету конкурсних торгів В.А. Дейнека ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)
                   Секретар комітету конкурсних торгів О.І. Харлампій ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ( протокол №2 від 2 вересня 2010 року).                   ***


                   ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
                   державних закупівель на 2010 рік
                   Відділ освіти Борзнянської РДА
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   Вугілля кам`яне 10.10.1 1166 Місцевий бюджет   Відкриті торги березень 2010 р. Л.М.Ярошенко Торги відмінені
                   Вугілля кам`яне 10.10.1 1166 Місцевий бюджет   Відкриті торги липень 2010 р. Л.М.Ярошенко  
                   Начальник відділу освіти Ярошенко Л.М. ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 09.07.2010 року № 15.)                   ***


                   ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
                   державних закупівель на 2010 рік
                   Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                   Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   Послуги, пов`язані з базами даних КПКВ 2507080 КЕКВ 1172 Кошти Державного бюджету України   Запит цінових пропозицій (котирування) Лютий 2010 р. Члени тендерного комітету  
                   Послуги з перевезення вантажів неспеціалізованим автомобільним транспортом КПКВ 2507090 КЕКВ 1172 Кошти Державного бюджету України   Відкриті торги Липень-серпень 2010 р. Члени тендерного комітету  
                   Заступник голови тендерного комітету - заступник начальника відділу А.В.Пригара ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 01.07.2010 року № 4.)                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель установ підпорядкованих головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації на 2010 рік                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель на 2010 рік
                   Відділ освіти Борзнянської РДА
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн.) Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   Вугілля кам`яне 10.10.1 1166 Місцевий бюджет   Відкриті торги березень 2010 р. Л.М.Ярошенко  
                   Начальник відділу освіти Ярошенко Л.М. ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 25.02.2010 року № 2.)                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель
                   Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів на 2010 рік
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.)  Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   Послуги, пов`язані з базами даних КПКВ
                   2507080
                   КЕКВ
                   1172
                   Кошти Державного бюджету України   Запит цінових пропозицій (котирування) Лютий 2010 року    
                   Голова тендерного комітету заступник керуючої відділенням О.М.Оберемко ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 09.02.2010 року№ 3.)                   ***


                   ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
                   державних закупівель
                   Відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації на 2010 рік
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                   (Оприлюднено 22.02.2010)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   Кам’яне вугілля 1166 Місцевий бюджет 1195,2 10.10.1 Відкриті торги січень 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                   М’ясо свіже та заморожене 1133 Місцевий бюджет 199,0 15.11.1. Запит цінових пропозицій лютий 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                   М’ясопро-дукти 1133 Місцевий бюджет 199,0 15.13.1. Запит цінових пропозицій лютий 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                   Заступник голови тендерного комітету інженер господарчої групи відділу освіти І.М. Андрієнко ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 22 лютого 2010 р. )                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель на 2010 рік
                   Чернігівська обласна державна адміністрація
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                   (Оприлюднено 26.01.2010)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.)  Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охоронців) 1134 кошти державного бюджету - запит цінових пропозицій (котирувань) лютий 2010 року відділ господарського забезпечення (Максименко В.М.) вартість закупівлі не перевищує 200 тис.грн., бюджетні зобов`язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань
                   74.70.1 Послуги з прибирання будинків 1165 кошти державного бюджету - Запит цінових пропозицій (котирувань) лютий 2010 року відділ господарського забезпечення (Максименко В.М.) вартість закупівлі не перевищує 200 тис.грн., бюджетні зобов`язання за договором про закупівлю можуть виникнути лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань
                   Голова тендерного комітету Заступник керівника апарату облдержадміністрації Коробка І.І. ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 25 січня 2010 р. №1)                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель
                   Відділ освіти Коропської райдержадміністрації
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                   (Оприлюднено 18.01.2010)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   Тверде паливо 1166 Місцевий бюджет 700,0 10.10.1 Відкриті торги Лютий 2010 Тендерний комітет відділу освіти  
                   Голова тендерного комітету начальник відділу освіти В.Д. Кирилюк ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                                       ***


                   Річний план закупівель
                   Відділ освіти Щорської районної державної адміністрації
                   (найменування замовника)
                   (Оприлюднено 08.02.2010)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8
                   Вугілля кам’яне марки АС 1166 Районний бюджет   Запит цінових пропозицій (котирувань) Лютий 2010 року    
                   Голова тендерного комітету Начальник відділу освіти Біба А.М. ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 29 січня 2010 року№ 1.)                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель
                   Дмитрівської районної лікарні на 2010 рік
                   (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
                   (Оприлюднено 10.02.2010)

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   Кам’яне вугілля 1166 Районний бюджет 150,0 10.10.1 Запит цінових пропозицій Лютий 2010 року Тендерний комітет ДРЛ  

                   Примітка: * збільшення бюджетних призначень на 96.0 тис. грн.

                   Голова тендерного комітету головний лікар Дмитрівської районної лікарні В. О. Петройтіс ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (за рішенням тендерного комітету від 05 лютого 2010 р.)                   ***


                   РІЧНИЙ ПЛАН
                   державних закупівель
                   відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                   Предмет закупівлі Код згідно з КЕКВ Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі   (тис.грн.) Код згідно з ДК 016-97 (при закупівлі товарів послуг)  Назва процедури закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ (особа) , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) Примітка
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   Кам’яне вугілля 1166 Місцевий бюджет 1195,2 10.10.1 Відкриті торги січень 2010 року Тендерний комітет відділу освіти  
                   Голова тендерного комітету в. о. начальника відділу освіти А.П.Бондар ______________
                   (посада, прізвище, ініціали) (підпис)

                   (згідно з рішенням тендерного комітету від 18 грудня 2009 р. №20)

                   Назад

                  • Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua