Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   11 Червня 2012 08:48

                   Департамент економічного розвитку
                   Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                    

                   Адреса: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000

                   Телефони-факси: (0462) 675-739, (0462) 669-354

                   Eлектронна адреса: der_post@cg.gov.ua

                   Адреса офіційного веб-сайту: http://economy.cg.gov.ua

                   Економічний Портал Чернігівської області: http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/

                   Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

                   Вихідні дні: субота та неділя

                   Директор Департаменту: Хомик Олександра Дмитрівна

                   Телефон: (0462) 66-91-77

                   Електронна адреса: der_post@cg.gov.ua

                    

                   Телефонний довідник працівників Департаменту економічного розвитку
                   Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Положення про Департамент економічного розвитку
                   ернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Основні завдання Департаменту:

                    

                   забезпечення реалізації на території Чернігівської області державної політики:

                   – економічного і соціального розвитку;

                   – у сфері інвестиційної діяльності;

                   – з питань розвитку підприємництва, регуляторної діяльності, надання адміністративних послуг;

                   –  у сфері торгівлі та побутових послуг;

                   – у сфері управління об'єктами державної власності;

                   – з питань транспорту та зв’язку;

                   – державної зовнішньоекономічної політики та державної політики у сфері зовнішніх зносин;

                   – регіональної політики;

                   – цінової політики;

                   – промислової політики;

                   – щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та адміністративно-територіального устрою.

                    

                   Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

                   – аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку області, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення, проводить оцінку внутрішньо-регіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

                   – організовує розроблення проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію її виконання;

                   – бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області;

                   – розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також бере участь у розробленні проектів державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку області;

                   – забезпечує моніторинг виконання програм економічного і соціального розвитку області та адмінтериторій на короткостроковий період, моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць

                   – сприяє співпраці структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

                   – організовує розроблення проектів (програм) транскордонного співробітництва та надсилає Мінекономрозвитку для надання відповідної державної фінансової підтримки;

                   – координує діяльність щодо реалізації інвестиційного потенціалу області, створення сприятливого інвестиційного клімату;

                   – координує роботу щодо розробки місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;

                   – сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

                   – бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні надання адміністративних послуг, у тому числі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

                   – надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

                   – проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

                   – бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях, регулювання (встановлення) цін і тарифів на товари і послуги в межах наданих обласній державній адміністрації повноважень;

                   – бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

                   – бере участь у складанні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих ресурсів;

                   – забезпечує моніторинг та аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

                   – забезпечує координацію реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та надає пропозиції щодо визначення обласною державною адміністрацією їх координаторів;

                   – бере участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення міжнародної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

                   – аналізує стан і тенденції зовнішньоторговельного співробітництва регіону та сприяє нарощенню обсягів зовнішньої торгівлі;

                   – надає суб‘єктам господарської діяльності регіону інформацію про пропозиції іноземних підприємств зі співробітництва, сприяє поширенню комерційних пропозицій підприємств та організацій області за межами України;

                   – здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону;

                   – сприяє розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

                   – забезпечує співробітництво обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з вітчизняними та закордонними дипломатичними установами, асоціаціями, об’єднаннями, корпораціями та іншими структурами, у т.ч. міжнародними, щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності області, в тому числі налагодження торговельно-економічних відносин і вирішення проблемних питань підприємств регіону;

                   – готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також матеріали для офіційних делегацій облдержадміністрації області, що відряджаються за кордон;

                   – здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;

                   – бере участь у підготовці проектів міжнародних угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке обласної державної адміністрації з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, погоджує їх в установленому порядку з МЗС України;

                   – інформує МЗС України про укладені обласною та районними державними адміністраціями угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає завірені їх копії до МЗС України, а з питань зовнішньоекономічної діяльності — до Мінекономрозвитку;

                   – забезпечує організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області та проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації;

                   – сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;

                   – бере участь у підготовці та погодженні з МЗС України технічних завдань, складу офіційних делегацій області, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;

                   – бере участь у здійсненні координації закупівель товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів;

                   – бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

                   – розробляє проекти комплексних регіональних програм житлового будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

                   – здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів, проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;

                   – розробляє поточні та перспективні переліки інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачається здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

                   – є відповідальним в області за підготовку, оцінку та відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, ведення та супроводження офіційного веб-сайту, на якому висвітлюється зазначена інформація та є його регіональним адміністратором в області;

                   – здійснює комплекс заходів та організаційну підтримку реалізації в області державної політики у сфері підтримки добровільного об’єднання територіальних громад;

                   – забезпечує організаційні заходи з розробки проекту перспективного плану формування територій громад області;

                   – координує в межах своєї компетенції роботу:

                   промислового комплексу з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, підвищення конкурентноздатності і оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією місцевих виробників;

                   підприємств транспорту та зв’язку щодо розвитку ринку транспортних послуг, удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування, телекомунікаційних та поштової мереж;

                   суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом;

                   – організовує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад роботу з питань забезпечення підтримки і захисту вітчизняного товаровиробника;

                   – здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсних комісій на кращу науково-технічну розробку, відбору кращих інноваційних проектів та регіонального конкурсу «Чернігівська якість»;

                   – забезпечує повноваження обласної державної адміністрації щодо:

                   формування у приміському та міжміському сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області, та здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на території області;

                   організації пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

                   формування та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

                   затвердження мережі і паспортів міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

                   – організовує проведення конкурсів на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

                   – за результатами конкурсів розробляє та за дорученням голови обласної державної адміністрації укладає договори на перевезення пасажирів на  міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів);

                   – забезпечує фінансування проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах), за рахунок коштів, передбачених законодавством, зокрема внесених претендентами як плата за участь у конкурсах;

                   – сприяє запровадженню сертифікації якості продукції обласних підприємств, трансферу технологій, охороні, захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності;

                   – сприяє впровадженню інноваційних технологій, підвищенню конкурентоспроможності виробництва і якості продукції, створенню індустріальних парків (технопарків) тощо;

                   – координує роботу райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань організації пасажирських перевезень транспортом загального користування;

                   – здійснює моніторинг промислового виробництва, показників інноваційного розвитку промисловості в розрізі територій, галузей і провідних підприємств та аналіз стану заборгованості із заробітної плати у промисловому комплексі області;

                   – здійснює координацію взаємодії всіх видів транспорту та зв’язку незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, упроваджує заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи систем транспорту та зв’язку;

                   – виконує інші функції, передбачені законодавством.

                    

                   Основні завдання підрозділів економіки райдержадміністрацій
                   та виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук:

                    

                   реалізація в районах (містах) Чернігівської області державної політики економічного і соціального розвитку; державної регіональної політики; політики у сфері розвитку промислового виробництва, внутрішньої торгівлі та послуг; закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; державної цінової політики; інвестиційної та інноваційної політики; реалізація державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки; державної регуляторної політики та у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

                    

                   Підрозділи економіки райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук

                   Назад

                   Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua