Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації

Адреса: м. Чернігів, 14000, проспект Миру, 19

Телефон: (0462) 65-17-64, 67-46-38

Електронна адреса: ssd_post@cg.gov.ua

Адреса веб-сайту Служби: http://ssd.cg.gov.ua/

Режим роботи Служби: з 8-00 до 17-00

з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

Вихідні дні - субота та неділя.

Структура Служби:

- сектор фінансового забезпечення;

- відділ соціального захисту та профілактичної роботи;

- відділ захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання.

Начальник Служби: Зеленько Людмила Федорівна

Телефон: (0462) 66-94-65

Електронна адреса: ssd_post@cg.gov.ua

 

Телефонний довідник працівників Cлужби у справах дітей
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Cлужбу у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Служби:

 

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

- ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

- ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.

 

Служба, відповідно до покладених на неї завдань:

 

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- здійснює контроль і координацію діяльності районних, міських, районних у місті служб у справах дітей, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

- подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

- забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах  Державної пенітенціарної служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

- разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

- надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі  містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

- організовує і проводить разом з іншими  структурними підрозділами обласної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- надає адміністративні послуги;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- аналізує стан та тенденції з питань соціального захисту дітей у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

- розробляє і подає на розгляд обласній державній адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, розвиток сімейних форм виховання а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань згідно з чинним  законодавством.

 

Структурні підрозділи Служби

 

Перелік служб у справах дітей районних державних адміністрацій
та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук

 

Район Начальник Служби Контактний телефон
Бахмацький Соломська Світлана Михайлівна (04635) 3-47-22
Бобровицький Шаманська Ірина Іванівна (04632) 2-51-21
Борзнянський Сідун Тетяна Володимирівна (04653) 2-14-32
Варвинський Гиленко Людмила Ростиславівна (04636) 2-12-52, 2-13-64
Городнянський Росомаха Роман Володимирович (04645) 2 -74-99
Ічнянський Левченко Вікторія Віталіївна (04633) 2-18-86, 2-14-45
Козелецький Пономаренко Світлана Петрівна (04646) 2-12-01
Коропський Іващенко Людмила Іванівна (04656) 2-12-94
Корюківський Одерій Олена Арсентіївна (04657) 2-14-27
Куликівський Клунко Людмила Іванівна (04643) 2-14-27
Менський Песоцька Тамара Анатоліївна (04644) 3-11-95
Ніжинський Жадько Олег Володимирович (04631) 2-53-80
Новгород-Сіверський Беденок Олена Віталіївна (04658) 2-31-64
Носівський Романець Олена Миколаївна (04642) 2-15-94
Прилуцький Терентій Лариса Миколаївна (04637) 5-04-17, 5-30-93
Ріпкинський Савенко Валентина Олександрівна (04641) 2-13-37
Семенівський Верхулевська Надія Василівна (04659) 9-13-93
Сновський Лихошерст Світлана Петрівна (04654) 2-19-72
Сосницький Кнуренко Віта Анатоліївна (04655) 2-13-14
Срібнянський Соловей Світлана Іванівна (04639) 2-15-42
Талалаївський Сердюк Людмила Вікторівна (04634) 2-15-47
Чернігівський Усик Анатолій Сергійович (0462) 95-33-35
місто Ніжин Рацин Наталія Борисівна (04631) 2-36-21
місто Новгород-Сіверський   (04658) 2-39-75
місто Прилуки Кулій Людмила Григорівна (04637) 3-72-33
місто Чернігів (Деснянська районна рада) Науменко Катерина Петрівна (0462) 97-14-42
місто Чернігів (Новозаводська районна рада) Назаренко Юрій Анатолійович (0462) 77-49-59

 

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

 

Назва закладу Адреса, е-mail Директор Телефон На яку кількість вихованців розрахований заклад (стаціонарного перебування)
Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 14013, м. Чернігів, вул. Толстого, 110а,  chernigivpriut@meta.ua Писанка Анатолій Григорович (0462) 64-51-06, (0462) 64-53-90 50
Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 16600, м. Ніжин, вул. Гончарна, 19а, nopdn@ukr.net Слюсаренко Мариета Ігорівна (04698) 3-14-30 40
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, с. Хмільниця Чернігівського району 15510, Чернігівський район, с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2, csprd_2006@ukr.net Коливошко Ірина Петрівна (0462) 68-76-66 50

Останні новини

Анонси


 

Погода