Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  04 Лютого 2013 11:05

                  Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                  Адреса: проспект Миру, 43, м.Чернігів, 14000

                  Телефон: (0462) 67-59-74

                  Електронна пошта:  dfin_post@cg.gov.ua

                  Адреса веб-сайту Департаменту: http://dfin.cg.gov.ua/

                  Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00

                  Перерва на обід з 13-00 до 14-00.

                  Вихідні дні - субота та неділя

                  Директор Департаменту: Дудко Валерій Володимирович

                   

                  Телефонний довідник працівників Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Положення про Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                   

                  Основні завдання:

                  - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;

                  - складання та експертиза проекту обласного бюджету, прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; інших нормативно-правових актів, пов’язаних з бюджетною системою, і подання їх на розгляд обласної державної адміністрації;

                  - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території області;

                  - розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

                  - здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

                  - здійснення експертизи нормативно-правових актів, пов’язаних з бюджетною системою, які готуються іншими учасниками бюджетного процесу.

                  Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

                  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

                  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                  3) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;

                  4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

                  5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

                  6) бере участь у:

                  - підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

                  - погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                  - розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                  - підготовці балансу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

                  - розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації;

                  7) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

                  8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                  9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

                  10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

                  11) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз та експертизу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

                  12) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;

                  13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

                  14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                  15) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад  матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрацій;

                  16) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

                  17) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

                  18) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

                  19) затверджує паспорти бюджетних програм;

                  20) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;

                  21) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

                  22) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

                  23) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;

                  24) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

                  25) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області , та подає їх у встановлені строки Мінфіну;

                  26) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

                  27) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

                  28) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного  бюджету;

                  29) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків; 

                  30) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

                   31) інформує керівництво обласної держадміністрації про стан виконання обласного  бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного  бюджету;

                  32) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

                  33) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

                  34) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

                  35) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

                  36) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

                  37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

                  38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

                  39) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                  40) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

                  41) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

                  42) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

                  43) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

                  - зупинення операцій з бюджетними коштами;

                  - призупинення бюджетних асигнувань;

                  - зменшення бюджетних асигнувань;

                  - повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

                  - безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

                  44) аналізує діяльність фінансових управлінь області і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

                  45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

                  46) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

                  47) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

                  48) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

                  49) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

                  50) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

                  51) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                  52) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                  53) забезпечує захист персональних даних;

                  54) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

                  55) здійснює інші передбачені законом повноваження.

                   

                  Фінансові управління райдержадміністрацій та міськрад

                   

                   


                  Наказ Департаменту фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

                  Назад

                  Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                  Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                  Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                  Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua