Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа                     11 Червня 2012 08:53

                     Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                     Чернігівської обласної державної адміністрації

                      

                     Адреса: 14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70

                     Тел.: (0462) 67-62-34; т/ф.(0462) 67-82-74

                     Оперативний черговий: 4-32-91

                     E-mail: dcz_post@cg.gov.ua.

                     Cайт Департаменту: www.dcz.cg.gov.ua

                     Директор Департаменту
                     Болдирев Сергій Михайлович


                     тел. (0462) 676-234

                     Заступник Директора Департаменту
                     – начальник Управління
                     планування цивільного захисту
                     та оборонної роботи
                     Юрченко Станіслав Дмитрович


                     тел. (0462) 4-52-01

                     Начальник Управління
                     організації цивільного захисту,
                     інформатизації та зв’язку
                     Селюченко Володимир Григорович


                     тел. (0462) 676-019

                      

                      

                     Навчально-методичний центр цивільного захисту
                     та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                      

                      

                     Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                      

                     Назін
                     Олександр Ілліч

                      

                     (0462) 77-42-37

                      

                     м. Чернігів,
                     вул. Гетьмана Полуботка, 70

                      

                     Режим роботи з 8.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                     Вихідні дні - субота та неділя.

                      

                      

                     Апарат Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                     Чернігівської обласної державної адміністрації

                      

                      

                      

                     Посада

                     Прізвище, ім’я,

                     по-батькові

                     Телефон

                     Директор Департаменту

                     Болдирев Сергій Михайлович

                     (0462) 67-62-34

                     ПРИЙМАЛЬНЯ

                      

                     (0462) 67-62-34

                     Головний бухгалтер

                     Ігнатенко Оксана Павлівна

                     (0462) 67-67-31

                     Начальник таємної частини

                     Юдицька Любов Василівна

                     (0462) 64-80-17

                     Спеціаліст з кадрових питань та державної служби

                     Трикашна Ірина Миколаївна

                     (0462) 67-63-04

                     Управління планування  цивільного захисту та оборонної роботи

                     Заступник Директора Департаменту -

                     начальник Управління планування  цивільного захисту та оборонної роботи

                     Юрченко Станіслав Дмитрович

                     (04622) 4-52-01

                     Начальник відділу оборонної роботи

                     Харлампій Олександр Іванович

                     (0462) 60-60-44

                     Начальник відділу планування

                     Кулібік Андрій Вікторович

                     (0462) 67-54-01

                     Управління організації  цивільного захисту, інформації та зв’язку

                     Начальник Управління організації  цивільного захисту, інформації та зв’язку

                     Селюченко Володимир Григорович

                     (0462) 67-60-19

                     Начальник відділу цивільного захисту

                     Йовенко Андрій Володимирович

                     (0462) 77-70-05

                     Начальник відділу зв’язку та інформаційного забезпечення

                     Палій Тетяна Іванівна

                     (0462) 67-82-74

                      

                      

                     *****

                      

                      

                     Положення про Департамент з питань цивільного захисту
                     та оборонної роботи облдержадміністрації

                      

                     1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернігівської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

                     2. Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

                     3 Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

                     4. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Чернігівської області та виконання задач у здійсненні повноважень в галузі оборонної роботи органів виконавчої влади.

                     5. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

                     1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

                     2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                     3) надає адміністративні послуги у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                     4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                     5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вживає заходів до усунення недоліків;

                     6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків;

                     7) вносить пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи у межах наданих повноважень;

                     8) забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

                     9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку та удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

                     10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                     11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                     12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                     13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

                     14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                     15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                     16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                     17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                     18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і місцевих рад;

                     19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

                     20) постійно інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території області з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                     21) контролює в межах повноважень місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                     22) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

                     23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

                     24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                     25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                     26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                     27) забезпечує захист персональних даних;

                     28) забезпечує розроблення і здійснення заходів цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

                     29) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки;

                     30) координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій і міських рад (виконкомів), що виконують завдання цивільного захисту із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

                     31) організовує та забезпечує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

                     32) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

                     33) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує готовність пунктів управління обласної державної адміністрації і здійснює планування їх фінансового забезпечення;

                     34) бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загроз природного характеру;

                     35) бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність аварійно-рятувальних служб та формувань, а також спеціалізованих служб цивільного захисту;

                     36) здійснює планування, організовує та проводить відселення й евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організовує роботу обласної евакуаційної комісії;

                     37) бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

                     38) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проводить заходи з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги, утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву;

                     39) організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

                     40) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

                     41) забезпечує сприяння розташованим на території регіону підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань у виконанні покладених на них завдань;

                     42) з метою забезпечення безпеки громадян узгоджує плани проведення на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю великої кількості людей;

                     43) вживає заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони в межах повноважень;

                     44) інформує громадськість про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною;

                     45) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу;

                     46) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон;

                     47) бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;

                     48) готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

                     49) бере участь в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

                     50) готує голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо встановлення груп цивільного захисту для міст обласного значення, а також встановлення категорій цивільного захисту суб’єктів господарювання з подальшим поданням їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, для затвердження зазначеного переліку встановленим порядком;

                     51) готує в межах своїх повноважень для подання голові обласної державної адміністрації пропозицій щодо виконання заходів з питань радіологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій;

                     52) формує потребу у видатках державного бюджету на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

                     53) виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

                     6. Департамент має право:

                     1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

                     2) залучати до виконання робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідації, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, представників громадських об’єднань (за згодою) тощо;

                     3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, а також в галузі оборонної роботи;

                     4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевої виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

                     5) заслуховувати доповіді посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, розташованих на території регіону, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту громадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їхніх сімей;

                     6) отримувати від керівництва дислокованих на території регіону військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань необхідну інформацію про загрозу або масштаби забруднення небезпечними речовинами внаслідок аварій на військових об'єктах, а також щодо наявності та можливостей сил, засобів і ресурсів на підпорядкованій території для організації узгоджених дій у надзвичайних ситуаціях;

                     7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

                     7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

                     8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

                     9. Директор департаменту:

                     1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

                     2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

                     3) затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Департаменту і розподіляє обов’язки між ними;

                     4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

                     5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

                     6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

                     7) може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації;

                     8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень;

                     9) може брати участь у засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

                     10) представляє за дорученням голови обласної державної адміністрації інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Державною службою України з надзвичайних ситуації, іншими військовими структурами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

                     11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України в Чернігівській області;

                     12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

                     13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

                     14) здійснює добір кадрів;

                     15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

                     16) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

                     прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законодавством про працю;

                     17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

                     18) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

                     19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

                     10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

                     11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за його поданням.

                     12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень Департаменту.

                     13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

                     14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власні бланки.

                      

                     *****

                      

                      

                     ГРАФІК
                     прийому громадян керівниками Департаменту з питань цивільного захисту
                     та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації

                      

                     Болдирев
                     Сергій
                     Михайлович

                      

                     Директор Департаменту

                      

                     вівторок
                     четвер

                      

                      

                      

                     14.00-17.00

                     Юрченко
                     Станіслав Дмитрович

                      

                     заступник
                     Директора Департаменту
                     – начальник управління планування
                     цивільного захисту та оборонної роботи

                      

                     середа
                     п'ятниця

                      

                      

                      

                     9.00-13.00

                      

                     «Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2015 році»

                      

                     *****

                      

                     «Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2014 році»

                      

                     *****

                      

                     «Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2013 році»

                      

                     *****

                      

                     «Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2012 році»

                      

                     *****

                      

                     «Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2011 році»

                      

                     *****

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій за січень-листопад 2016 року

                      

                     *****

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                     протягом грудня 2016 року

                      

                     *****

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                     протягом 2016 року

                      

                     *****

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                     протягом 2015 року

                      

                      

                     *****

                      

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                     протягом 2014 року

                      

                     *****

                      

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                     протягом 2013 року

                      

                      

                     *****

                      

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2012 року

                      

                      

                     *****

                      

                      

                     Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2011 року

                      

                      

                     *****

                      

                     Назад

                     Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                     Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                     Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                     Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua