Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа                     11 Червня 2012 08:51

                     Управління капітального будівництва
                     Чернігівської обласної державної адміністрації

                     Адреса: м.Чернігів, 14000, вул. Єлецька, 11.

                     Телефони: (04622) 4-00-54.

                     Електронна адреса: ukb_1@cg.gov.ua

                     Веб-сайт: http://ukb.cg.gov.ua/

                     В.о. начальника Управління: Шуман Андрій Петрович (прийом з особистих питань - середа 16-00 - 17-00), телефон:(04622) 4-05-42

                     Заступник начальника Управління - начальник відділу економічного аналізу та договорів Ковальчук Наталія Михайлівна (прийом з особистих питань - вівторок 16-00 – 17-00), телефон: (04622) 4-02-84.

                     Режим роботи: з 8-00 до 17-00,

                     Перерва на обід з 13-00 до 14-00.

                     Вихідні дні - субота та неділя.

                     Нормативні документи, що регулюють діяльність Управління капітального будівництва:

                     Положення про Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

                     Структура Управління:

                     Начальник Управління

                     Відділ фінансового забезпечення

                     Відділ юридичного та організаційного забезпечення

                     Заступник начальника Управління

                     Виробничо-технічний відділ

                     Заступник начальника Управління - начальник відділу

                     Відділ економічного аналізу та договорів

                      

                     Основні завдання Управління:

                      

                     - забезпечення державної політики у галузі будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області;

                     - виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень;

                     - сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

                     - координація на території області діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови, участь у розробці відповідних містобудівних програм, іншої містобудівної документації.

                      

                     Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

                      

                     1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

                     2) виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення;

                     3) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

                     4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких воно є;

                     5) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області у сфері розробки та реалізації проектів комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

                     6) бере участь у формуванні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

                     7) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                     8) бере участь у розробленні проекту регіональної стратегії розвитку Чернігівської області;

                     9) надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

                     10) забезпечує аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери його управління;

                     11) співпрацює з підприємствами, об’єднаннями та асоціаціями з питань реалізації інвестиційних програм на території області та здійснює технічний нагляд за будівництвом;

                     12) бере участь у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів;

                     13) в межах компетенції проводить роботу з питань впровадження у виробництво інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок у промисловому та агропромисловому комплексі області;

                     14) готує та подає зведені квартальні звіти про стан закупівель;

                     15) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

                     16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                     17) вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;

                     18) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                     19) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

                     20) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій;

                     21) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

                     22) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

                     23) бере участь у розробці на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

                     24) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

                     25) здійснює передачу в установлені терміни проектним або вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

                     26) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, в випадках, передбачених чинним законодавством, погоджує, затверджує та передає цю документацію будівельним організаціям;

                     27) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

                     28) забезпечує реєстрацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримує дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

                     29) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

                     30) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

                     31) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

                     32) передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

                     33) передає підрядній організації в погоджені нею терміни відповідні документи про дозвіл або інші документи щодо:

                     - виконання будівельних робіт;

                     - відведення земельної ділянки під будівництво;

                     - проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

                     - проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

                     - користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

                     - вирубування лісу і пересадження дерев;

                     - перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

                     - забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

                     34) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

                     35) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

                     36) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

                     37) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

                     38) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані об'єкти, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

                     39) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

                     40) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

                     41) надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

                     42) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики у сфері придбання житла пільговим категоріям населення;

                     43) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

                     44) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

                     45) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                     46) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

                     47) організовує роботу по навчанню і підвищенню кваліфікації своїх працівників;

                     48) забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                     49) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                     50) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

                     51) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

                     52) інформує населення регіону про стан виконання визначених законом повноважень;

                     53) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

                     54) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                     55) організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                     56) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                     57) забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;

                     58) здійснює інші надані законом повноваження.

                      

                      

                     Інформація щодо розкриття змісту фінансової звітності
                     державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський»
                     за 2013 рік

                      

                      

                     Назад

                     Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                     Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                     Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                     Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua