Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
































                    11 Червня 2012 08:52

                    Служба у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації діє відповідно до Положення затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 січня 2013 року № 19, розробленого у відповідності до Типового Положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068.

                    Основними завданнями служби у справах дітей є:

                    • розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

                    • координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;

                    • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;

                    • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

                    • ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

                    • ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

                    • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.

                    Юридична адреса Служби: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 19

                    Телефони: факс (0462) 651-764, 674-638

                    Електронна адреса: ssd_post@cg.gov.ua

                    Сайт: http://ssd.cg.gov.ua/

                    Режим роботи з 8-00 до 17-00,

                    перерва на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                    Прийом громадян здійснюється:

                    • начальником Служби – у вівторок - з 14.00 до 17.00;

                    у четвер - з 9.00 до 13.00;

                    • заступниками начальника Служби - у середу - з 14.00 до 17.00;

                    у п’ятницю - з 9.00 до 13.00.

                    Керівництво служби:

                    ЗЕЛЕНЬКО Людмила Федорівна

                    начальник Служби,

                    тел. (0462) 66-94-65.

                    ЖЕЛЕЗНИЙ Станіслав Анатолійович

                    заступник начальника Служби,

                    тел. (0462) 67-46-38.

                    ОЛИФІРЕНКО Юлія Іванівна

                    заступник начальника Служби,

                    тел. (0462) 67-46-38.

                    Структура Служби

                    Сектор захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання

                    Сектор соціального захисту та профілактичної роботи

                    Бухгалтерська служба

                    Відповідно до Положення про Службу у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням в.о. голови обласної державної адміністрації 23 грудня 2014 року № 789 основними завданнями Служби є:

                    1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

                    2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

                    3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

                    4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

                    5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

                    6) ведення державної статистики щодо дітей;

                    7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

                    8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

                    9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

                    10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

                    11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

                    Служба має право

                    1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

                    2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

                    3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчих комітетів міської, районних у місті рад, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

                    4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

                    5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

                    6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

                    7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

                    8) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

                    9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

                    10) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

                    11) визначати потребу регіону в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

                    12) розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

                    13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

                    14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

                    15) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

                    16) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

                    17) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевих державних адміністрацій у сфері захисту прав дитини;

                    18) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

                    Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу

                    1) Закони України: «Про охорону дитинства» від 26.04.2001
                    № 2402-ІІІ, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005» № 2342-ІV, «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2011 № 2623-IV, «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 року № 1065-VI, Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VІІ.

                    2) Укази Президента України:

                     - від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;

                     - від 22.10.2012 № 609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»;

                     - від 01.06.2013 № 312/2013 « Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»;

                     - від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».

                    3) Доручення Президента України:

                     - від 08.04.2011 року № 1-1/637;

                     - від 15.03.2012 року № 1-1/598;

                     - від 30.08.2012 року № 1-1/2338;

                     - від 22.07.2013 № 1-1/1852.

                    4) Постанови Кабінету Міністрів України:

                     - від 26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;

                     - від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»;

                    - від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

                     - від 08.102008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

                    5) Розпоряджень голови облдержадміністрації:

                     - від 28.03.2008 року № 119 «Про затвердження обласної цільової соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

                     - від 15.03.2011 року № 79 «Про затвердження обласного Плану заходів з виконання у 2011-2016 роках Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року»;

                     - від 14.11.2011 року № 389 «Про затвердження обласного Плану заходів соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»;

                     - від 13.02.2012 року № 38 «Про затвердження обласного Плану заходів з виконання Указу Президента України від 16.12.2011 року № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».

                    6) Рішення третьої сесії шостого скликання обласної ради від 25.03.2011 «Про регіональну цільову Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки.

                    Структурні підрозділи Служби

                     

                    Центри соціально-психологічної реабілітації дітей:

                     

                    № з/п

                    Назва закладу

                    Адреса, е-mail:

                    ПІБ директора

                    Службовий телефон

                    На яку кількість вихованців розрахований заклад (стаціонар-ного перебування)

                    1

                    2

                    3

                    4

                    5

                    6

                    1

                    Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей

                    14013,
                    м. Чернігів, вул. Толстого, 110 – «а»,

                     е-mail:

                    chernigivpriut@meta.ua

                    Писанка Анатолій Григорович

                    (0462) 64-51-06

                    (0462) 64-53-90

                    50

                    2

                    Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей

                    16600,

                    м. Ніжин, вул. Гончарна, 19 «а»,

                    е-mail:

                    nopdn@ ukr.net

                    Слюсаренко Мариета Ігорівна

                    (04698) 3-14-30

                    40

                    3

                    Центр соціально-психологічної реабілітації дітей,
                    с. Хмільниця, Чернігівського району

                    15510, Чернігівський район,

                    с. Хмільниця, вул. Шкільна, 2 ,

                    е-mail:

                    csprd_2006@ukr.net

                    Коливошко Ірина Петрівна

                    (0462) 68-76-66

                    50

                     

                    Перелік служб у справах дітей області станом на 01.05.2016

                    № з/п

                    Назва Служби у справах дітей

                    Адреса, е-mail:

                    ПІБ начальника (в.о.) Служби

                    Контактний телефон

                    1.

                    Служба у справах дітей Бахмацької райдержадміністрації

                    16500, м. Бахмач,

                    вул. Першотравнева, 36,

                    В.о. начальника ССД

                    Соломська Світлана Михайлівна

                    (04635)

                    3-47-22

                    2.

                    Служба у справах дітей Бобровицької райдержадміністрації

                    16400, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46,

                    Начальник ССД

                    Шаманська Ірина Іванівна

                    (04632)

                    2-51-21

                    3.

                    Служба у справах дітей Борзнянської райдержадміністрації

                    16400, м. Борзна,

                    вул. П.Куліша, 104

                    Начальник ССД

                    Сідун Тетяна Володимирівна

                    (04653)

                    2-14-32

                    4

                    Служба у справах дітей Варвинської райдержадміністрації

                    17600, смт. Варва,
                    вул. Шевченка, 38,

                    Начальник ССД

                    Гиленко Людмила Ростиславівна

                    (04636)

                    2-12-52

                    2-13-64

                    5.

                    Служба у справах дітей Городнянської райдержадміністрації

                    15100, м. Городня,
                    вул. Троїцька, 10,

                    В.о. начальника ССД

                    Ярмак Софія Анатоліївна

                    (04645)

                    2 -74-99

                    6.

                    Служба у справах дітей Ічнянської райдержадміністрації

                    16700, м. Ічня, пл. Шевченка, 1,

                    Начальник ССД

                    Клунко Вікторія Віталіївна  

                    (04633)

                    2-18-86

                    2-14-45

                    7.

                    Служба у справах дітей Козелецької райдержадміністрації

                    17000, смт. Козелець вул. Комсомольська, 27

                    Начальник ССД

                    Пономаренко Світлана Петрівна

                    (04646)

                    2-12-01

                    8.

                    Служба у справах дітей Коропської райдержадміністрації

                    16200, смт. Короп,
                    вул. Кибальчича, 3,

                    Начальник ССД

                    Іващенко Людмила Іванівна

                    (04656)

                    2-12-94

                    9.

                    Служба у справах дітей Корюківської райдержадміністрації

                    16200, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 60,

                    Начальник ССД

                    Одерій Олена Арсентіївна

                    (04657)

                    2-14-27

                    10.

                    Служба у справах дітей Куликівської райдержадміністрації

                    16300, смт Куликівка, вул. Пирогова, 5-а,

                    Начальник ССД

                    Клунко Людмила Іванівна

                    (04643)

                    2-14-27

                    11.

                    Служба у справах дітей Менської райдержадміністрації

                    15600, м. Мена,

                    вул. Червона Площа, 6,

                    Начальник ССД

                    Песоцька Тамара Анатоліївна

                    (04644)

                    3-11-95

                    12.

                    Служба у справах дітей Ніжинської райдержадміністрації

                    16600, м. Ніжин,
                    вул. Подвойського, 9

                    Начальник ССД

                    Жадько Олег Володимирович

                    (04631)

                    2-53-80

                    13.

                    Служба у справах дітей Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                    16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Б.Майстренка,6,

                    Начальник ССД

                    Беденок ОленамВіталіївна

                    (04658)

                    2-31-64

                     

                    14.

                    Служба у справах дітей Носівської райдержадміністрації

                    17100, м. Носівка,
                    вул. Центральна, 13,

                    Начальник ССД

                    Романець Олена Миколаївна

                    (04642)

                    2-15-94

                    15.

                    Служба у справах дітей Прилуцької райдержадміністрації

                    17500, м. Прилуки,
                    вул. Київська, 220,

                    Начальник ССД

                    Терентій Лариса Миколаївна

                    (04637)

                    5-04-17,

                    5-30-93

                    16.

                    Служба у справах дітей Ріпкинської райдержадміністрації

                    15000, смт. Ріпки,

                    вул. Святомиколаївська, буд. 85,

                    Начальник ССД

                    Савенко Валентина Олександрівна

                    (04641)

                    2-13-37

                    17.

                    Служба у справах дітей Семенівської райдержадміністрації

                    15400, м. Семенівка,
                    вул. Червона площа, 6,

                    Начальник ССД

                    Верхулевська Надія Василівна

                    (04659)

                    9-13-93

                    18.

                    Служба у справах дітей Сновської райдержадміністрації

                    15200, м. Сновськ,

                    вул. Леніна, 19

                    Начальник ССД

                    Лихошерст Світлана Петрівна

                    (04654)

                    2-19-72

                    19.

                    Служба у справах дітей Сосницької райдержадміністрації

                    16100. смт. Сосниця,
                    вул. Грушевського, 15,

                    Начальник ССД

                    Кнуренко Віта Анатоліївна

                    (04655)

                    2-13-14

                    20.

                    Служба у справах дітей Срібнянської райдержадміністрації

                    17300, смт. Срібне,

                    вул. Леніна, 54,

                    Начальник ССД

                    Соловей Світлана Іванівна

                    (04639)

                    2-15-42

                    21.

                    Служба у справах дітей Талалаївської райдержадміністрації

                    17200, смт. Талалаївка, вул. Леніна, 3,

                    Начальник ССД

                    Сердюк Людмила Вікторівна

                    (04634)

                    2-15-47

                    22.

                    Служба у справах дітей Чернігівської райдержадміністрації

                    14027, м. Чернігів,
                    вул. Шевченка, буд. 48,

                    Начальник ССД

                    Усик Анатолій Сергійович

                    (0462)

                    95-33-35

                    23.

                    Служба у справах дітей Ніжинської міської ради

                    16600, м. Ніжин, площа ім. Івана Франка, 1,

                    Начальник ССД

                    Рацин Наталія Борисівна

                    (04631)

                    2-36-21

                    24.

                    Служба у справах дітей Новгород-Сіверської міської ради

                    16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 2,

                    Начальник ССД

                    Пинчук Юлія Олександрівна

                    (04658)

                    2-39-75

                    25.

                    Служба у справах дітей Прилуцької міської ради

                    17500, м. Прилуки, вул. Незалежності, 82

                    Начальник ССД

                    Кулій Людмила Григорівна

                    (04637)

                    3-72-33

                    26.

                    Служба у справах дітей Деснянської районної у
                    м. Чернігові ради

                    14013, м. Чернігів, проспект Перемоги , 141,

                    Начальник ССД

                    Науменко Катерина Петрівна

                    (0462)

                    97-14-42,

                    факс

                    60-84-87

                    27.

                    Служба у справах дітей Новозаводської районної у
                    м. Чернігові ради

                    14017, м. Чернігів,

                    вул. Щорса, 19,

                    Начальник ССД

                    Назаренко Юрій Анатолійович

                    (0462)

                    77-49-59

                     

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua