Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    11 Червня 2012 08:51

                    Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Адреса: м.Чернігів, 14000, вул. Єлецька, 11.

                    Телефони-факс: (04622) 4-00-54

                    Електронна адреса: ukb_1@cg.gov.ua

                    Адреса офіційного веб-сайту: http://ukb.cg.gov.ua/

                    Режим роботи: з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                    В.о. начальника Управління: ШУМАН Андрій Петрович

                    Телефон: (04622) 4-05-42

                    Електронна адреса: ukb_1@cg.gov.ua
                     

                    Телефонний довідник працівників Управління капітального будівництва

                    Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Положення про Управління капітального будівництва

                    Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Основні завдання Департаменту:

                    - забезпечення державної політики у галузі будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області;

                    - виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень;

                    - сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

                    - координація на території області діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови, участь у розробці відповідних містобудівних програм, іншої містобудівної документації.

                     

                    Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

                    1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

                    2) виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення;

                    3) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

                    4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких воно є;

                    5) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області у сфері розробки та реалізації проектів комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

                    6) бере участь у формуванні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

                    7) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                    8) бере участь у розробленні проекту регіональної стратегії розвитку Чернігівської області;

                    9) надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

                    10) забезпечує аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери його управління;

                    11) співпрацює з підприємствами, об’єднаннями та асоціаціями з питань реалізації інвестиційних програм на території області та здійснює технічний нагляд за будівництвом;

                    12) бере участь у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів;

                    13) в межах компетенції проводить роботу з питань впровадження у виробництво інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок у промисловому та агропромисловому комплексі області;

                    14) готує та подає зведені квартальні звіти про стан закупівель;

                    15) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

                    16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

                    17) вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;

                    18) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                    19) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

                    20) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій;

                    21) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

                    22) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

                    23) бере участь у розробці на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

                    24) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

                    25) здійснює передачу в установлені терміни проектним або вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

                    26) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, в випадках, передбачених чинним законодавством, погоджує, затверджує та передає цю документацію будівельним організаціям;

                    27) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

                    28) забезпечує реєстрацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримує дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

                    29) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

                    30) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

                    31) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

                    32) передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

                    33) передає підрядній організації в погоджені нею терміни відповідні документи про дозвіл або інші документи щодо:

                    - виконання будівельних робіт;

                    - відведення земельної ділянки під будівництво;

                    - проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

                    - проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

                    - користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

                    - вирубування лісу і пересадження дерев;

                    - перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

                    - забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

                    34) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

                    35) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

                    36) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

                    37) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

                    38) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані об'єкти, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

                    39) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

                    40) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

                    41) надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

                    42) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики у сфері придбання житла пільговим категоріям населення;

                    43) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

                    44) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

                    45) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                    46) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

                    47) організовує роботу по навчанню і підвищенню кваліфікації своїх працівників;

                    48) забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                    49) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                    50) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

                    51) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

                    52) інформує населення регіону про стан виконання визначених законом повноважень;

                    53) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

                    54) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                    55) організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                    56) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                    57) забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;

                    58) здійснює інші надані законом повноваження.

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua