Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    04 Лютого 2013 11:07

                     

                    Департамент сім‘ї, молоді та спорту

                     

                    Адреса: м.Чернігів, 14000, просп . Миру, 14

                    Телефон/факс: (0462) 67-54-43

                    E-mail:dsms_post@cg.gov.ua

                    Веб-сайт:http://dsms.cg.gov.ua/

                    Директор Департаменту: ЛЕМЕШ Ніна Петрівна

                    Заступник директора Департаменту - начальник управління у справах сім'ї та молоді: СКИБА Світлана Іванівна

                    Режим роботи: з 9-00 до 18-00 (з 8-00 до 17-00) з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                     

                    Структура Департаменту

                     

                    Сектор фінансового забезпечення

                    Управління у справах сім’ї та молоді

                    Відділ з питань сім’ї та гендерної політики

                    Відділ з питань молоді та організації оздоровлення дітей

                    Управління з питань фізичної культури та спорту

                    Відділ спортивної та фізкультурно-масової роботи

                    Відділ організаційної та кадрової роботи

                    Сектор фінансового забезпечення

                    1. Найменування органу

                    Департамент сім‘ї, молоді та спорту

                    2. Основні повноваження та завдання Департаменту:

                    - реалізація державної політики з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, попередження насильства в сім'ї;

                    - реалізація державної політики у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

                    - реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми;

                    - реалізація державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

                    - реалізація державної політики з питань молоді;

                    - реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

                    Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

                    1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

                    2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                    3) надає адміністративні послуги;

                    4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;

                    5) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

                    6) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

                    7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

                    8) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

                    9) бере участь у погодженні та розробленні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                    10) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

                    11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

                    12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                    13) готує та бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                    14) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

                    15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

                    16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

                    17) постійно інформує населення області про стан здійснення визначених законом повноважень;

                    18) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих ним законом повноважень органів виконавчої влади;

                    19) здійснює повноваження, делеговані Чернігівською обласною радою Чернігівській обласній державній адміністрації;

                    20) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

                    21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                    22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                    23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                    24) забезпечує захист персональних даних;

                    25) визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

                    26) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

                    27) надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

                    28) забезпечує в межах своїх повноважень розробку і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

                    29) надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

                    30) здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

                    31) забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від насильства та торгівлі людьми;

                    32) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

                    33) здійснює координацію організації виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

                    34) спрямовує та координує діяльність обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

                    35) співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

                    36) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

                    37) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

                    38) комплектує склад збірних команд регіону за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

                    39) реєструє в області спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить в установленому порядку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

                    40) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

                    41) вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

                    42) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів, здійснює заходи щодо їх соціального захисту;

                    43) забезпечує підготовку і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

                    44) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

                    45) забезпечує організацію пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

                    46) вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

                    47) сприяє регіональному центру «Інваспорт» та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

                    48) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл; технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери його управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

                    49) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури та спорту організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, стандартів спортивної класифікації;

                    50) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

                    51) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

                    52) вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

                    53) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів як змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

                    54) взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями, сприяє у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

                    55) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

                    56) здійснює підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм з питань, що входять до його компетенції, забезпечує їх виконання;

                    57) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

                    58) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проваджує в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

                    59) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва;

                    60) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

                    61) здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та міських рад;

                    62) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сферах, що належать до його компетенції;

                    63) здійснює інші передбачені законом повноваження.

                    Нормативно-правові засади діяльності

                    Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

                     

                    3. Керівництво органу

                     

                    Директор Департаменту

                    Заступник директора Департаменту – начальник управління у справах сім’ї та молоді

                    Заступник директора Департаменту – начальник управління з питань фізичної культури та спорту

                    4. Прізвища, імена та по-батькові керівників

                    Директор Департаменту – Лемеш Ніна Петрівна

                    Заступник директора Департаменту – начальник управління у справах сім’ї та молоді – Скиба Світлана Іванівна

                    Заступник директора Департаменту – начальник управління з питань фізичної культури та спорту

                    5. Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти)

                    14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14,

                    тел/факс (0462) 674-516,

                    тел. (0462) 675-443,

                    елек.пошта: dsms_post@cg.gov.ua

                    6. Основні функції структурних підрозділів, підвідомчих установ, а також прізвище, ім’я, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників

                    Молодіжний центр праці

                    Директор – Сімонова Ірина Юріївна

                    тел. (0462) 661-245

                    Позаміський итячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт»

                    Директор – Ільєнко Андрій Іванович

                    Комунальний заклад "Чернігівська обласна школа вищої спортивної майстерності" Чернігівської обласної ради

                    Заступник директора Бойко Віталій Олександрович

                    тел. (0462) 699-388

                    Комунальний заклад "Чернігівська обласна школа вищої спортивної майстерності з ігрових видів спорту" Чернігівської обласної ради

                    Директор - Магеррамов Володимир Магеррамович

                    тел. (0462) 664-725

                    Обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

                    Директор-Ліфар Ігор Юрійович

                    тел. (0462) 675-458

                    Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

                    Директор-Литвинець Адрій Миколайович

                    тел. (0462) 613-052, (0462) 613-053

                    Комунальний заклад "Чернігівська обласна ДЮСШ інвалідів"

                    Директор- Пітель Олександр Юрійович

                    тел. (0462) 97-28-98

                    Комунальний заклад «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа з олімпійських видів» Чернігівської обласної ради

                    Директор - Кирийчук Юрій Павлович

                    Комунальний заклад «Обласна дитячо-юнацька школа «Олімп» Чернігівської обласної ради

                    Директор - Лобас Петро Павлович

                     

                    7. Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу

                    У сфері молодіжної політики

                    Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

                    Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації";

                    Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”;

                    Указ Президента України від 27.06.2008 № 599/2008 «Про День молодіжних та дитячих громадських організацій;

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 «Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»;

                    У сфері оздоровлення дітей

                    Закон України від 04.09.2008 № 375-VI “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422 „Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734 « Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету»

                    У сфері сімейної та гендерної політики

                    Закон України від 08.09.2005 № 2866-ІY «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

                    Закон України від 15.04.2008 № 274-YІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

                    Закон України «Про охорону дитинства»

                    Закон України від 15.11.2001 року № 2789-III «Про попередження насильства в сім`ї»

                    Закон України від 19.05.2009 № 1343-YІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

                    Закон України від 13.08.2002 року № 700/2002 «Про звернення громадян»

                    Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім`ї або реальну його загрозу»

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім`ями, дітьми та молоддю»

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім`ї»

                    У сфері фізичної культури і спорту

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України"

                    Закон України ві 24.12.93 "Про фізичну культуру і спорт"

                    Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.03.2013 № 1 "Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту"

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1354 "Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю"

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 №948 " Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки"

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №565 " Про затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і спортивних змаганнях"

                    Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №993 " Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"

                    Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки"

                    8. Розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва

                    З 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

                    Вихідні дні: субота, неділя

                    Прийомні дні директора Департаменту

                    Щосереди з 8.00 до 17.00

                    Прийомні дні заступників директора Департаменту

                    Заступник директора Департаменту – начальник управління з питань фізичної культури та спорту

                    Щочетверга з 8.00 до 17.00

                    Заступник директора Департаменту – начальник управління у справах сім’ї та молоді

                    Щочетверга з 8.00 до 17.00

                    НАЗВА УСТАНОВИ

                    ПІБ КЕРІВНИКА

                    СЛУЖБОВИЙ ТЕЛЕФОН

                    АДРЕСА

                    Сектор сім’ї, молоді та спорту Бахмацької райдержадміністрації

                     

                    Брюховейька

                    Юлія

                    Валеріївна

                     

                    (235) 5-19-01 
                    ф. (235) 3-11-38

                     

                    м. Бахмач, вул. Першотравнева 36
                    16500

                    Сектор у справах молоді та спорту Бобровицької райдержадміністрації

                     

                    Кравченко
                    Валентин Іванович

                     

                    (232) 2-51-21
                    ф. (232) 2-51-26

                     

                    м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46
                    17400

                    Відділ у справах молоді та спорту Борзнянської райдержадміністрації

                     

                    Іващенко

                    Сергій Миколайович

                     

                    (253) 2-12-83
                    ф. (253) 2-12-83

                     

                    м.Борзна,вул Пантелемона Куліша, 104
                    16400

                    Головний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та спорту Варвинської райдержадміністрації

                     

                    Скрипка Юлія Сергіївна

                     

                    (236) 2-83-27
                    ф. (236) 2-12-52

                     

                    смт Варва, вул. Шевченка, 38 
                    17600

                    Сектор у справах молоді та спорту Городнянської райдержадміністрації

                     

                    Середа
                    Віктор Васильович

                     

                    (245) 2-14-55
                    ф. (245) 2-15-32

                    м. Городня, вул. Леніна, 10
                    15100

                    Сектор молоді та спорту Ічнянської райдержадміністрації

                     

                    Федірко
                    Людмила Іванівна

                     

                    (233) 2-14-94
                    ф. (233) 2-13-46

                     

                    м. Ічня, площа Шевченка, 1
                    16700

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Козелецької райдержадміністрації

                     

                    Члевік
                    Ірина

                    Іванівна

                     

                    (246) 4-18-82
                    ф. (246) 4-24-68

                     

                    смт Козелець, Комсомольська, 27 
                    17000         

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Коропської райдержадміністрації

                     

                    Лучко
                    Володимир Любомирович

                     

                    (256) 2-12-08
                    ф. (256) 2-11-83

                     

                    смт Короп, вул. Кибальчича, 1
                    16200

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Корюківської райдержадміністрації

                    Барабаш Наталія Миколаївна

                     

                    (257) 2-13-51

                     

                    м. Корюківка, вул. Шевченка, 60 
                    15300

                    Сектор у справах молоді та спорту Куликівської райдержадміністрації

                     

                     

                    (243) 2-15-29
                    ф. (243) 2-17-48

                     

                    смт Куликівка, вул. Пирогова, 5-а 
                    16300

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Менської райдержадміністрації

                    Волков Вадим В’ячеславович

                     

                    (244) 3-10-07
                    ф. (244) 3-10-07

                     

                    м.Мена,вул. Семашко, 8 
                    15600

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Ніжинської райдержадміністрації

                     

                    Штайнеккер
                    Андрій Романович

                     

                    (231) 5-46-68
                    ф. (231) 5-24-40

                     

                     

                    м. Ніжин, вул. Батюка, 5-а 
                    16600

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту 
                    Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                     

                    Циганков

                    Андрій Федорович

                     

                    (258) 2-14-10
                    ф. (258) 2-13-30

                     

                    м. Новгород-Сіверський, вул. Майстренка, 6
                    16000

                    Сектор у справах молоді та спорту Носівської райдержадміністрації

                     

                    Омельченко
                    Валентина Володимирівна

                     

                    (242) 2-18-25
                    ф.(242) 2-14-44
                    ф.(242) 2-15-85

                     

                    м. Носівка, вул. Центральна, 19 
                    17100

                    Спеціаліст у справах сім’ї, молоді та спорту Прилуцької райдержадміністрації

                     

                    (237)5-39-67 

                     

                    м. Прилуки, вул. Київська, 220
                    17500

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Ріпкинської райдержадміністрації

                     

                    Мохнач

                    Антоніна Григорівна

                     

                    (241) 2-13-74
                    ф.(241)2-17-86

                     

                    смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 85, 
                    15000

                    Сектор у справах молоді та спорту Семенівської райдержадміністрації

                     

                    Шакун
                    Олена

                    Петрівна

                     

                    (259) 2-19-23
                    ф. (259) 2-13-36

                    м. Семенівка, вул. Червона площа, 14-а 
                    15400

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Сосницької райдержадміністрації

                     

                    Перфільєва Наталія Іванівна

                     

                    (255) 2-14-30
                    ф. (255) 2-14-43

                     

                    смт Сосниця, Грушевського, 15
                    16100

                    Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Срібнянської райдержадміністрації

                     

                    Тимошенко
                    Ганна Миколаївна

                     

                    (239) 2-12-32
                    ф. (232) 2-15-42

                     

                    смт Срібне, вул. Леніна, 54
                    17300

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Талалаївської райдержадміністрації

                     

                    Луценко Ніна Михайлівна

                     

                    (234) 2-14-33
                    ф. (234) 2-15-47

                     

                    смт Талалаївка, вул. Леніна, 3
                    17200

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Щорської райдержадміністрації

                     

                    Авдєєнко 
                    Наталія Леонідівна

                     

                    (254) 2-15-97
                    ф. (254) 2-11-64

                    м. Щорс,

                    вул. Леніна, 19
                    15200

                    Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської райдержадміністрації

                     

                    Чаус
                    Олександр Володимирович

                     

                    60-83-53 
                    ф. 67-69-58

                     

                    м. Чернігів, вул. Шевченка, 48
                    14000

                    Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради

                     

                    Глушко
                    Павло Володимирович

                     

                    ф.(231)7-19-11

                    м. Ніжин,

                    площа Івана Франка, 1
                    16000

                    Відділ у справах сім’ї та молоді Ніжинської міської ради

                     

                    Бассак
                    Тетяна Федорівна

                     

                    (231) 5-39-31
                    ф. (231) 7-19-11

                    м. Ніжин, площа Івана Франка, 1
                    16000

                    Сектор по фізичній культурі та спорту Прилуцької міської ради

                    Мосціпан Руслан Борисович

                     

                    (237) 3-22-33
                    ф.(237) 3-00-22

                     

                    м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24 
                    17500

                    Головний спеціаліст Прилуцької міської ради у справах сім’ї та молоді

                     

                     

                    (237) 3-22-33
                    ф. (237) 3-20-15

                    м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24 
                    17500

                    Управління  у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

                    Дериземля Андрій Васильвич

                     

                    ф. (0462) 77-41-34

                    м. Чернігів,

                    вул. Щорса, 19 
                    14000,

                     

                     

                     

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua