Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: м.Чернігів, вул. Єлецька, 11, 14000

Tелефони: (0462) 77-74-00, факс: (0462) 77-74-00

Електронна адреса: dgkg_post@cg.gov.ua

Адреса офіційного веб-сайту:  http://dgkg.cg.gov.ua

Режим роботи Департаменту: з 8-00 до 17-00

з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

Вихідні дні - субота та неділя.

Директор Департаменту:  Кривенко Володимир Григорович

Tелефон: (0462) 66-93-44

Електронна адреса: dgkg_zam_ekonomika@cg.gov.ua 

 

Телефонний довідник працівників Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Чернігівської облдержадміністрації

 

​Положення про Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Чернігівської облдержадміністрації

 

Основні завдання Департаменту:

забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі благоустрої населених пунктів, поводженні з побутовими відходами, похованні), паливно-енергетичному комплексі,  з енергоефективності та енергозбереження.

 

Департамент відповідно до наданих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги, в частині забезпечення технічного та організаційного процесу ліцензування господарської діяльності з виконання робіт по централізованому водопостачанню та водовідведенню, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництву теплової енергії, транспортуванню теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачанню теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в межах області, вживає заходів для усунення недоліків;

6) організовує виконання державних програм, бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм розвитку сфери житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, надає пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку області з питань поліпшення житлово-комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів та енергозбереження;

7) готує в межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких є Департамент;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках: з питань реалізації на території області державної політики у галузі житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів та в паливно-енергетичному комплексі;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) забезпечує здійснення контролю за:

- визначенням і встановленням норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг;

- цінами/тарифами на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

- забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією, питною водою, природним газом та електроенергією;

- дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

- виконанням місцевих програм реконструкції та капітального ремонту  житлового фонду;

26) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

27) здійснює інші повноваження, визначені законом.

У сфері житлово-комунального господарства:

1) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад;

3) сприяє прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

4) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

5) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення;

6) забезпечує здійснення заходів з реформування та розвитку житлово-комунального господарства на засадах прозорості та гласності;

7) сприяє забезпеченню ефективного використання державних капітальних вкладень та залученню інвестицій;

8) залучає громадськість до процесів реформування у житлово-комунальній сфері;

9) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

10) здійснює контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування про перегляд цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

11) здійснює аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

12) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та здійснює моніторинг стану розрахунків за них;

13) здійснює моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства;

14) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання та енергозбереження підприємств комунальної теплоенергетики;

15) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

16) погоджує в межах компетенції діяльність у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

17) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії;

18) забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

19) здійснює аналіз стану сфери питної води та питного водопостачання і водовідведення;

20) організовує розроблення та забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання і готує подання на розгляд обласної ради щодо затвердження цих проектів у разі охоплення ними двох і більше районів;

21) порушує в межах компетенції питання про прийняття рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної  води та питного водопостачання;

22) забезпечує інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

23) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів (озеленення, освітлення, утримання доріг, поводження з побутовими відходами), галузі поховання;

24) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів, в межах своїх повноважень;

25) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

26) надає пропозиції щодо розробки та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів.

У сфері паливно-енергетичного комплексу:

1) здійснює заходи для популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

2) вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження;

3) розробляє і подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо визначення потреби в електроенергії, природному та скрапленому газі, твердому паливі;

4) бере участь у складанні щорічного паливно-енергетичного балансу області, проведенні аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

5) бере участь у розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

6) бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

7) аналізує роботу з проведення енергетичних обстежень, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями області та підприємствами житлово-комунальної сфери;

8) прогнозує економічну доцільність і технічну можливість рівнів енергозбереження у наявних в області галузях національної економіки і бере участь у розробці та погодженні обласних програм з енергозбереження;

9) аналізує розроблення підприємствами загальновиробничих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції або наданої послуги;

10) аналізує стан і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу області, бере участь у визначенні його пріоритетів, готує голові обласної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, залучення місцевих енергоресурсів до енергетичного балансу області, та вживає заходів для усунення недоліків;

11) погоджує питання розміщення на підпорядкованій території об'єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади;

12) бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на підпорядкованій території;

13) бере участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;

14) сприяє розвитку енергетики в області.

 

Перелік відповідальних структурних підрозділів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських
рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук за роботу житлово-комунального господарства

 

Стан розрахунків за спожиті електроенергію, теплоенергію,
природний газ, водопостачання та водовідведення

 

Перелік підприємств, що надають інформацію Департаменту ЖКГ та ПЕК
Чернігівської ОДА

 

Останні новини

Анонси


 

Погода