Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    11 Червня 2012 08:53

                    Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
                    Чернігівської обласної державної адміністрації

                    Адреса: 14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70

                    Телефон-факс: (0462) 67-82-74

                    Електронна адреса: dcz_post@cg.gov.ua

                    Адреса веб-сайту Департаменту:  dcz.cg.gov.ua

                    Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00

                    з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                    Департамент складається з таких структурних підрозділів:

                    - управління планування цивільного захисту та оборонної роботи;

                    - управління організації цивільного захисту, інформації та зв’язку.

                    Директор Департаменту: Болдирев Сергій Михайлович

                    Телефон: (0462) 67-62-34

                    Електронна адреса: dcz_post@cg.gov.ua

                     

                     

                    Телефонний довідник працівників Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Положення про Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                     

                    Основні завдання Департаменту:

                     

                    - забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Чернігівської області;

                    - виконання задач у здійсненні повноважень у галузі оборонної роботи органів виконавчої влади.

                     

                    Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

                     

                    - організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

                    - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                    - надає адміністративні послуги у сфері цивільного захисту;

                    - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                    - організовує виконання завдань територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;

                    - вносить пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету  витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

                    - забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

                    - розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

                    - розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

                    - бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                    - бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів голові обласної державної адміністрації для їх розгляду на Колегії обласної державної адміністрації або сесії обласної ради;

                    - підтримує у постійній готовності територіальну систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;

                    - забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

                    - організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

                    - готовить пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

                    - готовить пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

                    - організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; забезпечує відповідно до чинного законодавства утримання складів з матеріально-технічними ресурсами регіонального матеріального резерву;

                    - організовує заходи щодо накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

                    - взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

                    - інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території області з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                    - бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

                    - бере участь в організації навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

                    - організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

                    - визначає  потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

                    - планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

                    - готує пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

                    - організовує облік захисних споруд цивільного захисту;

                    - здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

                    - організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту,  з фонду таких споруд;

                    - забезпечує підтримання в стані готовності до застосування заміського пункту управління Чернігівської обласної державної адміністрації в мирний час та організовує його роботу в особливий період;

                    - контролює в межах повноважень місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у сфері цивільного захисту;

                    - координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, що виконують завдання цивільного захисту;

                    - організовує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;

                    - бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загроз природного характеру;

                    - бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність  аварійно-рятувальних служб та формувань, а також спеціалізованих служб цивільного захисту;

                    - бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

                    - організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил ланок територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

                    - бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;

                    - організовує роботу щодо профілактики невиробничого травматизму;

                    - готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

                    - скеровує діяльність Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби;

                    - забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

                    - забезпечує сприяння розташованим на території регіону підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань у виконанні покладених на них завдань;

                    - організує взаємодію і сприяє вирішенню питань надання шефської допомоги військовим формуванням, утвореним відповідно до чинного законодавства України, добровольцям;

                    - з метою забезпечення безпеки громадян узгоджує плани проведення на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю великої кількості людей;

                    - вживає заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони в  межах повноважень;

                    - інформує громадськість про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною;

                    - сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області;

                    - вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон;

                    - організовує взаємодію та здійснює координацію дій обласної державної адміністрації з громадськими організаціями, формуваннями, які займаються питаннями цивільного захисту та оборонної роботи;

                    - забезпечує здійснення заходів із запобігання і протидії корупції;

                    - готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                    - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

                    - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і  місцевих рад;

                    - здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

                    - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                    - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                    - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                    - забезпечує захист персональних даних;

                    - забезпечує та координує роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

                    - виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

                     

                    Відділи (фахівці) з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського і Прилук

                    Основні завдання відділів (фахівців) з питань цивільного захисту: забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території району (міста); організація роботи районної (міської) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання; утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту; розроблення місцевих програм у сфері цивільного захисту; створення і накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

                    Район (місто) Фахівці з питань цивільного захисту Контактний телефон
                    код робочий (факс)
                    Бахмацький Лелюх Олександр Васильович 235 3-31-33 3-11-38
                    Бобровицький Ковшун Олександр Степанович 232 2-32-33 2-51-21
                    Борзнянський Динник Євген Григорович 253 2-12-82 2-15-03
                    Варвинський Лопачук Євгеній Іванович 236 2-12-52 2-12-52
                    Городнянський Любченко Сергій Іванович 245 2-75-08 2-15-32
                    Ічнянський Сахаров Валерій Володимирович 233 2-52-50 2-15-03
                    Козелецький Коломієць Сергій Миколайович 246 4-20-05 4-24-68
                    Коропський Ковальчук Микола Васильович 256 2-14-56 2-11-83
                    Корюківський Саченко Віктор Володимирович 257 2-11-77 2-15-58
                    Куликівський Клочок Олег Володимирович 243 2-43-38 2-17-48
                    Менський Леп‛явко  Сергій Михайлович 244 2-24-55 2-14-45
                    Ніжинський Стрільбицький Ігор Петрович 231 2-01-29 5-24-40
                    Н.- Сіверський Жеребок Володимир Миколайович 258 2-12-13 3-13-30
                    Носівський Оксимець Віталій Анатолійович 242 2-19-68 2-15-85
                    Прилуцький Зінець Оксана Анатоліївна 237 5-03-68 3-11-49
                    Ріпкинський Кравець Віктор Олексійович 241 2-13-01 2-17-86
                    Семенівський Бондар Анатолій Анатолійович 259 2-17-45 2-13-36
                    Сосницький Рублевський Юрій Анатолійович 255 2-75-60 2-14-47
                    Срібнянський Глюзо Ірина Михайлівна 239 2-15-42 2-15-42
                    Талалаївський Дорошенко Олена Іванівна 234 2-15-47 2-15-47
                    Чернігівський Мезенцева Раїса Геннадіївна   676-606 676-602
                    Щорський Ананченко Галина Миколаївна 254 2-15-96 2-11-64
                    місто Ніжин Чернишов Генадій Георгійович 231 2-05-94 7-19-11
                    місто Новгород- Сіверський Нехом’яж Михайло Васильович 258 2-11-86 2-11-57
                    місто Прилуки Бакунов Володимир Олексійович 237 3-42-30 3-42-30
                    місто Чернігів Годун Григорій Володимирович   629-480 629-472

                     

                    Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                     

                    Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

                     

                    Назін
                    Олександр Ілліч

                     

                    (0462) 77-42-37

                     

                    м. Чернігів,
                    вул. Гетьмана Полуботка, 70

                     

                    Режим роботи з 8.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Стан техногенної та природної безпеки Чернігівської області у 2016 році

                    *****

                    Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2015 році

                    *****

                    Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2014 році

                    *****

                    Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2013 році

                    *****

                    Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2012 році

                    *****

                    Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області у 2011 році

                     

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    у квітні 2017 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    у січні-квітні 2017 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    у січні-березні 2017 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    у березні 2017 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    протягом лютого 2017 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій за січень 2017 року

                     

                    *****

                     

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    протягом 2016 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    протягом 2015 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    протягом 2014 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце на території області
                    протягом 2013 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2012 року

                    *****

                    Аналіз надзвичайних ситуацій і подій, які мали місце на території області протягом 2011 року

                    *****

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua