Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    04 Лютого 2013 11:05

                    Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                    Адреса: проспект Миру, 43, м.Чернігів, 14000

                    Телефон: (0462) 67-59-74

                    Електронна пошта:  dfin_post@cg.gov.ua

                    Адреса веб-сайту Департаменту: http://dfin.cg.gov.ua/

                    Режим роботи Департаменту: з 9-00 до 18-00 (8-00 до 17-00)

                    Перерва на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя

                    Директор Департаменту: Дудко Валерій Володимирович

                     

                    Телефонний довідник працівників Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Положення про Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Основні завдання:

                    - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;

                    - складання та експертиза проекту обласного бюджету, прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; інших нормативно-правових актів, пов’язаних з бюджетною системою, і подання їх на розгляд обласної державної адміністрації;

                    - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території області;

                    - розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

                    - здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

                    - здійснення експертизи нормативно-правових актів, пов’язаних з бюджетною системою, які готуються іншими учасниками бюджетного процесу.

                    Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

                    1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

                    2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                    3) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;

                    4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

                    5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

                    6) бере участь у:

                    - підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

                    - погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                    - розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                    - підготовці балансу фінансових ресурсів місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

                    - розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації;

                    7) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

                    8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                    9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

                    10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

                    11) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз та експертизу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

                    12) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;

                    13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

                    14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                    15) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад  матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрацій;

                    16) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

                    17) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

                    18) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

                    19) затверджує паспорти бюджетних програм;

                    20) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;

                    21) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

                    22) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

                    23) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;

                    24) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

                    25) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області , та подає їх у встановлені строки Мінфіну;

                    26) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

                    27) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

                    28) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного  бюджету;

                    29) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків; 

                    30) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

                     31) інформує керівництво обласної держадміністрації про стан виконання обласного  бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного  бюджету;

                    32) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

                    33) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

                    34) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

                    35) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

                    36) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

                    37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

                    38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

                    39) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                    40) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

                    41) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

                    42) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

                    43) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

                    - зупинення операцій з бюджетними коштами;

                    - призупинення бюджетних асигнувань;

                    - зменшення бюджетних асигнувань;

                    - повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

                    - безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

                    44) аналізує діяльність фінансових управлінь області і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

                    45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

                    46) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

                    47) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

                    48) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

                    49) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

                    50) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

                    51) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                    52) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                    53) забезпечує захист персональних даних;

                    54) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

                    55) здійснює інші передбачені законом повноваження.

                     

                    Фінансові управління райдержадміністрацій та міськрад

                    Основні завдання управлінь:

                    - забезпечення реалізації державної бюджетної політики у регіоні;

                    - складання і забезпечення виконання бюджету району(міста).

                    Установа
                    Прізвище, ім'я по-батькові керівника
                    Службовий телефон
                    Адреса
                    Фінансове управління
                    Бахмацької райдержадміністрації
                    Мельник
                    Світлана Петрівна
                    (235) 2-13-60 16500, м.Бахмач,
                    вул. Першотравнева, 36
                    Фінансове управління
                    Бобровицької райдержадміністрації
                    Велігорський
                    Анатолій Іванович
                    (232) 2-13-60 17400, м.Бобровиця,
                    вул. Незалежності, 29
                    Фінансове управління
                    Борзнянської райдержадміністрації
                    Торосян
                    Антоніна Григорівна
                    (253) 2-13-60 16400, м.Борзна,
                    вул. П.Куліша, 104
                    Фінансове управління
                    Варвинської райдержадміністрації
                    Гмиря
                    Оксана Анатоліївна
                    (236) 2-13-60 17600, смт Варва,
                    вул. Шевченка, 38
                    Фінансове управління
                    Городнянської райдержадміністрації
                    Кучерявенко
                    Людмила Василівна
                    (245) 2-74-12 15100, м.Городня,
                    вул. Леніна, 10
                    Фінансове управління
                    Ічнянської райдержадміністрації
                    Чумаченко
                    Любов Миколаївна
                    (233) 2-13-60 16700, м.Ічня,
                    вул. Трудова, 2а
                    Фінансове управління
                    Козелецької райдержадміністрації
                    Курява
                    Надія Василівна
                    (246) 2-13-60 17000, смт Козелець,
                    вул. Комсомольська, 27
                    Фінансове управління
                    Коропської райдержадміністрації
                    Басанець
                    Наталія Сергіївна
                    (256) 2-13-60 16200, смт Короп,
                    вул. Кибальчича, 1
                    Фінансове управління
                    Корюківської райдержадміністрації
                    Єременко
                    Валентина Іванівна
                    (257) 2-13-60 15300, м.Корюківка,
                    вул. Вокзальна, 24
                    Фінансове управління
                    Куликівської райдержадміністрації
                    Іваненко
                    Ольга Миколаївна
                    (243) 2-13-60 16300, смт Куликівка,
                    вул. Щорса, 67
                    Фінансове управління
                    Менської райдержадміністрації
                    Булавка
                    Оксана Михайлівна
                    (244) 2-13-60 15600, м.Мена,
                    Червона площа, 6
                    Фінансове управління
                    Ніжинської райдержадміністрації
                    Алемша
                    Світлана Миколаївна
                    (231) 2-13-60 16600, м.Ніжин,
                    вул. Батюка, 5а
                    Фінансове управління
                    Новгород-Сіверської райдержадміністрації
                    Бикова
                    Олена Миколаївна
                    (258) 3-13-60 16000, м.Н-Сіверський,
                    вул. Майстренка, 6
                    Фінансове управління
                    Носівської райдержадміністрації
                    Пазуха
                    Валентина Іванівна
                    (242) 2-13-60 17100, м.Носівка,
                    вул. Вокзальна, 4
                    Фінансове управління
                    Прилуцької райдержадміністрації
                    Мусійченко
                    Надія Володимирівна
                    (237) 5-20-29 17500, м.Прилуки,
                    вул. Київська, 220
                    Фінансове управління
                    Ріпкинської райдержадміністрації
                    Мельниченко
                    Ірина Миколаївна
                    (241) 2-13-60 15000, смт Ріпки,
                    вул. Святомиколаївська, 92
                    Фінансове управління
                    Семенівської райдержадміністрації
                    Мірошник
                    Євгенія Дмитрівна
                    (259) 2-01-08 15400, м.Семенівка,
                    вул. Першотравнева, 21
                    Фінансове управління
                    Сосницької райдержадміністрації
                    Очередько
                    Валентин Анатолійович
                    (255) 2-13-60 16100, смт Сосниця,
                    вул. Грушевського, 15
                    Фінансове управління
                    Срібнянської райдержадміністрації
                    Крекотень
                    Галина Миколаївна
                    (239) 2-13-60 17300, смт Срібне,
                    вул. Леніна , 54
                    Фінансове управління
                    Талалаївської райдержадміністрації
                    Горкавенко
                    Валентина Володимирівна
                    (234) 2-13-60 17700, смт Талалаївка,
                    вул. Леніна, 5
                    Фінансове управління
                    Чернігівської райдержадміністрації
                    Потапенко
                    Лариса Іванівна
                    67-54-81 14027, м.Чернігів,
                    вул. Шевченка, 48
                    Фінансове управління
                    Щорської райдержадміністрації
                    Іваницький
                    Микола Олександрович
                    (254) 2-13-60 15200, м.Щорс,
                    вул. Некрасова, 8
                    Фінансове управління
                    Чернігівської міської ради
                    Бистров
                    Віктор Едуардович
                    65-13-49 14000, м.Чернігів,
                    вул. Магістрацька, 7
                    Фінансове управління
                    Ніжинської міської ради
                    Писаренко
                    Людмила Віталіївна
                    (231) 5-41-61 16600, м. Ніжин,
                    площа Леніна, 1
                    Фінансове управління
                    Прилуцької міської ради
                    Ворона
                    Олена Іванівна
                    (237) 3-32-03 17500, м.Прилуки,
                    вул. Незалежності, 82
                    Фінансове управління
                    Деснянської районної ради
                    Редько
                    Ольга Павлівна
                    3-31-91 14013 м.Чернігів,
                    Проспект Перемоги, 141
                    Фінансове управління
                    Новозаводської районної ради
                    Данильченко
                    Надія Леонідівна
                    77-43-42 14017, м.Чернігів,
                    вул. Щорса, 19

                    Наказ Департаменту фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua