Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

19-03-2019 15:42

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2019 року №51-к Соломаху Ірину Григорівну призначено  керівником апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

 

Соломаха Ірина Григорівна народилася 5 червня 1973 року у смт Замглай Ріпкинського району Чернігівської області.

У 1995 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «історія і право», у 2011 році - Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

З 1995 по 2006 роки працювала лаборантом, асистентом, старшим викладачем кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г.Шевченка.

З 2006 по 2014 рік – начальник відділу зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради, з 2014 по 2016 рік – помічник-консультант народного депутата України Черненка О.М.

З березня 2016 року – заступник керівника апарату Чернігівської обласної державної адміністрації, а із серпня
2018 року виконувала обов’язки керівника апарату обласної державної адміністрації.

Заслужений працівник освіти України. Кандидат філософських наук, доцент.

* * *

Керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації очолює керівник апарату, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

Керівник апарату організовує роботу апарату Чернігівської обласної державної адміністрації, забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування. 

Здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію апарату обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, обласною радою, її виконавчим апаратом у процесі поточної діяльності.

Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів апарату:

управління по роботі з персоналом;

відділу забезпечення діяльності керівництва;

організаційного відділу;

відділу роботи із зверненнями громадян (з кадрових та внутрішньо-організаційних  питань);

юридичного відділу (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань);

відділу контролю (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань);

загального відділу;

відділу фінансового забезпечення (з кадрових та внутрішньо-організаційних  питань);

відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення;

відділу господарського забезпечення;

відділу адміністрування Державного реєстру виборців;

сектору режимно-секретної роботи (з кадрових та внутрішньо-організаційних питань);

сектору мобілізаційної роботи (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань);

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (з кадрових та внутрішньоорганізаційних  питань).

За дорученням голови обласної державної адміністрації має право представляти обласну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції, укладати договори та інші правочини.

Відає, в межах повноважень, питаннями захисту персональних даних, проведення спеціальних перевірок, запобігання і протидії корупції.

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку та подає на підпис голові обласної державної адміністрації проекти розпоряджень.

Видає накази з питань, визначених частиною 3 статті 44 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови обласної державної адміністрації

03 березня 2018 року №111

(зі змінами розпорядження голови облдержадміністрації

                                                                                                                                   від 26 червня 2018 року №365)