Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

Керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації очолює керівник апарату, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

Керівник апарату організовує роботу апарату Чернігівської обласної державної адміністрації, забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування. 

Здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію апарату обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, обласною радою, її виконавчим апаратом у процесі поточної діяльності.

Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів апарату:

управління по роботі з персоналом;

відділу забезпечення діяльності керівництва;

організаційного відділу;

відділу роботи із зверненнями громадян (з кадрових та внутрішньо-організаційних  питань);

юридичного відділу (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань);

відділу контролю (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань);

загального відділу;

відділу фінансового забезпечення (з кадрових та внутрішньо-організаційних  питань);

відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення;

відділу господарського забезпечення;

відділу адміністрування Державного реєстру виборців;

сектору режимно-секретної роботи (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

сектору мобілізаційної роботи (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань);

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань).

За дорученням голови обласної державної адміністрації має право представляти обласну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції, укладати договори та інші правочини.

Відає, в межах повноважень, питаннями захисту персональних даних, проведення спеціальних перевірок, запобігання і протидії корупції.

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку та подає на підпис голові обласної державної адміністрації проекти розпоряджень.

Видає накази з питань, визначених частиною 3 статті 44 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови обласної державної адміністрації

03 березня 2018 року №111

(зі змінами розпорядження голови облдержадміністрації

                                                                                                                                   від 26 червня 2018 року №365)