Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  


                 28 Серпня 2009 14:20

                 Національній службі посередницва і примирення – 20 років!

                 17 листопада, Указом Президента України утворена Національна служба посередництва і примирення, постійно діючий державний орган, покликаний забезпечувати переговорний процес і процедуру вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникають між найманими працівниками і роботодавцями.

                 Потреба в даній інституції стала очевидною саме у 90-х роках, коли під впливом економічних негараздів (призупинення виробництва, невиплати заробітної плати) відбувалися масштабні страйки, мітинги, інші акції соціального протесту. Під час створення НСПП були враховані рекомендації Міжнародної організації праці та досвід розвинених країн, де аналогічні служби існують понад століття і формувалися разом із становленням економіки.

                 Відтоді в конструкції соціально-трудових відносин ринкового зразка наша Служба відіграє роль посередника, який, у разі виникнення конфліктної ситуації, пропонує сторонам правовий, досудовий шлях врегулювання спірних питань за столом переговорів.

                 В області з січня 2001 року здійснює свої повноваження відокремлений структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – Відділення в якому працюють юристи та економісти.

                 Виконуючи свої повноваження, в процесі діяльності, направленої на поліпшення стану соціально-трудових відносин та збереження соціальної стабільності у трудових колективах Чернігівщини, було вирішено 142 вимоги у 62-х колективних трудових спорах (конфліктах), висунутих майже 23-ма тисячами найманих працівників підприємств, установ та організацій.

                 В результаті вдосконалення системи превентивних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відділенню НСПП у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та організаціями профспілок і роботодавців вдалося не допустити загострення 779-ти конфліктних ситуацій у трудових колективах із загальною кількістю найманих працівників – 178 тис. осіб та забезпечити певну стабільність стану соціально-трудових відносин на підприємствах області.

                 Особлива увага в процесі реалізації визначених повноважень, приділялась ефективному застосуванню регламентованих Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирно-переговорних процедур, проведенню узгоджувальних зустрічей та налагодженню соціального діалогу між сторонами трудових відносин, використанню різних форм взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, з якими на даний час укладено 23 Угоди про співпрацю.

                 Дієву допомогу у виконанні визначених завдань і функцій надає нам сформований на території області позаштатний інститут Національної служби посередництва і примирення у складі: 12-ти арбітрів, 4-х посередників та 21-го завідуючого інформаційно-консультаційними центрами НСПП, які працюють на громадських засадах в районах і містах обласного підпорядкування.

                 Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відділенням НСПП проведена робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності 50-ти суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

                 Діяльність Відділення і в подальшому буде спрямована на поліпшення стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників зацікавлених сторін соціального діалогу та представників громадськості.

                 Напередодні ювілею, адресуємо теплі слова поздоровлення та подяки відповідальним працівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців, представникам позаштатних інституцій Національної служби посередництва і примирення в районах і містах за вагомий внесок у відстоюванні цінностей соціальної справедливості людей праці, забезпеченні суспільного миру та злагоди.

                  

                 З досвіду роботи відділення НСПП в Чернігівській області щодо сприяння вирішенню КТС(К)

                 В останні роки спостерігається ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) на підприємствах лісової галузі, що в своїй більшості спричинено сукупністю тенденцій об’єктивного і суб’єктивного характеру, пов’язаних із реформою децентралізації в частині передачі лісгоспів у відання об’єднаних територіальних громад.

                 Як приклад, можна навести результати проведеної відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення)  роботи по локалізації конфліктної ситуації у Козелецькому районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємстві «Козелецьрайагролісгосп» села Кошани Козелецького району Чернігівської області (далі – Підприємство), що знаходиться у підпорядкуванні комунального підприємства «Чернгівоблагроліс» Чернігівської обласної ради.

                 В грудні 2017 року до Відділення звернулись представники трудового колективу Підприємства з проханням посприяти у вирішенні розбіжностей, що виникли між сторонами СТВ через наявність ряду проблемних питань соціально-економічного характеру.

                 Виконуючи свої повноваження, спеціалістами Відділення була надана відповідна роз’яснювальна, консультативно-методична допомога, згідно вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).

                 Скориставшись своїм правом на соціальний захист наймані працівники визначили орган, уповноважений представляти їх інтереси, який на своєму засіданні прийняв рішення про вступ у колективний трудовий спір (конфлікт) (далі – КТС(К)). До Відділення було направлено відповідне подання та повний пакет документів.

                 Здійснений спеціалістами служби, в межах визначених повноважень, аналіз висунутих вимог найманих працівників засвідчив, що:

                 – процедура формування і затвердження вимог, порядок і строки їх розгляду, визначення органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, передбачених поженням ст. 4, 5 Закону дотримана;

                 – зміст вимог, відповідає нормам положень ст.2 Закону;

                 –визначені представники сторін КТС(К) відповідають вимогам положень ст. 3 Закону.

                 Враховуючи зазначене, Відділення  підготувало та направило до НССП відповідне подання.

                 Розпорядженням НСПП від 12.12.2017 року №323-р зареєстровано КТС(К) між найманими працівниками Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп» села Кошани Козелецького району Чернігівської області та Козелецьким районним дочірнім агролісогосподарським спеціалізованим підприємством «Козелецьрайагролісгосп» села Кошани Козелецького району Чернігівської області з такими вимогами:

                 1. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати найманим працівникам відповідно до вимог ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці».

                 2. Створити умови для зростання продуктивності праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшити умови їх праці та побуту згідно ст.141 КЗпП України.

                 3. Створити умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємством згідно ст.245 КЗпП України».

                 Після реєстрації вимог найманих працівників і КТС(К), відповідно до положень статей 7,11,12,15,16 Закону та інших нормативно-правових актів НСПП, здійснювалися заходи щодо посередництва у формуванні примирного органу (трудового арбітражу), його роботі та реалізації прийнятих рішень. Трудовий арбітраж був утворений шляхом прийняття сторонами спільного рішення та підписання про це відповідної Угоди. В своїй роботі використовував для врегулювання КТС(К) всі можливості, не заборонені законодавством.

                 За проханням сторін, до участі в чотирьох засіданнях Трудового арбітражу залучались представники соціального діалогу: Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту соціального захисту облдержадміністрації; Управління комунального майна Чернігівської облради, Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, Чернігівської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу України.

                 В ході роботи було з’ясовано, що конфліктна ситуація спричинена дією наказу КП «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради від 10 жовтня 2017 року №74 «Про ефективне використання та облік лісосировинних ресурсів», згідно якого тимчасово зупинився відпуск лісопродукції. Через неможливість забезпечити зберігання та охорону в лісі її великої кількості, підприємство несло необґрунтовані затрати. За таких умов виникла загроза невиплати заробітної плати найманим працівникам, про що було повідомлено КП «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради, обласну раду та Козелецьку селищну раду.

                 За результатами роботи Трудовий арбітраж, враховуючи всі обставини й факти, прийняв Рішення по вжиттю дієвих заходів з метою задоволення вимог найманих працівників та рекомендувати:

                 1. Козелецькому районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Козелецьрайагролісгосп»:

                 – неухильно дотримуватися вимог ст.115 КЗпП України та п.8 розділу V Колективного договору Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп» щодо періодичності та строків виплати заробітної плати;

                 – безоплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з вимогами Колективного договору Козелецькому районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Козелецьрайагролісгосп»;

                 2. Комунальному підприємству «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради відповідно до п.3 Розділу III Колективного договору рекомендувати внести зміни до Статуту Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп», які передбачають:

                 1. визначення органу, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, правління трудового колективу, профспілковий комітет тощо) і його повноваження;

                 2. повноваження трудового колективу щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (розв’язання спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів тощо);

                 3. враховувати думку трудового колективу при призначенні та звільненні керівника підприємства.

                 В процесі здійснення посередництва в реалізації Рішення примирного органу, фахівці Відділення спрямовували свої зусилля на побудову конструктивної і ефективної взаємодії в роботі із зацікавленими суб’єктами сторін КТС(К) з метою локалізації конфлікту та стабілізації стану СТВ на підприємстві.

                 Наприкінці серпня поточного року, представницький орган найманих працівників повідомив про вирішення висунутих вимог та КТС(К) в цілому.

                 У зв’язку із зазначеним, Відділенням підготовлено та направлено до НСПП подання про зняття з реєстрації КТС(К). Розпорядженням НСПП від 16.08.2018 року №216-р зазначений КТС(К) знято з реєстрації як вирішений.

                  

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б. Піроцький

                  

                 До уваги сторін соціального діалогу!

                 23 грудня 2010 року прийнято Закон України «Про соціальний діалог в Україні». Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності.

                 З прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні» на Національну службу посередництва і примирення та її структурних підрозділів – відділень в областях, покладено проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях, а також підтвердження репрезентативності цих суб’єктів та ведення їх реєстру.

                 Враховуючи зазначене, відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області запрошує суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців звертатися для отримання консультацій, роз’яснень формування пакету документів для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності за адресою Відділення: м. Чернігів, вул. П`ятницька 39, (9 поверх); телефон (0462) 77-62-77. Електронна адреса: dspp_chernigiv@ukr.net.

                  

                 Вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у комунальному закладі Остерської міської ради Остерська міська лікарня

                 Захист законних інтересів працівників щодо недопущення порушення законодавства про працю є одним із головних завдань відділення НССП в Чернігівській області (далі – Відділення), особливо в тих галузях, де спостерігається загострення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ).

                 Реформа децентралізації в України, та у зв’язку з цим, перерозподіл фінансування закладів бюджетної сфери, передача їх на баланс об’єднаних територіальних громад викликає занепокоєння найманих працівників підприємств, установ та організацій. Особливо це стосується закладів охорони здоров’я, де відбувається оптимізація лікувально-профілактичних закладів, зменшення кількості лікарняних ліжок, скорочення працюючих тощо.

                 Виходячи із зазначеного, виникають непоодинокі випадки дестабілізації СТВ в трудових колективах. До Відділення надходять звернення за допомогою щодо сприяння у вирішенні конфліктних ситуацій.

                 Як приклад, можна навести результати роботи щодо стабілізації стану СТВ у комунальному закладі Остерської міської ради Остерська міська лікарня (далі – Лікарня). Загострення соціального становища було викликано наявністю заборгованості із заробітної плати та порушенням строків її виплати.

                 Після звернення трудового колективу Лікарні, Відділення, виконуючи свої повноваження, здійснювало ряд заходів щодо запобігання виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (далі – КТС(К)): проводилися робочі та узгоджувальні зустрічі із зацікавленими сторонами соціального діалогу, надавалися рекомендації та роз’яснення щодо усунення існуючих дестабілізаційних чинників.

                 Проте, ігнорування роботодавцем вимог найманих працівників викликало незадоволення працюючих, через що, вони скористалися своїм законним правом на вступ в КТС(К). Відділення, вивчивши всі отримані матеріали, підготувало та направило до НССП відповідне подання.

                 Розпорядженням НСПП від 09.10.2017 року №280-р зареєстровано КТС(К) між найманими працівниками комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня м.Остер Козелецького району Чернігівської області та Остерською міською радою м.Остер Козелецького району Чернігівської області з такими вимогами:

                 «1. Погасити заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам за червень-серпень 2017 року в сумі 1470522,2 грн.

                 2. Забезпечити виконання статті 115 КЗпП України «Строки виплати заробітної плати» .

                 3. Виплатити компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати відповідно до статті 34 Закону України «Про оплату праці».

                 4. У відповідності до статей 5, 12 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»:

                 - ініціювати співробітництво із Деснянською територіальною громадою;

                 - забезпечити фінансування комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня».

                 Відповідно до нормативно-правових актів НСПП, фахівці Відділення надавали рекомендації щодо утворення примирних органів. Сторонам КТС(К) було запропоновано підписано Угоду про утворення трудового арбітражу, так як вимоги найманих працівників відповідають нормам статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                 В зв’язку з відмовою керівництва Остерської міської ради підписувати документи про утворення примирного органу, Відділенням направлені листи щодо відповідальності за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

                 За результатами здійснених заходів утворено трудовий арбітраж, який провів 5 засідань із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій й Відділення.

                 Під час розгляду справи по суті було встановлено, що згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» передбачено розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік, де Чернігівській області виділено на утримання медичних закладів лише 15,3 млн.грн., що забезпечує потребу на 47%.

                 Після перемовин із представниками Чернігівської обласної державної адміністрації, Остерській об’єднаній територіальній громаді Козелецького району було виділено додаткову субвенцію на в розмірі 1,3 млн.грн.

                 У зв’язку із резонансністю КТС(К), проблемні питання неодноразово розглядалося під час засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, куди запрошувалися представники Відділення.

                 В результаті спільної взаємодії зацікавлених органів і організацій вже до кінця 2017 року погашено заборгованість із заробітної плати та її виплата проводилася відповідно до статті 115 КЗпП України.

                 Стосовно розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцем про співробітництво територіальних громад, питання було винесено на розгляд сесії Остерської міської ради Козелецького району, на якій прийнято позитивне рішення та підписано відповідну угоду.

                 Загалом, в процесі вирішення КТС(К), що тривало 10 місяців, Відділення спрямовувало свої зусилля для ефективного та конструктивного діалогу для найскорішого задоволення вимог працюючих і покращення їх соціально-економічного становища.

                 Наприкінці серпня поточного року, представницький орган найманих працівників повідомив про вирішення висунутих вимог та КТС(К) в цілому.

                 У зв’язку із зазначеним, Відділенням підготовлено та направлено до НСПП подання про зняття з реєстрації КТС(К). Розпорядженням НСПП від 20.08.2018 року №218-р КТС(К) між найманими працівниками комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня м.Остер Козелецького району Чернігівської області та Остерською міською радою м.Остер Козелецького району Чернігівської області знято з реєстрації, як вирішений.

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б. Піроцький

                  

                 Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) у дошкільних навчальних закладах Борзнянської міської ради

                 20 червня 2018 року за сприяння відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) в залі засідань Борзнянської міської ради проведені чергові засідання трудових арбітражів з розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) у трьох дошкільних навчальних закладах Борзнянської міської ради.

                 В роботі взяли участь представники сторін КТС(К), завідуючі садочків, заступник голови Борзнянської райдержадміністрації Л.Дорош, заступник начальника фінансового управління Борзнянської райдержадміністрації Т.Шкурко, завідувач сектору освіти Борзнянської райдержадміністрації І.Кошленко, радник голови Борзнянської міської ради А.Ващенко, юрисконсульт Чернігівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України О.Лугина.

                 На початку засідань, заступником начальника Відділення роз’яснено процедурні питання відповідно до Положення про трудовий арбітраж, Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню КТС(К).

                 В ході засідань було розглянуто вимоги найманих працівників, які стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної її виплати.

                 Встановлено, що з 01.01.2015 року до Бюджетного кодексу України (ст.89) внесені зміни щодо можливості здійснення видатків на утримання закладів дошкільної освіти і культури з районних бюджетів, але в Борзнянському районі відповідне рішення не приймалось і такі заклади фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування відповідно до п.20 Прикінцевих та перехідних положень.

                 Звернуто увагу на те, що під час затвердження міського бюджету на 2018 рік міською радою не забезпечено бюджетними призначеннями потребу в коштах на оплату праці працівників та енергоносії дошкільних навчальних закладів у сумі близько 2,7 млн.грн. При цьому здійснена передача коштів із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку) на капітальні не першочергові видатки в сумі 2,8 млн.грн.

                 За інформацією начальника фінансового управління Борзнянської райдержадміністрації, розподіл затверджених видатків загального фонду міського бюджету за рахунок власних доходів також здійснений неефективно: питома вага видатків з оплати праці і енергоносіїв у загальному їх обсязі становить лише 24,4%, на інші незахищені статті затверджені асигнування близько 76,0%. Таким чином, питома вага захищених видатків із урахуванням коштів, наданих міському бюджету з районного – 53,5%.

                 Взявши до відома пояснення представників сторін КТС(К) та запрошених, члени трудового арбітражу витребували фінансові документи, підтверджуючі розподіл видатків, типові штатні розписи по кожному закладу. Наступні засідання вирішено провести в м.Чернігові 06.07.2018 року.

                 Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області М.Максименко

                  

                 Інформація про Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення КТС(к) у II півріччі 2018 року в Чернігівській області

                 Керуючись Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, із врахуванням Концепції вдосконалення системи прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 28.05.2013 року №47, Методичних рекомендацій по застосуванню Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 05.11.2009 року №65, відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) підготовлено Прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у IІ півріччі 2018 року.

                 Дане дослідження направлено на моделювання розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (далі – ЗКТС(к)) та своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ.

                 Моніторинг проводився для здійснення прогнозування розвитку ключових соціально-трудових процесів Чернігівщини, а також попередження й усунення негативних тенденцій, що викликають напругу у трудових колективах області.

                 Узагальнені результати аналізу дають підстави стверджувати, що на даний час в області продовжують зберігати свою деструктивну дію наступні суб’єктивні фактори негативного впливу на стан СТВ:

                 – низький рівень оплати праці (у квітні 2018 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області становила 6672 грн., що на 21,3% менша середньоукраїнського показника);

                 – існуюча заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (за даними статистичної звітності, загальна її сума (з урахуванням економічно неактивних) на 01.05.2018 р. склала майже 17,5 млн.грн. Більше половин загальної суми припадає на економічно активні підприємства. Найбільші борги мають підприємства, установи, організації в містах Чернігові та Ніжині;

                 – наявне безробіття працездатного населення;

                 – порушення вимог законодавства про працю;

                 – тривала практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня);

                 – незабезпечення роботодавцями належних умов праці, її охорони;

                 – тощо.

                 Зважаючи на наявність вищезазначених чинників ускладнення стану СТВ, Відділення прогнозує, що головними серед них, у другому півріччі 2018 року залишатимуться наявність хронічної заборгованості із заробітної плати найманим працівникам та несвоєчасна її виплата. Все це позначиться на розвитку взаємовідносин між зацікавленими сторонами соціального діалогу.

                 Враховуючи результати прогнозну розвитку СТВ, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(к)) на підприємствах, в установах, організаціях області у першому півріччі 2018 року, Відділенням в межах визначених повноважень здійснювалися дії упереджувального характеру у співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок, роботодавців, позаштатними інституціями НСПП тощо. Завдяки цьому вдалося послабити напругу, попередити виникнення КТС(к) та проведення акцій соціальних протестів в установах та закладах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства районів (міст) області та в галузях добувної та переробної промисловості.

                 Проведений Відділенням аналіз підтвердив, що хронічна заборгованість із виплати заробітної плати працюючим та порушення термінів виплати поточної заробітної плати упродовж багатьох років залишаються основними причинами ускладнення стану СТВ. Нарощування боргу в різних сферах економіки Чернігівщини свідчить про те, що даний чинник і надалі буде негативно впливати на відносини між найманими працівниками та роботодавцями незалежно від виду економічної діяльності підприємства, а рівень конфліктогенності у трудових колективах визначатиметься лише вагомістю стримуючих факторів.

                 Враховуючи зазначене, Відділення прогнозує можливість подальшого ускладнення СТВ на підприємствах добувної та переробної промисловості, що спричинено негативною динамікою розвитку промислового виробництва, недостатнього технічного переоснащення та зниження попиту на продукцію, її сезонний характер.

                 Впродовж досліджуваного періоду відносини між сторонами СТВ на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства відзначались підвищеним рівнем конфліктогенності. Це спричинено, перш за все, недостатнім конкурентним середовищем у галузі надання житлово-комунальних послуг, нестачею обігових коштів для розвитку і оновлення виробничої бази та недостатньою якістю послуг, що надаються. Всі ці фактори в прогнозному періоді можуть призвести до виникнення дестабілізаційних чинників, які можуть негативно позначитися на стані підприємств та спричинити загострення стан СТВ.

                 Соціально-економічне становище в установах, організаціях та закладах бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я), у II півріччі 2018 року значною мірою будуть визначатися подальшою політикою держави у сфері децентралізації та створення об`єднаних територіальних громад.

                 Затримки з виплати заробітної плати (головний чинник дестабілізації стану СТВ), в першу чергу, пов’язані з обмеженістю місцевих бюджетів, їх незбалансованістю, а також тим, що обсяги субвенцій, дотації з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я та освіти не враховують реальну їх потребу в коштах, що призводить до виникнення соціальної напруженості та незадоволення у трудових колективах.

                 Узагальнюючи існуючі на сьогодні соціально-економічні труднощі та характер розвитку СТВ галузей, підприємств, установ та організацій області, дають підстави прогнозувати Відділенню в другому півріччі 2018 року ймовірне подальше їх погіршення в окремих трудових колективах, де стан СТВ буде залишатися напруженим, а в ряді випадків – складним, що може змусити найманих працівників вступати у КТС(к), а також вдаватися до різних форм акцій соціального протесту.

                 За Прогнозними висновками Відділення, можливе виникнення ускладнень СТВ:

                 на виробничому рівні:

                 - в галузі добувної і переробної промисловості;

                 - в сфері житлово-комунального господарства;

                 - в бюджетній сфері (освіта, охорона здоров’я).

                 на територіальному рівні -  в містах Чернігів, Ніжин.

                 У відповідності до меж визначених повноважень, зусилля Відділення у прогнозований період, як і раніше, будуть направлені на подальше забезпечення реалізації на території області основних завдань, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, Положенням про відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, затвердженим наказом НСПП від 11 листопада 2016 року №147, і спрямованих на збереження соціальної стабільності і соціальної безпеки у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівщини.

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б. Піроцький

                  

                 Стоїмо на захисті працівників дошкільних навчальних закладів Борзнянської міської ради

                 27 квітня 2018 року заступником начальника відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснено відрядження до м.Борзни Чернігівської області, під час якого в приміщенні Борзнянської міської ради проведені узгоджувальні зустрічі із представниками сторін колективних трудових спорів (конфліктів):

                 - між найманими працівниками Кинашівського дошкільного навчального закладу «Світанок» Борзнянської міської ради Чернігівської області та Борзнянською міською радою Борзнянського району Чернігівської області;

                 - між найманими працівниками дошкільного навчального закладу №1 комбінованого типу міста Борзни Борзнянської міської ради Чернігівської області та Борзнянською міською радою Борзнянського району Чернігівської області;

                  - між найманими працівниками дошкільного навчального закладу №2 «Теремок» міста Борзни Борзнянської міської ради Чернігівської області та Борзнянською міською радою Борзнянського району Чернігівської області.

                 В запланованому заході взяли участь: заступник голови Борзнянської районної державної адміністрації Л.Дорош, начальник та заступник начальника фінансового управління Борзнянської районної державної адміністрації А.Торосян і Т.Шкурко, начальник відділу освіти Борзнянської районної державної адміністрації І.Кошленко, головний спеціаліст УСЗН Борзнянської районної державної адміністрації О.Василенко, юрисконсульт обласної організації профспілки працівників освіти і науки України О.Лугина, голова Борзнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки України О.Демченко.

                 В ході роботи, присутніх повідомлено про реєстрацію колективних трудових спорів (конфліктів) у дошкільних навчальних закладах Борзнянської міської ради, де вимоги найманих працівників стосувалися оплати праці.

                 Пояснення щодо причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам надали голова Борзнянської міської ради А.Койда і заступник голови Борзнянської районної державної адміністрації Л.Дорош.

                 З’ясовано, що згідно Бюджеткого кодексу України у 2018 році передбачена можливість здійснення видатків на дошкільну освіту з бюджетів районного значення. При цьому за зверненням міської ради, районна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді та у районному бюджеті затверджує обсяги відповідних міжбюджетних трансфертів. На законодавчому рівні не уточнюється, який повинен бути рівень покриття потреби у фінансуванні дошкільних навчальних закладів освіти – 100% чи 50%. Єдина умова – не нижче рівня, який був зафіксований у попередньому році.

                 Заступник голови Борзнянської районної державної адміністрації Л.Дорош

                 акцентувала увагу присутніх на тому, що міською радою при затвердженні міського бюджету порушено норми статті 77 Бюджетного кодексу оскільки не було закладено коштів на утримання зазначених вище закладів, а виділеного із районного бюджету обсягу фінансування не вистачило навіть на покриття фонду оплати праці. У зв’язку із зазначеним, виникла заборгованість не лише по заробітній платі, а й податках та комунальних платежах.

                 В свою чергу начальник відділу освіти Борзнянської районної державної адміністрації І.Кошленко зазначив, що дошкільні заклади освіти перебувають у комунальній власності Борзнянської міської ради, яка є головним розпорядником бюджетних коштів. Враховуючи це, питання забезпечення сталого фінансування в першу чергу належить до компетенції міської ради.

                 Начальник фінансового управління Борзнянської районної державної адміністрації А.Торосян повідомила, що під час затвердження місцевого бюджету на поточний рік міською радою здійснено неефективний розподіл наявного фінансового ресурсу. Рішенням міської ради від 19 квітня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міської ради на 2018 рік» за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету за I квартал поточного року в сумі 292,0 тис.грн., на заробітну плату садочкам передбачено лише 110,5 тис.грн. або 37,8% від уточненої суми, при цьому маючи зарплатний борг станом на 19.04.2018 року – 458,5 тис.грн..

                 Враховуючи обставини виникнення розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцем, заступник голови Борзнянської районної державної адміністрації Л.Дорош вважає, що Борзнянській міській раді необхідно насамперед терміново збалансувати бюджет, раціонально та ефективно використовувати власний фінансовий ресурс бюджетних коштів, першочергово в повному обсязі забезпечити видатки на заробітну плату і енергоносії бюджетних установ, які знаходяться на балансі міського бюджету.

                 В свою чергу, голова Борзнянської міської ради А.Койда вбачає виникнення наявних проблем лише через недофінансування з районного бюджету.

                 У зв’язку із неоднозначною позицією органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування щодо сприяння врегулювання вимог найманих працівників, присутнім були надані роз’яснення відповідно до статті 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та акцентовано увагу на виконання вимоги статті 13 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» щодо заборони жодній із сторін колективних трудових спорів ухилятися від участі в примирних процедурах та використання сторонами всіх можливостей, не заборонених законодавством.

                 З метою недопущення порушень законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), сторонам колективних трудових спорів рекомендовано терміново укласти Угоду про утворення трудового арбітражу згідно із статтею 11 зазначеного вище закону та тримати постійний зв’язок з відділенням НСПП.

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б.Піроцький

                  

                 Засідання примирних комісій по розгляду колективного трудового спору (конфлікту)  у державному підприємстві «Чернігівторф»

                 За сприяння відділення НСПП у Чернігівській області впродовж квітня 2018 року проведені засідання примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)  між найманими працівниками філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» та адміністрацією ДП «Чернігівторф».

                 Даний спір було зареєстровано згідно розпорядження НСПП 30.03.2018 №110–р (реєстраційний номер 039-18/25-В) з вимогою найманих працівників: «Погасити заборгованість із заробітної плати в сумі 450 тис.грн.».

                 Під час засідань проведена перевірка повноважень представників. До складу примирної комісії визначено по три представника від сторін спору. Повноваження членів примирної комісії підтверджені у встановленому законодавством порядку.

                 Перед початком роботи, присутнім роз’яснені положення вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правових актів НСПП стосовно процедури, регламенту проведення засідань примирної комісії, прав та обов’язків її членів.

                 Під час розгляду вимоги найманих працівників заслухані усні та письмові доводи, пояснення сторін.

                 За інформацією т.в.о.директора ДП «Чернігівторф» Ю.Бондаренка основна причина утворення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам – зупинка виробництва через відсутність запчастин на ремонт техніки та боргові зобов’язання перед бюджетом. За таких умов забезпечити повну та своєчасну виплату заробітної плати найманим працівникам структурного підрозділу адміністрація ДП «Чернігівторф» не в змозі.

                 За результатами останнього засідання примирної комісії по висунутій вимозі не було прийнято погодженого рішення, тому сторони домовились утворити трудовий арбітраж.

                 Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області М. Максименко

                  

                 Терміни і поняття, які можуть застосовуватися в процесі організаційного забезпечення заходів щодо врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів)

                 Національна служба посередництва і примирення (далі – Служба) утворена Указом Президента України, як єдиний постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).

                 Головним завданням, покладеним на Службу державою, є сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню КТС(К), здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів, а також прогнозування їх виникнення.

                 З метою оперативного виконання своїх повноважень, в областях діють структурні підрозділи Служби – відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення).

                 В процесі ускладнень стану СТВ та організаційного забезпечення заходів щодо сприяння вирішенню КТС(К), застосовуються певні терміни й поняття, визначені чинним законодавством.

                 Ускладнення стану соціально-трудових відносин – погіршення СТВ, що викликані суб’єктивними або об’єктивними чинниками економічного чи соціального характеру, що визначені у статті 2 Закону, які супроводжуються зростанням рівня протестної поведінки працівників та можуть призвести до виникнення КТС(К);

                 Чинники ускладнення стану СТВфактори, які призвели до погіршення стану соціально-трудових відносин, і були зумовлені однією з наступних причин:

                 а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

                 б) укладення чи зміна колективного договору, угоди;

                 в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

                 г) невиконання вимог законодавства про працю;

                 Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, ство­рений компетентним органом державної влади або органом міс­цевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійс­нення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої госпо­дарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами України.

                 Трудовий колектив підприємства – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншим документом відповідно до вимог Господарського кодексу України, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.

                 Роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

                 Найманий робітник – це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.

                 Строни КТС(К) на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник.

                 На звернення представницького органу найманих працівників, профспілки, власника чи уповноваженого ним органу (представника) Відділення, в межах визначених повноважень:

                 - здійснює аналіз причин ускладнення СТВ;

                 - вивчає повноваження сторін СТВ, відповідність пропонованих вимог найманих працівників або профспілки положенням статей 2, 3 Закону;

                 - надає консультативну допомогу у формуванні вимог найманих працівників, профспілки, процедури їх утворення;

                 - готує пропозиції (рекомендації) щодо висунутих вимог.

                 Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами СТВ, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

                  Момент виникнення КТС(К) – дата, коли уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом, закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло.

                 Рішення про вступ у КСТ(К) (із зазначенням: причин його виникнення; переліком вимог найманих працівників або профспілки; сторін спору та їх юридичні адреси) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки зобов’язаний у триденний строк письмово поінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства, установи, організації а також Відділення.

                 Здійснення комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог передбачає:

                 1.1. Здійснення аналізу з правових питань:

                 - аналіз змісту вимог щодо відповідності їх до положень статті 2 Закону;

                 - аналіз вимог щодо визначення сторін КТС(К) відповідно до положень статті 3 Закону (згідно з компетенцією власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення цих вимог);

                 - аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону;

                 - аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

                 - аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону;

                 - аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

                 1.2. Здійснення аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності:

                 - збір і опрацювання статистичної інформації стосовно вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення;

                 - соціально-економічний аналіз вимог тощо.

                 Результати здійсненого Відділенням аналізу з правових питань вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою подаються до НСПП разом з відповідним поданням щодо реєстрації КТС(К).

                 Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5 Закону, підлягають реєстрації згідно з пунктами 2, 3 та підпунктом 7.1 пункту 7 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 25.03.2014 року №21.

                 В подальшому, послідовність розгляд і вирішення КТС(К) регламентується визначеним порядком у відповідності до положень  статей 7-16 Закону.

                 Відділення, згідно до вимог чинного законодавства, координує дії сторін СТВ та здійснює посередництво в реалізації комплексу заходів, спрямованих на сприяння вирішення КТС(К).

                  

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б.Піроцький

                  

                 Основні результати роботи відділення НСПП за 2017 рік на Чернігівщині

                  

                 Протягом 2017 року відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП, Положенням про Відділення.

                 Так, упродовж року на обліку Відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – ЗКТС(к)) перебував 31 випадок дестабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) (6 – на початок року, 25 – упродовж року), які охоплювали 3325 працівників 31 підприємства, установи, організації.

                 Найбільш дестабілізуючий вплив на стан СТВ в області справляли:

                 висока дебіторська і кредиторська заборгованість за виконані роботи, надані послуги;

                 неконкурентноспроможність продукції та відсутність замовлення;

                 низький рівень технології та організації виробництва й праці;

                 нерентабельність та неплатоспроможність значної кількості суб’єктів господарювання області;

                  грубі порушення роботодавцями законодавства про працю (вимог ст.10, ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» щодо своєчасності виплати заробітної плати; ст.15 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення оплати праці працівників у першочерговому порядку, ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди»);

                 тощо.

                 В рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню трудових відносин та ЗКТС(к), працівниками Відділення:

                 проведено 41 узгоджувальну зустріч з керівниками та головами профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій з метою виявлення причин ускладнення трудових відносин, пошуку шляхів усунення існуючих чинників дестабілізації та поліпшення в подальшому співпраці;

                 взято участь у 31 засіданні тимчасової обласної і Деснянської та Новозаводської районних у м.Чернігові комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів;

                 надано 11 доручень завідуючим інформаційно-консультаційними центрами НСПП для додаткового вивчення стану СТВ на окремих підприємствах, в установах та організаціях районів і міст. За результатами отриманих відповідей ряд підприємств взято на облік Відділення з метою ЗКТС(к) та віднесено до Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності;

                 - проведено 33 робочих зустрічей із: заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації; заступником голови керуючого справами Чернігівської обласної ради; начальником та заступником начальника Головного управління статистики у Чернігівській області; головою та заступником голови Федерації профспілкових організацій Чернігівської області; керівниками галузевих обкомів профспілок; представниками обласних об’єднань організацій роботодавців; представниками позаштатних інституцій НСПП.

                 В результаті проведеної роботи, за сприяння Відділення, усунено 30 випадків та 52 чинника дестабілізації стану СТВ, або 96,7% від загальної кількості і погашено заборгованість із виплати заробітної плати, в сумі 6277,0 тис.грн.

                 Упродовж 2017 року Відділення сприяло вирішенню 27-ти вимог, висунутих 522-ма працюючими у 17-ти колективних трудових спорах (конфліктах) (далі – КТС(к)), зареєстрованих на 6-ти підприємствах (установах, організаціях) області.

                 У зазначених спорах 12 вимог найманих працівників (або 44,4% від загальної кількості висунутих вимог) стосувались виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, 15 (або 55,6%) – невиконання вимог законодавства про працю.

                 З метою врегулювання розбіжностей, на виконання вимог нормативно-правових актів НСПП, Відділенням проведено: 2 засідання примирної комісії, 70 засідань трудового арбітражу, 81 узгоджувальну та ряд робочих зустрічей із представниками сторін даних КТС(к).

                 У взаємодії з усіма зацікавленими органами і організаціями, в ході проведення примирно-переговорних процедур вирішено 15 КТС(к) та 20 вимог найманих працівників.

                 В результаті сприяння вирішенню КТС(к) упродовж 2017 року погашено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 1721,1 тис.грн., що становить 100% від суми заборгованості, яка стала основною причиною їх виникнення.

                 Інформування громадськості про діяльність Відділення здійснювалося шляхом підготовки статей та інформаційних матеріалів з актуальних питань для:

                 - розміщення на web-сайті НСПП (направлено та розміщено 53 інформації);

                 - розміщення на тематичній сторінці Відділення, розташованої на web-сайті облдержадміністрації (направлено та розміщено 11 інформацій);

                 - розміщення в районних та місцевих ЗМІ та на офіційних сайтах сторін соціального діалогу (розміщено 13 статей на 25-ти web-сайтах РДА та міських рад).

                 Здійснювався випуск прикладної друкованої продукції: щоквартальних інформаційних бюлетенів, тематичних буклетів та методичних матеріалів Відділення, які направлено обласній державній адміністрації та її окремим структурним підрозділам, районним державним адміністраціям, обласній раді, міським та районним у місті Чернігові радам, Раді Федерації профспілкових організацій області та галузевим обкомам профспілок, підприємству «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій області, обласним об’єднанням організацій роботодавців, Управлінню громадської безпеки УМВС України в Чернігівській області, Управлінню адміністративних послуг Чернігівської міської ради, управлінню Держпраці в Чернігівській області, арбітрам та посередникам НСПП, завідуючим інформаційно-консультаційними центрами НСПП в районах і містах області (всього направлено 591 екз. інформаційних бюлетенів, 230 екз. тематичних буклетів та 12 екз. методичних матеріалів).

                 Також здійснено 2 виступи для трансляції в ефірі Чернігівського обласного радіо «Сівер-центр» з питань основної діяльності Відділення та з нагоди 19-річчя утворення Національної служби посередництва і примирення.

                 Упродовж 2017 року Відділенням було проведено 4 засідання Комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців. За результатами роботи (на територіальному рівні) визнані репрезентативними:

                 Обласне об’єднання організацій роботодавців Чернігівщини.

                 Обласне об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців  Чернігівщини».

                 Територіальний форум профспілкових організацій Чернігівської області.

                 Городнянська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України.

                 Чернігівщина має значний трудовий і кадровий потенціал, велике бажання розвиватися, і тому, проблеми сьогодення, з часом будуть вирішені. Запорукою цього є ефективна діяльність в області державного посередника у вирішенні розбіжностей між сторонами СТВ – Національної служби посередництва і примирення.

                 Сподіваємося, що взаємодія Відділення з Чернігівською обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами; районними державними адміністраціями; Чернігівською обласною радою; районними та міськими радами; Федерацією та галузевими профспілковими організаціями Чернігівської області; об’єднаннями організацій роботодавців, завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НССП в області та арбітрами НСПП в області та зацікавленими сторонами соціального діалогу  дасть змогу покращити стан СТВ, зберегти соціальну стабільність, запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій соціального протесту в трудових колективах підприємств, установ, організацій міст і районів області.

                  

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б.Піроцький

                 16.01.2018

                 Аналіз діяльності інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області за 2017 рік

                 Інформаційно-консультаційні центри Національної служби посередництва і примирення (далі – Центр) створені для консультування представників сторін соціально-трудових відносин, окремих найманих працівників, представників профспілок, роботодавців (на їх звернення) з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), підвищення правосвідомості роботодавців та найманих працівників, сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості громадськості про діяльність НСПП. Правовою базою цих взаємовідносин є Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 31.12.2009 р. №91 (далі – Положення) та Методичні рекомендації по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення із районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями, затверджені наказом Національної служби посередництва і примирення №137 від 29.10.2004 р.

                 Взаємодія Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області (далі – Відділення) з Центрами здійснювалася у відповідності до вимог Плану основних заходів по організації роботи з представниками позаштатних інституцій НСПП на 2018 рік, затвердженого наказом Відділення від 08.12.2017 р. №60; Плану основних заходів по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на 2018 рік, затвердженого наказом Відділення від 08.12.2017 р. №59 та Плану основних заходів по інформаційному забезпеченню діяльності Відділення на 2018 рік, затвердженого наказом Відділення від 08.12.2017 р. №62.

                 Станом на 01 січня 2018 року в області функціонує 23 Центри. Їх очолюють професійні фахівці сфери соціально-трудових відносин, кандидатури яких рекомендовані керівництвом районних державних адміністрацій (міських рад) в переважній більшості з числа відповідальних працівників управлінь соціального захисту населення (за їх особистою згодою).

                 На жаль, незважаючи на неодноразові звернення досі не надійшла пропозиція від голови Ічнянської районної державної адміністрації щодо кандидатури для призначення керівника Центру в Ічнянському районі.

                 Згідно до п.5.3 Положення, завідуючі розробляють графіки та плани роботи Центрів на рік, які затверджуються Відділенням. Не надіслали їх керівники Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Семенівського, Сновського, Сосницького, Срібнянського, Чернігівського районів, м.Новгород-Сіверський.

                 Звіт про діяльність Центрів за 2017 рік не було надіслано від Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, Менського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Ніжинського, Носівського, Ріпкинського, Семенівського, Срібнянського, Сосницького, Сновського, Талалаївського, Чернігівського районів, м.Новгород-Сіверський.

                 Відповідно до п.4.4, п.6.8 Положення, в січні-грудні 2017 року були направлені листи-нагадування з визначенням терміну щомісячного інформування про загальний стан соціально-трудових відносин та оперативного – в разі виникнення фактів їх загострення на підприємствах, в установах і організаціях.

                 Зазначені інформації сприяють проведенню експертизи стану розвитку соціально-трудових відносин у трудових колективах області, дають можливість оперативно реагувати у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців на випадки виникнення конфліктних ситуацій з метою запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) та акцій протесту.

                 За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що упродовж року від завідуючих Центрів надійшло 131 щомісячна інформація, у т.ч.: по 12 з Варвинського, Талалаївського, Сновського районів та міст Новгород-Сіверський та Прилуки; 11 – з Борзнянського, Козелецького, Менського, Прилуцького, Сосницького районів; 7 – з Семенівського районів; 6 – з Корюківського району, по 5 – з Бобровицького, Гроднянського, Коропського районів;  по 3 – з Носівського, Ріпкинського районів; 1 з Новгород-Сіверського району.

                 Жодної щомісячної інформації не отримано від завідуючих з Бахмацького, Куликівського, Ніжинського, Срібнянського та Чернігівського районів.

                 Слід відмітити, що вчасно (до 10 числа місяця) надходили інформації з Борзнянського, Варвинського, Козелецького, Менського, Прилуцького, Сновського, Сосницького районів та м.Новгород-Сіверський.

                 Якісні та змістовні матеріали надавали завідуючі Варвинського, Козелецького, Сновського, Сосницького, Талалаївського районів та м.Прилуки.

                 Слід зазначити, що для спрощення взаємозв’язку, обмін інформацією між Відділенням та завідуючими Центрів здійснюється не тільки в телефонному, а й в електронному вигляді, що дозволяє своєчасно, у разі необхідності, вживати превентивні дії стосовно сприяння  стабілізації стану соціально-трудових відносин в колективах. Матеріали, що надходять обов’язково розглядаються на нарадах, аналізуються відповідальними працівниками та використовуються в роботі.

                 За необхідністю, у відповідності до п.4.5, п.6.4 Положення, Відділенням надаються доручення завідуючим Центрів з метою вивчення стану соціально-трудових відносин на окремих конфліктогенних підприємствах, установах та організаціях районів (міст). Упродовж 2017 року було направлено 11 доручення з переліком рекомендованих питань.

                 Згідно п.2.3, п.4.6, п.6.1, п.6.3 Положення, Відділення використовує наявний потенціал для інформування громадськості про основну діяльність у сприянні поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню, що є одним зі складових завдань аналітично-інформаційної діяльності.

                 Упродовж 2017 року підготовлені та направлені до завідуючих Центрами: інформаційні бюлетені Відділення (№4 за 2016 рік, №1 за I квартал 2017 року, №2 за I півріччя 2017 року, №3 за 9 місяців 2017 року) з інформаціями про стан соціально-трудових відносин, їх ускладнення чи загострення на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівської області – 92 екз., а також тематичні буклети Відділення з інформацією щодо прогнозу можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівської області у другому півріччі 2017 року та першому півріччі 2018 року – 46 екз.

                 Відділення у 2018 році продовжить співпрацю з завідуючими інформаційно-консультаційними центрами щодо відповідних заходів підвищення ефективності виконання завдань і функцій, визначених Положенням про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом Національної служби посередництва і примирення № 91 від 31.12.2009р.

                 Головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області Б.Піроцький

                  

                 26.12.2017

                 Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) у державному підприємстві «Чернігівторф»

                 За сприяння відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) вирішено колективний трудовий спір (далі - КТС(к)) між найманими працівниками філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф» с.Смолин Чернігівського району Чернігівської області та державним підприємством «Чернігівторф» м.Чернігова, який був зареєстрований розпорядженням НСПП від 24.04.2017 року №101-р (реєстраційний номер 052-17/25-В) з вимогами найманих працівників щодо погашення заборгованості із заробітної плати, дотримання строків її виплати та проведення атестації робочих місць.

                 Вирішення КТС(к) за сприяння Відділення здійснювалось примирною комісією, а потім трудовим арбітражем. До розгляду та врегулювання КТС(к)  було залучено уповноважених представників сторін спору; заступника начальника аналітичного відділу виконавчого апарату та депутата Чернігівської обласної ради; начальника управління промисловості, транспорту і зв’язку Чернігівської обласної державної адміністрації; начальника управління погашення боргу головного управління ДФС у Чернігівській області; начальника управління та начальника юридичного відділу Чернігівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України; начальника відділу з питань експертизи умов праці та заступника начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Чернігівській області; засобів масової інформації (газета «Чернігівщина», Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія «Сівер – Центр»).

                 В ході роботи примирних органів було встановлено, що причини розбіжностей між сторонами КТС(к) викликані переважно зовнішніми обставинами, а саме: сезонність роботи, складність періоду відновлення нормального виробничого циклу через спроби його банкрутування попередніми керівниками, боргові зобов’язання перед бюджетом та Пенсійним фондом України (основні реальні борги реструктуризовані і погашаються згідно графіків). Можливість захисту соціально-економічних інтересів ускладнена тим фактором, що фінансова та розпорядча документація підприємства вилучена в рамках кримінальних проваджень стосовно попереднього керівника.

                 За результатами проведення примирних процедур вирішені перша і друга вимоги найманих працівників та зняті з реєстрації Національною службою посередництва і примирення.

                 З метою врегулювання наступних двох вимог найманих працівників адміністрації державного підприємства «Чернігівторф» було рекомендовано дотримуватись термінів виплати заробітної плати, передбачених колективним договором та провести до 15.10.2017 атестацію робочих місць згідно встановлених законодавством норм.

                 В подальшому продовжував підтримуватися постійний зв'язок із сторонами конфлікту, проведено ряд узгоджувальних зустрічей за участю представників трудового колективу та керівництва філії і державного підприємства «Чернігівторф».

                 19.12.2017 року, під час відрядження спеціалістів Відділення до с.Смолин Чернігівського району проведено узгоджувальне засідання за участю представників сторін спору, на якому обговорено стан виконання третьої та четвертої вимог найманих працівників.

                 З’ясовано, що паливний торф користується попитом як серед державних установ, промислових підприємств й населення Чернігівщини, так і інших областей України. Незважаючи на сезонність виробництва, завод налагодив роботу по видобутку торфу та реалізації продукції. За даних умов наймані працівники філії отримують заробітну плату в терміни, передбачені колективним договором.

                 З метою проведення атестації робочих місць, на виконання рішення примирного органу, управління Держпраці у Чернігівській області надало ДП «Чернігівторф» методологічну та інформаційну допомогу. За результатами здійснених заходів визначені робочі місця, які потребують проведення атестації для встановлення компенсації за шкідливі умови праці. Керівництвом підприємства виділені необхідні кошти та проведено атестацію робочих місць.

                 Завдяки злагодженій роботі, за сприяння Відділення вдалося врегулювати існуючі розбіжності.

                 Враховуючи рекомендації Відділення, надані відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних спорів (конфліктів)» сторонами спору укладено Угоду про врегулювання КТС(к) та зняття його Національною службою посередництва і примирення з реєстрації як вирішеного.

                 Марина Максименко, заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області

                  

                 29.11.2017

                 З практики розгляду колективного трудового спору (конфлікту)
                 у комунальному закладі Остерської міської радиОстерська міська лікарня

                 Після реєстрації НСПП колективного трудового спору (конфлікту) (далі - КТС(к)) між найманими працівниками комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня м.Остер Козелецького району Чернігівської області та Остерською міською радою м.Остер Козелецького району Чернігівської області з вимогами, які стосувалися оплати праці і співробітництва з територіальними громадами, за ініціативи представників найманих працівників було прийнято рішення про розгляд справи трудовим арбітражем та підписані відповідні документи.

                 В рамках розгляду вищеозначеного КТС(к) і за координацією відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) проведено 5 засідань трудового арбітражу, в роботі яких взяли участь представники обласної державної адміністрації, Козелецької районної державної адміністрації, депутати Остерської міської ради. Заслухавши сторін спору, запрошених, вивчивши діюче законодавство України з питань діяльності комунальних закладів, що знаходяться в державній та комунальній власності, КЗпП України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про державний бюджет України на 2017 рік», «Про місцеве самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про співробітництво територіальних громад», «Про оплату праці», Статут комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня, розглянувши надані сторонами матеріали - трудовий арбітраж встановив наступне.

                 З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. №157-VIII розпочався новий етап децентралізації, реформ місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної водночас. До бюджетного, податкового законодавства внесено зміни, спрямовані на забезпечення фінансової самостійності нових громад через закріплення відповідних повноважень, доходів і видатків.

                 Таким чином, об’єднані територіальні громади (далі - ОТГ) на рівні із районними бюджетами напряму отримали і стали розпорядниками медичної субвенції із державного бюджету на первинну та вторинну медичну допомогу. Розмір цієї медичної субвенції, як і для району, визначався згідно встановленої формули, виходячи із кількості населення. Своєю чергою, розмежування видатків на охорону здоров’я між районним бюджетом та бюджетом ОТГ обумовило потребу організаційно-структурного розмежування системи охорони здоров’я у районі шляхом передачі до ОТГ закладів охорони здоров’я, які надавали медичну допомогу мешканцям відповідних населених пунктів. У зв’язку з цим виникло чимало проблемних питань, насамперед, організаційного характеру, що можна вирішити через досягнення компромісу між усіма зацікавленими сторонами – ОТГ, районною радою, тощо.

                 У зв’язку з переходом ОТГ, на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, виникло погіршення управління фінансовими ресурсами сфери охорони здоров’я, і, як наслідок, подальше зниження ефективності сфери медичної допомоги, доступності, керованості, профілактичної спрямованості, стандартизації та доказовості первинної медичної допомоги, що складають основу якості медичних послуг. Крім того, обсяг медичної субвенції з року в рік знижується. Тому ОТГ не мають достатньо коштів на утримання своїх медичних закладів.

                 Такий стан справ призводить до виникнення конфліктів через наявність в першу чергу заборгованості із виплати заробітної плати (часто прихованої). В той же час, порушується і чинне законодавство під час передачі закладів до ОТГ.

                 Остерською міською радою Козелецького району згідно Рішення 27 сесії сьомого скликання від 30.12.2016 року було порушено клопотання перед Козелецькою районною радою щодо передачі майна, яке належить органам місцевого самоврядування та знаходиться на території Остерської міської ради Козелецького району і перебуває у спільній власності територіальних громад Козелецького району. Дане клопотання зумовлене, в тому числі і недалекоглядною політикою керівництва Козелецької районної лікарні по відношенню до відокремленого відділення Остерської лікарні. Подальші дії керівництва Козелецької районної лікарні, при формальному підході до цього питання Козелецької РДА та управління охорони здоров'я ОДА по суті підтвердили дану точку зору, оскільки ці структури вирішення проблеми вбачали в банкрутуванні та ліквідації Остерської міської лікарні. Навіть незважаючи на те, що її відсутність фактично зробить неможливим реалізацію конституційного права, гарантованого державою на охорону здоров'я, забезпечення безпеки життєдіяльності для значного, віддаленого регіону. Для прикладу з 01.01.2017 по 10.11.2017 року в комунальному закладі Остерської міської ради Остерська міська лікарня проліковано 1590 хворих, в тому числі з ближніх населених пунктів інших громад, котрі географічно наближені до Остерької лікарні. В поліклінічному відділенні за цей період прийнято 25231 особу. Реально, при розрахунковій загальній чисельності жителів Остерської ОТГ близько 10200 осіб, обслуговується понад 20000 осіб. Проте це зовсім не враховується при розподілі медичної субвенції, котра виділяється на два медичних заклади, що розташовані в Козелецькому районі.

                 Розглянувши дане Рішення Козелецька районна рада на черговій сесії надала згоду Остерській міській лікарні на передачу нерухомого майна у власність Остерської міської ради, посилаючись на Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Козелецького району, затвердженого рішенням 9 сесії районної ради 6 скликання від 27.07.2012 року, пункт 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Але в даному випадку, мова йшла не про майно, а цілісно господарюючу установу – Остерське відділення Козелецької районної лікарні. Зокрема, не було передбачено погашення заборгованості перед найманими працівниками, котра станом на 01.05.2017 року становила 1,3 млн.грн. та борг за комунальні послуги та енергоносії в сумі 1,1 млн.грн. Загалом на Остерську міську раду фактично було перекладено боргових зобов’язань на 2,4 млн.грн., що і зумовило виникнення подальших проблем закладу та Остерської територіальної громади по його утриманню.

                 В той же час, належна медична субвенція вчасно в повному обсязі згідно бюджетного розпису перераховувалась Остерською міською радою на рахунки Козелецької районної ради для фінансування Козелецької районної лікарні. Козелецька районна рада здійснивши часткову виплату заробітної плати найманим працівникам лікарні в січні - березні 2017 року, припинила її фінансування в квітні 2017 року, незважаючи на те, що медична субвенція за квітень 2017 року була перерахована в повному обсязі.

                 Враховуючи обставини, що склалися в медичному закладі з державного бюджету виділено додаткову медичну субвенцію в розмірі 1,3 млн.грн., направлену на виплату заробітної плати працівникам комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня. Проте дана субвенція не перевищувала 60,0% від необхідної реальної компенсації, яка б могла зняти гостроту проблеми на 2017 рік.

                 З метою задоволення вимог найманих працівників та недопущення виникнення конфліктів, трудовим арбітражем були надані наступні рекомендації:

                 • Остерській міській раді Остерської об’єднаної територіальної громади:

                 - розглянути можливість подальшої оптимізації та вдосконалення структури лікарні, розширення номенклатури, додаткових медичних послуг (в т. ч. платних) відповідно до Переліку та Інструкцій Міністерства охорони здоров’я України;

                 - з метою забезпечення солідарного фінансування лікарні та поліклінічного відділення відповідно до ІІІ розділу Закону України «Про співробітництво територіальних громад» заключити Угоди про співробітництво як з Деснянською об’єднаною територіальною громадою, так і сільськими радами населених пунктів, котрі не увійшли до складу створених об’єднаних територіальних громад;

                 - на основі відповідного обґрунтування, виходячи з принципів та вимог медичної реформи, поставити питання про зміну розміру медичної субвенції з боку держави, враховуючи кількість населення на території фактичного обслуговування.

                 - Чернігівській обласній державній адміністрації та Козелецькій районній державній адміністрації підтримати клопотання Отерської об’єднаної територіальної громади про виділення їй належної частини очікуваної субвенції на 2017 рік, оскільки основна причина заборгованості із виплати заробітної плати сформувалася внаслідок порушення чинного законодавства при передачі виключно майнового комплексу лікарні, а не як цілісного господарюючого суб’єкта;

                 - Управлінню охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації звернути увагу на: необхідність дотримання вимог чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про державну службу», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції»; недопустимість приховування соціально-значимої інформації, котра пов’язана із забезпеченням соціальними гарантіями, соціальною стабільністю в медичних закладах та дозволяє своєчасно запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

                 - Федерації профспілок області та обласному комітету профспілки працівників охорони здоров’я України звернути увагу на бездіяльність профспілкової організації та її відстороненість від обов’язків передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Генеральної угоди від 23.08.2016 року, Галузевої Угоди, Статутом Федерації профспілок України у попередженні виникненню колективного трудового спору (конфлікту), а також участі у його розв’язанні на різних етапах та рівнях.

                 Запрошуємо до співпраці!

                          Виконуючи свої повноваження щодо сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин в регіоні, основні зусилля Відділення спрямовані на:

                  - запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

                 - забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних проявів протестної поведінки найманих працівників і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникають на підприємствах, в установах та організаціях;

                 - здійснення посередництва і проведення запобіжних процедур примирення;

                 - вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення конфліктогенних ситуацій, підготовку відповідних рекомендацій, пропозицій, надання консультаційної допомоги заінтересованим сторонам соціально-трудових відносин;

                  - залучення потенціалу всіх причетних представницьких органів заради вироблення взаємоприйнятних рішень по усуненню дестабілізаційних чинників, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин;

                  - налагодження ефективної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації і вжиття спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

                  - популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, спрямованих на сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

                 У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань порушення законодавства про працю, виконання колективних договорів, угод, за сприянням у вирішенні розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями та соціального захисту працюючих, до Відділення мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, заінтересовані у стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалістами Відділення будуть надані необхідні юридичні консультації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації.

                  

                 Б.Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

                 17.11.2017

                 Інформація по колективних трудових спорах (конфліктах)

                 Упродовж десяти місяців 2017 року відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) сприяло вирішенню 24-х вимог, висунутих 469-ма працюючими у 16-ти колективних трудових спорах (далі - КТС (к)) виробничого рівня, зареєстрованих на 5-ти підприємствах.

                 За видами економічної діяльності КТС(к) розподілились наступним чином: лісове господарство – 11, промисловість – 3, операції з нерухомим майном – 1, охорона здоров’я – 1.

                 У зазначених спорах 12 вимог найманих працівників (або 50,0% від загальної кількості висунутих вимог) стосувалась виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, 12 (або 50,0%) – невиконання вимог законодавства про працю. Виникнення конфліктів було зумовлено непрозорою кадровою політикою та неефективним менеджментом, частою зміною керівництва, недофінансуванням з державного та місцевих бюджетів.

                 Сприяючи вирішенню 14-ти КТС (к), зареєстрованих у поточному році, Відділення проводило роботу по створенню примирних органів та проведенню примирних процедур. Відповідно до ст.7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» фахівці Відділення підтримували постійний зв'язок із уповноваженими представниками найманих працівників та роботодавців, надавались необхідні консультації, роз’яснення та рекомендації щодо формування складу і організації роботи трудових арбітражів. В рамках розгляду справ по суті, засідання проведені за участі сторін та представників інших зацікавлених органів і організацій.

                 Загалом, виконуючі свої повноваження Відділенням проведено 138 примирних процедур, з них: 72 узгоджувальні та ряд робочих зустрічей, 64 засідання трудових арбітражів, 2 засідання примирної комісії.

                 Особлива увага в роботі щодо сприяння вирішенню спорів приділялася налагодженню ефективної взаємодії з Чернігівською обласною державною адміністрацією і департаментом економічного розвитку облдержадміністрації, Чернігівською обласною радою, Державним агентством лісових ресурсів України та управлінням лісового та мисливського господарства Чернігівської області, головним управлінням ДФС в області, головним управлінням Держгеокадастру в області, головним управлінням Пенсійного фонду України в області, управлінням Держпраці в області, прокуратурою області, Федерацією профспілкових організацій області, Територіальним форумом профспілкових організацій області, обкомом профспілки працівників лісового господарства, засобами масової інформації та ін.

                 З метою привернення уваги громадськості до проблем на підприємствах державної та комунальної власності, де в області НСПП зареєстровані КТС(к), фахівцями Відділення були здійснені виступи під час:

                 - прес-конференції за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок різних рівнів, керівників окремих підприємств та засобів масової інформації.

                 - нарад в Чернігівській обласній раді за участі представників обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради, юстиції в області, Федерації профспілкових організацій області, Територіального форуму профспілкових організацій області, ДП «Чернігівторф» та державного концерну «Укрторф»;

                 - «круглого столу» за участю лідерів обласних організацій галузевих профспілок області та соціальних партнерів.

                 За результати проведеної роботи щодо здійснення примирних заходів у співпраці із зацікавленими соціальними партнерами вирішено та знято з реєстрації 15 КТС(к) та 20 вимог 404-х найманих працівників у трудових колективах: КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради, ДП «Корюківське лісове господарство», ДП «Чернігівторф».

                 Наразі, Відділення продовжує вживати заходи, спрямовані на вирішення КТС(к) між найманими працівниками комунального закладу Остерської міської ради Остерська міська лікарня та Остерською міською радою, зареєстрованого Розпорядженням НСПП від 09 жовтня 2017 року №280-р.

                 Про виникнення КТС(к) повідомлено сторін спору, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівську обласну адміністрацію, Міністерство охорони здоров’я України, обком профспілки працівників охорони здоров’я.

                 Слід зазначити, що після реєстрації КТС(к) представницькому органу найманих працівників та Остерському міському голові були направлені листи - рекомендації щодо шляхів врегулювання існуючих розбіжностей у відповідності до норм чинного законодавства. Через відсутність реагування з боку Остерської міської ради стосовно початку переговорного процесу, Відділенням повторно направлено лист із нагадуванням про необхідність дотримання Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                 20 жовтня 2017 року з метою сприяння вирішенню КТС(к) фахівцями Відділення здійснено відрядження до м.Остер Козелецького району. Відбулась зустріч з головою Остерської міської ради В.Самодєлком та його заступником А.Скиданом, головним лікарем Остерської міської лікарні Т.Нестеренко і представницьким органом найманих працівників у складі: Мінченко Н.П., Ткаченко Н.В., Тополь В.І. під час якої обговорено стан виконання розбіжностей, що виникли та перспективи їх врегулювання.

                 З метою недопущення порушень законодавства про вирішення КТС(к), сторонам рекомендовано укласти Угоди про утворення трудового арбітражу відповідно до ст. 11 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Звернуто увагу на дотримання вимог ст. 13 зазначеного закону щодо заборони жодній із сторін КТС(к) ухилятися від участі в примирних процедурах та використання всіх можливостей не заборонених законом для вирішення розбіжностей.

                 23 жовтня 2017 року у Відділенні проведено узгоджувальну зустріч із Остерським міським головою В.Самодєлком. Досягнуто домовленостей  про створення трудового арбітражу та проведення примирних заходів.

                 Після підписання відповідних Угод, 30 жовтня 2017 року проведено І засідання трудового арбітражу де більшістю голосів обрано голову та секретаря трудового арбітражу; опрацьовано пакет документів, отриманий від сторін спору.

                 31 жовтня 2017 року фахівцями Відділення здійснено відрядження до м.Остер, під час якого взято участь у ІІ засіданні трудового арбітражу за участю Остерського міського голови, головного лікаря комунального закладу і представницького органу найманих працівників (відмовився приймати участь у засіданні – голова обкому профспілки працівників охорони здоров’я). Після з’ясування обставин виникнення конфліктної ситуації в лікарні, трудовим арбітражем витребувані додаткові матеріали, необхідні для розгляду справи по суті з метою прийняття об’єктивного рішення.

                 14 листопада 2017 року було проведено III засідання трудового арбітражу, яке проходило в Остерській міській раді, на засіданні якого розглядалися вимоги найманих працівників по заборгованості із виплати заробітної плати, виплати компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати. Також ініційовано співробітництво із об’єднаними територіальними громадами.

                 20 листопада 2017 року заплановане заключне засідання трудового арбітражу, на якому було прийняте відповідне рішення по вирішенню зазначеного КТС(к).

                  

                 27.10.2017

                 Стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях сфери житлово-комунального господарства Чернігівщини

                 На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) України функціонують у надзвичайно складних умовах. До сфери ЖКГ входять такі види діяльності: експлуатація житлового фонду, централізоване водопостачання і каналізація, міський електротранспорт, теплопостачання, газопостачання, дорожньо-мостове господарство і впорядкування, озеленення населених пунктів, освітлення вулиць тощо.

                 Сфера ЖКГ є найбільш технічно відсталою з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

                 Недосконалість системи управління призвела до того, що підприємства не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

                 У сфері ЖКГ спостерігається поєднання проблем економічного, організаційного та технологічного походження. Головними з них є:

                 - застарілість та суттєвий знос житлового фонду;

                 - майже повністю відпрацьований ресурс всіх інженерних мереж;

                 - повільний темп проведення реформ у секторі;

                 - досить суттєво відчувається висока необізнаність населення щодо правил експлуатації та сумісного проживання, прав та обов’язків, щодо ОСББ і т.д.;

                 - обмежена кількість ефективно діючих суб’єктів господарювання через високі ставки їх оподаткування;

                 - недосконале житлово-комунальне законодавство.

                 Особливості фінансового забезпечення житлово-комунальних підприємств полягають у тому, що їх діяльність регулюється органами місцевого самоврядування.

                 Крім того, населення недостатньо обізнане в порядку сумісної експлуатації житла, розвитку обов’язків щодо його утримання між мешканцями та обслуговуючими організаціями. В області досить низький рівень платоспроможності громадян, що приводить до зростання заборгованості по послугах ЖКГ.

                 Слід зазначити, що основним конфліктогенним чинником, що впливає на погіршення соціального становища в трудових колективах підприємств, залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Причинами її утворення були і залишаються: збитковість фінансово-господарської діяльності внаслідок невідповідності затверджених тарифів за надані послуги їх собівартості; несвоєчасні, неповні розрахунки споживачів житлово-комунальних послуг; різниці в тарифах; несвоєчасне проведення відповідних розрахунків міськими радами за надані послуги по благоустрою територій; недофінансування підприємств ЖКГ з бюджетів усіх рівнів; високий рівень зношеності основних фондів, старіння житлового фонду, комунікацій тощо; не вирішення належним чином та продовження накопичення соціально-побутових проблем.

                 Сукупність цих факторів призводить до ускладнення СТВ. Стурбованість щодо нинішнього критичного фінансового стану житлово-комунальних підприємств області викликана в першу чергу заборгованістю державного бюджету з фінансування житлових субсидій і пільг.

                 У таких складних фінансових умовах суб’єкти господарювання ЖКГ втрачають можливість належним чином якісно та в повному обсязі надавати послуги, зростає кредиторська заборгованість за енергоносії, через фінансову скруту немає можливості придбати обладнання та матеріальні ресурси для проведення запланованих робіт в літній період з підготовки інженерних мереж та об’єктів життєзабезпечення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

                 В колективах порушується чинне трудове законодавство, виникає загроза звільнення працівників або скорочення робочого часу. Накопичується заборгованість по заробітній платі, що підвищує імовірність ускладнення становища в трудових колективах.

                 Тому, з метою вивчення стану СТВ та основних соціально-економічних проблем, в колективах підприємств ЖКГ області працівниками Відділення проведено робочі зустрічі з головою обласної профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення В.Сальніковим, головою ФПО І.Москаленком, керівником департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В.Кривенком. За результатами проведеної роботи були намічені спільні шляхи врегулювання розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцем.

                 Слід зазначити, що у 2017 році через порушення роботодавцем вимог колективного договору в частині оплати праці, Відділення сприяло вирішенню КТС(к) між найманими працівниками структурного підрозділу – робітники КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради та адміністрацією КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради.

                 З метою його вирішення Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, а саме: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

                 За участю Відділення було проведено ряд узгоджувальних та робочих зустрічей. Відпрацьовувалась взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, з метою стабілізації стану СТВ. Здійснювалась робота по інформуванню громадськості стосовно діяльності НСПП й Відділення, формування громадської думки щодо необхідності правового вирішення КТС(к).

                 Залучивши конфліктуючі сторони до «круглого столу» з метою досягнення компромісних рішень, вдалося врегулювати існуючі розбіжності.

                 Наразі на обліку Відділення продовжує перебувати стан СТВ у КП «Ріпкинське ЖЕД» і Ріпкинське КП «Водоканал», де причинами виникнення дестабілізаційного чинника – заборгованості із виплати заробітної плати – є невідшкодування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, прострочена дебіторська заборгованість населення.

                 Слід відмітити, що незначна кількість випадків дестабілізації стану СТВ не є показником стабільності трудових відносин, а зумовлена загальним фактором пасивності найманих працівників та їх лідерів у захисті своїх прав.

                 З точки зору Відділення, найбільш результативним шляхом поліпшення ситуації у колективах підприємств, установ, організацій ЖКГ є своєчасне реагування на ускладнення СТВ ще на доконфліктній стадії.

                 У зв’язку із зазначеним, у сфері ЖКГ необхідна спільна наполеглива робота по вдосконаленню всього комплексу правових, економічних та соціальних чинників на всіх рівнях.

                  

                 10.09.2017

                 Підсумки діяльності відділення НСПП в Чернігівській області
                 за 9 місяців 2017 року

                 Упродовж 9 місяців 2017 року відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законами України: «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

                 Спеціалістами Відділення було здійснено роботу щодо: сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у колективах підприємств, установ, організацій області; запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – ЗКТС(к)); здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів, забезпечення правового супроводу примирних процедур; прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(к)); оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

                 Протягом звітного періоду на обліку Відділення, з метою ЗКТС(к), перебувало 24 випадки дестабілізації стану СТВ, які охоплювали 1308 працівників 24-х підприємств, установ, організацій. На цих суб’єктах господарювання спеціалістами Відділення систематично проводилися узгоджувальні та робочі зустрічі, надавалися роз’яснення і консультації відповідно до Закону України: «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», направлялися рекомендаційні листи щодо стабілізації та можливих шляхів поліпшення стану справ у трудових колективах (загалом проведено 23 заходи). Завдяки спільним діям сторін соціального діалогу було усунено 5 дестабілізаційних чинників та знято з обліку по ЗКТС(к) стан СТВ у: КП «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради, м.Прилуки; Прилуцькій нафтогазорозвідувальній експедиції ДП «Чернігівнафтогазгеологія» НАК «Надра України», м.Прилуки; Ніжинській нафтогазорозвідувальній експедиції ДП «Чернігівнафтогазгеологія» НАК «Надра України», м.Ніжин; ПАТ «Будмаш», м.Ніжин; Філії «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф», Семенівський р-н, с. Кути Другі. Але, не зважаючи на проведену роботу, 11 випадків дестабілізації СТВ переросли в КТС(к).

                 Сприяючи вирішенню 15 КТС(к), в яких 12 вимог виникли через порушення роботодавцем умов колективного договору (угоди), 4 – законодавства про працю Відділенням проведено 68 узгоджувальних та ряд робочих зустрічей, 2 засідання примирної комісії, 62 засідання трудових арбітражів. За результатами здійснених заходів вирішено та знято з реєстрації 14 КТС(к) та 18 вимог найманих працівників.

                 У звітному періоді:

                 - здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) Обласного об’єднання організацій роботодавців Чернігівщини, Обласного об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців Чернігівщини».

                 - підписано 3 Угоди про співпрацю Відділення із: Обласним об’єднанням організацій роботодавців Чернігівщини, Територіальним комітетом №5 Профспілки працівників Збройних сил України, Федерацією профспілкових організацій Чернігівської області.

                 Продовжується взаємодія Відділення з завідувачами інформаційно-консультаційними центрами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками, завдяки чому Відділення оперативно отримувало інформацію щодо стану СТВ в області, що дає можливість оперативного реагування на випадки загострення СТВ.

                 Одним з ключових аспектів роботи Відділення є проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін СТВ та інформування громадськості про результати основної діяльності Відділення. Для реалізації цих напрямів Відділенням:

                 • Підготовлено власну інформаційну продукцію:
                 • Інформаційні бюлетені №4-2017, №1-2017 з узагальненими підсумками основної діяльності Відділення за 2016 рік та I квартал 2017 року (174 екз.);
                 • тематичний буклет «Інформація щодо прогнозу можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у другому півріччі 2017 року» (86 екз.);
                 • тематичний буклет «Аналіз основної діяльності інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області за перше півріччя 2017 року» (48 екз.);
                 • методичні матеріали «Порядок представництва професійними спілками, їх об’єднаннями інтересів працівників у колективних трудових спорах (конфліктах)» (12 екз.).
                 • Підготовлено та направлено до НСПП 33 інформаційні матеріали для розміщення на web-сайті НСПП:
                 • з питань діяльності відділення НСПП – 31;
                 • з питань реалізації положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні» - 2.

                 Практика роботи за звітний підтверджує необхідність подальшого об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців й Відділення, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин та сприяння здійсненню соціального діалогу у трудових колективах підприємств, установ, організацій області.

                 Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин,
                 не вирішення яких має підстави для реєстраціїНаціональною службою посередництва і примирення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях:

                  

                 Встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у т.ч.щодо:

                 - нормування і оплати праці;

                 - умов і охорони праці;

                 - регулювання режиму праці, тривалості робочого часу  і відпочинку;

                 - забезпечення продуктивної зайнятості;

                 - поділу і кооперації праці;

                 - організації та обслуговування робочих місць;

                 - організації підбору персоналу та його розвитку;

                 - соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

                 - комунально-побутового обслуговування;

                 - санітарно-побутового обслуговування;

                 - медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

                 - організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;

                 - участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;

                 - участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

                 - в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

                 Укладення або зміни колективного договору, угоди:

                 -укладення колективного договору, угоди;

                 - внесення змін до колективного договору, угоди

                 Виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень:

                 • на виробничому рівні:

                 - виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;

                 - виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці , встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) з них:

                 - щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати

                 - виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

                 - виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;

                 - виконання положень колективного договору  про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

                 - виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;

                 - виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу  і відпочинку;

                 - виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;

                 - виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

                 - виконання положень колективного договору  про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

                 - виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

                 - виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

                 - виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

                 -з інших питань, передбачених колективним договором;

                 • на територіальному рівні:

                 - виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;

                 - виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

                 - виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

                 - виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;

                 - виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

                 - виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;

                 -з інших питань регіональної угоди;

                  

                 IV. Невиконання вимог законодавства про працю, в т.ч. з питань:

                 - гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;

                 - забезпечення зайнятості звільнених працівників;

                 - регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

                 - нормування і оплати праці;

                 - гарантій і компенсацій (пільг);

                 - охорони праці, в т.ч. щодо:

                 - відшкодування в установленому  порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;

                 - гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;

                 - гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;

                 - надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

                 - гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

                 - забезпечення державного соціального страхування;

                 -з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю

                  

                 З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                  

                 У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

                 Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою:  м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909; тел.: 77-62-77.

                  

                 Аналіз діяльності інформаційно - консультаційних центрів
                 Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області за I
                 півріччя 2017 року

                 Інформаційно-консультаційні центри Національної служби посередництва і примирення (далі – Центр) створені для консультування представників сторін соціально-трудових відносин, окремих найманих працівників, представників профспілок, роботодавців (на їх звернення) з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), підвищення правосвідомості роботодавців та найманих працівників, сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості громадськості про діяльність НСПП. Правовою базою цих взаємовідносин є Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 31.12.2009 р. №91 (далі – Положення) та Методичні рекомендації по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення із районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями, затверджені наказом Національної служби посередництва і примирення №137 від 29.10.2004 р.

                 Станом на 01 липня 2017 року в області функціонує 23 Центри. Їх очолюють професійні фахівці сфери соціально-трудових відносин, кандидатури яких рекомендовані керівництвом районних державних адміністрацій (міських рад) в переважній більшості з числа відповідальних працівників управлінь соціального захисту населення (за їх особистою згодою).

                 На жаль, незважаючи на неодноразові звернення досі не надійшла пропозиція від голови Ічнянської районної державної адміністрації щодо кандидатури для призначення керівника Центру в Ічнянському районі.

                 Згідно до п.5.3 Положення, завідуючі розробляють графіки та плани роботи Центрів на рік, які затверджуються Відділенням. Не надіслали їх керівники Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Семенівського, Сновського, Сосницького, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського районів та м.Новгород-Сіверський.

                 Звіт про діяльність Центрів за 2016 рік не було надіслано від Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, Городнянського, Коропського, Корюківського, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Носівського, Ріпкинського, Семенівського, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського районів та м.Новгород-Сіверський.

                 Відповідно до п.4.4, п.6.8 Положення, в червні 2017 року були направлені листи - нагадування з визначенням терміну щомісячного інформування про загальний стан соціально-трудових відносин та оперативного - в разі виникнення фактів їх загострення на підприємствах, в установах і організаціях.

                 Зазначені інформації сприяють проведенню експертизи стану розвитку соціально-трудових відносин у трудових колективах області, дають можливість оперативно реагувати у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців на випадки виникнення конфліктних ситуацій з метою запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) та акцій протесту.

                 За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що упродовж I півріччя п.р. від завідуючих Центрів надійшло 65 щомісячних інформацій, у т.ч.: по 6 з Варвинського, Талалаївського, Сновського районів та міст Новгород-Сіверський та Прилуки; по 5 з Борзнянського, Козелецького, Менського, Прилуцького та Сосницького районів; 3 - з Корюківського району; по 2 з Городнянського та Коропського районів; по 1 з Бобровицького, Носівського та Семенівського районів.

                 Жодної щомісячної інформації не отримано від завідуючих з Бахмацького, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Срібнянського та Чернігівського районів.

                 Слід відмітити, що вчасно (до 10 числа місяця) надходили інформації з Борзнянського, Варвинського, Козелецького, Менського, Прилуцького, Сновського, Сосницького районів та м.Новгород-Сіверський.

                 Якісні та змістовні матеріали надавали завідуючі Варвинського, Козелецького, Сновського, Сосницького, Талалаївського районів та         м.Прилуки.

                 Висловлюємо подяку завідуючому інформаційно-консультаційним центром в м.Прилуки Геєць Ларисі Григорівні за термінове інформування Відділення щодо проведення акції соціального протесту працівників НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та Прилуцького УБР ПАТ «Укрнафта» відповідно до п.4.4, п.6.8 Положення.

                 Слід зазначити, що для спрощення взаємозв’язку, обмін інформацією між Відділенням та завідуючими Центрів здійснюється не тільки в телефонному, а й в електронному вигляді, що дозволяє своєчасно, у разі необхідності, вживати превентивні дії стосовно сприяння  стабілізації стану соціально-трудових відносин в колективах. Матеріали, що надходять обов’язково розглядаються на нарадах, аналізуються відповідальними працівниками та використовуються в роботі.

                 За необхідністю, у відповідності до п.4.5, п.6.4 Положення, Відділенням надаються доручення завідуючим Центрів з метою вивчення стану соціально-трудових відносин на окремих конфліктогенних підприємствах, установах та організаціях районів (міст). Упродовж І півріччя 2017 року було направлено 4 доручення з переліком рекомендованих питань.

                 Слід відмітити в цьому високий рівень виконавської дисципліни керівників Центрів у Менському районі та м.Прилуки.

                  Звертаємо увагу на те, що відповідно до прогнозних висновків у II півріччі 2017 року можливе виникнення ускладнень соціально-трудових відносин в установах та закладах галузі охорони здоров’я, тому в разі виникнення передумов конфліктних ситуацій – просимо терміново інформувати Відділення, задля надання своєчасної роз’яснювальної та правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин з питань застосування чинного законодавства відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

                 Згідно п.2.3, п.4.6, п.6.1, п.6.3 Положення, Відділення  використовує наявний потенціал для інформування громадськості про основну діяльність у сприянні поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню, що є одним зі складових завдань аналітично-інформаційної діяльності.

                 Упродовж першого півріччя 2017 року підготовлені та направлені до завідуючих Центрами: інформаційні бюлетені Відділення (№4 за 2016 рік, №1 за I квартал 2017 року, №2 за I півріччя 2017 року) з інформаціями про стан соціально-трудових відносин, їх ускладнення чи загострення на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівської області – 69 екз., а також тематичний буклет Відділення з інформацією щодо прогнозу можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівської області у другому півріччі 2017 року – 22 екз.

                  

                 Результати роботи відділення НСПП в Чернігівській області за І півріччя 2017 року

                 Відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) у першому півріччі поточного року спрямовувало свою діяльність на зниження соціальної напруги в області, реалізацію конституційних прав і гарантій трудящих.

                 В межах повноважень здійснювався системний моніторинг стану соціально-трудових відносин, проводився аналіз причин виникнення розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями, здійснювалося інформування та надавалися пропозиції зацікавленим сторонам соціального діалогу щодо своєчасного вирішення та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту.

                 Довідково: Упродовж І півріччя 2017 року до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців, позаштатних інституцій, підприємств області було надіслано: 443 листа; Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у ІІ півріччі 2017 року; Інформаційний бюлетень з узагальненими підсумками основної діяльності Відділення за 2016 рік та І квартал 2017 року; тематичний буклет.

                 Так, упродовж зазначеного періоду Відділення сприяло вирішенню 20 вимог, висунутих найманими працівниками у 15-ти колективних трудових спорах (конфліктах), безпосередніми учасниками яких стали 404 громадянина, працюючих на 4-х суб’єктах господарювання.

                 Із загальної кількості зареєстрованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році виникло 13 спорів виробничого рівня.

                 За сприяння Відділення у взаємодії з усіма зацікавленими органами та організаціями у ході проведення примирно-переговорних процедур було вирішено та знято з реєстрації 13 колективних трудових спорів (конфліктів), задоволено 14 вимог 357 працівників на 3-х підприємствах.

                 Серед вирішених вимог найманих працівників, 1вимога стосувалася погашення заборгованості із заробітної плати.

                 Також на обліку Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (спорів) перебувало 19 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 1027 працівників 19 підприємств, установ, організацій.

                 Загалом у першому півріччі в результаті заходів, здійснених Відділенням у ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню, погашено 2165,8 тис.грн. боргу, або 86,6% від суми боргу (2499,5 тис.грн.).

                 Суттєву допомогу у питаннях поліпшення соціального клімату в трудових колективах надають позаштатні інституції. На даний час на громадських засадах працюють 12 арбітрів, 4 посередники та 23 інформаційно-консультаційних центри.

                 Крім того, фахівцями Відділення підготовлено 25 інформаційних матеріалів, які розміщені на web – сайті НСПП і 4 на web – сайті обласної державної адміністрації.

                 Відділення відповідно до покладених на нього завдань і функцій, визначених законами УКРАЇНИ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» і надалі вживатиме заходи у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), сприятиме в межах компетенції розвитку соціального діалогу та забезпеченню соціальної стабільності.

                 Аналіз діяльності інформаційно - консультаційних центрів
                 Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області за I
                 півріччя 2017 року

                 Інформаційно-консультаційні центри Національної служби посередництва і примирення (далі – Центр) створені для консультування представників сторін соціально-трудових відносин, окремих найманих працівників, представників профспілок, роботодавців (на їх звернення) з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), підвищення правосвідомості роботодавців та найманих працівників, сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості громадськості про діяльність НСПП. Правовою базою цих взаємовідносин є Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення, затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 31.12.2009 р. №91 (далі – Положення) та Методичні рекомендації по здійсненню взаємодії інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення із районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями, затверджені наказом Національної служби посередництва і примирення №137 від 29.10.2004 р.

                 Станом на 01 липня 2017 року в області функціонує 23 Центри. Їх очолюють професійні фахівці сфери соціально-трудових відносин, кандидатури яких рекомендовані керівництвом районних державних адміністрацій (міських рад) в переважній більшості з числа відповідальних працівників управлінь соціального захисту населення (за їх особистою згодою).

                 На жаль, незважаючи на неодноразові звернення досі не надійшла пропозиція від голови Ічнянської районної державної адміністрації щодо кандидатури для призначення керівника Центру в Ічнянському районі.

                 Згідно до п.5.3 Положення, завідуючі розробляють графіки та плани роботи Центрів на рік, які затверджуються Відділенням. Не надіслали їх керівники Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Семенівського, Сновського, Сосницького, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського районів та м.Новгород-Сіверський.

                 Звіт про діяльність Центрів за 2016 рік не було надіслано від Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, Городнянського, Коропського, Корюківського, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Носівського, Ріпкинського, Семенівського, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського районів та м.Новгород-Сіверський.

                  

                 Відповідно до п.4.4, п.6.8 Положення, в червні 2017 року були направлені листи - нагадування з визначенням терміну щомісячного інформування про загальний стан соціально-трудових відносин та оперативного - в разі виникнення фактів їх загострення на підприємствах, в установах і організаціях.

                 Зазначені інформації сприяють проведенню експертизи стану розвитку соціально-трудових відносин у трудових колективах області, дають можливість оперативно реагувати у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців на випадки виникнення конфліктних ситуацій з метою запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) та акцій протесту.

                 За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що упродовж I півріччя п.р. від завідуючих Центрів надійшло 65 щомісячних інформацій, у т.ч.: по 6 з Варвинського, Талалаївського, Сновського районів та міст Новгород-Сіверський та Прилуки; по 5 з Борзнянського, Козелецького, Менського, Прилуцького та Сосницького районів; 3 - з Корюківського району; по 2 з Городнянського та Коропського районів; по 1 з Бобровицького, Носівського та Семенівського районів.

                 Жодної щомісячної інформації не отримано від завідуючих з Бахмацького, Куликівського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Срібнянського та Чернігівського районів.

                 Слід відмітити, що вчасно (до 10 числа місяця) надходили інформації з Борзнянського, Варвинського, Козелецького, Менського, Прилуцького, Сновського, Сосницького районів та м.Новгород-Сіверський.

                 Якісні та змістовні матеріали надавали завідуючі Варвинського, Козелецького, Сновського, Сосницького, Талалаївського районів та         м.Прилуки.

                 Висловлюємо подяку завідуючому інформаційно-консультаційним центром в м.Прилуки Геєць Ларисі Григорівні за термінове інформування Відділення щодо проведення акції соціального протесту працівників НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та Прилуцького УБР ПАТ «Укрнафта» відповідно до п.4.4, п.6.8 Положення.

                 Слід зазначити, що для спрощення взаємозв’язку, обмін інформацією між Відділенням та завідуючими Центрів здійснюється не тільки в телефонному, а й в електронному вигляді, що дозволяє своєчасно, у разі необхідності, вживати превентивні дії стосовно сприяння  стабілізації стану соціально-трудових відносин в колективах. Матеріали, що надходять обов’язково розглядаються на нарадах, аналізуються відповідальними працівниками та використовуються в роботі.

                 За необхідністю, у відповідності до п.4.5, п.6.4 Положення, Відділенням надаються доручення завідуючим Центрів з метою вивчення стану соціально-трудових відносин на окремих конфліктогенних підприємствах, установах та організаціях районів (міст). Упродовж І півріччя 2017 року було направлено 4 доручення з переліком рекомендованих питань.

                 Слід відмітити в цьому високий рівень виконавської дисципліни керівників Центрів у Менському районі та м.Прилуки.

                 Звертаємо увагу на те, що відповідно до прогнозних висновків у II півріччі 2017 року можливе виникнення ускладнень соціально-трудових відносин в установах та закладах галузі охорони здоров’я, тому в разі виникнення передумов конфліктних ситуацій – просимо терміново інформувати Відділення, задля надання своєчасної роз’яснювальної та правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин з питань застосування чинного законодавства відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                 Згідно п.2.3, п.4.6, п.6.1, п.6.3 Положення, Відділення  використовує наявний потенціал для інформування громадськості про основну діяльність у сприянні поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню, що є одним зі складових завдань аналітично-інформаційної діяльності.

                 Упродовж першого півріччя 2017 року підготовлені та направлені до завідуючих Центрами: інформаційні бюлетені Відділення (№4 за 2016 рік, №1 за I квартал 2017 року, №2 за I півріччя 2017 року) з інформаціями про стан соціально-трудових відносин, їх ускладнення чи загострення на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівської області – 69 екз., а також тематичний буклет Відділення з інформацією щодо прогнозу можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівської області у другому півріччі 2017 року – 22 екз.

                  

                  

                 Результати роботи відділення НСПП в Чернігівській області за І півріччя 2017 року

                 Відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) у першому півріччі поточного року спрямовувало свою діяльність на зниження соціальної напруги в області, реалізацію конституційних прав і гарантій трудящих.

                 В межах повноважень здійснювався системний моніторинг стану соціально-трудових відносин, проводився аналіз причин виникнення розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями, здійснювалося інформування та надавалися пропозиції зацікавленим сторонам соціального діалогу щодо своєчасного вирішення та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту.

                 Довідково: Упродовж І півріччя 2017 року до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців, позаштатних інституцій, підприємств області було надіслано: 443 листа; Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у ІІ півріччі 2017 року; Інформаційний бюлетень з узагальненими підсумками основної діяльності Відділення за 2016 рік та І квартал 2017 року; тематичний буклет.

                 Так, упродовж зазначеного періоду Відділення сприяло вирішенню 20 вимог, висунутих найманими працівниками у 15-ти колективних трудових спорах (конфліктах), безпосередніми учасниками яких стали 404 громадянина, працюючих на 4-х суб’єктах господарювання.

                 Із загальної кількості зареєстрованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році виникло 13 спорів виробничого рівня.

                 За сприяння Відділення у взаємодії з усіма зацікавленими органами та організаціями у ході проведення примирно-переговорних процедур було вирішено та знято з реєстрації 13 колективних трудових спорів (конфліктів), задоволено 14 вимог 357 працівників на 3-х підприємствах.

                 Серед вирішених вимог найманих працівників, 1вимога стосувалася погашення заборгованості із заробітної плати.

                 Також на обліку Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (спорів) перебувало 19 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 1027 працівників 19 підприємств, установ, організацій.

                 Загалом у першому півріччі в результаті заходів, здійснених Відділенням у ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню, погашено 2165,8 тис.грн. боргу, або 86,6% від суми боргу (2499,5 тис.грн.).

                 Суттєву допомогу у питаннях поліпшення соціального клімату в трудових колективах надають позаштатні інституції. На даний час на громадських засадах працюють 12 арбітрів, 4 посередники та 23 інформаційно-консультаційних центри.

                 Крім того, фахівцями Відділення підготовлено 25 інформаційних матеріалів, які розміщені на web – сайті НСПП і 4 на web – сайті обласної державної адміністрації.

                 Відділення відповідно до покладених на нього завдань і функцій, визначених законами УКРАЇНИ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» і надалі вживатиме заходи у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), сприятиме в межах компетенції розвитку соціального діалогу та забезпеченню соціальної стабільності.

                  

                 Правовий всеобуч

                 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

                 Розділом IV Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» встановлена відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори:

                 1. Відповідно до статті 29. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти):

                 «Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством».

                 2. Відповідно до статті 30. Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним:

                 «Працівники, які беруть участь у страйку, визнаному судом незаконним, несуть відповідальність згідно із законодавством».

                 3. Відповідно до частини першої статті 31. Відповідальність за порушення законодавства про працю, умов колективних трудових договорів (угод), що призвели до виникнення колективного трудового спору (конфлікту):

                 «Особи, які винні у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) або які затримують виконання рішень примирних органів, утворених відповідно до цього Закону, а також рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб щодо вирішення колективного трудового спору, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну або адміністративну відповідальність згідно із законодавством».

                 4. Відповідно до частини другої статті 31. Відповідальність за порушення законодавства про працю, умов колективних договорів (угод), що призвели до виникнення колективного трудового спору:

                 «Особи, які представляють інтереси сторін і які допустили порушення положень:

                 4.1. статті 5 Закону «Власник або уповноважений ним орган (представник) зобовязаний розглянути вимоги найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.

                 Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого власником органу (представника), він зобовязаний надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящего органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.

                 Загальний строк розгляду вимог і прияйняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог власником або уповноваженим ним органом (особою) до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від власника або відповідного вищестоящего органу управління про прийняте ним рішення.

                 Рішення власника або відповідного вищестоящего органу управління викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним обгрунтуванням».

                 4.2. статті 6 Закону: «Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу повідомлення про повну або часткову відмову у задоволення колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або коли строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від власника не надійшло.

                 Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобовязаний у триденний строк письмово проінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та Національну службу посередництва і примирення».

                 4.3. частин пнршої, третьої, четвертої і пятої статті 9 Закону: «Сторони колективного трудового спору (конфлікти) зобовязані надавати примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів.

                 Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою примирною комісією у пятиденний, галузевою та територіальною примирними комісіями – у десятиденний, примирною комісією на національному рівні – у пятнадцятиденний строк з моменту утворення комісій. За згодою сторін ці строки можуть ьути продовжені.

                 Рішення примирної коміії оформляється протоколом та має для сторін обовязкову силу і виконується в порядки і строки, які встановлені цим рішенням.

                 Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирна комісія припиняє свою роботу».

                 4.4. частини пятої статті 12 Закону» «Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обовязковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.

                 4.5. частини першої статті 13 Закону: «Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може ухилятися від участі в примирній процедурі».

                 4.6. частин третьої і четвертої статті 16 Закону: «Сторони колективного трудового спору (конфлікту) після додержання передбаченої цим Законом примирної процедури мають право звернутися по сприяння у вирішенні цього спору (конфлікту) до Національної служби посередництва і примирення, яка розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам свої рекомендації.

                 Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національна служба посередництва і примирення надсилає свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх розглянути у семиденний строк і проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та Національну службу посередництва і примирення».

                 4.7. частин пятої, восьмої, девятої статті 19 Закону: «Нікого не може бути примушено до участі або до неучасті у страйку.

                 Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із власником або уповноваженим ним органом (представником).

                 У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за три дні».

                 4.8. частини третьої статті 23 Закону: «Рішення суду про визнання страйку незаконним зобовязує учасників страйку прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення»,  атакож посадові особи, які допустили порушення положень:

                 4.9. частини другої статті 5 Закону: «Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого власником органу (представника), він зобовязаний надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящего органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів», несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством.

                 5. Відповідно до ст.17. Страйк:

                 «Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обовязків) підприємства, установи , організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

                 Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у звязку з відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, обєднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу».

                 6. Відповідно до ст. 18. Право на страйк:

                 «Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

                 Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим Законом.

                 Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту)».

                 7. Відповідно до статті 32. Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним:

                 «Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а так само особи, які перешкоджають припиненню незаконного страйку, притягаються до дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством. До зазначених осіб не застосовуються порядок і гарантії, передбачені статтями 43 і 252 Кодексу законів про працю України».

                 8. Відповідно до статті 33. Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку:

                 «Особи, які примушують працівників до участі у страйку або перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, покарання за які передбачено законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності згідно із законодавством».

                 9. Відповідно до стаття 34. Відшкодування збитків, заподіяних страйком:

                 «Збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, установам, організаціям чи громадянам, відшкодовуються за рішенням суду згідно із законодавством.

                 Збитки, заподіяні власникові або уповноваженому ним органу (представнику) страйком, який був визнаний судом незаконним, відшкодовуються органом, уповноваженим найманими працівниками на проведення страйку, у розмірі, визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать).

                 Власник або уповноважений ним орган (представник), який порушив закони України, внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк закінчився повним чи частковим задоволенням вимог найманих працівників, компенсує збитки учасникам страйку в розмірі, визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать)».

                  

                 Порядок перевірки повноважень представників сторін

                 колективного трудового спору (конфлікту) на територіальному рівні

                  

                           Порядок перевірки, в разі необхідності, повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється Національною службою посередництва і примирення, відділенням НСПП в області (далі – Відділення) відповідно до частини 6 статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

                 Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є: 

                 на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець.

                 За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців. 

                 В тому числі на рівні структурних підрозділів – наймані працівники структурних підрозділів або уповноважені ними органи (представники) та роботодавець. 

                 На галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та організації роботодавців, їх об’єднання або центральні  органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

                 Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту). Повноваження уповноважених представників найманих працівників можуть бути припинені за наявності передбачених законом підстав та у встановленому порядку.

                 В ході перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) Відділення має право одержувати в установленому порядку від роботодавців та їх об’єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених законом функцій.

                  

                 1.Порядок перевірки повноважень визначеного найманими працівниками уповноваженого на представництво органу

                  

                 Для перевірки повноважень визначеного найманими працівниками уповноваженого на представництво органу на виробничому рівні Відділення здійснює такі дії:

                 1.1 перевіряє дотримання вимог чинного законодавства найманими працівниками шляхом вивчення таких документів:

                 статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав найманих працівників на захист своїх економічних і соціальних інтересів;

                 статуту підприємства, установи, організації або положення про  них, що стосуються повноважень їх структурних підрозділів, прав їх трудових колективів щодо колективних дій на захист економічних і соціальних інтересів найманих працівників (в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів);

                 протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників або ж підписів найманих працівників про затвердження їх вимог до роботодавця;

                 протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників або ж підписів найманих працівників про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

                 колективного договору;

                 1.2 у разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються статусу структурного підрозділу, прав найманих працівників структурного підрозділу або уповноваженого ними органу (представника) на захист їх інтересів;

                 1.3 вивчає протокол загальних зборів (конференції) найманих працівників про затвердження вимог найманих працівників, при цьому перевіряє:

                 правомочність зборів, в тому числі присутність на зборах більше половини членів трудового колективу;

                 порядок обрання делегатів конференції;

                 повноваження делегатів конференції;

                 дотримання норм представництва делегатів;

                 дотримання вимог щодо правомочності делегатів конференції;

                 дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини учасників зборів – членів трудового колективу або більше половини обраних делегатів конференції);

                 відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

                 1.4 вивчає підписні листи найманих працівників щодо затвердження вимог (наявність не менше ніж половини підписів членів трудового колективу);

                 1.5 вивчає положення колективного договору щодо прав найманих працівників на захист та представлення своїх економічних і соціальних інтересів.

                  

                 2. Порядок перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців

                  

                 Для перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на виробничому рівні Відділення здійснює такі дії: 

                 2.1. перевіряє повноваження роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців шляхом вивчення таких документів:

                 статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

                 статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються повноважень їх структурних підрозділів (в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів);

                 рішення роботодавця про уповноваження посадової особи (осіб), організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на представлення інтересів у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

                 колективного договору;

                 2.2 вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні коллективного трудового спору (конфлікту);

                 2.3 в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього,  що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

                 2.4 вивчає затверджені вимоги найманих працівників на відповідність їх повноваженням роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

                 2.5 вивчає положення колективного договору щодо обов'язків роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців щодо забезпечення їх дотримання.

                  

                 В разі виникнення необхідності звернення до Відділення сторін соціально-трудових відносин підприємств, установ та організацій за сприянням щодо вирішення конфліктних ситуацій, просимо врахувати викладене у вищезазначеній інформації.

                  

                  

                  

                 27.01.2017

                 Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів)
                 виробничого рівня на ДП «Корюківське лісове господарство»

                 У січні поточного року Національною службою посередництва і примирення зареєстровано 11 колективних трудових спорів (конфліктів) у структурних підрозділах ДП «Корюківське лісове господарство»                   (м. Корюківка Чернігівська область), де вимоги найманих працівників стосувалися виконання роботодавцем положень галузевої угоди та колективного договору.

                 Відповідно до статті 11 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» з ініціативи профспілки підприємства, яка є представницьким органом найманих працівників утворені трудові арбітражі для вироблення рішень по суті. Сторонами були підписані відповідні угоди, де визначено кількісний склад трудових арбітражів та арбітри, що обрані.

                 Виконуючи свої повноваження, за координацією відділення НСПП, в приміщенні Федерації профспілок області відбулись перші засідання трудових арбітражів.

                 З метою забезпечення кваліфікованого визначення шляхів вирішення вимог найманих працівників, до роботи примирного органу були залучені представники: обласної ради, обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, Федерації профспілкових організацій області, обкому профспілки працівників лісового господарства та Територіального форуму профспілкових організацій області.

                 В ході роботи присутніх ознайомлено з розпорядженнями НСПП про реєстрацію спорів, регламентом роботи трудових арбітражів, а також порядком вирішення організаційних питань. Заслухано представників сторін колективних трудових спорів та запрошених.

                 Після обговорення перспектив врегулювання конфліктів, враховуючи пропозиції сторін спору та присутніх, у зв’язку із очікуванням надходження нових офіційних матеріалів, трудовий арбітраж прийняв рішення, у відповідності до вимог до ст. 12 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», про продовження розгляду справ.

                 У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань порушення законодавства про працю, виконання колективних договорів, угод, за сприянням у вирішенні розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями та соціального захисту працюючих, до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені у стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалістами відділення НСПП будуть надані необхідні юридичні консультації з метою сприяння  вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації.

                  

                 05.12.2016

                 Інформація про Прогноз розвитку соціально–трудових відносин,
                 виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2017 року в Чернігівській області

                 Відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) відповідно до покладених завдань, підготувало Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2017 року. Метою цього дослідження є моделювання розвитку соціально-трудових відносин, окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення превентивних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) і своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами, попередження стихійних протестних дій найманих працівників, вироблення відповідних рекомендацій для зацікавлених органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

                 Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений працівниками Відділення упродовж січня-листопада 2016 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств та залежав від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств на ускладнення соціального становища.

                 Основними чинниками, які гальмують економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

                 Ø недостатність (а в окремих підприємств відсутність) ринків збуту;

                 Ø недостатній обсяг замовлень на продукцію;

                 Ø недостатність обігових коштів у підприємств;

                 Ø застаріле енерговитратне виробництво з орієнтацією на виготовлення продукції з низькою доданою вартістю;

                 Ø відсутність державної підтримки українського товаровиробника;

                 Ø несвоєчасне повернення ПДВ, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств та погіршує їх фінансовий стан;

                 Ø постійне зростання цін на енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції, що призводить до здорожчання готової продукції і знижує її конкурентоздатність на ринках збуту.

                 Незбалансованість можливостей підприємств з потребами ринків збуту, інші проблеми виробничого та соціального характеру впливають на соціально-трудові відносини та викликають в окремих колективах їх нестабільність. На деяких великих промислових підприємствах зафіксовано значне зменшення обсягів виробництва продукції. Це суттєво позначилось на наповненні місцевих бюджетів і своєчасності виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що призводить до зростання соціального напруження в колективах.

                 Упевнено почувалися підприємства, які вчасно переорієнтувалися на нові ринки збуту, знайшли інвесторів та нових партнерів. Проте, на промислові підприємства посилюється дія зовнішніх факторів, які спричинені втратою окремими підприємствами позицій на ринках збуту. Водночас відсутність обігових коштів на модернізацію виробництва, зниження його енергозатратності та на стандартизацію продукції перешкоджають швидкій переорієнтації на європейські ринки. За таких умов роботодавці змушені вдаватися до скорочення штатної чисельності і робочого часу, що призводить до зменшення доходів найманих працівників, надходжень до бюджетів і фондів. Враховуючи досвід попередніх років, Відділення прогнозує, що зниження обсягів виробництва на окремих підприємствах у першому півріччі 2017 року змусить їх власників оптимізувати свої витрати в першу чергу за рахунок скорочення робочого часу й персоналу. Криза зайнятості й надалі маскуватиметься під часткову зайнятість (неповний робочий день, тиждень та відпустки без збереження зарплати), що відобразиться на доходах працівників. Проте, розуміючи вплив зовнішніх факторів (звуження ринків збуту, обмеженість робочих місць) - наймані працівники трудових колективів протестних намірів швидше за все не виявлятимуть.

                 Аналіз причин виникнення випадків дестабілізації, які перебували на обліку Відділення свідчить, що основним чинником виникнення ускладнень між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати.

                 На основі результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій області Відділення прогнозує ймовірність погіршення соціального мікроклімату у колективах таких адміністративно-територіальних одиниць: міст Чернігів, Ніжин та Прилуки, стан діяльності господарського комплексу яких у 2016 році майже не змінився і залишається складним.

                 Найбільші діючі підприємства – боржники області:

                 - в м. Чернігові (ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів», Чернігівська філія приватного підприємства «Компанія «ІнексУкрПаркет»);

                 - в м. Прилуках (ПАТ «Завод «Будмаш», комунальне підприємство «Прилукижитлобуд», Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»);

                 - в м. Ніжині (ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»).

                 Зменшення обсягів виробництва, невчасні розрахунки дебіторів за виконані роботи, нестача обігових коштів та деякі інші чинники призводять до скорочення чисельності працівників, застосування практики вимушеної неповної зайнятості працівників, зменшення рівня оплати праці, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, що ускладнює соціально-трудові відносини у колективах підприємств, установ, організацій.

                 За Прогнозними висновками Відділення, можливе виникнення ускладнень соціально-трудових відносин:

                 на виробничому рівні в розрізі видів економічної діяльності (галузей):

                 - в галузі добувної промисловості:

                 - в галузі освіти та охорони здоров’я: на територіальному рівні:

                 - в установах та закладах освіти, охорони здоров’я районів (міст) області.

                 - в містах Чернігів, Ніжин, Прилуки.

                 За результатами аналізу інформацій, отриманих від обласних організацій профспілок і місцевих органів виконавчої влади та враховуючи дані власного моніторингу, Відділення прогнозує у першому півріччі 2017 року збереження соціальної напруженості в колективах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я) через недостатнє фінансування, невдоволення рівнем заробітної плати в оплаті праці висококваліфікованих фахівців та допоміжного персоналу, а також оптимізацію мережі бюджетних установ (закриття, реорганізація, тощо). Викликає занепокоєння і стан справ на підприємствах комунальної власності.

                 Практика роботи підтверджує необхідність подальшого об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців й Відділення, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин та сприяння здійсненню соціального діалогу у трудових колективах підприємств, установ, організацій області шляхом: - внесення відповідних змін до Закону України «Про колективні договори і угоди» з метою посилення відповідальності соціальних партнерів за невиконання прийнятих ними колективних договорів (угод);

                 - вжиття заходів щодо дотримання бюджетного нормативу забезпеченості видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист при формуванні бюджетів;

                 - вжиття додаткових заходів для ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

                 - здійснення роботодавцями нових підходів до прийняття управлінських рішень;

                 - активізації роботи у напрямку підвищення рівня поінформованості громадян щодо механізмів захисту їхніх трудових прав;

                 - сприяння ефективному використанню найманими працівниками та роботодавцями можливостей примирно-переговорного процесу на доконфліктній стадії з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

                 - посилення правової захищеності найманих працівників в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), активне залучення для участі у примирних процедурах представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

                 Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме збереженню атмосфери соціальної рівноваги в цілому на Чернігівщині та поліпшенню соціально-трудових відносин насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження.

                  

                 27.10.2016

                 Співпраця відділення НСПП з членськими організаціями Федерації профспілок області
                 упродовж поточного року в рамках сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

                  

                 Здійснюючи свої основні завдання, Відділення значну увагу приділяє питанню вдосконалення взаємодії з сторонами соціально-трудових відносин, особливе місце серед яких належить професійним спілкам. Адже профспілки – це добре структурована, законодавчо оформлена та цілком підготовлена організація для ведення переговорних процесів.

                 Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» дає можливість профспілкам брати активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів найманих людей праці. Тому, з огляду на тенденції підвищення ролі профспілок у соціальному партнерстві, збільшення довіри до них з боку найманих працівників в умовах світової фінансової кризи, питання співпраці трудових колективів саме з профспілками набуває особливого значення.

                 Керуючись Методичними рекомендаціями щодо здійснення взаємодії Національної служби посередництва і примирення з професійними спілками, їх об'єднаннями у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), прагнучи об’єднати спільні зусилля для збереження соціальної стабільності в регіоні, забезпеченні конституційних прав і гарантій працюючих, створенні можливості для цивілізованого, правового вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, здійсненні взаємного обміну інформацією з метою своєчасного їх вирішення, з ініціативи Відділення укладені 10 Угод про співпрацю і взаємодію в роботі з Радою Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, галузевими обкомами профспілок працівників: соціальної сфери; держустанов; освіти і науки; культури; агропромислового комплексу; житлово-комунального господарства; будівництва і промбудматеріалів; зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта»; автотранспорту і шляхового господарства; Територіального форуму профспілок області.

                 Практика взаємодії Відділення із сторонами соціального партнерства реалізується у:

                 • Проведенні системного аналізу стану соціально-трудових відносин, взаємообміну інформацією про ймовірність, причини виникнення конфліктних ситуацій та можливі шляхи їх вирішення в трудових колективах підприємств, установ, організацій, галузей.

                 • Здійсненні прогнозування виникнення КТС (к).

                 • Використанні всіх наявних важелів впливу на учасників КТС (к) у їх розв’язанні відповідно до вимог чинного законодавства.

                 • Підвищенні рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин, наданні їм консультативної і методичної допомоги про порядок вирішення КТС та інформаційного забезпечення з питань результатів основної діяльності.

                 • Участі в роботі президій, пленумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», нарад тощо.

                 Особливу увагу Відділення приділяє налагодженню дієвих зв’язків з головами обласних профспілкових комітетів. Зокрема, з метою отримання необхідної інформації під час вивчення, аналізу, прогнозування стану соціально-трудових відносин в окремих підприємствах, установах, організаціях та галузях економіки до профспілкових лідерів направляються відповідні запити. Отримані матеріали та пропозиції профспілок щодо покращення ситуації в трудових колективах обов’язково використовуються фахівцями відділення НСПП в роботі. Прогнози можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) направляються як Федерації профспілкових організацій області, так і галузевим обкомам профспілок для використання в роботі із роботодавцями, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування для пошуку шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин в трудових колективах.

                 Позитивним кроком конструктивного співробітництва є оперативне реагування у випадках загострення соціально-трудових відносин, виникнення конфліктних ситуацій. Своєчасний обмін інформацією про стан справ в окремих організаціях дає можливість приймати взаємоузгоджені рішення та здійснювати заходи, спрямовані на локалізацію соціальної напруги.

                 Федерація профспілок області та її членські організації приймають активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок шляхом застосування процедур вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Зокрема, упродовж січня – вересня поточного року здійснювались спільні із Відділенням заходи щодо сприяння вирішенню 6-ти вимог, висунутих 528-ма працюючими у 4-х колективних трудових спорах (конфліктах) (в т.ч. 1 на територіальному рівні), зареєстрованих на 22-ох підприємствах (установах, організаціях) області:

                 - між найманими працівниками дільниці по видобутку та переробці торфу державного підприємства «Чернігівторф» села Смолин Чернігівського району Чернігівської області та державним підприємством «Чернігівторф» міста Чернігова;

                 - між найманими працівниками державного підприємства «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» міста Чернігова та державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» міста Чернігова;

                 - між найманими працівниками цеху геометричного паркету Чернігівської філії приватного підприємства «Компанія «ІнексУкрПаркет» міста Києва та приватним підприємством «Компанія «ІнексУкрПаркет» міста Києва;

                 - між Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.

                 У зазначених спорах 2 вимоги найманих працівників (або 33,3% від загальної кількості висунутих вимог) стосувалась виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 4 (або 66,7%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю.

                 В процесі роботи було проведено 10 узгоджувальних зустрічей із зацікавленими сторонами соціально-трудових відносин, 2 засідання примирних комісій і 4 засідання трудового арбітражу За результатами співпраці в цьому році вирішено 2 колективних трудових спори та погашено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 1777,6 тис.грн. (92,2% від загальної суми, що стала основною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)).

                 Найбільш активно використовують колективні трудові спори при відстоюванні прав та інтересів працюючих профспілкові організації працівників освіти і науки України.

                 До вагомих результатів спільних дій слід віднести приклад вирішення розбіжностей на територіальному рівні:

                 За результатами аналізу інформації, отриманої від обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України, через порушення в закладах освіти вимог ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону України „Про оплату праці” та ст. 57 Закону України „Про освіту”, Відділенням були підготовлені та направлені до районних, міських профспілкових організацій рекомендації і методичні матеріали щодо вирішення розбіжностей у відповідності до норм законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

                 Скориставшись своїм правом на соціальний захист працюючих, Коропська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України ініціювала вступ в колективний трудовий спір на територіальному рівні з Коропською районною державною адміністрацією, який був зареєстрований Розпорядженням НСПП від 01 липня 2015 року №155-р. Вимоги, що стосувалися оплати праці були висунуті в 19 трудових колективах освітян 439 особами (68,3% від загальної чисельності працюючих).

                 Після реєстрації Національною службою посередництва і примирення колективного трудового спору (конфлікту), Відділенням, в межах визначених повноважень, здійснювалися заходи щодо сприяння його вирішенню, у т.ч.: надавалися необхідні консультації, роз’яснення, надсилалися методичні матеріали та рекомендації як представницькому органу, так і роботодавцю; здійснювалося спілкування, проводились узгоджувальні та робочі зустрічі з керівником відділу освіти Коропської райдержадміністрації, головою Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України; про перебіг подій інформувалися Чернігівська облдержадміністрація та її Департаменти (економічного розвитку; соціального захисту населення), Федерація профспілкових організацій області тощо.

                 З метою врегулювання розбіжностей було проведено 2 виїзні засідання примирної комісії та 4 засідання трудового арбітражу, 11 узгоджувальних та робочих зустрічей. До розгляду колективного трудового спору (конфлікту) було залучено: в.о.голови та заступника голови районної державної адміністрації, начальника фінансового управління районної державної адміністрації, голову та заступника голови районної ради, голову і юристконсульта Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

                 Завдяки конструктивній роботі примирних органів за координації Відділення упродовж 10 місяців вимоги найманих працівників були вирішені. Погашено заборгованість із виплати заробітної плати 1,2 млн.грн. У зв’язку із зазначеним колективний трудовий спір (конфлікт) Розпорядженням НСПП від 27 квітня 2016 року №131-р знято з реєстрації.

                 Незважаючи на виробничий рівень, значний суспільний резонанс отримав зареєстрований НСПП колективний трудовий спір між найманими працівниками дільниці по видобутку та переробці торфу державного підприємства «Чернігівторф» села Смолин Чернігівського району Чернігівської області та державним підприємством «Чернігівторф» міста Чернігова. Він є знаковим для торфодобувної та переробної галузі України.

                 Вимоги найманих працівників стосуються погашення заборгованості із заробітної плати і виплати компенсації втрати частини заробітної плати, що можливе лише у випадку стабілізації керівництва підприємств, врахування позицій найманих працівників в ДК «Укрторф» та Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

                 На даний час за координації Відділення по даній справі було проведено 6 узгоджувальних зустрічей, 2 засідання примирної комісії та 3 засідання трудового арбітражу.

                 До участі в примирних процедурах залучені представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, обласної і районної державних адміністрацій, обласної та районної рад, обласного об’єднання Конфедерації Вільних профспілок України, Територіального форуму профспілкових організацій області, Федерації профспілкових організацій області. Робота триває в тісній співпраці із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями профспілок.

                 Слід зазначити, що ініціаторами переважної більшості колективних трудових спорів (конфліктів) є профспілкові організації. Тому, на сьогодні постає необхідність розширення напрямків співробітництва Федерації профспілок області з відділенням Національної служби посередництва і примирення.

                  

                 21.09.2016

                  

                 Один із пріоритетних напрямків діяльності відділення НСПП - поглиблення співпраці зі сторонами соціального діалогу

                  

                 Для підвищення рівня ефективності виконання визначених завдань і функцій, одним із пріоритетних напрямків діяльності відділення НСПП в Чернігівській області (далі - Відділення) на 2016 рік визначено поглиблення співпраці зі сторонами соціального діалогу.

                 З цією метою задля удосконалення форм взаємодії в рамках укладених Угод, упродовж поточного року працівниками Відділення проведено робочі зустрічі із головою та заступником Федерації профспілкових організацій області, керівниками обкомів профспілкових організацій працівників: соціальної сфери; культури; освіти і науки; охорони здоров’я; держустанов; автотранспорту та шляхового господарства; агропромислового комплексу; житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення; будівництва і промбудматеріалів.

                 Слід зазначити, що із 22 діючих, на даний час, Угод про співпрацю між Відділенням та суб’єктами сторін органів виконавчої влади, організацій профспілок і роботодавців - більшість укладено саме з профспілками.

                 Під час зустрічей основними темами для обговорення стали: стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях з урахуванням їх галузевої ознаки, у т.ч. ситуація із виплатою заробітної плати найманим працівникам, рівень укладання і виконання колективних договорів (угод), а також основні результати діяльності Відділення по сприянню вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобіганню їх виникнення.

                 В процесі ділового та конструктивного діалогу було наголошено на важливості ролі профспілок у питаннях колективного захисту прав і інтересів працюючих, необхідності об’єднання зусиль зацікавлених сторін соціального діалогу з активним залученням профспілкових представників. З боку Відділення була запропонована допомога як правового, так і аналітично-інформаційного характеру при здійсненні посередницьких функцій, визначених законодавством.

                 Користуючись нагодою, у зв’язку із закінченням дії термінів підтвердження репрезентативності деяких суб’єктів профспілок, Відділенням надані відповідні консультації щодо дотримання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

                 Після обговорення зазначених питань, сторони погодили напрямки удосконалення подальшої співпраці, спрямовані на збереження соціальної стабільності у трудових колективах підприємств, установ та організацій, недопущення проявів стихійної активності найманих працівників, серед яких: застосування упереджувальних заходів, у т.ч. спільні виїзди на конфліктогенні підприємства; проведення роз’яснювальної роботи; оперативний обмін інформацією щодо загострення стану соціально-економічних та трудових відносин, інформування громадськості про результати сприяння та поліпшення стану соціально-трудових відносин через засоби масової інформації.

                 Результати робочих зустрічей сприяли поглибленню співпраці зі сторонами соціального діалогу, а отримана інформація стала корисною, як для працівників Відділення, так і для профспілок.

                  

                 19.07.2016

                 Правові форми взаємодії органів державної влади й місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

                 Ефективність і своєчасність врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) на відповідній території залежить, зокрема, від плідної співпраці та взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин.

                 Практичний досвід свідчить, що без сприяння держави, в особі її органів, а також органів місцевого самоврядування вирішити колективний трудовий спір сторонам соціально-трудових відносин дуже важко, а іноді взагалі неможливо.

                 Тому в ході вирішення розбіжностей досить важливо визначити коло зацікавлених у їх врегулюванні суб'єктів влади та встановити взаємовідносини цих суб'єктів із конфліктуючими сторонами.

                 Правові форми взаємодії органів державної влади й місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) — це визначені нормативно-правовими актами способи організації та здійснення узгоджених дій між органами державної влади й місцевого самоврядування та сторонами соціально-трудових відносин під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

                 До складу суб'єктів, які тією чи іншою мірою співпрацюють зі сторонами соціально-трудових відносин, входять:

                 - Національна служба посередництва і примирення;

                 - центральні органи виконавчої влади;

                 - місцеві органи виконавчої влади;

                 - органи місцевого самоврядування.

                 Залежно від складу суб'єктів взаємодії можна виділити:

                 а) правові форми взаємодії Національної служби посередництва і примирення зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

                 б) правові форми взаємодії центральних органів виконавчої влади зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

                 в) правові форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

                 Щодо правових форм взаємодії Національної служби посередництва і примирення зі сторонами соціально-трудових відносин, то вони закріплюються, насамперед, у статті 16 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенні про Національну службу посередництва і примирення та в нормативно-правових актах, що затверджуються НСПП.

                 Так, Національна служба посередництва і примирення взаємодіє зі сторонами соціально-трудових відносин у правових формах, які можна умовно поділити на дві групи.

                 Перша група правових форм взаємодії пов'язана з ініціативою (у вигляді прохання або звернення) сторін конфлікту щодо вчинення Національною службою посередництва і примирення певних дій.

                 Друга група правових форм взаємодії передбачає вчинення Національною службою посередництва і примирення певних дій, що впливають на подальшу поведінку сторін соціально-трудових відносин та відбуваються як на прохання сторін соціально-трудових відносин, так і за власною ініціативою.

                 З огляду на це, до першої групи правових форм взаємодії НСПП зі сторонами соціально-трудових відносин слід віднести:

                 - сприяння утворенню примирних органів; пропонування кандидатур незалежних посередників, членів трудового арбітражу;

                 - координування роботи трудового арбітражу;

                 - направлення своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів; залучення народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування до участі в примирних процедурах із вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

                 - здійснення моніторингу стану виконання рішень примирних органів;

                 - розгляд матеріалів колективного трудового спору (конфлікту), після додержання передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирної процедури.

                 До другої групи правових форм взаємодії Національної служби посередництва і примирення зі сторонами соціально-трудових відносин слід віднести:

                 1) консультування сторін соціально-трудових відносин. Консультації, які надаються НСПП сторонам соціально-трудових, поділяються:

                 - залежно від їх форми: на усні та письмові;

                 - в залежності від їх змісту:

                 - на консультації з питань компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;

                 - на консультації з питань застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору;

                 2) координування вирішення сторонами соціально-трудових відносин питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу. Як засвідчує досвід, відділення НСПП завжди координують дії сторін соціально-трудових відносин у вирішенні питань щодо:

                 - організації роботи примирних органів;

                 - оплати праці незалежному посереднику, членам примирних органів; відшкодування і пов'язаних з їх участю у примирних процедурах;

                 забезпечення примирних органів, незалежного посередника обладнаними приміщеннями, оргтехнікою, засобами зв'язку тощо;

                 3) перевірка в разі необхідності повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

                 4) вивчення стану додержання законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

                 До правових форм взаємодії центральних органів виконавчої влади зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) належать:

                 - участь представників центральних органів виконавчої влади у разі потреби в роботі примирної комісії;

                 - участь представників центральних органів виконавчої влади за вибором сторін соціально-трудових відносин у складі трудового арбітражу;

                 інформування сторін соціально-трудових відносин про прийняте рішення за результатами розгляду рекомендацій НСПП, якщо у вимогах найманих працівників, профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті). містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних органів виконавчої влади.

                 Взаємодія місцевих органів виконавчої та органів місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) носить правовий характер і ґрунтується на положеннях законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правових актах, що затверджуються НСПП. Статтею 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що місцеві державні адміністрації беруть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Згідно зі статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить (делеговані повноваження) участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах та організаціях, розташованих на відповідній території.

                 Проаналізувавши діюче законодавство, можна зробити висновок, що взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин проявляється у таких правових формах, як:

                 - отримання письмової інформації від органу, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на підприємстві, в установі і організації, що знаходяться на відповідній території;

                 - участь представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в разі потреби в роботі примирної комісії;

                 - участь представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за вибором сторін соціально-трудових відносин у складі трудового арбітражу;

                 - сприяння виконанню власником або уповноваженим ним органом (представником) рішень примирних органів;

                 - інформування сторін соціально-трудових відносин про прийняте рішення за результатами розгляду рекомендацій НСПП, якщо у вимогах найманих працівників, профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті) містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

                 - одержання від органу (особи), який очолює страйк, повідомлення про запланований масовий захід (збори, мітинги, пікети) у разі проведення їх за межами підприємства;

                 - вжиття необхідних заходів щодо забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу.

                 Становлення налагоджених взаємовідносин між органами державної влади і місцевого самоврядування, з одного боку, та роботодавцями і найманими працівниками, з іншого, — є успішним кроком у сприянні розв'язанню розбіжностей та розвитку соціального діалогу.

                 Із року в рік взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування із сторонами соціально-трудових відносин набуває все більшого значення, адже в результаті конструктивної співпраці стає можливим своєчасне врегулювання колективних трудових спорів.

                 18.07.2016

                 Здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні

                 Прийнятий в грудні 2010 року Закон України “Про соціальний діалог в Україні” визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціально-економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Цей Закон регулює не тільки питання соціального діалогу, але й встановлює рамки та процедуру колективних переговорів і регламентує порядок створення та діяльності Національної тристоронньої, галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічних рад. Необхідно підкреслити, що прийняття цього Закону свідчить про зацікавленість керівництва країни в багаточисельних, сильних та відповідальних партнерах соціального діалогу, що можуть активно сприяти захисту соціально-трудових прав та інтересів громадян.

                 На виконання Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

                 Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців затверджений наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73. Здійснення заходів щодо виконання зазначеного Порядку на територіальному рівні забезпечує створена Комісія Відділення, до складу якої входять представники Головного управління юстиції та Головного управління статистики в області.

                 Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Станом на 01.07.2016 року репрезентативними в області визнані 39 суб’єктів.

                 Слід зазначити, що відповідно пункту 3 статті 4 Закону України  «Про соціальний діалог» для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод в тристоронніх або двосторонніх органах, склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

                 Тому, у зв’язку із закінченням дії термінів підтвердження репрезентативності деяких суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців пропонуємо звертатися до Відділення.

                 Консультації та роз'яснення можна отримати за телефоном: 77-62-77 або безпосередньо у відділенні НСПП в Чернігівській області за адресою:                м. Чернігів, вул. П’ятницька 39, 1, к. 909.

                  

                 25.04.2016

                  

                 Як діяти, якщо ви вирішили оголосити страйк

                 Хронічна невиплата заробітної плати, порушення умов колективних договорів призводить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та страйків.

                 Страйк в українському законодавстві розглядається як вища форма розвитку колективного трудового спору, і до початку страйку обов'язково необхідно здійснити систему заходів по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), спрямованих на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективного трудового спору (конфлікту).

                 Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»:

                 1. Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин повинні стосуватись:

                 а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

                 б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

                 в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

                 г) невиконання вимог законодавства про працю.

                 2. Працівники формують свої вимоги до роботодавця. Вимоги затверджуються на загальних зборах (конференції) трудового колективу або шляхом збору підписів. Вимоги оформляються відповідним протоколом та направляються керівнику підприємства. Одночасно із затвердженням вимог працівники повинні визначити орган, що буде представляти їхні інтереси на переговорах з роботодавцем та при проведенні примирних процедур.

                 3. Роботодавець або уповноважений ним орган у триденний строк зобов'язаний відреагувати на вимоги працівників і повідомити їхньому представникові про результати розгляду висунутих вимог. Якщо питання про задоволення вимог працівників виходить за межі повноважень роботодавця, він протягом трьох днів повинен переадресувати отриманий документ у відповідну інстанцію управління, яка має право прийняття рішення по суті. Загальний строк розгляду вимог не повинен перевищувати тридцяти днів.

                 4. Якщо роботодавець не відреагував протягом установленого часу, повністю або частково відмовив у задоволенні вимог, працівники можуть ухвалити рішення щодо вступу в колективний трудовий спір.

                 5. Після ухвалення рішення щодо вступу в колективний трудовий спір представники найманих працівників зобов'язані в триденний строк письмово повідомити роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем розташування підприємства та Національну службу посередництва і примирення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

                 6. Після реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) в установленому законом порядку спір розглядається примирною комісією або трудовим арбітражем залежно від змісту висунутих вимог. Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може ухилятися від участі в примирних процедурах.

                 Рішення про оголошення страйку на підприємстві, організації приймається за поданням виборного органу первинної профорганізації загальними зборами шляхом голосування. У поданні виборного органу первинної профорганізації викладаються вимоги найманих працівників, які були предметом колективного трудового спору (конфлікту), причини, через які примирні процедури не вирішили колективний трудовий спір (конфлікт), вказуються причини неможливості вирішення розбіжностей між сторонами, крім проведення страйку.

                 Рішення приймається загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування й вважається прийнятим, якщо більшість найманих працівників або 2/3 делегатів конференції.

                 Орган, що очолює страйк, зобов'язаний:

                 – письмово попередити роботодавця не пізніше, ніж за 7 днів до початку страйку, а у випадку ухвалення рішення про страйк на безперервному діючому виробництві – за 15 днів.

                 Страйки, оголошені без дотримання положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» можуть бути визнані судом незаконними. Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, притягаються до адміністративної та дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

                 2015

                  

                  

                 27.08.2015

                  

                  

                 Процедура вступу в колективний трудовий спір (конфлікт) на виробничому рівні

                 При вступі в колективний трудовий спір (конфлікт) на виробничому ріні слід керуватися Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та наступними підзаконними нормативними актами 2014 року:

                 - Положенням про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок;

                 - Положенням про порядок і строки розгляду роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців вимог найманих працівників, профспілки.

                 Як показує практика, при вступі працівників в колективний трудовий спір допускаються помилки, які в кінцевому рахунку призводять до затягування вирішення конфлікту, а іноді й до застосування крайніх засобів, які не завжди є правомірними. Переважно це допускаються через ігнорування чи формальне ставлення сторонами спору до вимог чинного законодавства, а також низький рівень правової культури.

                 Відповідно до Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.

                 Разом із висуненням вимог загальні збори (конференція) визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси.

                 Досить часто при формуванні своїх вимог наймані працівники висувають вимоги, які не передбачені ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                 Так, наприклад найманими працівниками комунального підприємства «Варва-Водоканал» була висунута вимога до Варвинської селищної ради: «Погасити борг до Пенсійного фонду».

                 У ПАТ«Прилуцький завод «Білкозин» висувалася така вимога: «Надати трудовому колективу план виходу із кризи».

                 Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців, які зобов'язані їх розглянути та повідомити про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.

                 Днем одержання вимог є день їх реєстрації у журналі (книзі) вхідної кореспонденції, яка ведеться відповідним структурним підрозділом чи самим роботодавцем або уповноваженою ним особою на підприємстві, в установі, організації, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.

                 В процесі реєстрації вимог, що надійшли на розгляд, на протоколі, в якому вони зазначені, робиться відповідна помітка щодо дати реєстрації та вхідного номера.

                 У випадку надходження вимог поштою рекомендованим листом з повідомленням днем одержання вимог є день вручення роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців відповідного конверта (із вкладеними в нього вимогами), про що свідчитиме його особистий підпис або підпис працівника, який відповідає за діловодство, на поштовому повідомленні про вручення. Записи у журналі вхідної документації в такому випадку здійснюються в день фактичного одержання поштового відправлення.

                 Але, як показує практика, вищезазначені вимоги не завжди дотримуються що призводить до безпідставного затягування найманими працівниками реєстрації колективних трудових спорів.

                 Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, вони зобов'язані надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право прийняти рішення та невідкладно письмово повідомити про це представників найманих працівників, окремої категорії найманих працівників, профспілки. При цьому строк розгляду вимог кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.

                 Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління про прийняте рішення.

                 У зв’язку із зазначеним, зазвичай роботодавець вважає, що має право надати відповідь протягом 30 днів, або посилається на Закон України «Про звернення громадян», в якому також відведено термін 30 днів на надання відповіді на звернення громадян. Цей чинник також впливає на свідоме затягування роботодавцем процедури вступу в колективний трудовий спір (конфлікт).

                 Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не надійшло.

                 Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов'язаний у триденний строк письмово проінформувати роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та відділення Національної служби посередництва і примирення.

                 На цьому етапі наймані працівники часом порушують строки інформування відділення НСПП про виникнення колективного трудового спору (конфлікту), що затягує процедуру реєстрації спору Національною службою посередництва і примирення.

                 Оскільки жоден трудовий спір не є типовим і відповідно не може бути вирішеним за чітко вираженим стандартом, слід підходити до врегулювання конфліктних ситуацій індивідуально з урахуванням в кожному конкретному випадку особливостей та специфіки конфлікту. З метою ефективного та оперативного вирішення колективних трудових спорів відділення НСПП в Чернігівській області активно надає сторонам соціально-трудових відносин консультації та рекомендації з посиланням на реальні шліхи вирішення розбіжностей, варіанти досягнення згоди.

                 Яскравим прикладом врегулювання конфлікту є вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками та ПАТ «Чернігівобленерго». Основна вимога стосувалась погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

                 Розгляд спору здійснювався трудовим арбітражем, до роботи якого було залучено представників Чернігівської обласної державної адміністрації та Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України.

                 Під час засідань трудовим арбітражем заслухано представників сторін спору, вивчено матеріали по суті справи і за результатами прийнято рішення стосовно правомірності вимоги найманих працівників, яка підлягає задоволенню. Так, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ «Чернігівобленерго» була повністю погашена.

                 У процесі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відділення НСПП проводило узгоджувальні зустрічі сторін та надавало відповідні рекомендації, надсилало звернення до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, інформувало керівництво Чернігівської облдержадміністрації, Деснянської районної у місті Чернігові ради про хід вирішення конфлікту.

                 Інколи наймані працівники ігнорують положення вимог ст.17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» щодо застосування страйку як крайнього засобу (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Наприклад, замість того, щоб дочекатися відповіді другої сторони конфлікту та повідомити про виникнення колективного трудового спору відділення НСПП, наймані працівники вже мають намір вдатися страйку.

                 Ми завжди раді Вам допомогти!

                 Максименко М.В., в.о.начальника відділення
                 Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області

                 Довідка

                 Консультації та роз'яснення щодо застосування положень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" при виникненні розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями можна отримати за телефоном: 77-62-77 або безпосередньо у відділенні НСПП в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька 39, 1, к. 909.

                  

                 27.07.2015

                  

                 Проведено перше засідання примирної комісії
                 по колективному трудовому спору (конфлікту) на територіальному рівні

                 Марина Максименко, заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області - завідувач сектора правового забезпечення

                 15 липня 2015 року у приміщенні Коропської райдержадміністрації відбулося перше засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Коропської райдержадміністрації Чернігівської області щодо невиконання окремих положень колективної угоди під головуванням заступника начальника відділення НСПП в Чернігівській області Марини Максименко.

                 У роботі примирної комісії взяти участь: в.о.голови Коропської райдержадміністрації; голова та заступник районної ради; голова і юристконсульт Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

                 На початку засідання присутніх було ознайомлено з розпорядженням НСПП про реєстрацію спору, регламентом роботи примирної комісії та узгоджено організаційні питання.

                 Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України було констатовано, що на даний час вимоги не задоволені. Заборгованість із виплати заробітної плати не ліквідована, чим продовжують порушуватись пункти Угоди між відділом освіти Коропської райдержадміністрації та Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України в частині оплати праці.

                 Зі слів голови Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, питання фінансування є проблемним для бюджетів усіх районів і міст області протягом останніх років і вирішувалось за рахунок виділення області з державного бюджету додаткових трансфертів.

                 В.о.начальника відділу освіти Коропської райдержадміністрації повідомив, що з метою економії бюджетних коштів проводиться оптимізація навчальних закладів, кількість персоналу зведена до мінімуму. Також Коропській районній організації Профспілки працівників освіти і науки України Чернігівської області було рекомендовано погодитись на непопулярні кроки: тимчасове зменшення надбавок та доплат; вихід у відпустки без збереження заробітної плати; не заповнення вакантних посад; зменшення годин варіативної складової навчальних планів.

                 Незважаючи на здійснені заходи, освітньої субвенції, яка використовується за призначенням, тому направлена лише на виплату заробітної плати та енергоносії, не вистачає для погашення зарплатних боргів. У 2015 році її розмір менший за фактичні видатки минулого року і складає 15,5 млн.грн. Дефіцит коштів - 6,8 млн.грн. і це без урахування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Крім того, у зв’язку із фінансуванням загальноосвітніх навчальних закладів з 01.01.2015 за рахунок субвенції державного бюджету, місцеві бюджети втратили право отримувати бюджетні позички.

                 В.о.голови Коропської райдержадміністрації поінформовано, що на на даний час вже отримано субвенцію в розмірі 1373,3 тис.грн., яка буде направлена на погашення зарплатного боргу освітянам.

                 В свою чергу, в.о.начальника відділу освіти Коропської райдержадміністрації зазначив, що отриманої субвенції не вистачить на погашення боргу, в т.ч. відпускних та оздоровчих.

                 У зв’язку із зазначеним, розгляд першої, третьої і четвертої вимог перенесено на наступне засідання примирної комісії, яке заплановано на 18.08.2015 року.

                 При розгляді вимоги, яка стосувалась зменшення надбавки педагогічним працівникам за престижність педагогічної праці сторонами спору прийнято компромісне рішення щодо її розміру.

                 За результатами роботи першого засідання примирної комісії було вирішено другу вимогу колективного трудового спору (конфлікту) між Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Коропської райдержадміністрації Чернігівської області.

                  

                 27.07.2015

                  

                 Вирішено колективний трудовий спір (конфлікт)
                 у ПАТ «Чернігівобленерго»

                 Марина Максименко, заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області - завідувач сектора правового забезпечення

                 За сприяння відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) вирішено колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками та публічним акціонерним товариством «Чернігівобленерго». Основна вимога стосувалась погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

                 Розгляд колективного трудового спору здійснювався трудовим арбітражем, яким проведено три засідання. До участі в роботі було залучено представників Чернігівської обласної державної адміністрації та Центральної Ради Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України. Взявши до відома пояснення представників сторін спору та вивчивши матеріали справи, трудовий арбітраж дійшов висновку, що вимоги найманих працівників є правомірними і підлягають задоволенню.

                 У процесі вирішення спору Відділенням проводились узгоджувальні зустрічі сторін, скеровувались рекомендації, звернення до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, надавалась інформація керівництву Чернігівської облдержадміністрації, Деснянській районній у місті Чернігові раді про стан вирішення конфлікту.

                 Як результат - повністю погашено заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ «Чернігівобленерго».

                 На підставі викладеного Відділення підготувало та направило до НСПП подання про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту).

                  

                 17.06.2015

                  

                 Аналіз ступеня підтвердження прогнозу відділення НСПП
                 в Чернігівській області на перше півріччя 2015 року

                 Марина Максименко, заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області - завідувач сектора правового забезпечення

                 Рівень підтвердження прогнозованого відділенням НСПП погіршення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) виявився достатньо високим.

                 Так, у Прогнозі відділення НСПП на перше півріччя 2015 року зверталася увага на високу ймовірність ускладнення та дестабілізацію стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях житлово-комунального господарства, бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я).

                 Основними причинами нестабільного стану соціально-трудових відносин у сфері житлово-комунального господарства є важкий фінансово-економічний стан більшості підприємств галузі, зумовлений цілим рядом факторів негативного характеру, які накопичувалися роками. Серед них:

                 - неефективність заходів щодо реформування галузі;

                 - збитковий характер виробничої діяльності підприємств та організацій;

                 - невідповідність фактичних витрат підприємств діючим цінам та тарифам на житлово-комунальні послуги; зростання цін на енергоносії, матеріали, обладнання;

                 - незадовільний стан розрахунків споживачів (у першу чергу - населення) за житлово-комунальні послуги та пов'язані з цим зростання обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості;

                 - несвоєчасне та недостатнє фінансування бюджетами різних рівнів по дотаціях, субсидіях, передбачених чинним законодавством на відшкодування витрат підприємств галузі;

                 - обмежені фінансові можливості органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними повноважень у сфері житлово-комунального господарства (зокрема низький рівень відшкодування відповідними місцевими бюджетами різниці між затвердженим розміром цін та тарифів на житлово-комунальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг);

                 - експлуатація морально застарілого та фізичного зношеного обладнання, устаткування, технологічних мереж тощо;

                 - недостатній обсяг інвестицій на впровадження енергозберігаючих технологій, технічне переоснащення та модернізацію житлово-комунальних підприємств.

                 Наслідками складного фінансового стану галузі стали несвоєчасна виплата поточної заробітної плати та заборгованість із заробітної плати, що є основними факторами ускладнення ситуації в трудових колективах підприємств та організацій.

                 Так, значні суми заборгованості із зарплати зосереджені на підприємствах житлово-комунального господарства області. Загальний обсяг кредиторської заборгованості в порівнянні з початком 2015 року збільшився на 28,9% і станом на 01.04.2015 року становив 402,3 млн. грн.

                 Також одним з конфліктогенних факторів впливу на стан соціально-трудових відносин в колективах галузі є низький рівень оплати праці. Через важкий фінансовий стан на ряді підприємств тарифні ставки та посадові оклади працюючих не відповідають нормам Генеральної та галузевої угод, законодавчо встановленому рівню мінімальної заробітної плати, що призводить до плинності кадрів, зниженню якості комунальних послуг.

                 Фінансово-економічні проблеми галузі призводять до незабезпечення роботодавцями вимог законодавства з питань охорони та безпеки праці, невиконання в повному обсязі заходів щодо запобігання виробничому травматизму та створення умов безпечної експлуатації основних фондів.

                 Суттєвим фактором негативного впливу на стан соціально-трудових відносин є невиконання роботодавцем окремих положень колективних договорів (угод).

                 Відображенням складної ситуації в галузі та підтвердженням прогнозних висновків відділення НСПП є збереження впродовж останніх років значної кількості зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів).

                 У першому півріччі 2015 року:

                 - соціальна нестабільність у комунальному підприємстві «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради призвела до виникнення 4 колективних трудових спорів (конфліктів) з 18 вимогами найманих працівників;

                 - стан соціально-трудових відносин 4 підприємств житлово-комунального господарства взято на облік з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а саме: КП "Готельно-туристичний комплекс "Придеснянський" Чернігівської обласної ради; КП "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради; КП "Водоканал" Ріпкинської селищної ради; КП електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Прилуцької міської ради.

                 Залишається напруженим стан соціально-трудових відносин і у трудових колективах підприємств, установ, організацій бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я).

                 У 2015 році, відповідно до змін у законодавстві, фінансування загальної середньої освіти та медицини здійснюється за рахунок освітньої та медичної субвенції з державного бюджету. Але затверджені Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік» обсяги цих субвенцій майже всім районам і містам обласного значення менші відповідних видатків 2014 року: освітня субвенція – на 144 млн. грн. (або на 13,1%), медична – на 104 млн. грн. (або на 12,0%).

                 Це свідчить про дефіцит коштів субвенцій, навіть не враховуючи зростання мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 грудня 2015 року і значного зростання цін на енергоносії та інші товари.

                 З урахуванням усіх запланованих заходів щодо пошуку додаткових джерел надходжень до бюджетів та дотримання жорсткого режиму економії коштів, за попередніми розрахунками нестача асигнувань на оплату праці становитиме майже 222 млн. грн.

                 Слід зазначити, що в минулому році виплата заробітної плати працівникам освітньої і медичної галузей забезпечувалась шляхом взяття короткотермінових позик. У п.р. ускладнює ситуацію неможливість оформлювати короткотермінові позики для виплати заробітної плати в цих галузях, яка здійснюється за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету (згідно з діючим Порядком покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1204 від 29.12.2010 р., залучати позики для проведення таких видатків не передбачено).

                 Проведений Відділенням моніторинг стану соціально-трудових відносин дав змогу виявити ряд деструктивних чинників, що можуть призвести до їх ускладнення та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та конфліктних ситуацій і у другому півріччі 2015 року. В закладах освіти вони стосуються невиконання законодавства про працю через наявність:

                 1) заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам, яка станом на 01.05.2015 року становила 38,2 млн. грн. (заробітна плата за березень не виплачена в 15 районах та в м. Прилуки. Найбільший відсоток заборгованості в Срібнянському (51,1), Семенівському (44,6) та Городнянському (39,4) районах);

                 2) зменшення надбавок педагогічним працівникам за престижність праці (у Городнянському та Ніжинському районах, м. Прилуки тощо);

                 3) зменшення чи скасування роботодавцями доплат, які є обов’язковими і встановлені законодавством у фіксованому чи мінімальному розмірі (доплати за завідування кабінетами, майстернями, бібліотеками, навчально-дослідними ділянками, класне керівництво, перевірку зошитів, ведення діловодства, роботу в нічний час (у Сосницькому районі);

                 4) невиплати коштів в разі заміни тимчасово відсутніх працівників.

                 Також крім недодержання вимог трудового законодавства, має місце невиконання окремих положень колективних договорів і, як наслідок, певне ускладнення соціально-трудових відносин в закладах освіти. Обсяг освітньої субвенції, визначений за формулою статтею 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, не дає можливості забезпечити потреби освітянської галузі в повному обсязі. Як наслідок, не виконуються положення Угод щодо розміру щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам з розрахунку не менше 50 % ставки; не виплачуються компенсаційні виплати на відрядження працівникам, які відряджаються для участі в нарадах, семінарах, конкурсах, олімпіадах; не в повному обсязі забезпечується безоплатне підвезення педагогічних працівників сільської місцевості до місця роботи і назад; не відраховуються кошти Профспілці на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

                 Дефіцит коштів на фінансування лише загальноосвітніх навчальних закладів області складає 141 тис. грн. без урахування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зокрема, у 22 із 26 районних і міських бюджетів сума освітньої субвенції є меншою за фактичні видатки минулого року. Крім того, у зв’язку із фінансуванням загальноосвітніх навчальних закладів із 01.01.2015 року за рахунок субвенції державного бюджету, місцеві бюджети втратили право отримувати бюджетні позички на фінансування цих закладів.

                 Підтвердженням прогнозних висновків на перше півріччя 2015 року є реєстрація 2-х колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні:

                 - між Прилуцькою міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України Чернігівської області та управлінням освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області;

                 - між Городнянською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.

                 В закладах та установах охорони здоров’я ускладнення соціального становища в трудових колективах виникали у зв’язку із недостатнім фінансуванням галузі.

                 Згідно із статтею 89 Бюджетного кодексу України лікувально-профілактичні заклади районів, зокрема лікарні фінансуються з міських/районних бюджетів, можливості яких вкрай обмежені. Станом на 01.06.2015 року по лікувально-профілактичним закладам області обліковується поточна заборгованість у сумі 18,1 млн. грн.

                 Заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я обчислюється відповідно до Умов оплати праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

                 Відповідно до Закону України від 28.12.2014 року «Про Державний бюджет України на 2015 рік» розмір мінімальної заробітної плати складає 1218 грн., а посадовий оклад (тарифна ставка) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298) – 852 грн. на рік.

                 Моніторингові дослідження стану соціально-трудових відносин проведені Відділенням, підтвердили зростання прихованого незадоволення в трудових колективах медиків області рівнем заробітної плати, станом фінансування медицини, а також виявили їх стурбованість щодо збереження існуючих соціально-економічних умов праці.

                 Передбачений, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», обсяг медичної субвенції є недостатнім для оплати видатків лікувально-профілактичних закладів на території області, в тому числі на виплату заробітної плати медичним працівникам, що в свою чергу, у майбутньому може спричинити ускладнення соціально-трудових відносин.

                 Відображенням складної ситуації в галузі та підтвердженням прогнозних висновків відділення НСПП є реєстрація у березні п.р. колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками та державним закладом «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» міста Чернігів Чернігівської області. Ключовою причиною трудового конфлікту стало недотримання належної процедури передачі державного закладу на фінансування з місцевих бюджетів відповідно до ст.28 Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік». Це призвело до значного соціального напруження через неотриманням трудовим колективом належної заробітної плати, блокування рахунків у Державній казначейській службі України, накопичення заборгованості по сплаті комунальних послуг тощо.

                 У зв’язку із зазначеним найманими працівниками медичного закладу було проведено 12 березня п.р. акцію соціального протесту у формі пікетування, а 5 травня - страйк.

                 Враховуючи колективний досвід відстоювання своїх прав у процесі реформування зазначених галузей, Відділення припускає, що в наступному півріччі підвищиться рівень протестної поведінки найманих працівників та загострення стану соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та бюджетної сфери.

                  

                 26.05.2015

                  

                 Сприяємо вирішенню колективного трудового спору

                 Юлія Демченко, головний спеціаліст сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Чернігівській області

                 У державному закладі «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» стан соціально-трудових відносин перебував на обліку Відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення) з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту). З березня п.р. зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками та державним закладом «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці».

                 З метою сприяння вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) Відділення здійснювало відповідні заходи, в межах визначених повноважень, згідно до вимог нормативно-правових актів НСПП.

                 Для вирішення проблемної ситуації в медичному закладі залучались всі зацікавлені сторони соціального діалогу.

                 22 травня 2015 року в приміщенні Вузлової лікарні (за участю представника Відділення) відбулася робоча зустріч Міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського із трудовим колективом задля врегулювання проблемної ситуації, що склалась.

                 Медичний персонал було ознайомлено із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», який вимагає у місячний строк забезпечити передачу з державної у комунальну власність 79 медичних закладів Укрзалізниці, в тому числі і державний заклад «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці». Міністр повідомив про перемовини із губернатором області та Чернігівським міським головою, за результатами яких досягнуто певних домовленостей щодо фінансування медичного закладу та передачі його, в подальшому, на баланс місцевого бюджету.

                 Зі слів Андрія Пивоварського, виплату заборгованості із заробітної плати найманим працівникам державного закладу «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» буде здійснено упродовж тижня, а також запевнив, що особисто буде супроводжувати процес передачі закладу до повного виконання органами місцевого самоврядування усіх норм законів та забезпечення безперебійної роботи лікарні.

                 За зазначених обставин, в разі отримання державним закладом належних їм коштів, вдасться зняти соціальну напругу в трудовому колективі та вирішити висунуті вимоги найманих працівників у колективному трудовому спорі (конфлікті).

                  

                 26.05.2015

                  

                 Сприяємо стабільності стану соціально-трудових відносин

                 Сергій Єрема, головний спеціаліст сектора правового забезпечення відділення НСПП в Чернігівській області

                 Відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) в процесі виконання визначених завдань значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, які відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності. З цією метою, працівниками Відділення вивчається ситуація на підприємствах, проводяться зустрічі з представниками роботодавця і найманих працівників, надаються відповідні пропозиції та рекомендації щодо вирішення проблемних питань згідно норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                 В квітні 2015 року, за інформацією голови Городнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України, в поле зору Відділення потрапили заклади і установи освіти Городянського району Чернігівської області, де стан соціально-трудових відносин суттєво погіршився через наявність заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам.

                 В зв’язку з зазначеним, виконуючи свої повноваження, у Відділенні відбулися неодноразові робочі зустрічі з головою районного профспілкового комітету, під час яких було рекомендовано вирішувати існуючі проблемні розбіжності цивілізованим шляхом в правовому полі.

                 За рекомендацією Відділення, через зростання соціальної напруженості трудових відносин, представники трудових колективів освітян району виявили бажання врегульовувати конфліктну ситуацію шляхом вступу в колективний трудовий спір (конфлікт).

                 За результатами аналізу інформації, отриманої від представницького органу найманих працівників закладів і установ освіти Городнянського району Чернігівської області про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт), Відділенням здійснено вивчення документів та підготовлено і направлено відповідне подання до Національної служби посередництва і примирення щодо реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між Городнянською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Городнянської районної державної адміністрації (на територіальному рівні).

                  

                 24.04.2015

                  

                 Сприяємо стабілізації стану соціально-трудових відносин
                 у трудових колективах

                 Упродовж першого кварталу 2015 року відділення НСПП (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення.

                 Спеціалісти Відділення здійснювали заходи щодо: сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій області; запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів), забезпечення правового супроводу примирних процедур; прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів); підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства; забезпечення поінформованості громадськості, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й Відділення; оцінки відповідності критеріям суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

                 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 26-ти вимог, висунутих 1538-ма працюючими у 9-ти колективних трудових спорах (конфліктах), які виникли у: державному підприємстві «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» міста Чернігова; публічному акціонерному товаристві «Ріпкинське автопідприємство 17444» смт. Ріпки Ріпкинського району; цеху геометричного паркету Чернігівської філії приватного підприємства «Компанія «ІнексУкрПаркет» міста Києва; закладах і установах освіти міста Прилуки; чотирьох структурних підрозділах комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради міста Чернігова; державному закладі «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» міста Чернігова.

                 Головними суб’єктивними передумовами виникнення спорів (конфліктів) та протестної поведінки найманих працівників трудових колективів були: існуюча заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів її виплати, невиконання окремих вимог законодавства про працю та колективних договорів і угод.

                 Враховуючи зазначене, з метою запобігання та оперативної локалізації конфліктних ситуацій, здійснення превентивних заходів щодо усунення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин цивілізованим правовим шляхом – основну увагу в своїй діяльності Відділення приділяє налагодженню плідної взаємодії в роботі із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців.

                 У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань порушення законодавства про працю, виконання колективних договорів, угод, за сприянням у вирішенні розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями та соціального захисту працюючих, до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені у стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалістами відділення НСПП будуть надані необхідні юридичні консультації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації.

                 Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою:

                 м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909.

                 Телефонна «гаряча» лінія:77-62-77,67-52-98, web-сайт ОДА (www.cg.gov.ua) та

                 Відділення (www.nsppch.ucoz.ua).

                  

                 23.03.2015

                  

                 Загострення стану соціально-трудових відносин у державному закладі
                 «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західна залізниця»

                 Сергій Єрема, головний спеціаліст сектора правового забезпечення відділення НСПП в Чернігівській області

                 Нещодавно до суду заявлено позов на адресу Чернігівської міської ради з вимогою зобов'язати її прийняти в комунальну власність територіальної громади м. Чернігова – Вузлову лікарню станції Чернігів Південно-Західна залізниця.

                 Про це повідомляє Високий Вал з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.

                 Відсутність фінансування лікарні за рахунок місцевого бюджету вже упродовж майже трьох місяців спричиняє невиплату заробітної плати працівникам лікарні, утворення та зростання заборгованості з виплати загальнообов'язкових внесків, комунальних платежів, нарахування штрафних санкцій.

                 Дана лікарня до кінця минулого року фінансувалася за рахунок видатків з Державного бюджету України. У 2015 році законодавством передбачено фінансування аналогічних лікарень за рахунок місцевих бюджетів та, відповідно, їх переведення з державної у комунальну власність. Окрім того, видатки для фінансового забезпечення включено до загального обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (згідно додатку №10 до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік»).

                 Дії, необхідні для передачі лікарні в комунальну власність, Міністерство інфраструктури України виконало. Загалом по державі процедура перепідпорядкування майже всіх майнових комплексів лікарень вже проведена.

                 Через затримку вирішення зазначеного питання у Вузловій лікарні станції Чернігів, адміністрація закладу неодноразово направляла відповідні звернення до обласної державної адміністрації, обласної та міської ради. Проте жодного рішення ще не прийнято. Суспільна ситуація загострюється. Діяльність лікарні майже зупинена.

                 З метою привернення уваги органів місцевого самоврядування 12.03.2015 року працівники лікарні провели акцію соціального протесту, у формі пікетування, біля будівлі Чернігівської міської ради.

                 У зв'язку із виникненням скрутного становища в трудовому колективі, у відділенні НСПП проведено узгоджувальну зустріч із головним лікарем та головою профспілкової організації медичного закладу, під час якої розглянуто існуючі проблемні питання та надана відповідна правова допомога. За результатами роботи, учасники досягли домовленостей про вирішення соціально-трудових розбіжностей цивілізованим шляхом згідно вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

                  

                 20.02.2015

                  

                 Посилення відповідальності за порушення законодавства про працю

                 О.М.Федоренко, завідувач сектору праці управління соціального захисту населення Варвинської райдержадміністрації, завідувач ІКЦ НСПП в Варвинському районі

                 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 року №77-VІІІ посилено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю.

                 Зокрема, відповідно до статті 265 КЗпП України, яку викладено в новій редакції, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

                 - фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у випадку фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

                 - порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплат їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

                 - недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

                 - порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати.

                 Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На даний час такі функції виконує Державна інспекція України з питань праці. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

                 Протягом 2014 року сектором праці та кадрової роботи управління соціального захисту населення Варвинської районної державної адміністрації проведено 25 обстежень підприємств в частині додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, в ході яких виявлено 10 порушень законодавчих та нормативних актів з питань дотримання вимог трудового законодавства. По виявлених порушеннях складено довідки та вручено керівникам підприємств для реагування. Матеріали обстеження філії «Варвинський райавтодор», де виявлено порушення встановлених строків виплати заробітної плати, передано до Територіальної державної інспекції з питань праці у Чернігівській області для відповідного реагування.

                 В даний час перевіреними підприємствами задоволено 8 рекомендацій щодо усунення порушень трудового законодавства.

                  

                 20.02.2015

                  

                 Поглиблення співпраці зі сторонами соціального діалогу –
                 один із пріоритетних напрямків діяльності

                 Марина Максименко, заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області – завідувач сектора правового забезпечення

                 Для підвищення рівня ефективності виконання визначених завдань і функцій, одним із пріоритетних напрямків діяльності відділення НСПП в Чернігівській області на 2015 рік визначено поглиблення співпраці зі сторонами соціального діалогу.

                 Так, з метою удосконалення форм взаємодії в рамках укладених Угод, упродовж січня-лютого поточного року працівниками відділення НСПП проведено робочі зустрічі із головою Федерації профспілкових організацій області, керівниками галузевих профспілкових організацій працівників: соціальної сфери; культури; автотранспорту та шляхового господарства; житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення; будівництва і промбудматеріалів.

                 Слід зазначити, що із 24 діючих на даний час Угод про співпрацю між відділенням НСПП в Чернігівській області та органами виконавчої влади, суб’єктами сторін профспілок і організацій роботодавців, половина укладена саме з організаціями профспілок.

                 Під час зустрічей основними темами для обговорення стали: стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях з урахуванням їх галузевої ознаки, у т.ч. ситуація із виплатою заробітної плати найманим працівникам, рівень укладання і виконання колективних договорів, а також основні результати діяльності відділення НСПП у 2014 році по сприянню вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на території області, та запобіганню їх виникнення.

                 Зокрема, з’ясовано стан соціально-трудових відносин на підприємствах транспорту, а саме: КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, ПАТ «Чернігівавтосервіс». Були проаналізовані основні проблемні питання діяльності цих підприємств, намічені спільні заходи щодо покращення їх стану.

                 Особливу увагу було приділено ситуації, що склалася у будівельній галузі через довготривалість наявних чинників дестабілізації трудових відносин, які можуть спровокувати зростання рівня протестної поведінки найманих працівників. Детально проаналізовано стан соціально-трудових відносин у найбільших будівельних підприємствах області: ПАТ «Чернігівбуд» та ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник».

                 Під час зустрічей наголошено на важливості ролі профспілок і їх об’єднань у питаннях колективного захисту прав і інтересів працюючих. З боку відділення НСПП була запропонована допомога як правового, так і аналітично-інформаційного характеру при здійсненні посередницьких функцій, визначених законодавством.

                 Після обговорення проблемних питань, сторони погодили напрямки удосконалення подальшої співпраці, спрямовані на збереження соціальної стабільності у трудових колективах підприємств, установ та організацій, недопущення проявів стихійної активності найманих працівників, серед яких:

                 - застосування упереджувальних заходів, у т.ч. спільні виїзди на конліктогенні підприємства;

                 - проведення роз’яснювальної роботи у трудових колективах;

                 - посередництво у переговорах з роботодавцями;

                 - продовження практики взаємного обміну інформацією про ймовірність погіршення соціальних настроїв, виникнення випадків загострення стану соціально-трудових відносин.

                 В процесі ділового та конструктивного діалогу було наголошено на необхідності об’єднання зусиль в питаннях сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню з активним залученням профспілкових представників.

                 Керівникам профспілкових організацій вручено підготовлені Методичні матеріали: «Взаємодія Національної служби посередництва і примирення з професійними спілками, їх об'єднаннями у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» і «Соціальний діалог в Україні» для ознайомлення та використання в роботі, а також запропоновано підготувати інформаційні матеріали з актуальних питань стану соціально-трудових відносин для публікації у Бюлетені НСПП, розміщення на тематичній сторінці відділення НСПП, що розташована на web-сайті Чернігівської облдержадміністрації, та на власному сайті відділення НСПП.

                  

                 *****

                  

                  

                 Статті, інтерв`ю, виступи за 2014 рік

                  

                  

                  

                 *****

                  

                  

                  

                  

                 Статті, інтерв`ю, виступи за 2013 рік

                  

                  

                  

                  

                 *****

                  

                  

                  

                 Статті, інтерв`ю, виступи за 2011-2012 роки

                  

                  

                 *****

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 Назад

                 Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                 Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                 Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                 Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua