Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                  23 Червня 2008 16:03

                  12.09.2017

                  Звіт
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 30 серпня 2017 року № 427 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»».

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, що гарантують надання якісної допомоги населенню
                  м. Прилуки та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 11 вересня 2017 року по 12 вересня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                   

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  144,00

                  151,8

                  160,2

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  54,8

                  60,0

                  76,7

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  67

                  67

                  70

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  3354

                  3354

                  3400

                  Обсяг наданих медичних послуг лікарнею, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  565,3

                   

                   

                  304,7

                   

                  260,6

                  987,5

                   

                   

                  503,6

                   

                  483,9

                  1281,6

                   

                   

                  653,7

                   

                  627,9

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;

                  30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведенням до відома через Прилуцьку міську раду. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення                          м. Прилук та Прилуцького району, які є споживачами послуг  цього закладу, та комунального лікувально-профілактичного закладу «Прилуцька центральна міська лікарня», яка ці послуги надає.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом (ІІІ квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                  В. о. першого заступника

                  голови обласної державної адміністрації                       Ю. А. Свириденко

                   

                   

                   

                  22.08.2017

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 17 серпня 2015 року № 409 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 21 серпня 2015 року за № 28/1021.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження була реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями в редакції
                  до 01 липня 2017 року) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями), і було спрямовано на упорядкування та приведення плати за послуги ринків у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного та необґрунтованого підвищення плати за послуги.

                  Проблема, яку пропонувалось розв’язати – це збитковість послуг з утримання та обслуговування торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що надаються ТОВ «Ніжинський коопринок» та ТОВ «Прилуцький ринок 1», через збільшення витрат.

                  Метою прийняття даного регуляторного акта було надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка б забезпечувала повне відшкодування витрат ринків, що є об’єктивною умовою їх самоокупної роботи, та врахування інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
                  1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями в редакції до 01 липня 2017 року) в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги ринків;

                  - підвищення рівня якості послуг, що надаються;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємствами податків та зборів;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення, реконструкцію та благоустрій ринків.

                  Реалізація мети передбачала встановлення економічно обґрунтованих розмірів плати за послуги, що надавались ринками ТОВ «Ніжинський коопринок» та ТОВ «Прилуцький ринок 1».

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 16 серпня 2017 року по 22 серпня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось з використанням даних виконавчих комітетів Ніжинської та Прилуцької міських рад, а також шляхом аналізу існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері ціноутворення.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності було державне регулювання, шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками, що унеможливлювало безпідставне зростання вартості цих послуг і призупиняло зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлення оптимального граничного розміру плати за утримання торгових місць забезпечувало поліпшення якості послуг, що надаються ринками, покращення матеріально-технічного стану підприємств, своєчасність розрахунків з бюджетом та постачальниками послуг.

                  ТОВ «Ніжинський коопринок»  має загальну площу 2,55 га, торгову площу - 2,52 га; кількість торгових місць – 4063 од., з яких 600 місць для продажу продовольчих товарів, 3088 - для продажу непродовольчих товарів і 375 - для продажу сільгосппродукції; за спеціалізацією ринок змішаний.

                  ТОВ «Прилуцький ринок 1» має загальну площу 2,16 га, торгову площу – 0,52 га; кількість торгових місць – 2539 од.; за спеціалізацією ринок змішаний.

                   

                  Показник

                  Надходження до бюджету,
                  тис.грн

                  Кількість зайнятих,
                  осіб

                  Кількість суб’єктів господарювання

                  Базове значення
                  (визначалось при базовому відстеженні результативності)
                  ТОВ «Прилуцький ринок 1»
                  ТОВ «Ніжинський коопринок»

                   

                   

                   

                  143,7*
                  1516

                   

                   

                   

                  33
                  28

                   

                   

                   

                  705
                  1347

                  Повторне значення
                  (визначається при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)
                  ТОВ «Прилуцький ринок 1»
                  ТОВ «Ніжинський коопринок»

                   

                   

                   

                   

                  **

                  **

                   

                   

                   

                   

                  **

                  **

                   

                   

                   

                   

                  **

                  **

                  * Упродовж 2014 року ТОВ «Прилуцький ринок 1» здійснювало будівництво торговельних павільйонів, у зв’язку з чим сплачено до бюджету ПДВ на 270,0 тис грн. менше за рахунок отримання податкового кредиту по ПДВ від будівництва.

                  ** Кількісні показники не визначались. Див. пояснення у розділі «Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей».

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 394 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» з повноважень обласних державних адміністрацій з 01 липня 2017 року  виключено, зокрема, регулювання (встановлення) граничних розмірів плати за послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, граничних рівнів цін, нормативів рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

                  У зв’язку із скасуванням деяких повноважень обласних державних адміністрацій, зокрема, щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей здійснити неможливо.

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                         Л.В. Сахневич

                   

                  18.08.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25 липня 2017 року № 344 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради».

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня              2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, що гарантують надання якісної допомоги населенню
                  м. Чернігова та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 16 серпня 2017 року по 18 серпня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                   

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  -

                  -

                  -

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн.

                  189,2

                  189,2

                  208,4

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  57

                  57

                  60

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  9676

                  9750

                  9750

                  Обсяг наданих лікарнею медичних послуг, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  1340,6

                   

                   

                  685,4

                   

                  655,2

                   

                  1350,9

                   

                   

                  685,4

                   

                  665,5

                  1350,9

                   

                   

                  690,7

                   

                  660,2

                   

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;

                  30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведення до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг, отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення                          м. Чернігова, які є споживачами послуг  цього закладу, та Чернігівську міську лікарню № 1 Чернігівської міської ради, яка ці послуги надає.

                   

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом (ІІІ квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  09.08.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 19 липня 2017 року № 339 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254».

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня
                  2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісної допомоги населенню
                  м. Ніжина та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 07 серпня 2017 року по 09 серпня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                   

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  -

                  -

                  -

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  33,7

                  33,7

                  42,9

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  13

                  13

                  18

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  4500

                  4500

                  4700

                  Обсяг наданих диспансером послуг, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  153,3

                   

                   

                  25,6

                   

                  127,7

                   

                  153,3

                   

                   

                  25,6

                   

                  127,7

                   

                  195,0

                   

                   

                  28,2

                   

                  166,8

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;

                  30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг, отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення м. Ніжина, які є споживачами послуг  цього закладу, та комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинський наркологічний диспансер», який ці послуги надає.

                   

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІІ квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                  05.07.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 15 червня 2017 року № 277 «Про тарифи на деякі платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради».

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про тарифи на деякі платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня
                  2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісної допомоги населенню
                  м. Чернігова та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 03 липня 2017 року по 05 липня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
                  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
                  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                   

                   

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  -

                  -

                  -

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  60,6

                  82,5

                  90,8

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  63

                  63

                  71

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  1389

                  1389

                  1450

                  Обсяг наданих медичних послуг лікарнею, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  904,6

                   

                   

                  620,1

                   

                  284,5

                   

                  904,6

                   

                   

                  620,1

                   

                  284,5

                   

                  944,3

                   

                   

                  647,3

                   

                  297,0

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;

                  30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення  м. Чернігова, які є споживачами послуг  цього закладу, та Чернігівську міську лікарню № 1 Чернігівської міської ради, яка ці послуги надає.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІІ квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                  05.07.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 15 червня 2017 року № 276 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Городнянською центральною районною лікарнею».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про тарифи на деякі платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня               2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісної допомоги населенню                        Городнянського району та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 03 липня 2017 року по 05 липня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
                  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
                  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                   

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  -

                  -

                  -

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  30,2

                  30,5

                  30,7

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  30

                  30

                  30

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  1888

                  1919

                  1936

                  Обсяг наданих медичних послуг лікарнею, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  479,2

                   

                   

                  170,6

                   

                  308,6

                  484,3

                   

                   

                  170,6

                   

                  313,7

                  487,0

                   

                   

                  170,6

                   

                  316,4

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;

                  30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведенням до відома через Городнянську районну адміністрацію. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення  Городнянського району, які є споживачами послуг  цього закладу, та Городнянську центральну районну лікарню, яка ці послуги надає.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІІ квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                  05.07.2017

                  Звіт
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 08 червня 2017 року № 260 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради».

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня
                  2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісної допомоги населенню                        м. Чернігова та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 03 липня 2017 року по 05 липня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
                  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
                  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  9,5

                  9,8

                  10,5

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  32,9

                  36,1

                  37,1

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  23

                  27

                  27

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  1983

                  2176

                  2235

                  Обсяг наданих лікарнею медичних послуг, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  481,6

                   

                   

                  59,5

                   

                  422,1

                   

                  528,5

                   

                   

                  65,3

                   

                  463,2

                  542,8

                   

                   

                  67,1

                   

                  475,7

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  90 хв. - час, що витрачатиметься суб’єктом господарювання;

                  30 хв. - час, що витрачатиметься фізичною особою.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення м. Чернігова, які є споживачами послуг  цього закладу, та Чернігівську міську лікарню № 1 Чернігівської міської ради, яка ці послуги надає.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІІ квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  02.06.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                   

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06 травня 2015 року № 197 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється суб’єктами господарювання на території Ічнянського району», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 27 травня 2015 року за № 20/1013.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                   

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                   

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна беззбиткова робота суб’єктів господарювання, які здійснюють інвентаризацію нерухомого майна на території Ічнянського району;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

                  - збільшення податків та зборів до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                   

                  з 15 травня 2016 року по 02 червня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                   

                  Повторне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                   

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                   

                  Для проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Ічнянської районної ради за ІІ-ІV квартал 2015 року, 2016 рік та І квартал 2017 року.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                   

                  Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється суб’єктами господарювання на території Ічнянського району і, цим самим, виключення можливості безпідставного зростання вартості цих послуг.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна - основний вид діяльності Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Ічнянської районної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Ічнянської районної ради:

                   

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  ІІ-ІV кв. 2015 року

                  2016 рік

                  І кв. 2017 року

                  Результат фінансово-господарської діяльності

                  тис. грн.

                  4,2

                  10,5

                  -6,7

                  Обсяги доходу від надання послуг

                  тис. грн.

                  210,5

                  188,1

                  42,1

                  Податок на прибуток

                  тис. грн.

                  2,814

                  1,89

                  -

                  Фактична собівартість послуг

                  тис. грн.

                  94,1

                  177,6

                  11,7

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна,

                  грн.

                  390

                  445

                  461

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн.

                  2412

                  2692

                  3200

                  Кількість споживачів послуг

                   

                  227

                  262

                  58

                   

                  Скарг від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб за час дії регуляторного акта не надходило.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                   

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06 травня 2015 року № 197 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється суб’єктами господарювання на території Ічнянського району», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 27 травня 2015 року за № 20/1013, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін.

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                            Л.В. Сахневич

                   

                   

                  25.05.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 травня 2012 року № 149 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Ніжинською центральною районною лікарнею», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 28 травня 2012 року за № 10/907.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 22 травня 2017 року по 25 травня 2017 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 03 травня 2012 року № 149 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Ніжинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 28 травня 2012 року за № 10/907, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з травня 2014 року по квітень 2017 року (включно) Ніжинською центральною районною лікарнею було надано платних послуг з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних медичних оглядів на загальну суму 210,8 тис. грн, а саме:

                  • травень – грудень 2014 року – 48,5 тис. грн;
                  • січень – грудень 2015 року – 65,3 тис. грн;
                  • січень – грудень 2016 року – 61,7 тис. грн;
                  • січень – квітень 2017 року – 35,3 тис. грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на яку поширювалась дія регуляторного акта – 2251 (базовий показник - 10400), середньорічна кількість суб’єктів господарювання - 3 (базовий показник - 28).

                  В затверджених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат за 2010 рік та середня заробітна плата за 2011 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період з травня 2014 року по квітень 2017 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.02.2015 року) до 3200,00 грн. (на 30.01.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників:  лікарського персоналу - на 87,8%; фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - на 86,9%; молодшого медичного персоналу - на 58,3%;

                  - зросли тарифи на комунальні послуги та енергоносії: теплова енергія на -18,0%; водопостачання та водовідведення - на 104,95%; електрична енергія - на 73,1%.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 03 травня 2012 року № 149 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Ніжинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 28 травня 2012 року за № 10/907, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін на ринку медичних послуг. За даними Ніжинської центральної районної лікарні тарифи на даний час є збитковими, але закладом не були надані розрахункові матеріали щодо перегляду тарифів і встановлення їх на новому економічно обґрунтованому рівні.

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  18.05.2017

                  Звіт
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 27 квітня 2009 року №122 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально–профілактичним закладом “Семенівська центральна районна лікарня”», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 26 травня 2009 року за № 23/752.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 10 травня 2017 року по 18 травня 2017 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2009 року №122 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально–профілактичним закладом “Семенівська центральна районна лікарня”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 26 травня 2009 року за № 23/752, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з травня 2014 року по квітень 2017 року (включно) було надано платних послуг з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Семенівська центральна районна лікарня» на загальну суму 210,4 тис грн, а саме:

                  - травень-грудень 2014 року – 44,9 тис. грн;

                  - січень – грудень 2015 року – 65,5 тис. грн;

                  - січень – грудень 2016 року – 66,5 тис. грн;

                  - січень – квітень 2017 року – 33,5 тис. грн.

                  Кількість осіб та суб’єктів господарювання, на яких поширювалась дія  регуляторного акта:

                  - травень-грудень 2014 року – 1010 осіб, 6 суб’єктів господарювання;

                  - 2015 рік – 1890 осіб, 21 суб’єкт господарювання;

                  - 2016 рік – 2016 осіб, – 12 суб’єктів господарювання;

                  - січень – квітень 2017 року – 992 осіб, 21 суб’єкт господарювання.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат за 2008 рік та середня заробітна плата за 2009 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.05.2014 року) до 3200,00 грн. (на 30.04.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу - на 87,8 %, середнього медичного персоналу - на 86,3 %, молодшого медичного персоналу – на 51,8 %;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергії - на 84,6 %, водопостачання та водовідведення - на 10,4 %, теплопостачання - на 109,6 % тощо.

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому в 2,2 рази та не покриває всіх витрат закладу з надання цих медичних послуг.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2009 року №122 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально–профілактичним закладом “Семенівська центральна районна лікарня”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 26 травня 2009 року за № 23/752, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін на ринку реалізації медичних послуг.

                  За даними комунального лікувально-профілактичного закладу «Семенівська центральна районна лікарня» підвищення у 2014 – 2017 роках рівня мінімальної заробітної плати (приведення заробітної плати у відповідність з Урядовими рішеннями), підвищення тарифів на комунальні послуги призвело до необхідності в подальшому перегляду діючих тарифів.

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                                       Л.В. Сахневич

                   

                   

                  16.05.2017

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстроване в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 30 травня 2006 року за № 14/599.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про ціноутворення» прийняте відповідно до наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями) повноважень з метою соціального захисту населення від необґрунтованого зростання цін і тарифів на товари, роботи і послуги, забезпечення доступу до цих товарів та послуг всіх верств населення незалежно від рівня їх доходів, забезпечення єдиного методологічного підходу до розгляду і затвердження механізму регулювання цін і тарифів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 28 квітня 2017 року по 16 травня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері ціноутворення.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Даний регуляторний акт забезпечує єдиний методологічний підхід до розгляду і встановлення цін і тарифів, дотримання вимог чинного законодавства України стосовно процедури прийняття регуляторних актів з цінових питань, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

                  Контроль за дотримання вимог розпорядження здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством України), так і громадськими організаціями.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України. Нагляд за дотриманням вимог розпорядження також не потребує створення додаткових систем контролю.
                  У разі порушення суб’єктами підприємницької діяльності вимог регуляторного акта надходження до державного бюджету можуть мати місце у вигляді економічних санкцій.

                  За період дії даного розпорядження було внесено зміни:

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 11 липня 2006 року № 270 «Про зміни до розпоряджень голови облдержадміністрації від 17.05.2006 № 216, від 02.12.2005 № 340», зареєстрованим в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 12 липня 2006 року за № 17/602;

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 04 грудня 2007 року № 445 «Про ціноутворення на продовольчі товари», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 20 грудня 2007 року за № 38/661;

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року за № 21/682;

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2008 року № 396 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 02 грудня 2008 року
                  за № 58/719;

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25 грудня 2008 року № 455 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2006 № 216», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  24 січня 2009 року за № 2/731;

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 20 квітня 2011 року № 142 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 22 квітня 2011 року за № 15/841;

                  - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18 червня 2015 року № 296 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2005 року № 273», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 червня
                  2015 року за № 22/1015.

                  Скарги від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог акта, не надходили.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Дія даного регуляторного акта спрямована на недопущення надмірного і необґрунтованого зростання цін, тарифів на товари, роботи та послуги, стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку області і, водночас, не створює перешкоди для здійснення господарської діяльності.

                  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222» запроваджено пілотний проект щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації товарів (далі – пілотний проект).

                   З 01 жовтня 2016 року на період дії пілотного проекту вищезазначені постанови не застосовується, зокрема, щодо:

                  - граничних рівнів рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування;

                  - граничних розмірів плати за послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

                  - граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі;

                  - граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків.

                  У зв’язку з вищевикладеним та зважаючи на те, що регуляторний акт не має визначеного строку дії, оцінку результатів реалізації розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня
                  2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 30 травня
                  2006 року за № 14/599, планується здійснювати один раз на три роки, під час проведення періодичних відстежень результативності даного регуляторного акта (наступне – у травні 2020 року).

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                         Л.В. Сахневич

                   

                   

                   
                   

                   

                   

                  18.04.2017

                  Звіт
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 23 березня 2009 року №72 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально–профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 17 квітня 2009 року за № 16/745 (із змінами, внесеними розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації          від 03 липня 2015 року № 323).

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 10 квітня 2017 року по 18 квітня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  За період з дня виконання заходів з періодичного відстеження, у зв’язку з виробничою необхідністю, за ініціативою комунального лікувально-профілактичного закладу «Прилуцька центральна міська лікарня», управлянням охорони здоров’я обласної державної адміністрації були подані розрахункові матеріали щодо перегляду обласною державною адміністрацією тарифів на психіатричні огляди і внесено пропозицію щодо їх встановлення на запропонованому рівні (розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 03 липня 2015 року № 323 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня   2009 року № 72», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 15 липня 2015 року за № 24/1017).

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року №72 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 17 квітня 2009 року за № 16/745 (із змінами, внесеними розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації  від 03 липня 2015 року № 323), яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з 01 квітня 2014 року по березень 2017 року (включно) було надано платних послуг з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються госпрозрахунковим пунктом комунального лікувально-профілактичного  закладу «Прилуцька центральна міська лікарня» на загальну суму 990,4 тис грн, а саме:

                  - квітень – грудень 2014 року – 279,7 тис грн;

                  - січень – грудень 2015 року – 284,1 тис грн;

                  - січень – грудень 2016 року – 364,1 тис грн;

                   - січень – березень 2017 року – 62,5 тис грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на яку поширювалась дія регуляторного акта – 1420, середньорічна кількість суб’єктів господарювання - 40.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2008 рік, та середня заробітна плата за  2008 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року   № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.04.2014 року) до 3200,00 грн. (на 30.03.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу - на 87,8 %, середнього медичного персоналу - на 87,8 %, молодшого медичного персоналу – на 55 %;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергії - на 96,8 %, водопостачання та водовідведення - на 28,2 %, теплопостачання - на 79,4 % тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 72,5 %, та не покриває всіх витрат закладу по наданню цих медичних послуг.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року №72 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області                   17 квітня 2009 року за № 16/745 (із змінами, внесеними розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 03 липня 2015 року № 323), маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін. За даними лікувально-профілактичного закладу тарифи на даний час є збитковими, але закладом не були надані розрахункові матеріали щодо перегляду тарифів і встановлення нових економічно обґрунтованих не збиткових тарифів.

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  03.04.2017

                   

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 17 березня 2015 року № 106 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею №1 Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області                 31 березня 2015 року за № 18/1011.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 27 березня 2017 року по 03 квітня 2017 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації                       від 17 березня 2015 року № 106 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею №1 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 31 березня 2015 року за № 18/1011, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з квітня 2015 року по лютий 2017 року (включно) було надано платних послуг з проведення медичних оглядів працівників на загальну суму 400,1 тис. грн., а саме:

                  - квітень – грудень 2015 року – 179,5 тис.грн.;

                  - 2016 рік – 204,1 тис.грн.;

                  - січень – лютий 2017 року – 16,5 тис.грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на яку поширювалась дія регуляторного акта – 2270 (базовий показник - 3270), середньорічна кількість суб’єктів господарювання - 22 (базовий показник - 16).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік, та середня заробітна плата за            2014 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.02.2015 року) до 3200,00 грн. (на 30.01.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу - на 87,8%, середнього медичного персоналу - на 86,9 %, молодшого медичного персоналу – на 58,3%;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія - на 98,4%, водопостачання та водовідведення - на 75,5%, теплопостачання - на 54,6% тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 87,6%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 березня 2015 року № 106 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею №1 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 31 березня 2015 року за № 18/1011, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                   

                  27.03.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 12 березня 2015 року № 101 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються госпрозрахунковим центром Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області                   26 березня 2015 року за № 17/1010.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 березня 2017 року по 27 березня 2017 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації                       від 12 березня 2015 року № 101 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються госпрозрахунковим центром Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області                  26 березня 2015 року за № 17/1010, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з квітня 2015 року по лютий 2017 року (включно) було надано платних послуг з проведення  медичних оглядів працівників на загальну суму 3022,8 тис. грн.:

                  - квітень – грудень 2015 року – 1412,1 тис. грн;

                  - 2016 рік - 1447,3 тис. грн;

                  - січень – лютий 2017 року – 163,4 тис. грн..

                  Середньорічна кількість осіб, на яку поширювалась дія регуляторного акта – 11481 (базовий показник - 23500), середньорічна кількість суб’єктів господарювання - 68 (базовий показник - 75).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік, та середня заробітна плата за            2014 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.02.2015 року) до 3200,00 грн. (на 30.01.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу - на 87,8%, середнього медичного персоналу - на 86,9 %, молодшого медичного персоналу – на 58,3%;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія - на 98,4%, водопостачання та водовідведення - на 75,5%, теплопостачання - на 54,6% тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 87,6%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 12 березня 2015 року № 101 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів, що надаються госпрозрахунковим центром Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 26 березня               2015 року за № 17/1010, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  23.03.2017
                  Звіт
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 23 лютого 2015 року № 77 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Новгород-Сіверською центральною районною лікарнею ім. І.В. Буяльського», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 16 березня 2015 року за № 10/1003.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 березня 2017 року по 23 березня 2017 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від             23 лютого 2015 року № 77 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Новгород-Сіверською центральною районною лікарнею ім. І.В. Буяльського», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 16 березня 2015 року за № 10/1003, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з березня 2015 року по лютий 2017 року (включно) було надано платних послуг з проведення  медичних оглядів працівників на загальну суму 280,8 тис. грн.:

                  - березень – грудень  2015 року – 136,2 тис. грн;

                  - січень  2016 року  – лютий 2017 року-  144,6 тис. грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на яку поширювалась дія регуляторного акта – 5590 (базовий показник - 8750), середньорічна кількість суб’єктів господарювання - 30 (базовий показник - 48).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік, та середня заробітна плата за            2014 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.02.2015 року) до 3200,00 грн. (на 30.01.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу - на 87,8%, середнього медичного персоналу - на 86,9 %;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія- на 79,8%, водопостачання - на 79,8% тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 80%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2015 року № 77 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Новгород-Сіверською центральною районною лікарнею ім. І.В. Буяльського», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області             16 березня 2015 року за № 10/1003, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  27.02.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 66 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська міська лікарня № 3».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська міська лікарня № 3» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від
                  17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи стосуються тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розбіжності з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг та збільшення рівня їх надання;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу та зменшення збитковості лікарні протягом 2 років.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісної допомоги населенню        
                  м. Чернігова та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 22 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Показники результативності цього регуляторного акта, а також їх прогнозні значення наведені у наступній таблиці.

                   

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  -

                  -

                  -

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  2,2

                  4,4

                  4,5

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  7

                  7

                  7

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  236

                  240

                  242

                  Обсяг наданих медичних послуг лікарнею, тис. грн,

                   в тому числі:

                  - для суб’єктів господарювання

                  - для фізичних осіб.

                  32,4

                   

                   

                   

                  23,5

                  8,9

                   

                  69,4

                   

                   

                   

                  51,6

                  17,8

                  71,5

                   

                   

                   

                  53,0

                  18,5

                  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб витрат часу.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованому засобі інформації - в газеті «Деснянська правда» та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію. Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної адміністрації (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  * дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання і населення                          м. Чернігова, які є споживачами послуг  цього закладу, та комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради, яка ці послуги надає.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (І квартал 2019 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (І квартал 2022 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  24.02.2017

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 30 січня 2015 року № 26 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються лікарнею № 4 Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 23 лютого 2015 року за № 9/1002.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 лютого 2017 року по 24 лютого 2017 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від  30 січня 2015 року № 26 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються лікарнею № 4 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 23 лютого 2015 року за № 9/1002, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з 2015 року по січень 2017 року (включно) було надано платних послуг з проведення  медичних оглядів працівників певних категорій  на загальну суму 369,0 тис. грн:

                  - лютий – грудень  2015 року  – 121,9 тис. грн;

                  - січень  2016 року  – січень 2017 року -  247,1 тис. грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на яку поширювалась дія регуляторного акта – 1150 (базовий показник - 2050), середньорічна кількість суб’єктів господарювання - 17 (базовий показник - 25).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік та середня заробітна плата за 2014 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1218,0 грн. (на 01.02.2015 року) до 3200,00 грн. (на 30.01.2017 року), або на 162,7 %;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу на 87,8%, середнього медичного персоналу на 86,9 %, молодшого медичного персоналу на 58,3%;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія- на 52,5 %, водовідведення - на 47,4 %, опалення - на 99,7% тощо;

                  - зросла вартість медикаментів та матеріалів в середньому в 2 рази.

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 80%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 30 січня 2015 року № 26 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються лікарнею № 4 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 23 лютого 2015 року за № 9/1002, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  23.02.2017

                  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05 лютого 2007 року №30 «Про тарифи на платні послуги, що надаються державним лікувально-профілактичним закладом «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці», зареєстроване в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 21 лютого 2007 року за №2/625.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - проведення якісного попереднього, періодичного медичного огляду працівників окремих професій з метою профілактики різних захворювань;

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних  послуг;

                  - захист інтересів споживачів, забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 17 лютого 2017 року по 23 лютого 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від                  05 лютого 2007 року №30 «Про тарифи на платні послуги, що надаються державним лікувально-профілактичним закладом «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 21 лютого             2007 року  за № 2/625, яким встановлено наступне.

                  З березня 2014 року по лютий 2017 року було надано платних медичних послуг на загальну суму 1092,0 тис.грн:

                  - березень – грудень 2014 року – 553,9 тис. грн;

                  - 2015 рік – 336,9 тис. грн;

                  - 2016 рік – 201,2 тис. грн;

                  - січень – лютий 2017 року – 0,0 тис. грн.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2005 рік та середня заробітна плата за           2006 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  З березня 2014 року по лютий 2017 року змінилися чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення середніх посадових окладів медичних працівників: лікарського персоналу на 43,7 %, середнього медичного персоналу на 43,9 %, молодшого медичного персоналу на 87%;

                  - зросла вартість комунальних послуг та інших послуг сторонніх організацій: теплопостачання на 87%, водопостачання та водовідведення на 24,6%, електроенергії на 63,1% тощо.

                  - підвищились закупівельні ціни на медикаменти, перев’язувальні матеріали та медичний інструментарій, необхідний для проведення медичних оглядів.

                  Проведені розрахунки показали, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 58,2%, але на даний час вони не застосовуються.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  З січня 2017 року державний заклад «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» медичних послуг не надає, оскільки сесією Чернігівської обласної ради від 20.07.2016 № 51-5/VII прийнято рішення щодо порушення клопотання перед Кабінетом Міністрів України та Міністерством інфраструктури України стосовно безоплатної передачі з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області цілісного майнового комплексу державного закладу «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці». 

                  У разі надання згоди на передачу, цілісний майновий комплекс вузлової лікарні буде прийнятий у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області.

                  У зв’язку з вищевикладеним, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 лютого 2007 року №30 «Про тарифи на платні послуги, що надаються державним лікувально-профілактичним закладом «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України         21 лютого 2007 року за № 2/625, потребує в подальшому скасування.

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                                                               Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                   

                  13.02.2017

                  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 20 січня 2009 року № 10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 травня 2008 року № 199», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Чернігівській області 05 лютого 2009 року
                  за № 3/732.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Виконавцями заходів з періодичного відстеження є Департамент економічного розвитку спільно з Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження прийняте з метою забезпечення здійснення державного регулювання цін відповідно до діючого законодавства (статті 191 Господарського Кодексу України, Закону України «Про ціни і ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
                  1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»,
                  (зі змінами і доповненнями)), а саме – шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва та торговельних надбавок.

                  Дане розпорядження було розроблено у зв’язку із зверненнями хлібопекарських підприємств щодо перегляду рівня рентабельності виробництва хліба сортів масового вжитку (хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів) і зміну його рівня з 5 % до 10 %, для забезпечення беззбиткового функціонування підприємств і їх розвитку. Рівень рентабельності на виробництво борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків залишився на рівні 5 %.

                  Дія розпорядження спрямована також на посилення впливу обласної державної адміністрації на процес формування цін на даний вид продукції. Регуляторний акт визначає єдиний для всіх суб’єктів господарювання механізм державного регулювання і дозволяє підприємствам-виробникам на продовольчому ринку області, визначати ціни, виходячи із економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням граничних рівнів рентабельності, забезпечення населення борошном, хлібом і хлібобулочними виробами за доступним, економічно обґрунтованим рівнем цін, упередження та припинення порушень у сфері ціноутворення, недопущення фактів неправомірного завищення рентабельності та отримання надприбутків, а також створення прозорих умов функціонування ринку хліба і хлібобулочних виробів в області та економічних гарантій для виробників і споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  31.01.2017 – 13.02.2017.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом порівняльного аналізу даних статистичної звітності основних хлібопекарських підприємств області та підприємств борошномельної промисловості.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  З впровадженням в дію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2009 року № 10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 травня 2008 року № 199» відбувся позитивний вплив на цінову ситуацію на споживчому ринку, захист малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін та втрати можливості придбання такого продукту харчування першої необхідності, як хліб, зменшилась соціальна напруга в суспільстві.

                  Даним розпорядженням встановлено обмеження граничного рівня рентабельності виробництва:

                  - борошна пшеничного вищого, І та ІІ сортів і борошна житнього обдирного, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків у межах 5 %;

                  - хліба сортів масового вжитку (хліба, вагою більш як 500 грамів, з борошна пшеничного вищого, І та ІІ сорту, їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів) у межах 10 %.

                  На сьогодні суб’єктами господарювання області витримуються встановлені розпорядженням рівні рентабельності при формування цін на зазначені види продовольчих товарів.

                  Контроль за встановленими рівнями рентабельності здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

                  За період дії розпорядження, відповідно до рекомендацій Громадської ради при обласній державній адміністрації щодо пошуку оптимального варіанту державного регулювання цін на продукти харчування, за результатами розгляду на засіданні комісії по цінах обласної державної адміністрації було внесено зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року за № 21/682, у частині асортименту продовольчих товарів та граничних рівнів торговельних надбавок, таким чином втратив чинність пункт 1.2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2009 року № 10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 травня 2008 року № 199», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 05 лютого 2009 року за № 3/732. Скарги від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта, не надходили.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222» запроваджено пілотний проект щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації товарів (далі – пілотний проект).

                   З 01 жовтня 2016 року на період дії пілотного проекту вищезазначені постанови не застосовується, зокрема, щодо граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.

                  У зв’язку з вищевикладеним та зважаючи на те, що регуляторний акт не має визначеного строку дії, оцінку результатів реалізації розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 20 січня 2009 року № 10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації
                  від 31 травня 2008 року № 199», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Чернігівській області 05 лютого 2009 року за № 3/732, планується здійснювати один раз на три роки, під час проведення періодичних відстежень результативності даного регуляторного акта (наступне –
                  у лютому 2020 року).

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                       Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                  11.01.2017

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 09 грудня 2005 року № 347 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстроване в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 21 грудня 2005 року за № 52/582.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня
                  2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями), і спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринків у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного і необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  26 грудня 2016 року – 11 січня 2017 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу була використана статистична звітність.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками (разом з цим не забороняє адміністраціям ринків їх зменшувати, або взагалі надавати пільги з їх сплати окремим категоріям населення) і, цим самим, не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів. Розмір тарифу за торгове місце повинен відшкодовувати витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), сплату обов’язкових податків та зборів та забезпечувати беззбиткову діяльність підприємства.

                  Контроль за встановленими граничними розмірами тарифів на послуги ринків здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

                  На початок 2016 року в Чернігівській області діяли 58 суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у наявності яких налічувалося 62 ринки. З них 51 має змішану спеціалізацію,
                  7 ринків торгували непродовольчим асортиментом товару, 4 ринки – переважно продовольчими товарами.

                  Загальна площа ринків області становить 483,3 тис. кв.м, з них для здійснення торгівлі відведено 387,7 тис. кв.м торгової площі, на якій обладнано 19,5 тис. торгових місць.

                  Під торгівлю непродовольчими товарами відведено 60,9 % від загальної кількості торгових місць, продовольчими товарами (без сільськогосподарських продуктів) – 16,9 %, сільськогосподарськими продуктами – 20,9 %, під торгівлю свійськими та іншими тваринами – 1,3 %.

                  Вищевказаним розпорядженням передбачено, що у випадку, коли встановлені граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, не відшкодовують витрати з їх надання, власники ринків можуть вносити обласній державній адміністрації пропозиції щодо затвердження інших рівнів плати. За період з дня виконання заходів з попереднього періодмчного відстеження регуляторного акта, граничні розміри плати за послуги ринків встановлені для системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2014  року № 514, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 вересня 2014 року за № 29/983), ТОВ «Ніжинський коопринок» і ТОВ «Прилуцький ринок 1» (розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 17 серпня 2015 року № 409 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 21 серпня 2015 року за № 28/1021),
                  ТОВ «КООПРИНОК» (розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 09 вересня 2015 року, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 вересня 2015 року за № 31/1024), ПП «ТОРГ-СВ» (розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 19 липня 2016 року, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  29 липня 2016 року за № 19/1054), ТОВ «Бахмацький ринок “Колос”» (розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 12 вересня 2016 року № 532, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 29 вересня 2016 року за № 26/1061). Від решти підприємств пропозиції щодо затвердження інших розмірів плати не надходили.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222» запроваджено пілотний проект щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації товарів (далі – пілотний проект).

                   З 01 жовтня 2016 року на період дії пілотного проекту вищезазначена постанова не застосовується, зокрема, щодо граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

                  У зв’язку з вищевикладеним та зважаючи на те, що регуляторний акт не має визначеного строку дії, оцінку результатів реалізації розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 09 грудня
                  2005 року № 347 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 21 грудня 2005 року за № 52/582, планується здійснювати один раз на три роки, під час проведення періодичних відстежень результативності даного регуляторного акта (наступне – у січні 2020 року).

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                         Л.В. Сахневич

                   

                   

                  20.12.2016
                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 грудня 2008 р. № 431 «Про регулювання цін на дитяче харчування», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 грудня 2008 р. за № 68/729.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департаменти економічного розвитку, агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Дане розпорядження підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями).

                  Метою цього регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 у частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації по регулюванню цін (тарифів);

                  - реалізація політики ціноутворення в області на ринку дитячого харчування шляхом обмеження граничним рівнем рентабельності та торговельної надбавки;

                  - доступність придбання дитячого харчування всіма верствами населення області;

                  - недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію дитячого харчування.

                  Реалізація мети передбачає установлення економічно обґрунтованого граничного рівня рентабельності та торговельної надбавки на дитяче харчування, перерозподіл торговельних надбавок між оптово-збутовою ланкою і роздрібними підприємствами.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 21 листопада 2016 р. по 20 грудня 2016 р.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу результатів моніторингових досліджень, аналізу існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері ціноутворення.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін на продукцію дитячого харчування, упорядкування торговельних надбавок, зростання обсягів реалізації продукції дитячого харчування та доступність придбання дитячого харчування всіма верствами населення.

                  Даним регуляторним актом встановлено граничний рівень:

                  - рентабельності виробництва дитячого харчування у розмірі 10 % до собівартості;

                  - торговельної надбавки до оптової ціни виробника з урахуванням знижок у розмірі:

                  на рідкі і пастоподібні молочні продукти та харчові концентрати - 15 %,

                  на консерви овочеві, фруктові, м’ясні та сухі молочні продукти - 20 %.

                  Контроль за встановленими рівнями рентабельності та торговельних надбавок здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

                  За інформацією Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в області відсутні суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва дитячого харчування.

                  За даними аналізу цінової ситуації на ринку дитячого харчування суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з реалізації продуктів дитячого харчування, застосовували торговельні надбавки які не перевищували граничних рівнів, що встановлені даним регуляторним актом.

                  Показниками результативності регуляторного акта також є:

                  - сприяння стримуванню цін в області на такий соціальний вид продукції як дитяче харчування;

                  - можливість для всіх суб’єктів господарювання працювати в єдиному правовому полі.

                  Скарги від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог акта, не надходили.

                  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222», починаючи з 01 жовтня 2016 р. запроваджено пілотний проект у сфері державного регулювання цін на продукти харчування, дія якого, зокрема, поширюється на граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 грудня 2008 р. № 431 «Про регулювання цін на дитяче харчування», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 грудня 2008 р. за № 68/729, маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, обґрунтованості і стабільності цін, прозорості і гласності ціноутворення на ринку дитячого харчування; соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення цін; забезпечення доступності придбання продуктів дитячого харчування малозабезпеченими верствами населення.

                  Зазначений регуляторний акт не має визначеного строку дії. У разі внесення змін до законодавства, що визначає повноваження облдержадміністрації, будуть внесені відповідні зміни до регуляторного акта. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів з попереднього періодичного відстеження результативності даного акта (грудень 2016 року).

                   

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації

                  Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                   

                  15.12.2016
                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 01 грудня 2014 року № 704 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних психіатричних медичних оглядів, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, що надаються Ніжинською центральною районною лікарнею», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 грудня 2014 року за № 36/990.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 01 грудня 2016 року по 15 грудня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року № 704 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних психіатричних медичних оглядів, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, що надаються Ніжинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області                                    18 грудня 2014 року за № 36/990, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з січня 2015 року по листопад 2016 року (включно) було надано платних медичних послуг (профілактичні психіатричні медичні огляди, передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв) на загальну суму 3,9 тис. грн.:

                  - 2015 рік – 3,9 тис. грн.;

                  - 2016 рік – 0 тис. грн (у зв’язку зі звільненням лікаря-психіатра з грудня 2015 року - профілактичні психіатричні медичні огляди не надавались, а на проведення передрейсових та післярейсових медичні огляди водіїв не було звернень).

                  Згідно з плановими показниками результативності регуляторного акта при повторному відстеженні передбачалось, що кількість осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, становитиме 4750 осіб та кількість суб’єктів господарювання - 4, фактичний показник склав, відповідно, -  144 особи та 0 суб’єктів господарювання.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік та середня заробітна плата за            2014 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу на 39%, середнього медичного персоналу на 39%, молодшого медичного персоналу на 24,2%;
                  • зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія- на 53%, водопостачання та водовідведення - на 37 %, газ - на 20% тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 32,3%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року № 704 «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних психіатричних медичних оглядів, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, що надаються Ніжинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 грудня 2014 року за № 36/990, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                 Л.В. Сахневич

                   

                   

                  15.12.2016
                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 грудня 2008 року № 425 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ічнянська центральна районна лікарня», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 грудня 2008 року за № 64/725.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 01 грудня 2016 року по 15 грудня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 грудня              2008 року № 425 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ічнянська центральна районна лікарня», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 грудня 2008 року за № 64/725, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з грудня 2013 року по листопад 2016 року (включно) було надано платних медичних послуг на загальну суму                        132,4 тис. грн:

                  - грудень 2013 року – 4,6 тис. грн;

                  - 2014 рік – 44,9 тис. грн;

                  - 2015 рік – 43,7 тис. грн;

                  - січень-листопад 2016 року – 39,2 тис. грн.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2007 рік та середня заробітна плата за            2008 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів з грудня 2013 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу на 39,1%, середнього медичного персоналу на 39,1%, молодшого медичного персоналу на 27,1%;
                  • зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія - на 90,3%, водопостачання та водовідведення - на 70,8%, опалення - на 27% тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло ще на збільшення собівартості послуг на 45,4%, яка при періодичному відстеженні збільшувалась в середньому на 15% і тим самим не покриває всіх витрат закладу по наданню цих медичних послуг. Тобто, тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська обласна лікарня”, затверджені даним розпорядженням, на даний час є збитковими.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 грудня 2008 року № 425 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ічнянська центральна районна лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 грудня 2008 року  за № 64/725, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін. За даними лікувально-профілактичного закладу тарифи на даний час є збитковими, але закладом не були надані розрахункові матеріали щодо перегляду тарифів і встановлення нових економічно обґрунтованих не збиткових тарифів.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                   

                   

                  15.12.2016
                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2008 року № 411 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська обласна лікарня”», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області  22 грудня 2008 року за  № 63/724, від 26 листопада 2008 року № 411 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська обласна лікарня”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 22 грудня 2008 року за  № 63/724 та .

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 01 грудня 2016 року по 15 грудня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2008 року № 411 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська обласна лікарня”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області                    22 грудня 2008 року за  № 63/724, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з 2014 року по листопад 2016 року (включно) було надано платних медичних послуг з проведення медичних оглядів працівників певних категорій на загальну суму 19,3 тис. грн:

                  - 2014 рік – 6,0 тис. грн;

                  - 2015 рік – 6,0 тис. грн;

                  - січень-листопад 2016 року – 7,3 тис. грн.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2007 рік та середня заробітна плата за            2008 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу на 39,1%, середнього медичного персоналу на 39,1%, молодшого медичного персоналу на 31,7%;
                  • зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія - на 92%, водопостачання та водовідведення - на 75,5%, опалення - на 49%, підігрів води на 83% тощо;

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло ще на збільшення собівартості послуг, яка при повторному відстеженні збільшувалась в середньому на 30% і тим самим не покривала всіх витрат закладу по наданню цих медичних послуг. Тобто, тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська обласна лікарня”, затверджені даним розпорядженням, на даний час є збитковими.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2008 року № 411 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська обласна лікарня”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 22 грудня 2008 року за  № 63/724, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін. За даними лікувально-профілактичного закладу тарифи на даний час є збитковими, але закладом не були надані розрахункові матеріали щодо перегляду тарифів і встановлення нових економічно обґрунтованих не збиткових тарифів.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                   

                  02.12.2016
                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 11.11.2011 № 386 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2008 № 199», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 07.12.2011 за № 71/897.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996
                  № 1548 у частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації з регулювання цін (тарифів) (із змінами і доповненнями);

                  - посилення впливу обласної державної адміністрації на процес формування цін на продовольчі товари;

                  - встановлення економічно обґрунтованих торговельних надбавок на продовольчі товари;

                  - створення єдиних умов для всіх підприємств оптової та роздрібної торгівлі;

                  - сприяння стабілізації цін на основні продтовари, щодо яких запроваджено державне регулювання цін;

                  - створення прозорих умов функціонування ринку продовольчих товарів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 20.11.2016 по 02.12.2016.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу результатів моніторингових досліджень, аналізу існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері ціноутворення.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності регуляторного акта є сприяння забезпеченню стабільності та прозорості цін на продукти харчування, встановлення економічно обґрунтованих роздрібних цін на соціально значущі продовольчі товари, стабілізація фінансового стану підприємств.

                  Даним регуляторним актом внесені зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.05.2008 № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03.06.2008 за № 21/682, а саме: встановлено для всіх суб’єктів підприємницької діяльності граничний рівень торговельної надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості), незалежно від кількості перепродажів, що передують реалізації кінцевому споживачу на:

                  - хліб – 10 %;

                  - вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку, крім групи «Екстра», ковбаси варені вищого та першого ґатунку, сир (до 2,0 % жиру включно), крім сиру, фасованого у пластикові стаканчики, незалежно від вмісту жиру – для суб’єктів, які здійснюють торговельну діяльність у містах Чернігові, Ніжині, Прилуках – 10 %, в інших населених пунктах – 15 %;

                  - крупи, макаронні вироби першого ґатунку, молоко (пастеризоване, до 2,5 % жиру включно, фасоване у мішечки з поліетиленової плівки), масло вершкове вагове, м’ясо птиці (тушка), сметану (15,0 % жиру, фасовану у мішечки з поліетиленової плівки та вагову), яловичину, свинину – для суб’єктів, які здійснюють торговельну діяльність у містах Чернігів, Ніжин, Прилуки – 12 %, в інших населених пунктах – 15 %;

                  - цукор білий кристалічний, борошно, олію соняшникову, яйця курячі – 15 %.

                  Контроль за встановленими рівнями торговельних надбавок здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

                  Показниками результативності регуляторного акта також є:

                  - збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції;

                  - рівень роздрібних цін на продовольчі товари на споживчому ринку області;

                  - динаміка кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія розпорядження;

                  - можливість для всіх суб’єктів господарювання працювати в єдиному правовому полі.

                  Скарги від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта, не надходили.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222» запроваджено пілотний проект щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації товарів (далі – пілотний проект).

                  З 01 жовтня 2016 року на період дії пілотного проекту вищезазначені постанови не застосовується, зокрема, щодо граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.

                  У зв’язку з вищевикладеним та зважаючи на те, що регуляторний акт не має визначеного строку дії, оцінку результатів реалізації розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації 11.11.2011 № 386 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2008 № 199», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 07.12.2011 за № 71/897, планується здійснювати один раз на три роки, під час проведення періодичних відстежень результативності даного регуляторного акта (наступне – у грудні 2019 року).

                          Перший заступник голови
                          обласної державної адміністрації                                            Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                   

                   

                  4.11.2016

                   

                   

                   

                   

                   

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                   

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації 
                  від 14 жовтня 2011 року № 354 «Про граничні розміри плати за послуги 
                  ТОВ “Вісла ЛТД”», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 08 листопада 2011 року за № 67/893.

                   

                   Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями), і спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринка у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного та необґрунтованого підвищення плати за послуги.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  24 жовтня 2016 року – 04 листопада 2016 року

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                   Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності ТОВ «Вісла ЛТД» за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік та за
                  9 місяців 2016 року.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничного розміру плати за послуги, що надаються ТОВ «Вісла ЛТД» і, цим самим, не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлені оптимальні тарифи за торгові місця за видами продукції і товарів забезпечують надання якісних послуг, покращення матеріально-технічного стану підприємства, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та сторонніми організаціями за надані послуги.

                  Загальна площа ринку – 3127 м2, у т.ч. торгова площа – 989 м2. Загальна кількість торговельних місць на ринку становить 494,5.

                  Результати фінансово – господарської діяльності

                   

                   

                  2013

                  2014

                  2015

                  9 місяців 2016 р.

                  Обсяги доходу від надання послуг, тис.грн

                  663,5

                  688,4

                  800,4

                  811,7

                  Обсяг загальних витрат, тис.грн.

                  647,7

                  674,8

                  791,8

                  820,7

                  Результати фінансово господарської діяльності:

                   

                   

                   

                   

                  (+/ –), тис.грн.

                  +15,8

                  +13,6

                  +8,6

                  -9,0

                  %

                  2,4

                  2,0

                  1,1

                  -

                  Єдиний податок

                  33,2

                  34,4

                  32,0

                  40,6

                  Єдиний соціальний внесок

                  79,3

                  81,5

                  95,5

                  50,7

                   

                  За час дії регуляторного акта були проведені певні роботи щодо поліпшення благоустрою території, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, підвищення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  Скарг від суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб за час дії регуляторного акта не надходило.

                  Плата за послуги ТОВ «Вісла ЛТД» станом на 30 вересня 2016 року відповідає граничним рівням, встановленим даним розпорядженням.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 жовтня 2011 року № 354 «Про граничні розміри плати за послуги ТОВ “Вісла ЛТД”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 08 листопада 2011 року за № 67/893, маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації                                         Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                  28.10.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 06 жовтня 2014 року № 579 «Про тарифи на платні послуги, що надаються лікарнею № 4 Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 жовтня 2014 року за № 32/986.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 17 жовтня 2016 року по 27 жовтня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 жовтня 2014 року № 579 «Про тарифи на платні послуги, що надаються лікарнею № 4 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 жовтня 2014 року за № 32/986, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з листопада 2014 року по вересень 2016 року (включно) було надано платних медичних послуг з проведення профілактичних медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів на загальну суму 37,6 тис. грн. (жовтень – грудень 2014 року – 5,2 тис. грн, 2015 рік – 18,2 тис. грн, січень – вересень 2016 року – 14,2 тис. грн).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік та середня заробітна плата за 2014 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу на 39%, середнього медичного персоналу на 39%, молодшого медичного персоналу на 28%;
                  • зросли тарифи на комунальні послуги та енергоносії  (водопостачання та водовідведення - на 81,8 %, електроенергія - на 44,18%, теплопостачання в 2,88 рази, підігрів води в 2,72 рази) тощо.

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг,тобто на даний час вони на межі збитковості. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 жовтня 2014 року № 579 «Про тарифи на платні послуги, що надаються лікарнею № 4 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 жовтня 2014 року за № 32/986, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                               Л.В. Сахневич

                   

                  27.10.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  1. Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.11.2008 № 400 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 09.12.2008 за № 60/721.

                  2. Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

                  3. Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 19.11.2008 № 400 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 09.12.2008 за № 60/721 підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями).

                  Проблема, яку планувалось розв’язати з прийняттям даного розпорядження, полягала у встановленні економічно обґрунтованого граничного розміру торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування та у забезпеченні беззбиткової фінансово-господарської діяльності підприємств громадського харчування міст Чернігова, Ніжина, Прилук.

                  Метою цього регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 у частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації по регулюванню цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування;

                  - забезпечення доступу до харчування ширшого кола учнів та студентів;

                  - недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію громадського харчування;

                  - стабільна, беззбиткова робота підприємств громадського харчування;

                  - якісне надання послуг громадського харчування;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємств.

                  4. Строк виконання заходів з відстеження

                  З 17.10.2016 по 27.10.2016.

                  5. Тип відстеження

                  Періодичне.

                  6. Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження, використана існуюча законодавча та нормативно-правова база у сфері ціноутворення, здійснено порівняльний аналіз.

                  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом порівняльного аналізу статистичної звітності підприємств громадського харчування міст Чернігова та Ніжина.

                  8. Кількісні та якісні значення показників результативності

                  Показниками результативності регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін на продукцію громадського харчування, зниження торговельних надбавок (націнок), зростання обсягів реалізації продукції громадського харчування, збільшення кількості учнів та студентів, охоплених харчуванням.

                  Даним регуляторним актом встановлені обмеження граничних рівнів торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується комунальними підприємствами міст Чернігова та Ніжина в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, у відсотках до ціни придбання у розмірі:

                  - 45 % на сировину та продукти для приготування продукції власного виробництва;

                  - 20 % на покупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та сільського господарства, яка реалізується підприємствами громадського харчування без кулінарної обробки).

                  Контроль за встановленими граничними рівнями торговельних надбавок (націнок) здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

                  За результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, що реалізують продукцію громадського харчування за 2010 рік, враховуючи збитковість комунального підприємства комбінату шкільного харчування «Шкільний» (м. Прилуки), обласною державною адміністрацією було переглянуто граничні рівні торговельних надбавок (націнок) для даного підприємства та затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.02.2011 № 48 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах комунальним підприємством Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування «Шкільний», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 10.03.2011 за № 10/386, у розмірі:

                  - 50 % на сировину та продукти для приготування продукції власного виробництва;

                  - 25 % на покупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та сільського господарства, яка реалізується підприємствами громадського харчування без кулінарної обробки).

                  За даними підприємств, які реалізують продукцію громадського харчування, підвищення у 2010, 2011, 2012 роках рівня мінімальної заробітної плати (приведення заробітної плати у відповідність з Урядовими рішеннями), підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій призвело до збиткової діяльності окремих підприємств. У зв’язку з чим, по закінченню поточного фінансового року планується перегляд граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування для збиткових підприємств.

                  Показниками результативності регуляторного акта також є:

                  - збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції;

                  - рівень роздрібних цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах;

                  - динаміка кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія розпорядження;

                  - можливість для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність по наданню послуг громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, працювати в єдиному правовому полі.

                  Скарги від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб пов’язані з виконанням вимог акта не надходили.

                  З моменту набрання чинності даного розпорядження жодне з підприємств, що реалізують продукцію громадського харчування, не перевищувало граничних рівнів торговельних надбавок (націнок).

                  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.11.2008 № 400 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 09.12.2008 за № 60/721, маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на продукцію громадського харчування, що реалізується комунальними підприємствами в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та якість надання послуг.

                  Зазначений регуляторний акт не має визначеного строку дії. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів попереднього періодичного відстеження результативності даного акта (жовтень 2019 року).

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної державної адміністрації

                  Л.В. Сахневич

                   

                   

                  05.10.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про граничні розміри плати за послуги ТОВ “Бахмацький ринок «Колос»”».

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта/p>

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про граничні розміри плати за послуги ТОВ “Бахмацький ринок «Колос»”» підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
                  від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями).

                  Проблема, яку пропонується розв’язати – це збитковість послуг, які надаються ТОВ «Бахмацький ринок “Колос»”», через збільшення витрат.

                  Метою прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринку, що є об’єктивною умовою його самоокупної роботи, та врахування інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  • виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);
                  • встановлення економічно обґрунтованого тарифу на послуги ринку;
                  • підвищення рівня якості послуг, що надаються;
                  • збільшення надходжень до бюджетів від сплачених підприємством податків та зборів;
                  • отримання додаткових коштів на оновлення, реконструкцію та благоустрій ринку.

                  Реалізація мети передбачає встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, що надаються ринком – ТОВ «Бахмацький ринок “Колос”».

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 29 вересня 2016 року по 05 жовтня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в Інтернеті.

                  В ході обговорення зауважень та пропозицій не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - дотримання вимог діючого законодавства стосовно процедури прийняття регуляторного акта, відповідність ціноутворення на послуги ринку державній ціновій політиці, можливість контролювати дотримання державної дисципліни цін, збільшення надходжень до місцевого бюджету, надання якісних послуг;

                  - прибуткова діяльність, можливість отримати додаткові кошти на розвиток підприємства, проведення реконструкцій ринку, поліпшення благоустрою території, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  Встановлення граничного розміру плати за послуги ринку забезпечить беззбиткове функціонування підприємства, своєчасність виплати заробітної плати, розрахунків з постачальниками за надані послуги, а також дотримання державної дисципліни цін.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання, шляхом запровадження граничного розміру плати за послуги, які надаються ринком,
                  і, цим самим, запобігання безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупинить зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлення оптимального граничного розміру плати за утримання торгових місць забезпечить поліпшення якості послуг, що надаються ринком, покращення матеріально-технічного стану підприємства, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та постачальниками послуг.

                   

                  Кількісними показниками результативності регуляторного акта є: розмір надходжень до державного, місцевого бюджетів, цільових фондів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

                   

                  Показник

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, тис. грн

                  701,4

                  729,6

                  758,9

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, осіб

                  20

                  20

                  25

                  Кількість зайнятих, осіб

                  786

                  786

                  795

                  Кількість торговельних місць, од.

                  1774

                  1774

                  1774

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію, ТОВ «Бахмацький ринок “Колос”».

                  Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної адміністрації (www.cg.gov.ua).

                   

                  Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта.

                   

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (IV квартал 2018 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

                  Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта
                  (IV квартал 2021 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                  Перший заступник  голови
                  обласної державної адміністрації                                               Л.В. Сахневич

                   

                  30.09.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 21 вересня 2006 року № 351 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстроване в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 05 жовтня 2006 року за № 32/617.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями),
                  і спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринків у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного і необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 19 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу були використані дані Борзнянської, Куликівської, Менської, Щорської районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Н.-Сіверської міської ради, а також статистична звітність, результати діяльності ринків системи споживчої кооперації області за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік
                  та І півріччя 2016 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  За період дії регуляторного акта відбулись значні структурні зміни в системі споживчої кооперації області.

                  За цей час значно зросли тарифи на енергоносії, комунальні послуги, ціни на матеріали, підвищився рівень мінімальної заробітної плати згідно з урядовими рішеннями та ін. Одночасно тривав процес стосовно структурних змін у системі споживчої кооперації області.

                  У зв’язку із збитковістю тарифів на послуги ринків системи споживчої кооперації у 2014 році Спілкою споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ініційовано їх перегляд. Розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 10 вересня 2014 року № 514 «Про граничні розміри плати за послуги ринків системи Спілки споживчих товариств “СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 вересня 2014 року за № 29/983, встановлені тарифи на послуги ринків, дія яких поширюється на 11 кооперативних ринків в
                  10 районах області (Бобровицькому, Варвинському, Городнянському, Ічнянському, Козелецькому, Коропському, Корюківському, Носівському, Сосницькому, Талалаївському), а також на суб’єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, та фізичних осіб, які є користувачами послуг зазначених ринків.

                  Відповідно, скоротилась кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21 вересня 2006 року № 351 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 05 жовтня 2006 року за № 32/617, і нині обмежується одним суб’єктом господарювання – Підприємством райспоживспілки «Коопзаготпром» (м. Сновськ).

                  Таким чином, при здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності ринку Підприємства райспоживспілки «Коопзаготпром» (м. Сновськ).

                  Показником результативності є державне регулювання, шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками, і цим самим не дасть можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупинить зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлені оптимальні граничні тарифи за торгові місця за видами продукції і товарів забезпечують своєчасність розрахунків з бюджетами усіх рівнів та постачальниками послуг.

                  Головними показниками результативності даного регуляторного акта є стабільність надходжень до бюджетів усіх рівнів від сплати податків.

                  Кількість торгових місць на ринку Підприємства райспоживспілки «Коопзаготпром» (м. Сновськ) становить 600 од., у т. ч. 127 - для торгівлі в молочному та м’ясному павільйонах, 473 – для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Загальна площа ринку – 0,9970 га,
                  у т.ч. торгівельна площа – 0,7500 га.

                  Як свідчать розрахунки, доходи від надання послуг вищезазначеним ринком становили в 2013 році – 234,2 тис. грн, в 2014 році – 212,4 тис. грн,
                  в 2015 році – 201,9 тис. грн., в І півріччі 2016 року – 101,2 тис. грн.

                  Загальний обсяг прибутку ринку становив в 2013 році – 4,4 тис. грн,
                  в 2014 році – 1,7 тис. грн, в І півріччі 2016 року – 3,0 тис. грн. В 2015 році підприємство отримало збиток у сумі 5,3 тис. грн.

                  Рентабельність послуг ринку становила в 2013 році – 1,9%, в 2014 році – 0,8%, в І півріччі 2016 року – 3,0%.

                  Слід зазначити, що показник рентабельності послуг у підприємства упродовж періодів, що досліджувалися, коливався. Значний його рівень
                  в І півріччі 2016 року пояснюється сезонним фактором, зокрема, збільшенням доходів від користування ринковою інфраструктурою завдяки активізації продажу молока, молочних продуктів та сільськогосподарської продукції. Разом з тим, в 2015 році діяльність ринку через отримані збитки була нерентабельною.

                  Фактична собівартість послуг (у розрахунку на місяць) у підприємства становила в 2013 році - 19,1 тис грн., в 2014 році – 17,6 тис грн., в 2015 році –
                  17,3 тис грн., а в І півріччі збільшилась до 16,4 тис. грн, що пояснюється зростанням тарифів на комунальні послуги та послуги сторонніх організацій.

                  Вживались заходи щодо оновлення та реконструкції ринку, його благоустрою та технічного переоснащення. В 2013 році здійснено капітальний ремонт навісу для здійснення продажу продовольчих товарів на суму 4,6 тис. грн, в 2014 році – ремонт молочного павільйону на суму 3,3 тис грн.

                  Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів в 2013 році – 47,8 тис. грн., в 2014 році – 43,7 тис. грн, в 2015 році – 39,7 тис. грн, в І півріччі 2016 року –
                  16,8 тис. грн.

                  Діюча плата за послуги ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів системи споживчої кооперації відповідає граничним рівням, затвердженим розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21 вересня 2006 року № 351 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстрованим в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 05 жовтня 2006 року за № 32/617.

                   

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання – ринки системи споживчої кооперації та фізичних осіб, які є користувачами послуг зазначених ринків.

                  Слід зазначити, що кількість суб’єктів господарювання – ринків системи споживчої кооперації області, на яких розповсюджується дія регуляторного акта, значно скоротилась і нині обмежується одним суб’єктом господарювання – Підприємством райспоживспілки «Коопзаготпром» (м. Сновськ).

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації.

                   

                  Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб пов’язаними з виконанням вимог акта.

                  Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог акта, не надходили.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21 вересня 2006 року № 351 «Про граничні розміри плати за послуги ринків», зареєстрованого
                  в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 05 жовтня 2006 року за № 32/617, маємо позитивний вплив, а саме реалізацію наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, забезпечення дотримання державної дисципліни цін,
                  а також стабілізацію цінової ситуації на послуги цих ринків.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                          Л.В. Сахневич

                   

                  23.09.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2008 року № 363 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 листопада 2008 року за № 49/710.

                   

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття регуляторного акта

                  Метою цього регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, власників гуртожитків та мешканців гуртожитків, а саме:

                  ▪        виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  ▪        встановлення економічно обґрунтованої плати за послуги з проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Чернігівської області;

                  ▪        забезпечення беззбиткової роботи гуртожитків;

                  ▪        упередження необґрунтованого зростання розміру плати за проживання в гуртожитках та підвищення якості обслуговування;

                  ▪        уникнення соціальної напруги серед населення;

                  ▪        здійснення контролю за правильністю формування та застосування плати за вказані послуги;

                  ▪        забезпечення стабільності надходжень коштів до бюджету.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  01 вересня 2016 року – 23 вересня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Метод одержання результативності відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результативності відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу використовувалася статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності підприємств, на балансі яких є гуртожитки.

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  ▪        встановлення економічно обґрунтованої плати за послуги з проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Чернігівської області;

                  ▪        забезпечення якісних послуг та беззбиткова робота гуртожитків.

                  Даним регуляторним актом запроваджено граничну плату за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) в межах Чернігівської області громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які не перебувають у сімейних відносинах, в розмірі 120 грн за 1 ліжко-місце на місяць (з урахуванням ПДВ). Конкретний розмір плати встановлюється власником гуртожитку, виходячи з економічної доцільності, в межах граничного з урахуванням фактично понесених витрат, але в межах нормативних.

                  Встановлення граничної плати дозволило упередити необґрунтоване зростання розміру плати за проживання у гуртожитках.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота гуртожитків, якість послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету.

                  Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2008 року № 363 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 листопада 2008 року за № 49/710 маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін.

                  За даними підприємств, у яких на балансі перебувають гуртожитки, підвищення у 2014, 2015, 2016 роках рівня заробітної плати (приведення заробітної плати у відповідність з Урядовим рішеннями), зростання тарифів на комунальні послуги, цін на матеріали та послуги сторонніх організацій призвело до збиткової діяльності гуртожитків.

                  У зв’язку із збитковістю зазначених тарифів на підставі поданих підприємствами розрахункових матеріалів були прийняті розпорядження голови обласної державної адміністрації:

                  від 13 липня 2015 року № 338 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитку комунального лікувально-профілактичного закладу „Чернігівська обласна лікарня”», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 30 липня 2015 року за № 26/1019;

                  від 07 серпня 2015 року № 389 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитку комунального лікувально-профілактичного закладу „Чернігівська обласна дитяча лікарня”», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 17 серпня 2015 року за № 27/1020;

                  від 27 жовтня 2015 року № 588 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитку ПАТ „Чексіл”», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 09 листопада 2015 року за № 37/1030.

                  Ураховуючи, що визначені розпорядженням розміри плати за проживання у гуртожитках не покривають витрат підприємств зазначений нормативно-правовий акт планується до перегляду в ІІ кварталі 2017 року.

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                  23.09.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації
                  від 10 вересня 2014 року № 514 «Про граничні розміри плати за послуги ринків системи Спілки споживчих товариств “СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”», зареєстроване в Головному управлінні юстиції
                  у Чернігівській області 18 вересня 2014 року за № 29/983.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями),
                  і спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринків у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного і необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

                  Головна ціль даного регуляторного акта - встановлення оптимальних тарифів за торгові місця за видами продукції і товарів, а також затвердження плати за послуги ринків системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на рівні, який забезпечить повне відшкодування витрат, беззбиткове функціонування, покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємствами обов’язкових податків та зборів, отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємств.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 19 вересня 2016 року по 23 вересня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за ІV квартал 2014 року, 2015 рік та І півріччя 2016 року стосовно діяльності ринків.

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - збільшення надходжень до місцевих бюджетів, надання якісних послуг;

                  - відшкодування витрат за надання послуг, прибуткова діяльність, можливість отримати додаткові кошти на розвиток підприємств, розширення їх матеріально-технічної бази, поліпшення благоустрою територій, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, поліпшення якості обслуговування суб'єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  Встановлення зазначеної плати на послуги ринків системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» дозволить стабілізувати фінансово-господарську діяльність підприємств, що в свою чергу надасть можливість підприємствам одержати прибутки, за рахунок яких буде можливо здійснювати вкладання в розвиток підприємств, поліпшити якість послуг, що надаються.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання, шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», і цим самим не дасть можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупинить зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлені оптимальні граничні тарифи за торгові місця за видами продукції і товарів забезпечують надання якісних послуг, покращення матеріально-технічного стану підприємств, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та постачальниками послуг.

                  При визначенні граничних розмірів тарифів на послуги ринків споживчої кооперації, затверджених розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2014 року № 514 «Про граничні розміри плати за послуги ринків системи Спілки споживчих товариств “СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 вересня 2014 року за № 29/983, були використані дані про діяльність ринків системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», а розрахунки здійснені на основі даних про доходи та витрати за 2013 рік по Підприємству Козелецької райспоживспілки «Козелецький ринок» та Підприємству споживчої кооперації Носівський ринок «Кооператор» Носівської райспоживспілки. Основними видами їх діяльності є надання послуг, що підлягають державному регулюванню.

                  Кількість торгових місць на Підприємстві Козелецької райспоживспілки «Козелецький ринок» становить 658 од., на Підприємстві споживчої кооперації Носівський ринок «Кооператор» Носівської райспоживспілки у 2015 році –
                  652 од., у 2016 році – 778 одиниць.

                  За період дії регуляторного акта Підприємство Козелецької райспоживспілки «Козелецький ринок» працює в середньому 4 дні на місяць, Підприємство споживчої кооперації Носівський ринок «Кооператор» Носівської райспоживспілки – 13 днів на місяць.

                  Середньооблікова чисельність працюючих на ринках: «Козелецький ринок» – 5 осіб, Носівський ринок «Кооператор» - 6 осіб.

                  Наслідком дії регуляторного акта є прибуткова діяльність підприємств.

                  Як свідчать розрахунки, доходи від надання послуг вищезазначеними ринками становили в ІV кварталі 2014 року - 160,2 тис. грн, в 2015 році –
                  680,8 тис. грн., в І півріччі 2016 року – 368,2 тис. грн.

                  Отримані доходи дають можливість відшкодовувати витрати за надані послуги та забезпечувати прибуткову діяльність підприємств. Загальний обсяг прибутку ринків в ІV кварталі 2014 року становив 8,7 тис. грн, в 2015 році –
                  20,3 тис. грн., в І півріччі 2016 року – 11,3 тис. грн.

                  Рентабельність послуг у Підприємства Козелецької райспоживспілки «Козелецький ринок» становила в ІV кварталі 2014 року – 2,07%, в 2015 році –
                  1,73%, в І півріччі 2016 року – 0,55%; у Підприємства споживчої кооперації Носівський ринок «Кооператор» Носівської райспоживспілки - в ІV кварталі 2014 року – 5,80%, в 2015 році – 3,01%, в І півріччі 2016 року – 3,57%.

                  Слід зазначити, що фактична собівартість послуг (у розрахунку на місяць) у підприємств має тенденцію до зростання, що пояснюється збільшенням витрат за користування ринковою інфраструктурою, зростанням тарифів на комунальні послуги, а також витрат на поліпшення благоустрою території ринків та якості обслуговування відвідувачів ринків.

                  На оновлення та реконструкцію ринків системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», їх благоустрій та технічне переоснащення з 01 жовтня 2014 року по 30 червня
                  2016 року спрямовано 1,2 млн. грн., в т. ч. Підприємством споживчої кооперації Носівський ринок «Кооператор» Носівської райспоживспілки – 77 тис. грн, Підприємством Козелецької райспоживспілки «Козелецький ринок» на поліпшення благоустрою – 10,1 тис. грн.

                  Ринками системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» сплачено податків до бюджетів усіх рівнів в ІV кварталі 2014 року – 73,0 тис. грн, в 2015 році – 535,0 тис. грн.,
                  в І півріччі 2016 року – 334,0 тис. грн., у т. ч. за період дії регуляторного акта Підприємством споживчої кооперації Носівський ринок «Кооператор» Носівської райспоживспілки та Підприємством Козелецької райспоживспілки «Козелецький ринок», відповідно, 60,0 тис. грн, 259,7 тис. грн і 118,8 тис. грн.

                  З метою недопущення соціальної напруги, збільшення тарифів в межах граничних розмірів, затверджених розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2014 року № 514 «Про граничні розміри плати за послуги ринків системи Спілки споживчих товариств “СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 вересня 2014 року за № 29/983, відбувалось на ринках системи Спілки споживчих товариств «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» поетапно, проте, в більшості з них тарифи граничні або близькі до них.

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на 11 кооперативних ринків в
                  10 районах: Бобровицькому, Варвинському, Городнянському, Ічнянському, Козелецькому, Коропському, Корюківському, Носівському, Сосницькому, Талалаївському, а також на суб’єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, та фізичних осіб, які є користувачами послуг зазначених ринків.

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України.

                   

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації.

                  Крім того, зі змістом розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної адміністрації (www.cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/ «Доступ до публічної інформації»/ «Розпорядження голови обласної державної адміністрації поточні».

                   

                  Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб пов’язаними з виконанням вимог акта.

                  Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог акта, не надходили.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2014 року № 514 «Про граничні розміри плати за послуги ринків системи Спілки споживчих товариств “СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  18 вересня 2014 року за № 29/983, маємо позитивний вплив, а саме реалізацію наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, забезпечення дотримання державної дисципліни цін, а також стабілізацію цінової ситуації на послуги цих ринків.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації          Л.В. Сахневич

                  16.09.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                   

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18 листопада 2008 року № 399 «Про граничні розміри плати за послуги ринків КП “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 09 грудня 2008 року за № 59/720.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями) і спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринків у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного і необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – встановлення оптимальних тарифів за торгові місця за видами продукції і товарів, а також затвердження плати за послуги ринків КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради на рівні, який забезпечить повне відшкодування витрат, беззбиткове функціонування, допоможе розв’язати проблему надання якісних послуг та буде прийнятним для суб’єктів, які здійснюють діяльність на території ринку.

                  Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки кожне підприємство прагне встановити оптимальний рівень плати за послуги. Так, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території ринку, здебільшого мають свою торговельну мережу, розміщену на інших ринках міста, що дозволяє їм обирати кращі умови для своєї діяльності, а також дає змогу покупцям обирати більш якісні та зручні послуги.

                  При завищених рівнях плати послуги не будуть користуватись попитом, продавці будуть шукати інші місця реалізації продукції на стихійних ринках або у конкурентів.

                  Прийняття запропонованих тарифів дає можливість забезпечити збереження робочих місць як складової соціального захисту населення, допомагає розв’язати проблему надання якісних послуг та збільшити відрахування до бюджетів різних рівнів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  19 серпня 2016 року – 16 вересня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
                  а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради за ІІ півріччя 2013 року, 2014, 2015 роки та І півріччя 2016 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничного розміру плати за послуги, що надаються ринками КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради, і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, це, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  В період ІІ півріччя 2013 року, 2014, 2015 років та І півріччя 2016 року послуги, що регулюються розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18 листопада 2008 року № 399 «Про граничні розміри плати за послуги ринків КП “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 09 грудня 2008 року за № 59/720, не надавалися.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18 листопада 2008 року № 399 «Про граничні розміри плати за послуги ринків КП “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 09 грудня 2008 року за № 59/720, маємо позитивний вплив, а саме реалізацію наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                  05.09.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                   

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська обласна лікарня».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська обласна лікарня» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня        2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованим тарифом фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичної послуги;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню м. Ніжин та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 31 серпня 2016 року по 05 вересня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількісними показниками результативності акта також є:

                  Показник результативності

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, тис. грн

                  -

                  -

                  -

                  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), одиниць*

                  10

                  13

                  13

                  Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (які отримуватимуть відповідні платні медичні послуги), осіб*

                  2510

                  3765

                  5020

                  Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта, грн.,   в тому числі:

                  - суб’єктами господарювання

                  - фізичними особами.

                  345,28

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  5,68

                  339,60

                  515,08

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  6,49

                  508,59

                  852,39

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  6,49

                  845,9

                  Витрати часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб витрат часу.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Високий - інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації в газеті «Деснянська правда» та доведення до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію.Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділі «Поточна діяльність»/«Доступ до публічної інформації»/«Розпорядження голови ОДА поточні».

                  Надходження до цільових фондів, тис. грн

                  2,41

                  2,65

                  3,01

                  Обсяг наданих послуг, тис. грн

                  345,28

                  515,08

                  852,39

                  Розмір прибутку, тис. грн.,

                  в тому числі від надання послуг суб'єктам господарювання

                  31,39

                   

                   

                  0,51

                  46,83

                   

                   

                  0,52

                  62,26

                   

                   

                  0,52

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  не прогнозується

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації спільно з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІІ квартал 2018 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2021 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                  11.08.2016

                   

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                   

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинський наркологічний диспансер», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 серпня 2011 року за №35/861.

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинський наркологічний диспансер», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 серпня 2011 року за №35/861, підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови обласної державної адміністраціївід 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями).

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 01 серпня 2016 року по 11 серпня 2016 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
                  а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинський наркологічний диспансер», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 серпня 2011 року за №35/861, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з липня 2013 року по червень 2016 року (включно) було надано платних послуг з проведення обов’язкового наркологічного профілактичного огляду, передрейсових та післярейсових оглядів водіїв транспортних засобів, лікування хворих на алкоголізм та наркоманію на загальну суму 400,0 тис.грн (липень-грудень 2013 року – 76,2 тис. грн, січень-грудень 2014 року – 114,3 тис. грн, січень-грудень 2015 року – 135,1 тис. грн, січень-червень 2016 року – 74,4 тис. грн.

                  В затверджених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2010 рік та середня заробітна плата за 2011 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями).

                  За період дії тарифів (з липня 2013 року по червень 2016 року включно) зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1147,00 грн (на 01 липня 2013 року) до 1450,00 грн (на 31 липня 2016 року), що становить 72,1%;

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу на 71,9 %, середнього медичного персоналу на 71,8 %.

                  Враховуючи збитковість тарифу у звітному періоді було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2015 року № 295 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року №254», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції 25 червня 2015 року за № 23/1016, згідно з яким встановлено новий розмір тарифу на наркологічний профілактичний медичний огляд.

                  У зв’язку із зростанням рівня мінімальної заробітної плати в 2016 році порівняно з 2013 роком на 79,1% та підвищенням тарифів на комунальні послуги, а саме: водовідведення на 72,9%, теплопостачання на 61,2%;

                  електроенергії на 69,6%, закупівельних цін на медикаменти та медичне обладнання, послуги сторонніх організацій, тощо виникає потреба в подальшому перегляді тарифів.

                  Згідно планових показників результативності регуляторного акта при періодичному відстеженні передбачалось, що кількість осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта становитиме 12000 осіб, фактичний показник становив 13500 осіб.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинський наркологічний диспансер», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 серпня 2011 року за №35/861, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                                                                         

                  03.08.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                   

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про граничний розмір плати за послуги ПП “ТОРГ-СВ”».

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про граничний розмір плати за послуги ПП “ТОРГ-СВ”» підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Проблема, яку пропонується розв’язати – це збитковість послуг з утримання та обслуговування торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, які надаються ПП «ТОРГ-СВ», через збільшення витрат.

                  Метою прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринку, що є об’єктивною умовою його самоокупної роботи, та врахування інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  • виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);
                  • встановлення економічно обґрунтованого тарифу на послуги ринку;
                  • підвищення рівня якості послуг, що надаються;
                  • збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;
                  • отримання додаткових коштів на оновлення, реконструкцію та благоустрій ринку.

                  Реалізація мети передбачає встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, що надаються ринком – ПП «ТОРГ-СВ».

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 29 липня по 03 серпня 2016 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті.

                  В ході обговорення зауважень та пропозицій не надходило.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
                  а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - дотримання вимог діючого законодавства стосовно процедури прийняття регуляторного акта, відповідність ціноутворення на послуги ринку державній ціновій політиці, можливість контролювати дотримання державної дисципліни цін, збільшення надходжень до місцевого бюджету, надання якісних послуг;

                  - прибуткова діяльність, можливість отримати додаткові кошти на розвиток підприємства, проведення реконструкцій ринку, поліпшення благоустрою території, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  Встановлення граничного розміру плати за торговельні місця з продажу продовольчих та непродовольчих товарів забезпечить беззбиткове функціонування підприємства, своєчасність виплати заробітної плати, розрахунків з постачальниками за надані послуги, а також дотримання державної дисципліни цін.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання, шляхом запровадження граничного розміру плати за послуги, які надаються ринком, і цим самим не дасть можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупинить зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлення оптимального граничного розміру плати за утримання торгових місць забезпечить поліпшення якості послуг, що надаються ринком, покращення матеріально-технічного стану підприємства, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та постачальниками послуг.

                  Граничні розміри плати за послуги ПП «ТОРГ-СВ» розраховані відповідно до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 638/109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2009 року за № 600/16616 (у процесі проходження регуляторної процедури наказ втратив чинність на підставі наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.03.2016 № 360 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 638/109», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2016 року за № 415/28545), а також Положення про визначення розміру тарифів на платні послуги ринків споживчої кооперації України, затвердженого постановою шостих зборів Ради Укоопспілки дев’ятнадцятого скликання 12 листопада 2008 року.

                  Основними складовими собівартості послуг ринку є:

                  • заробітна плата працівників;
                  • нарахування на заробітну плату;
                  • орендна плата за землю;
                  • комунальні послуги;
                  • послуги сторонніх організацій;
                  • податки та збори;
                  • інше.

                  Посадові оклади розраховані з дотриманням державних мінімальних гарантій з питань оплати праці та виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, а також згідно з Колективним договором підприємства. Нарахування на заробітну плату становить 22% – Єдиний соціальний внесок (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

                  Витрати на утримання ринку розраховані на основі фактичних витрат за 2015 рік з врахуванням рівня тарифів на комунальні послуги та послуги обслуговуючих підприємств та прогнозних показників на 2016 рік, планова рентабельність становить 20%.

                  Після покриття всіх першочергових потреб ринку, кошти будуть направлятися на реконструкцію та модернізацію матеріально-технічної бази ринку та підвищення якості послуг.

                  Механізмом розв’язання проблеми є встановлення шляхом аналізу економічно обґрунтованого розміру плати за послуги ринку – ПП «ТОРГ-СВ».

                  Нагляд за додержанням вимог проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про граничний розмір плати за послуги
                  ПП “ТОРГ-СВ”» забезпечуватиметься органами, на які покладені ці функції, і не потребує створення додаткових систем контролю.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Розмір надходжень до місцевого бюджету, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

                   

                   

                   

                   

                  Показник

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  Повторне значення

                  (визначається при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  Періодичне значення

                  (визначається при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  Надходження до місцевого   бюджету,

                  тис. грн

                  137,2

                  137,2

                  142,1

                  Кількість суб'єктів господарювання – користувачів послуг, од.

                  114

                  114

                  120

                  Кількість зайнятих,

                  осіб

                  10

                  10

                  10

                  Обсяг плати за послуги ринку, тис грн.

                  441,0

                  441,0

                  451,7

                  Кількість торговельних місць, од.

                  710

                  710

                  728

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію, ПП «ТОРГ-СВ».

                  Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.cg.gov.ua).

                  Скарги від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                   

                  В. о.  голови обласної
                  державної адміністрації                                                           Л.В. Сахневич

                  20.07.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 18 липня 2011 року № 244 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом ”Прилуцький наркологічний диспансер”», зареєстроване в Головному управлінні юстиції 29 липня 2011 року за № 19/845.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 15 липня  2016 року по 20 липня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 18 липня 2011 року № 244 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом ”Прилуцький наркологічний диспансер”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції                29 липня 2011 року за № 19/845, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з липня 2013 року по червень 2016 року (включно) було надано платних медичних послуг населенню на загальну суму 430,5 тис. грн. (липень – грудень 2013 року – 73,3 тис. грн, 2014 рік – 150,9 тис. грн, 2015 рік – 128,9 тис. грн, січень – червень – 77,4 тис. грн). Середньорічна кількість осіб, на які поширюється дія регуляторного акта, - 5107.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2010 рік та середня заробітна плата за              2011 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року                № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями).

                  За період дії тарифів з липня 2013 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу - на 39,1%, середнього медичного персоналу – на 39,1%, молодшого медичного персоналу – на 31,8%;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія – на 63,1%, газопостачання - на 81,4%, водовідведення – на 24,6%.

                  Проведені розрахунки показали, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 43,6%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 липня 2011 року № 244 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом ”Прилуцький наркологічний диспансер”

                  », зареєстрованого в Головному управлінні юстиції 29 липня 2011 року за № 19/845 маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                   

                  Заступник голови – керівник апарату

                  обласної державної адміністрації  Н.А. Романова

                  19.07.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 25 червня 2014 року № 362 «Про тарифи на платні послуги, що надаються сектором медичного забезпечення УМВС України в Чернігівській області (лікарнею (з поліклінікою))», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 15 липня 2014 року за № 21/975.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 11 липня 2016 року по 19 липня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня                   2014 року № 362 «Про тарифи на платні послуги, що надаються сектором медичного забезпечення УМВС України в Чернігівській області (лікарнею (з поліклінікою))», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 15 липня 2014 року за № 21/975, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з липня 2014 року по червень 2016 року (включно) було надано платних медичних послуг на загальну суму                    1084,33 тис. грн. (серпень – грудень 2014 року – 296,3 тис. грн, 2015 рік – 590,04 тис. грн., січень – червень 2016 року – 197,99 тис. грн.).

                  Згідно з плановими показниками результативності регуляторного акта при повторному відстеженні передбачалось, що кількість осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, становитиме 7560 осіб та кількість суб’єктів господарювання - 40, фактичний показник склав, відповідно, -                 7863 осіб та 40 суб’єктів господарювання.

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2013 рік та середня заробітна плата за            2013 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року              № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників на 39%;
                  • зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергія- на 63%, водопостачання та водовідведення - на 16 %, опалення- на 61% тощо;
                  • зросла вартість медикаментів та матеріалів в середньому в 2 рази.

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 50%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2014 року № 362 «Про тарифи на платні послуги, що надаються сектором медичного забезпечення УМВС України в Чернігівській області (лікарнею (з поліклінікою))», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 15 липня 2014 року за № 21/975, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних стоматологічних послуг.

                   

                   

                   

                  Заступник голови – керівник апарату

                  обласної державної адміністрації  Н.А. Романова

                  10.06.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  1. Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року за № 21/682.

                  2. Виконавець заходів з відстеження

                  Департаменти економічного та агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

                  3. Цілі прийняття акта

                  Розпорядження прийняте у відповідності до повноважень, наданих обласній державній адміністрації згідно постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), від 13 лютого 2008 року № 55 «Про заходи щодо забезпечення стабілізації ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у 2007/08 маркетинговому році», від 26 березня 2008 року № 276 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», з метою:

                  • упорядкування і приведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства;
                  • стабілізації ситуації на споживчому ринку;
                  • недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продовольчі товари;
                  • забезпечення доступу до цих товарів всім верствам населення незалежно від рівня їх грошових доходів.

                  4. Строк виконання заходів з відстеження

                  25 травня 2016 року – 10 червня 2016 року.

                  5. Тип відстеження

                  Періодичне.

                  6. Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження (при здійсненні аналізу були використані дані органів статистики про рівень інфляції та індексів споживчих цін на продовольчі товари, моніторингу середніх роздрібних цін), інформація підприємств роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію соціально значущих продовольчих товарів; використана існуюча законодавча та нормативно-правова база у сфері ціноутворення, здійснено порівняльний аналіз.

                  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом порівняльного аналізу таких даних: інформації органів статистики про рівень інфляції та індексів цін, моніторингу цін на соціально значущі товари; моніторингу цін на основні продовольчі товари, який проводиться спеціалістами відділу кон’юнктури ринків та ціноутворення Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації; інших даних органів виконавчої влади з питань діяльності суб’єктів господарювання та положень чинних нормативно-правових актів.

                  На виконання змін та доповнень, внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), за умови розширення повноважень щодо регулювання цін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року за № 21/682, вносились зміни та доповнення розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2009 року № 10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 травня 2008 року № 199», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  05 лютого 2009 року за № 3/732, від 20 квітня 2011 року № 142 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 22 квітня 2011 року за № 15/841, та від 11 листопада 2011 року № 386 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2008 № 199», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  07 грудня 2011 року за № 71/897.

                  З метою врегулювання проблемних питань, враховуючи регуляторний вплив зазначених розпоряджень на суб’єктів господарювання, з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень, а також забезпечення балансу інтересів усіх зацікавлених сторін при підготовці цих проектів було забезпечено їх оприлюднення та аналізи їх регуляторних впливів в Інтернеті на офіційному сайті обласної державної адміністрації.

                  У процесі обговорення суб’єкти господарювання виклали своє бачення оптимального поєднання інтересів усіх зацікавлених сторін, зокрема стосовно предмету та розміру державного регулювання. Проекти розпоряджень були доопрацьовані з урахуванням наданих пропозицій.

                  У зв’язку з цим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації» (із змінами і доповненнями) зменшується вірогідність порушень його вимог суб’єктами господарювання, що у підсумку сприяє досягненню мети державного регулювання, збереженню помірного рівня граничних торговельних надбавок, стримуванню інфляційних процесів та дає змогу населенню області і в подальшому заощаджувати на придбанні основних продовольчих товарів.

                  8. Кількісні та якісні значення показників результативності

                  Політика ціноутворення спрямована на забезпечення:

                  • рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів України;
                  • соціальних гарантій, у першу чергу, для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян;
                  • створення необхідних економічних гарантій для виробників тощо.

                  Необхідність прийняття розпорядження щодо встановлення граничних рівнів торговельних надбавок на окремі види продуктів харчування виникла у зв’язку з нестабільною ціновою ситуацією на продовольчому ринку, з метою зниження цін на продукти харчування в області та посилення контролю за рівнем торговельних надбавок.

                  Даним розпорядженням встановлені обмеження граничних рівнів:

                  • рентабельності виробництва борошна, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків в розмірі 5% та хліба вагою більш як 500 грамів простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів – 10%;
                  • торговельних надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості), незалежно від кількості перепродажів, що передують реалізації кінцевому споживачу на: борошно; хліб; вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку, крім групи «Екстра», крупи, макаронні вироби першого ґатунку; ковбаси варені вищого та першого ґатунку; сир (до 2,0 % жиру включно), крім сиру, фасованого у пластикові стаканчики, незалежно від вмісту жиру, молоко (пастеризоване, до 2,5 % жиру включно, фасоване у мішечки з поліетиленової плівки), масло вершкове вагове, сметану (15,0 % жиру, фасовану у мішечки з поліетиленової плівки та вагову); м’ясо птиці (тушка); яловичину; цукор білий кристалічний; олію соняшникову; яйця курячі в межах 10-15 %%;
                  • декларується зміна оптово-відпускних цін за визначеним Урядом переліком продовольчих товарів.

                  З моменту набрання чинності даного розпорядження, у зв’язку із забезпеченням стабільної цінової ситуації на ринку хліба, жодне з базових хлібопекарських підприємств не застосовувало граничного рівня рентабельності виробництва хліба масових сортів. Фактичні рівні рентабельності не перевищували 8,85 %.

                   

                  Порівняльний аналіз

                  середніх торговельних надбавок на окремі види продуктів харчування

                  № з/п

                  Назва товару

                  Од. вим.

                  Середня торговельна надбавка / граничний рівень згідно з розпорядженням,

                  %, станом на

                  +/- відсоткових пунктів, 31.05.2016 до 31.05.2013

                  31.05.2013

                  31.05.2016

                  1

                  Хліб житньо-пшеничний

                  кг

                  8,6

                  7,4

                  -1,2

                  2

                  Хліб з борошна пшеничного І/ґ

                  кг

                  -

                  9,9

                  -

                  3

                  Хліб з борошна пшеничного в/ґ

                  кг

                  9,4

                  9,4

                  0,0

                  4

                  Борошно пшеничне в/ґ

                  кг

                  10,9

                  11,3

                  +0,4

                  5

                  Вермішель

                  кг

                  9,8

                  16,2

                  +6,4

                  6

                  Крупа манна

                  кг

                  10,4

                  9,7

                  -0,7

                  7

                  Крупа гречана

                  кг

                  8,5

                  9,1

                  +0,6

                  8

                  Рис

                  кг

                  9,3

                  10,6

                  +1,3

                  9

                  Цукор

                  кг

                  8,3

                  11,8

                  +3,5

                  10

                  Олія соняшникова

                  л

                  11,6

                  11,8

                  +0,2

                  11

                  Молоко

                  л

                  11,6

                  13,1

                  +1,5

                  12

                  Сметана (20% жирності)

                  кг

                  12,7

                  14,6

                  +1,9

                  13

                  Масло вершкове

                  кг

                  12,8

                  12,0

                  -0,8

                  14

                  Сир кисломолочний

                  кг

                  18,0

                  12,1

                  -5,9

                  15

                  Ковбаси варені І/ґ

                  кг

                  9,9

                  9,6

                  -0,3

                  16

                  Яловичина

                  кг

                  -

                  -

                  -

                  17

                  М’ясо птиці (кури)

                  кг

                  11,1

                  11,5

                  +0,4

                  18

                  Яйця курячі

                  дес.

                  7,4

                  9,5

                  +2,1

                   

                  За період дії розпорядження, з 31.05.2013 по 31.05.2016, спостерігалось зниження середніх рівнів торговельних надбавок на хліб житньо-пшеничний, крупу манну, сир кисломолочний, ковбаси варені І/ґ від 0,3 до 5,9 відсоткових пункти. На решту продуктів харчування, моніторинг цін на які проводився в зазначений період розмір торговельних надбавок зріс від 0,2 до 6,4 відсоткових пункти. Однак, основною причиною підвищення роздрібних цін залишалось збільшення оптово-відпускних цін виробниками основних продовольчих товарів. Динаміка зміни цін в області, за вказаний період, практично відтворює загальнодержавну картину.

                  Головними показникам результативності даного регуляторного акта є стабільність і прозорість оптових та роздрібних цін на продукти харчування та рівнів торговельних надбавок на них, досягнення збалансованості системи цін. Його реалізація не потребувала додаткових витрат із бюджету. Дія акту поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на продовольчому ринку області, незалежно від організаційно-правової форми і форм власності.

                  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Державна цінова політика є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України, вона ґрунтується на принципах сучасного розвитку ринкових відносин та проводиться Кабінетом Міністрів України певною мірою через їх регулювання. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, робіт і послуг на які запроваджується державне регулювання цін (тарифів) та повноваження органів виконавчої влади щодо регулювання, встановлення цін (тарифів).

                  Дія розпорядження спрямована на посилення впливу обласної державної адміністрації на процес формування цін на регульовані види продукції.

                  Результатом його впровадження є забезпечення:

                  • обґрунтованості і стабільності цін;
                  • прозорості і гласності ціноутворення на ринку продовольчих товарів;
                  • доступності придбання малозабезпеченими верствами населення продуктів харчування масового вжитку;
                  • соціального захисту населення від необґрунтованого зростання цін на основні види продуктів харчування;
                  • зменшення кількості перепродажу продуктів;
                  • конкуренції у сфері виробництва та реалізації продовольчої продукції.

                  Досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується, також, шляхом:

                  • притягнення до відповідальності, спеціально уповноваженим органом, суб’єктів господарювання за встановлення економічно необґрунтованих цін на основні види продовольчих товарів;
                  • здійснення нагляду та контролю за дотриманням порядку формування, встановлення та застосування цін на регульовані види продукції.

                  Дане розпорядження визначає єдиний для всіх суб’єктів господарювання механізм державного регулювання і дозволяє підприємствам-виробникам та торгівлі на продовольчому ринку області визначати ціни, виходячи із економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок. Дозволяє забезпечувати населення основними продовольчими товарами за доступним, економічно обґрунтованим рівнем цін, упередження та припинення порушень у сфері ціноутворення, недопущення фактів неправомірного завищення рентабельності та отримання надприбутків, а також створювати прозорі умови функціонування споживчого ринку області та економічні гарантії для всіх суб’єктів підприємницької діяльності і споживачів.

                  Встановлення граничних торговельних надбавок дозволяє скорочувати кількість посередників при проходженні товару від виробника до споживача, тим самим спонукаючи торговельні підприємства співпрацювати безпосередньо з виробниками продуктів харчування, що має позитивний вплив на оптимізацію товарозабезпечення підприємств торгівлі та зменшення непродуктивних витрат.

                  Зазначений регуляторний акт не має визначеного строку дії. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів попереднього відстеження результативності даного акта.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                  27.05.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  1.Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05 травня 2011 року № 157 «Про граничні розміри плати за послуги ТОВ «РМК-Росток», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 30 травня 2011 року за № 16/842.

                   

                  2. Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                   

                  3. Цілі прийняття акта

                  Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови облдержадміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення» (із змінами і доповненнями) і спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринка у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного та необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – встановлення оптимальних тарифів за торгові місця за видами продукції і товарів, а також затвердження плати за послуги ТОВ «РМК-Росток» на рівні, який забезпечить повне відшкодування витрат, беззбиткове функціонування, допоможе розв’язати проблему надання якісних послуг та буде прийнятним для суб’єктів, що здійснюють свою діяльність на території ринку.

                  Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки, кожне підприємство прагне встановити оптимальний рівень плати за послуги. Так, суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність на території ринку, здебільшого мають свою торговельну мережу, розміщену на інших ринках міста, що дозволяє їм обирати кращі умови для своєї діяльності, а також дає змогу покупцям обирати більш якісні та зручні послуги.

                  При завищених рівнях плати послуги не будуть користуватись попитом, продавці будуть шукати інші місця реалізації продукції на стихійних ринках або у конкурентів.

                  Прийняття запропонованих тарифів дає можливість забезпечити збереження робочих місць, як складової соціального захисту населення, допомагає розв’язати проблему надання якісних послуг та збільшити відрахування до бюджетів різних рівнів.

                   

                  4. Строк виконання заходів з відстеження

                  16 травня 2016 р.– 26 травня 2016 р.

                   

                  5. Тип відстеження

                  Періодичне.

                   

                  6. Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності за 2014, 2015 роки та 1 квартал 2016 року
                  ТОВ «РМК-Росток».

                   

                  8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничного розміру плати за послуги, які надає ТОВ «РМК-Росток» і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлені оптимальні тарифи за торгові місця за видами продукції і товарів забезпечують надання якісних послуг, покращення матеріально-технічного стану підприємства, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та сторонніми організаціями за надані послуги.

                   

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  ІІ півріччя 2013 р.

                  2014 рік

                  2015 рік

                  1 квартал

                  2016 р.

                  Результати фінансово-господарської діяльності підприємства

                  Обсяг доходу від наданих

                  послуг

                  тис. грн

                  714,9

                  1208,2

                  1264,1

                  156,0

                  Фактична собівартість послуг

                  тис. грн

                  595,1

                  1172,9

                  1202,4

                  172,5

                  Прибуток (збиток)

                  тис. грн

                  119,8

                  35,3

                  61,7

                  -16,5

                  Рентабельність послуг

                  %

                  20,14

                  3,01

                  5,13

                  -

                  Надходження до місцевого бюджету

                  Єдиний податок,5%

                  тис. грн

                  85,0

                  132,9

                  164,0

                  38,2

                  Податок на доходи фізичних осіб

                  тис. грн

                  50,8

                  103,9

                  103,7

                  27,8

                  Наслідком дії регуляторного акта є збільшення основних економічних показників діяльності підприємства. Як свідчать розрахунки, в 2015 році доходи від надання послуг збільшились на 55,9 тис.грн (або на 4,63%), що було обумовлено розширенням кількості послуг. Фактична собівартість послуг зросла на 29,5 тис. грн (або на 2,61%), тобто темпи росту собівартості послуг перевищив темп росту доходів, що в свою чергу, пояснює збільшення витрат за користування ринковою інфраструктурою, росту тарифів на комунальні послуги, а також витрат на поліпшення благоустрою території ринку. В підсумку отримані за всі аналізовані періоди (2 півріччя 2013 року, 2014 та 2015 роки) прибутки, за рахунок яких проводилось поліпшення благоустрою території, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  В другому півріччі 2013 року відмічається високий рівень фактичної рентабельності 20,14%, що обумовлено сезонністю роботи плодоовочевого ринку. В першому кварталі 2016 року отримано збиток в сумі 16,5 тис.грн, що пояснюється фактом зменшення надання кількості послуг ринку в зимовий період, а також збільшення витрат за користування ринковою інфраструктурою з 1 січня 2016 року.

                  Проводилась робота по залученню місцевих юридичних та фізичних осіб до співпраці. Додатково створено 82 стаціонарних торговельних місця та визначено місця для продажу продукції з присадибних ділянок, приватних та фермерських господарств. Підприємство постійно співпрацює з сільськогосподарськими виробниками інших регіонів України, а саме: Прикарпаття, Чернівецької, Черкаської, Херсонської, Одеської, Миколаївської областей. В результаті, ціни на сільськогосподарську продукцію нижчі на 15-25% в порівнянні з  цінами на інших ринках міста. Щомісячно проводиться моніторинг цін.

                  Для зручності покупців та продавців підприємством створено сайт ринку «Привокзальний» – privokzal.com.ua на якому розміщена інформація про інфраструктуру ринку та асортимент ринку.

                   

                  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05 травня 2011 року №157 «Про граничні розміри плати за послуги ТОВ «РМК-Росток», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 30 травня 2011 року за № 16/842 маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

                   

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                  13.05.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 квітня 2014 року № 207 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється суб’єктами господарювання на території Городнянського району», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 травня 2014 року за № 16/970.

                   

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна беззбиткова робота суб’єктів господарювання, що здійснюють інвентаризацію нерухомого майна на території Городнянського району;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

                  - збільшення податків та зборів до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 06 квітня 2016 року по 12 травня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеженн

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                   

                  Для проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Городнянського районного госпрозрахункового бюро технічної інвентаризації» Городнянської районної ради за ІІ півріччя 2014 року, 2015 рік та І квартал 2016 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності

                  Показником результативності розпорядження є державне регулювання шляхом запровадження тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється суб’єктами господарювання на території Городнянського району і цим самим виключення можливості безпідставного зростання вартості цих послуг.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна - основний вид діяльності комунального підприємства «Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації» Городнянської районної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації» Городнянської районної ради:

                   

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  ІІ півріччя 2014 року

                  2015 рік

                  І кв. 2016 року

                  Результат фінансово-господарської діяльності

                  тис. грн.

                  -0,1

                  -2,2

                  -7,2

                  Обсяги доходу від надання послуг

                  тис. грн.

                  128,8

                  237,4

                  46,6

                  Фактична собівартість послуг

                  тис. грн.

                  129,3

                  240,2

                  54,0

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна,

                  грн.

                  304

                  295

                  269

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн.

                  1718

                  1886

                  1936

                  Кількість осіб, на яких поширювалась дія регуляторного акта споживачів послуг:

                   

                   

                   

                   

                     -суб’єктів госодарювання

                   

                  14

                  34

                  4

                     -фізичних осіб

                   

                  409

                  770

                  169

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                   

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 квітня 2014 року № 207 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється суб’єктами господарювання на території Городянського району», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 травня 2014 року за № 16/970, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                            Л.В. Сахневич

                   

                  28.04.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 квітня 2008 року № 141 «Про норматив рентабельності на дрова для населення», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 квітня 2008 року за № 13/674.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття регуляторного акта

                  Реалізація державної політики ціноутворення на ринку палива, що реалізується населенню.

                  Забезпечення населення області таким соціально важливим видом палива як дрова.

                  Недопущення дестабілізації на внутрішньо обласному ринку палива.

                  Соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення цін на паливо, забезпечення доступності придбання дров малозабезпеченим верствам населення.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  18 квітня 2016 року – 28 квітня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Метод одержання результативності відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результативності відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу використовувалася статистична звітність, дані результатів діяльності ДП «Борзнянське лісове господарство», ДП «Городнянський лісове господарство», ДП «Прилуцьке лісове господарство» за 2013, 2014, 2015 роки та І квартал 2016 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Регуляторним актом встановлено норматив рентабельності на дрова, що відпускаються населенню для побутових потреб, на рівні не вище 5 відсотків.

                   

                  Обсяги реалізованих дров паливних

                  м3

                   

                  всього

                  в т.ч для населення

                   

                  2013

                  рік

                  2014

                  рік

                  2015

                  рік

                  І кв.

                  2016

                  року

                  2013

                  рік

                  2014

                  рік

                  2015

                  рік

                  І кв.

                  2016

                  року

                  ДП «Борзнянське

                  лісове господарство»

                  7940

                  9114

                  8594

                  1509

                  7089

                  7983

                  8148

                  1195

                  ДП «Городнянський

                  лісове господарство»

                  12912

                  15359

                  19647

                  3826

                  12912

                  11992

                  12232

                  3102

                  ДП «Прилуцьке

                  лісове господарство»

                  9121

                  12121

                  14128

                  1518

                  7860

                  10127

                  11608

                  1383

                   

                  Рентабельність реалізації дров паливних в середньому по лісових господарствах склала:

                  Рентабельність реалізації дров паливних

                  %

                   

                  всіх

                  в т.ч для населення

                   

                  2013

                  рік

                  2014

                  рік

                  2015

                  рік

                  І кв.

                  2016

                  року

                  2013

                  рік

                  2014

                  рік

                  2015

                  рік

                  І кв.

                  2016

                  року

                  ДП «Борзнянське

                  лісове господарство»

                  3,6

                  5,1

                  5,2

                  5,2

                  3,6

                  4,5

                  4,6

                  4,7

                  ДП «Городнянський

                  лісове господарство»

                  1,3

                  2,1

                  5,0

                  2,4

                  1,3

                  1,4

                  1,3

                  1,0

                  ДП «Прилуцьке

                  лісове господарство»

                  3,4

                  2,2

                  1,3

                  1,6

                  3,4

                  2,2

                  1,3

                  1,6

                   

                  Реалізація дров паливних також слугувала поповненню всіх рівнів бюджетів:

                  Надходження до бюджетів

                  млн грн

                   

                  2013 рік

                  2014 рік

                  2015 рік

                  І кв. 2016 року

                  ДП «Борзнянське

                  лісове господарство»

                  1,8

                  3,0

                  5,2

                  1,4

                  ДП «Городнянський

                  лісове господарство»

                  4,9

                  7,8

                  17,0

                  9,3

                  ДП «Прилуцьке

                  лісове господарство»

                  2,0

                  3,3

                  4,4

                  1,8

                   

                  Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Впровадження даного регуляторного акта позитивно впливає на цінову ситуацію на паливному ринку, сприяє захисту малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін на дрова, доступні їх придбання, можливості отримання пільг і субсидій.

                  Враховуючи вищевикладене, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2008 року № 141 «Про норматив рентабельності на дрова для населення», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 квітня 2008 року за № 13/674, вважаємо за необхідне залишити без змін. Зазначений регуляторний акт не має визначеного строку дії. Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з періодичного відстеження результативності цього акта (наступне – 29 квітня 2019 року).

                  У разі виникнення ситуації, коли встановлений норматив рентабельності стане економічно необґрунтованим, будуть внесені відповідні зміни.

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В. Сахневич

                   

                  25.04.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  1. Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 квітня 2011 року № 142 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстроване в Головному управлінню юстиції у Чернігівській області 22 квітня 2011 року за № 15/841.

                  2. Виконавець заходів з відстеження

                  Департаменти економічного та агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

                  3. Цілі прийняття акта

                  Розпорядження прийняте з метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області, упорядкування і приведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства, недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продовольчі товари, забезпечення доступу до цих товарів всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів, а також створення прозорих умов при встановленні виробниками та реалізаторами оптово-відпускних цін на свою продукцію.

                  Дане розпорядження прийняте на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) та від 09 лютого 2011 року № 168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів».

                  Даний метод державного регулювання цін на конкретний перелік продовольчих товарів, шляхом декларування їх зміни передбачає індивідуальний підхід до кожного виробника з урахуванням конкретних умов виробництва певного виду товару та фінансового стану підприємства. Це покладає взаємну відповідальність на господарюючих суб’єктів та органи державної влади за наслідки проведення цінової політики в регіоні, що сприяє поглибленню взаєморозуміння між ними.

                  Запровадження даного розпорядження забезпечує ефективний контроль за дотриманням державної дисципліни цін відповідно до його вимог. Завдяки декларуванню зміни оптово-відпускних цін на відповідний перелік продовольства органи влади мають вичерпну інформацію щодо причин зміни цін, а отже можливість оперативно впливати на процеси функціонування регіонального споживчого ринку, вживати заходів по недопущенню погіршення соціально-економічної ситуації в регіоні.

                  4. Строк виконання заходів з відстеження

                  11 квітня 2016 року – 25 квітня 2016 року.

                  5. Тип відстеження

                  Періодичне.

                  6. Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність підприємств, дані суб’єктів господарювання щодо їх господарської діяльності, а також результати моніторингових досліджень контролюючих органів.

                  За період дії регуляторного акта, з 26 квітня 2013 року по 25 квітня
                  2016 року, зауважень та пропозицій не надходило.

                  8. Кількісні та якісні значення показників результативності

                  Державна цінова політика є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України, вона ґрунтується на принципах сучасного розвитку ринкових відносин та проводиться Кабінетом Міністрів України певною мірою через їх регулювання. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, робіт і послуг, на які запроваджується державне регулювання цін (тарифів) та повноваження органів виконавчої влади щодо регулювання, встановлення цін (тарифів).

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями) проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 квітня 2011 року № 142 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованого в Головному управлінню юстиції у Чернігівській області 22 квітня 2011 року за № 15/841, яким встановлено, що результатом впровадження даного розпорядження голови обласної державної адміністрації є:

                  • захист малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін та перебоїв у забезпеченні споживчого ринку продуктами харчування першої необхідності;
                  • забезпечення конкуренції у сфері виробництва та реалізації продовольчої продукції.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України. Нагляд за дотриманням вимог розпорядження також не потребує створення додаткових систем контролю. Відстеження його дії здійснюється за результатами постійного моніторингу цін, який проводиться органами виконавчої влади, органами Державної служби статистики України.

                  Даним розпорядженням внесені зміни до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Головному управлінню юстиції у Чернігівській області
                  30 травня 2006 року за № 14/599, та від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  03 червня 2008 року № 21/682, а саме:

                  • встановлено граничний рівень рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини, в розмірі 10 %;
                  • внесено зміни до переліку соціально важливих продовольчих товарів, на які поширюється державне регулювання, шляхом декларування зміни оптово-відпускних цін (перелік викладено в редакції «борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у поліетиленову плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотків, яйця курячі, цукор білий кристалічний, олію соняшникову»);
                  • уточнено визначення позиції «м’ясо птиці», на яке поширюється державне регулювання шляхом встановлення граничних рівнів торговельних надбавок – «м’ясо птиці (тушка)».

                  Зазначений розмір рентабельності дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати прибуткову діяльність з пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, водночас забезпечуючи населенню помірний рівень цін на них.

                  У період з січня 2015 року (початку надання послуг) по березень 2016 року рентабельність пакування (фасування) продовольчих товарів, без урахування вартості сировини, ТОВ «Промо Трейд» становила від 4 % до 9 %.

                  Враховуючи специфіку даного механізму регулювання цін – декларування зміни оптово-відпускних цін позитивно впливає на фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання – підприємств переробних галузей, оскільки у разі доведення обґрунтованості зростання власних витрат на виробництво продукції вони отримують дозвіл на підвищення цін.

                  У період з 28 квітня 2013 року по 01 квітня 2016 року погоджено
                  3 та 57 декларацій зміни оптово-відпускних цін суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва продовольчих товарів та їх реалізації відповідно.

                  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Від впровадження даного розпорядження маємо позитивний вплив на цінову ситуацію на споживчому ринку, забезпечення обґрунтованості і стабільності цін, прозорості і гласності ціноутворення на ринку продовольчих товарів, соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення цін, забезпечення доступності придбання продуктів харчування масового вжитку (соціально значимих) малозабезпеченими верствами населення.

                  Періодичні відстеження будуть здійснюватись у межах термінів здійснення відстежень результативності регуляторних актів – розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Головному управлінню юстиції у Чернігівській області 30 травня 2006 року за № 14/599, та від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року № 21/682.

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                  Перший заступника голови

                  обласної державної адміністрації                                                       Л.В. Сахневич

                  18.04.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2016 року № 170 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2016 року № 170 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованим тарифом фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичної послуги;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню м. Ніжин та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 11 квітня 2016 року по 18 квітня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
                  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
                  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількісними показниками результативності акта також є:

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області та суб'єктів господарювання і населення м. Ніжин, які є споживачами послуг  цього закладу.

                  Надходження до державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці:

                   

                  Показник

                  на 2015

                  рік

                  (базове значення)

                  на 2017

                  рік

                  (повторне

                  значення)

                  на 2020

                  рік

                  (періодичне значення)

                  Надходження до бюджетів, тис. грн

                  9,6

                  11,5

                  13,8

                  Надходження до спеціальних фондів, тис. грн

                  338,7

                  406,4

                  487,8

                  Кількість осіб, які отримали медичні послуги, осіб

                  10378

                  11177

                  11284

                  Кількість суб’єктів господарювання, які отримали медичні послуги, згідно договорів, одиниць

                  67

                  72

                  89

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта, збільшиться в середньому в 2,5 рази (у порівнянні з діючими тарифами). Суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не витрачатиметься час на виконання вимог акта.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації та доведенням до відома через Ніжинську міську раду.

                  Крім того з змістом розпорядження голови облдержадміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Обсяг коштів отриманих від надання платних послуг: за 2015 рік закладом було отримано від надання платних послуг 1082,6 тис. грн, планується у 2017 році отримати 1299,5 тис. грн, у 2020 році – 1559,4 тис. грн.

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг.

                  Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичний та соціологічний методи одержання результатів відстеження. А саме, відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансових показників діяльності закладу, а також аналізу пропозицій та скарг від споживачів послуг, що надійдуть до облдержадміністрації та комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації спільно з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІ квартал 2018 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІ квартал 2021 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                  15.04.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 17 березня 2014 року № 74 «Про тарифи на медичне обслуговування для окремих категорій споживачів, що надається міською стоматологічною поліклінікою Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 10 квітня 2014 року за № 13/967.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації ортопедичних стоматологічних  послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 11 квітня 2016 року по 15 квітня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Повторне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня             2014 року № 74 «Про тарифи на медичне обслуговування для окремих категорій споживачів, що надається міською стоматологічною поліклінікою Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 10 квітня 2014 року за № 13/967, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з червня 2014 року по березень 2016 року (включно) було надано платних стоматологічних послуг на загальну суму                   660,8 тис. грн.

                  В встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2012 рік та середня заробітна плата за            2013 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників на 30%;
                  • зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергії на 44%, водовідведення на 21%, природний газ на 22,6% тощо;
                  • зросла вартість стоматологічних медикаментів та матеріалів в середньому в 2 рази.

                  Згідно з плановими показниками результативності регуляторного акта при повторному відстеженні передбачалось, що кількість осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта становитиме 350 осіб та кількість суб’єктів господарювання - 35, фактичний показник склав 416 осіб та 11 суб’єктів господарювання.

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 50%. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2014 року № 74 «Про тарифи на медичне обслуговування для окремих категорій споживачів, що надається міською стоматологічною поліклінікою Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  10 квітня 2014 року за № 13/967, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних стоматологічних послуг.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                 Л.В. Сахневич

                  06.04.2016

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 березня               2016 року № 109 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Щорською центральною районною лікарнею».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 березня               2016 року № 109 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Щорською центральною районною лікарнею» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня             1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованим тарифом фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичної послуги;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню Щорського району та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 04 квітня 2016 року по 06 квітня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
                  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
                  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількісними показниками результативності акта також є:

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на Щорську центральну районну лікарню та суб'єктів господарювання і населення Щорського району, які є споживачами послуг  цього закладу.

                  Надходження до державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці:

                                                                                                               

                  Показник

                  на 2015 р. (базове)

                  на 2017 р.

                  (повторне)

                  на 2020 р. (періодичне)

                  Надходження до спеціальних фондів, тис. грн

                  11,9

                  26,2

                  35,0

                  Кількість осіб, які отримали медичні послуги, осіб

                  3450

                  3900

                  4000

                  Кількість суб’єктів господарювання, які отримали медичні послуги, згідно договорів, одиниць

                  45

                  55

                  55

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

                  Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, збільшиться в середньому в 2 рази (у порівнянні з діючими тарифами). Разом з тим, у собівартість проектних тарифів включено вартість матеріалів (наприклад, флюорографічної плівки), які не входять до  собівартості діючих тарифів та сплачуються споживачами послуг окремо. Суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не витрачатиметься час на виконання вимог акта.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації та доведенням до відома через Щорську районну державну адміністрацію. Із змістом розпорядження голови облдержадміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг: за 2015 рік закладом було отримано від надання платних послуг 127,2 тис. грн, планується у 2017 році отримати 285 тис. грн, у 2020 році – 310 тис. грн.

                  Кількість скарг, отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг.

                  Крім того, зі змістом розпорядження голови обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичний та соціологічний методи одержання результатів відстеження. А саме, відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансових показників діяльності закладу, а також аналізу пропозицій та скарг від споживачів послуг, що надійдуть до облдержадміністрації та Щорської центральної районної лікарні.

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації спільно з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (І квартал 2018 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (І квартал 2021 року та кожні наступні 3 роки).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                  21.03.2016

                   

                  Звіт про періодичне відстеження 
                  результативності регуляторного акта

                   

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року № 96 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 29 лютого 2016 року № 96 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованим тарифом фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичної послуги;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню м. Чернігів та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 09 березня 2016 року по 21 березня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність»
                  на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
                  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
                  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількісні показники результативності акта також є:

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівській обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради та суб'єктів господарювання і населення м. Чернігів та області, які є споживачами послуг  цього закладу.

                  Надходження до бюджетів всіх рівнів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці:

                                                                                                               

                  Показник

                  на 2015

                  рік

                  (базове значення)

                  на 2017

                  рік

                  (повторне

                  значення)

                  на 2020

                  рік

                  (періодичне значення)

                  Надходження до спеціальних фондів, тис. грн

                  230

                  350

                  470

                  Кількість осіб, які отримали медичні послуги, осіб

                  9494

                  9500

                  10000

                  Кількість суб’єктів господарювання, яким надано медичні послуги згідно договорів, одиниць

                  133

                  134

                  136

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію.

                  Додаткові показники результативності регуляторного акта:

                  Обсяг коштів отриманих від надання платних послуг: за 2015 рік закладом було отримано від надання платних послуг 568 тис. грн, планується у 2017 році отримати 1332 тис. грн, у 2020 рік – 1400 тис. грн.

                  Кількість скарг отриманих від населення з питань надання неякісних медичних послуг.

                  Крім того з змістом розпорядження голови обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації  (www. cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності закладу, інформацій державних органів, на які покладено контролюючі функції, за результатами проведених перевірок (за наявності).

                  Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (І квартал 2018 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

                  Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта
                  (І квартал 2021 року та кожні наступні 3 роки).

                  Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта. Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичний  та соціологічний методи одержання результатів відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації спільно з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної  адміністрації                                                Л.В. Сахневич

                  18.03.2016

                  Звіт про періодичне відстеження 
                  результативності регуляторного акта

                   

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 21 лютого 2011 року №56 «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом Семенівська центральна районна лікарня», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  18 березня 2011 року за № 12/838.

                   

                  Назва виконавця заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                   

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації ортопедичних стоматологічних  послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 14 березня 2016 року по 17 березня 2016 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                   

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 21 лютого 2011 року №56 «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом Семенівська центральна районна лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  18 березня 2011 року за № 12/838, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з березня 2013 року по лютий 2016 року (включно) було надано платних ортопедичних стоматологічних послуг населенню на загальну суму 329,2 тис. грн: березень – грудень 2013 року –  105,3 тис. грн, січень – грудень 2014 року – 101,2 тис. грн, січень – грудень 2015 року – 107,7 тис. грн, січень – лютий 2016 року – 15,0 тис. грн.

                  В затверджених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат закладу за 2009 рік та середня заробітна плата за            2010 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів з березня 2013 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  • відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників: лікарського персоналу – на 32,6%, середнього медичного персоналу – на 30,7%, молодшого медичного персоналу –  на 21,2%;
                  • зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: електроенергії на 60,5%, водовідведення на 10,4%, теплопостачання на 203,8% тощо.

                  Згідно з плановими показниками результативності регуляторного акта при періодичному відстеженні передбачалось, що кількість осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта становитиме 309 осіб, фактичний показник склав 209 осіб.

                  Проведені розрахунки свідчать, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому в 1,9 рази. 

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2011 року №56 «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом Семенівська центральна районна лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 березня 2011 року за № 12/838, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних стоматологічних послуг.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації

                   

                          Л.В. Сахневич

                  04.03.2016

                  Звіт про періодичне відстеження 
                  результативності регуляторного акта

                   

                  1. Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2011 року №48 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах комунальним підприємством Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування «Шкільний», зареєстроване в Головному управлінні  юстиції у Чернігівській області 10 березня 2011 року за № 10/836.

                  2. Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

                  3. Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2011 року №48 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах комунальним підприємством Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування “Шкільний”» підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями).

                  Проблема, яку планувалось розв’язати з прийняттям даного розпорядження, полягає у встановленні економічно обґрунтованих граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується комунальним підприємством Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування «Шкільний», та у забезпеченні беззбиткової фінансово-господарської діяльності підприємства.

                  Метою цього регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації по регулюванню цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованої націнки на продукцію громадського харчування;

                  - недопущення необґрунтованого зростання цін на продукцію громадського харчування;

                  - стабільна, беззбиткова робота підприємства громадського харчування;

                  - якісне надання послуг громадського харчування;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  4. Строк виконання заходів з відстеження

                  З 15.02.2016 –  по 03.03.2013

                  5. Тип відстеження

                  Періодичне.

                  6. Метод одержання результатів відстеження 

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  При здійсненні аналізу була використана статистична звітність комунального підприємства Прилуцької міської ради комбінату шкільного харчування «Шкільний».

                  8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін на продукцію громадського харчування, зниження націнок.

                  Даним регуляторним актом запроваджено встановлення на продукцію громадського харчування, що реалізується комунальним підприємством Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування «Шкільний»  граничних розмірів торговельних надбавок (націнок) у відсотках до ціни придбання у розмірі:

                  - націнка на сировину та продукти для приготування продукції власного виробництва - 50;

                  - надбавка на покупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та сільського господарства, яка реалізується підприємством громадського харчування без кулінарної обробки) – 25.

                  За даними комунального підприємства Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування «Шкільний»:

                  результати фінансово-господарської діяльності комбінату:

                  2013

                  – 521,0 тис.грн

                   

                  У 2013 році збитки по комбінату були внаслідок збиткової діяльності готельного комплексу «Нафтовик», функціонування якого припинено рішенням виконкому Прилуцької міської ради від 09.09.2014 №346

                  2014

                  + 125,0 тис.грн

                   

                  2015

                  + 193,0 тис.грн

                   

                  товарообіг по комбінату, у т.ч. по регульованій групі послуг:

                  2013

                  13519,0 тис.грн

                  в т.ч.

                  5422,0 тис.грн

                  2014

                  13562,0 тис.грн

                   

                  5467,0 тис.грн

                  2015

                  13954,0 тис.грн

                   

                  5182,0 тис.грн

                  обсяг доходу по комбінату, у т.ч. по регульованій групі послуг:

                  2013

                  13037,0 тис.грн

                  в т.ч.

                  5146,0 тис.грн

                  2014

                  13022,0 тис.грн

                   

                  5222,0 тис.грн

                  2015

                  13355,0 тис.грн

                   

                  4908,0 тис.грн

                  витрати по комбінату, у т.ч. по регульованій групі послуг:

                  2013

                  13558,0 тис.грн

                  в т.ч.

                  5101,0 тис.грн

                  2014

                  12897,0 тис.грн

                   

                  5172,0 тис.грн

                  2015

                  13162,0 тис.грн

                   

                  4903,0 тис.грн

                  фактична рентабельність, у т.ч. по регульованій групі послуг:

                  2013

                  в т.ч.

                  0,9%

                  2014

                  1,0 %

                   

                  1,0 %

                  2015

                  1,4 %

                   

                  0,1 %

                  надходження до державного та місцевого бюджетів:

                  тис.грн

                   

                  2013

                  2014

                  2015

                  • Податок на прибуток

                  -

                  0,4

                  47,0

                  в т.ч. по регульованій групі

                  -

                  0,1

                  8,0

                   

                   

                   

                   

                  • Єдиний внесок

                  976,9

                  1047,0

                  1012,5

                  в т.ч. по регульованій групі

                  352,1

                  356,0

                  312,5

                   

                   

                   

                   

                  • ПДВ

                  9,8

                  58,0

                  59,8

                  в т.ч. по регульованій групі

                  4,0

                  20,0

                  18,5

                   

                   

                   

                   

                  • Ліцензія

                  8,0

                  8,0

                  8,0

                  • Патенти

                  0,8

                  4,9

                  -

                  • Податок на землю

                  18,3

                  18,3

                  33,3

                  • Рентна плата за використання води

                  0,4

                  0,3

                  0,3

                  • Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

                  3,7

                  2,5

                  -

                  • Акцизний збір

                  -

                  -

                  3,6

                  Всього по комбінату

                  1017,9

                  1139,4

                  1164,5

                  - кількість дітей, що обслуговуються комбінатом: 5352 учні загальноосвітніх навчальних закладів, 628 студентів гуманітарно-педагогічного коледжу (з 01 липня 2014 року закінчився термін дії договору від 30 серпня 2013 року по організації харчування студентів гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка. Нові договори не укладались).

                  Скарг від отримувачів послуг за час дії регуляторного акта не надходило.

                  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2011 року №48 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок)  на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах комунальним підприємством Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування «Шкільний», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 10 березня 2011 року за № 10/836 маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної  адміністрації                                                Л.В. Сахневич

                  28.01.2016

                  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 січня 2011 року № 2 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Щорською центральною районною лікарнею», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 31 січня 2011 року за №4/830.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття регуляторного акта:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 25 січня 2015 року по 28 січня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 06 січня 2011 року № 2 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Щорською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 31 січня 2011 року за №4/830, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з січня 2013 року по грудень 2015 року (включно) було надано платних послуг з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, профілактичних медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, профілактичних наркологічних та психіатричних медичних оглядів, профілактичних медичних оглядів окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб на загальну суму 488,3 тис. грн (2013 рік – 218,0 тис. грн; 2014 рік – 143,1 тис. грн; 2015 рік – 127,2 тис грн).

                  Середньорічна кількість осіб, на яких поширюється дія акта – 2200.

                  Діючі тарифи були затверджені на підставі наданих матеріалів щодо собівартості даних послуг за 2010 рік, виходячи з фактичних видатків закладу за 2009 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період дії тарифів з січня 2013 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення середніх посадових окладів: лікарського персоналу на 30,6%, середнього медичного персоналу на 30,6%, молодшого медичного персоналу на 20,3%.

                  - зросла вартість комунальних послуг та інших послуг сторонніх організацій: газопостачання на 91,9%, електроенергії на 51,2%, водопостачання та водовідведення на 13,9%, теплопостачання на 210,1% тощо.

                  Проведені розрахунки показали що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому в 2,3 рази.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 06 січня 2011 року № 2 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Щорською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 31 січня 2011 року за №4/830, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                  За даними Щорської центральної районної лікарні підвищення у 2013-2015 роках рівня мінімальної заробітної плати (приведення заробітної плати у відповідність з Урядовими рішеннями), підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій, потребує подальшого перегляду даних тарифів та внесення змін щодо їх рівнів.

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації

                   

                          Л.В. Сахневич

                  16.01.2016

                  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року № 542 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  08 січня 2014 року за № 1/955.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна, беззбиткова робота підприємства;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 06 січня 2016 року по 16 січня 2016 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності «Чернігівського районного бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 2013рік, 2014 рік та 9 місяців 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота «Чернігівського районного бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  За період дії регуляторного акта скарг від суб’єктів господарювання та фізичних осіб не надходило, всі замовлення виконувались якісно і вчасно.

                  Фактичні дані фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013, 2014 роки та 9 місяців 2015 року наведені в таблиці 1

                  Таблиця 1

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  2013 рік

                  2014 рік

                  9 місяців 2015 року

                  Дохід від реалізації послуг

                  тис.грн

                  640,2

                  630,5

                  565,2

                  Непрямі податки та інші вирахування з доходу

                  тис.грн

                  106,7

                  105,1

                  94,2

                  Чистий дохід (виручка від реалізації послуг)

                  тис.грн

                  533,5

                  525,4

                  471

                  Рентабельність

                  %

                  1,0

                  1,0

                  0,8

                  Витрати

                  тис.грн

                  263,3

                  520,7

                  470,6

                  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток, (збиток)

                  тис.грн

                  11,6

                  8,7

                  4,5

                  Чистий прибуток

                  тис.грн

                  5,6

                  6,9

                  3,7

                  Кількість замовлень

                   

                  1892

                  1544

                  1548

                  Середня вартість одного замовлення

                  грн

                  281,98

                  340,28

                  304,26

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати становив: за 2013 рік – 2088,45 грн, 2014 рік – 2103,75, за 9 міс. 2015 року – 2257,24.

                  Кількість осіб на яких поширюється дія регуляторного акта складає за 2013 рік 13 осіб, за 2014 рік – 12 осіб, за 9 міс. 2015 року – 10 осіб.

                  Показники сплати обов’язкових податків, зборів та платежів у 2013, 2014 роках та за 9 місяців 2015 року наведені в таблиці 2.

                  Таблиця 2

                  Показники,

                  тис. грн

                  2013 рік

                  2014 рік

                  9 місяців

                  2015 року

                  Сплата поточних платежів та обов’язкових платежів до бюджету та ПФ, у т.ч.

                  289,8

                  275,5

                  243,9

                  Податок на прибуток

                  0,6

                  1,8

                  0,1

                  Частина чистого прибутку, що перераховується державними та комунальними підприємствами

                  0,2

                  1,0

                  0,6

                  ПДВ, що підлягає сплаті за підсумками звітного періоду

                  102,2

                  93,7

                  89,2

                  Інші податки

                  50,9

                  45,3

                  43,0

                  Внески до Пенсійного фонду України

                  128,5

                  131,5

                  109,0

                  Місцеві податки

                  2,0

                  2,2

                  2,0

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року № 542 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється «Чернігівським районним бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 08 січня 2014 року за № 1/955, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, беззбиткову діяльність «Чернігівського районного бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області.

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації

                   

                          Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                  21.12.2015

                  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2007 року № 445 «Про ціноутворення на продовольчі товари», зареєстроване в Головному управлінню юстиції у Чернігівській області 20 грудня 2007 року
                  за № 38/661.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження прийняте відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), з метою приведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства, які полягають у розширенні повноважень обласної державної адміністрації в частині встановлення граничних рівнів рентабельності на основні продовольчі товари.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 02 по 21 грудня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне.

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта були використані: статистичний метод одержання результатів відстеження; дані моніторингу середніх роздрібних цін, який проводиться органами статистики; статистичні спостереження зміни цін тощо; існуюча законодавча та нормативно-правова бази у сфері ціноутворення; порівняльний аналіз.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом порівняльного аналізу таких даних: статистична звітність; моніторинг цін на товари та послуги; моніторинг середніх роздрібних цін, інформації про рівень інфляції та індексів цін за даними органів статистики; інші дані органів виконавчої влади з питань діяльності суб’єктів господарювання та положень чинних нормативно-правових актів.

                  За час проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта, у період з 21 грудня 2012 року по 18 грудня 2015 року, на адресу Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації зауважень та пропозицій не надходило.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Державна цінова політика є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України, вона ґрунтується на принципах сучасного розвитку ринкових відносин та проводиться Кабінетом Міністрів України певною мірою через їх регулювання. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, робіт і послуг, на які запроваджується державне регулювання цін (тарифів) та повноваження органів виконавчої влади щодо регулювання, встановлення цін (тарифів).

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями) проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2007 року № 445 «Про ціноутворення на продовольчі товари», яким встановлено, що результатом впровадження даного розпорядження голови обласної державної адміністрації є:

                  • захист населення від необґрунтованого зростання цін на основні види продуктів харчування;
                  • забезпечення конкуренції у сфері виробництва та реалізації продовольчої продукції.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України. Нагляд за дотриманням вимог розпорядження також не потребує створення додаткових систем контролю. Відстеження його дії здійснюється за результатами постійного моніторингу цін, який проводиться органами виконавчої влади та органами держстатистики України.

                  На виконання змін та доповнень, внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» за умови розширення повноважень щодо регулювання цін, врегулювання проблемних питань до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2007 року № 445 «Про ціноутворення на продовольчі товари» вносились зміни і доповнення розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31 травня
                  2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року за № 21/682, якими затверджені граничні рівні рентабельності виробництва:

                  • борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків – 5 %;
                  • хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів – 10 %.

                  За період дії розпорядження (при дослідженні цінових процесів на хлібопекарських та борошномельних підприємствах у Чернігівській області), жодне з базових хлібопекарських підприємств не застосовувало граничного рівня рентабельності виробництва хліба простої рецептури. Максимальний розмір рентабельності, який був застосований у період з ІІІ кв. 2012 року по ІІІ кв. 2015 року, це 9,08 % (ІІІ кв. 2015). Більшість з видів хліба простої рецептури впродовж зазначеного періоду залишалися збитковими.

                  Хлібопекарські підприємства також дотримуються граничного рівня рентабельності виробництва хліба для діабетиків. Максимальний розмір 5,0 % був застосований у ІІІ кв. 2015 року.

                  Борошномельні підприємства дотримуються граничного рівня рентабельності виробництва борошна. Максимальний розмір був зафіксований у ІІІ кв. 2012 року та ІІІ кв. 2013 року 5,0 % на борошно пшеничне вищого сорту та житнє.

                  Порівняльний аналіз середніх рівнів рентабельності

                  виробництва окремих видів продуктів харчування

                  № з/п

                  Назва продукту

                  Середній рівень рентабельності виробництва, %

                  ІІІ кв. 2012

                  ІІІ кв. 2013

                  ІІІ кв. 2014

                  ІІІ кв. 2015

                  ДП «Валес-М» ТОВ «Валес»

                  1

                  Борошно пшеничне вищого сорту

                  0,5

                  0,4

                  0,4

                  2,9

                  2

                  Борошно пшеничне першого сорту

                  0,3

                  1,1

                  0,6

                  1,7

                  3

                  Борошно пшеничне другого сорту

                  -

                  -

                  1,9

                  2,8

                  4

                  Борошно житнє обдирне хлібопекарське

                  1,1

                  1,3

                  4,2

                  1,8

                  ТОВ «Аграрій»

                  1

                  Борошно пшеничне вищого сорту

                  3,0

                  1,2

                  1,7

                  1,3

                  2

                  Борошно пшеничне першого сорту

                  3,0

                  1,2

                  1,7

                  1,3

                  3

                  Борошно пшеничне другого сорту

                  3,0

                  1,2

                  1,7

                  1,3

                  ТОВ ВКФ «АГІД»

                  1

                  Борошно пшеничне вищого сорту

                  5,0

                  5,0

                  3,0

                  3,0

                  2

                  Борошно житнє

                  5,0

                  5,0

                  3,0

                  3,0

                               
                   

                  Динаміка зміни рівнів рентабельності в області, за вказаний період, практично відтворює загальнодержавну картину.

                  Головними показникам результативності даного регуляторного акта є стабільність і прозорість оптових та роздрібних цін на продукти харчування, досягнення збалансованості системи цін. Його реалізація не потребувала додаткових витрат із бюджету. Дія акту поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на продовольчому ринку області, незалежно від організаційно-правової форми і форм власності.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  Запровадження даного регуляторного акта є доцільним і сприяє недопущенню надмірного і необґрунтованого зростання цін на продовольчі товари, стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області і водночас не створює перешкоди для здійснення господарської діяльності.

                  Запропонований механізм державного регулювання дозволяє підприємствам-виробникам визначати ціни, виходячи із економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням граничних рівнів рентабельності.

                  Від впровадження даного розпорядження маємо позитивний вплив на цінову ситуацію на споживчому ринку, зменшення соціальної напруги, захист малозабезпечених верств населення від необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування першої необхідності.

                  Запровадження регулювання цін сприяє оперативному реагуванню держави на пом’якшення дестабілізуючих споживчий ринок факторів.

                  Періодичне відстеження буде здійснюватись у межах термінів здійснення відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства юстиції України 30 травня 2006 року за № 14/599 (наступне відстеження буде здійснено в ІV кварталі 2018 року).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                        Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                  18.12.2015

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 грудня 2010 року № 454 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 29 грудня 2010 року за №32/826.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття регуляторного акта:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 10 грудня 2015 року по 18 грудня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 грудня 2010 року № 454 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 29 грудня 2010 року за №32/826, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з грудня 2012 року по листопад 2015 року (включно) було надано платних послуг з проведення наркологічних профілактичних оглядів, передрейсових та післярейсових оглядів водіїв, лабораторних, діагностичних та консультативних послуг за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів, анонімного лікування хворих на алкоголізм, анонімного лікування хворих на наркоманію на загальну суму 1980,57 тис. грн.:

                  - 2012 рік (грудень) – 44,63 тис. грн;

                  - 2013 рік – 778,92 тис. грн;

                  - 2014 рік – 642,1 тис. грн;

                  - 2015 рік ( січень-листопад) – 514,92 тис. грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на яких поширюється дія акта – 10891.

                  Діючі тарифи були встановлені на підставі фактичних показників діяльності закладу за 2009 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями), з урахуванням діючого розміру І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати за 2010 рік.

                  За період дії тарифів з грудня зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення середніх посадових окладів медичних працівників: лікарського персоналу на 34,4%, середнього медичного персоналу на 32,2%, молодшого медичного персоналу на 29,0%;

                  - зросла вартість комунальних послуг та інших послуг сторонніх організацій: водопостачання та водовідведення на 18,8%, електроенергії на 70,8%, теплопостачання на 68,3% тощо.

                  Проведені розрахунки свідчать що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 47,4%.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 грудня 2010 року № 454 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 29 грудня 2010 року за №32/826, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                  За даними комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради підвищення у 2012-2015 роках рівня мінімальної заробітної плати (приведення заробітної плати у відповідність з Урядовими рішеннями), підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на матеріали та послуги сторонніх організацій, потребує подальшого перегляду даних тарифів та внесення відповідних змін.

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                 Л.В. Сахневич

                   

                  27.11.2015

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 листопада 2013 року № 458 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 20 листопада 2013 року за № 28/953.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  • -виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
                   від 25 грудня 1996 року № 1548«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) у частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації з регулювання цін (тарифів);
                   - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;
                   - стабільна, беззбиткова робота підприємства;
                   - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;
                   - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;
                   - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;
                   - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.


                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 03 по 27 листопада 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради за 2013, 2014 роки та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження голови обласної державної адміністрації є стабільна робота комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна – основний вид діяльності комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради:

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  2013 рік

                  2014 рік

                  І півріччя 2015 року

                  Результати фінансово-господарської діяльності

                  тис. грн

                  7,2

                  -23,7

                  -2,2

                  Обсяг доходу від надання послуг

                  тис. грн

                  318,9

                  227,2

                  121,6

                  Надходження до місцевого, Державного бюджетів:

                  податок на прибуток, ПДВ

                  тис. грн

                  67,0

                  47,7

                  -

                  Фактична рентабельність

                  %

                  1,4

                  -

                  -

                  Фактична собівартість послуг

                  тис. грн

                  311,7

                  250,9

                  119,4

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна

                  грн

                  440,00

                  520,00

                  440,00

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн

                  3784,00

                  4204,59

                  3612,87

                  Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які були споживачами послуг

                  шт.

                  510

                  343

                  199

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 листопада 2013 року № 458 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 20 листопада 2013 року за № 28/953, маємо позитивний вплив, а саме:

                  • - реалізацію обласною державною адміністрацією наданих Урядом повноважень;
                   - забезпечення дотримання державної дисципліни цін;
                   - стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна.


                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  
                  •  

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                        Л.В. Сахневич

                   

                   

                   

                  19.11.2015

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 листопада 2010 року № 383 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською центральною районною лікарнею», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 листопада 2010 року за №31/825.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття регуляторного акта:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                   

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 10 листопада 2015 року по 19 листопада 2012 року.

                   

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 листопада               2010 року № 383 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 листопада 2010 року за №31/825, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з листопада 2012 року по жовтень 2015 року було  надано платних  послуг на суму – 1122,2 тис. грн.

                  2012 рік (листопад - грудень) –  30,2 тис. грн.

                  2013 рік – 477, 5 тис. грн.

                  2014 рік – 268,6  тис. грн.

                  2015 рік (січень - жовтень) – 345,9 тис. грн.

                  Середньорічна кількість осіб, на які поширюється дія  регуляторного                   акта - 3985 (базове значення 12000 осіб за рік).

                  Діючі тарифи були встановлені на підставі фактичних показників діяльності закладу за 2009 рік. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня                  2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями), з урахуванням діючого розміру І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати за 2010 рік.

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення середніх посадових окладів медичних працівників: лікарського персоналу на 34,4%, середнього медичного персоналу                    на 32,2%, молодшого медичного персоналу на 29,0%.

                  - зросла вартість комунальних послуг та інших послуг сторонніх організацій: водопостачання та водовідведення  на 18,8 %, електроенергії на 63,6%, природного газу на 90,4%, теплопостачання на 72,4 % тощо.

                  Проведені розрахунки показали що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 46,2%.

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 листопада 2010 року № 383 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 листопада 2010 року за №31/825, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                   

                   

                  Перший заступник голови обласної

                  державної адміністрації                                                              Л.В. Сахневич

                   

                   

                  30.10.2015

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2013 року № 411 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Зодчий» бюро технічної інвентаризації Сосницької районної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 23 жовтня 2013 року за № 26/951.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  • виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації з регулювання цін (тарифів);
                  • встановлення економічно обґрунтованих тарифів;
                  • стабільна, беззбиткова робота підприємства;
                  • якісне надання послуг з технічної інвентаризації;
                  • збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;
                  • збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;
                  • отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 29 вересня по 29 жовтня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Повторне.

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Зодчий» бюро технічної інвентаризації Сосницької районної ради за ІІ півріччя
                  2013 року, 2014 рік та І півріччя 2015 року.

                   

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження голови обласної державної адміністрації є стабільна, беззбиткова робота комунального підприємства «Зодчий» бюро технічної інвентаризації Сосницької районної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна – основний вид діяльності комунального підприємства «Зодчий» бюро технічної інвентаризації Сосницької районної ради.

                   

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Зодчий» бюро технічної інвентаризації Сосницької районної ради:

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  ІІ півріччя 2013 року

                  2014 рік

                  І півріччя 2015 року

                  Результати фінансово-господарської діяльності

                  тис. грн

                  9,5

                  13,6

                  -13,8

                  Обсяг доходу від надання послуг

                  тис. грн

                  90,4

                  153,6

                  64,4

                  Надходження до місцевого, Державного бюджетів:

                  податок на прибуток

                  частина прибутку

                  тис. грн

                  -

                  -

                  2,5

                  0,7

                  -

                  -

                  Фактична рентабельність

                  %

                  11.74

                  9,71

                  -

                  Фактична собівартість послуг

                  тис. грн

                  80,9

                  140,0

                  78,2

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна

                  грн

                  281,61

                  267,17

                  322,10

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн

                  1636,70

                  1739,58

                  1967,75

                  Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які були споживачами послуг

                  шт.

                  321

                  527

                  190

                   

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2013 року № 411 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Зодчий» бюро технічної інвентаризації Сосницької районної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 23 жовтня 2013 року за № 26/951, маємо позитивний вплив, а саме:

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                                     Л.В. Сахневич

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 вересня 2015 року № 485 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2009 року №402».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 вересня 2015 року № 485 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2009 року №402» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  В умовах конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади мають використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Крім того є необхідність своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісної допомоги населенню м. Ніжин та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 24 вересня 2015 року по 29 вересня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці - «Регуляторна діяльність» на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально - технічну базу, що дає можливість обладнати комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування закладу для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами. Дія регуляторного акта поширюється на комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, фізичних осіб, суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які є користувачами зазначених медичних послуг.

                  Кількісні показники результативності акта також є:

                  Надходження до державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці 1:

                  Таблиця 1

                   

                  Показник

                  Надходження до     місцевого бюджету

                  Надходження до

                  спеціальних фондів

                  Кількість осіб, на які поширюється дія акта

                  Кількість суб’єктів господарю-вання

                  Одиниці виміру

                  тис. грн

                  Тис. грн

                  осіб

                  одиниць

                  Базове   значення  

                  (визначається   при базовому відстеженні результативності)

                  -

                  452,8

                  3891

                  6

                  Повторне значення

                  (при повторному відстеженні результативності через 1-2 роки з дня набрання чинності)

                  -

                  498,1

                  4880

                  7

                  Періодичне значення

                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  -

                  549,9

                  5686

                  11

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови обласної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації.

                  Крім того з змістом розпорядження голови обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www. cg.gov.ua).

                  Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності закладу, інформацій державних органів, на які покладено контролюючі функції, за результатами проведених перевірок (за наявності).

                  Повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись у межах термінів здійснення відстежень результативності регуляторного акта – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2009 року №402 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Ніжинською центральною міською лікарнею», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у чернігівській області 17 грудня 2009 року за №63/792 (наступне відстеження буде здійснено в IV кварталі 2017 року).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  обласної державної адміністрації                                                     Л.В. Сахневич

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 вересня 2015 року № 472 «Про граничний розмір плати за послуги ТОВ «КООПРИНОК».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про граничний розмір плати за послуги ТОВ «КООПРИНОК»» підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Проблема, яку пропонується розв’язати – це збитковість послуг з утримання та обслуговування торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, які надаються ТОВ «КООПРИНОК» через збільшення витрат.

                  Метою прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринку, що є об’єктивною умовою його самоокупної роботи, та врахування інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги ринку;

                  - підвищити рівень якості послуг, що надаються;

                  - збільшити надходження до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;

                  - отримати додаткові кошти на оновлення та реконструкцію ринку, його благоустрій та технічне дооснащення.

                  Реалізація мети передбачає встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, що надаються ринками ТОВ «КООПРИНОК».

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 25 вересня по 28 вересня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті.

                  В ході обговорення зауважень та пропозицій не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - дотримання вимог діючого законодавства стосовно процедури прийняття регуляторного акта, відповідність ціноутворення на послуги ринків державній ціновій політиці, можливість контролювати дотримання державної дисципліни цін, збільшення надходжень до місцевого бюджету, надання якісних послуг;

                  - прибуткова діяльність, можливість отримати додаткові кошти на розвиток підприємств, проведення реконструкцій ринку, поліпшення благоустрою території, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  Встановлення граничного розміру плати за торговельні місця з продажу продовольчих та непродовольчих товарів забезпечить беззбиткове функціонування підприємств, своєчасність виплати заробітної плати, розрахунків з постачальниками за надані послуги, а також дотримання державної дисципліни цін.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності Показником результативності є державне регулювання, шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками, і цим самим не дасть можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупинить зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлення оптимального граничного розміру плати за утримання торгових місць забезпечить поліпшення якості послуг, що надаються ринком, покращення матеріально-технічного стану підприємства, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та постачальниками послуг.

                  Граничні розміри плати за послуги ТОВ «КООПРИНОК» розраховані відповідно до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 638/109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2009 року за № 600/16616.

                  Основними складовими собівартості послуг ринків є:

                  - заробітна плата працівників;

                  - нарахування на заробітну плату;

                  - комунальні послуги;

                  - податки та збори;

                  - інше.

                  Посадові оклади розраховані з дотриманням державних мінімальних гарантій з питань оплати праці та згідно з Колективним договором підприємства. Нарахування на заробітну плату становить 36,77 % – Єдиний соціальний внесок (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

                  Витрати на утримання ринку розраховані на основі фактичних витрат за 2013 рік з врахуванням рівня тарифів на комунальні послуги та послуги обслуговуючих підприємств та прогнозних показників на 2014 рік, планова рентабельність становить 20%.

                  Після покриття всіх першочергових потреб ринку, кошти будуть направлятися на реконструкцію та модернізацію матеріально-технічної бази ринку та підвищення якості послуг.

                  Механізмом розв’язання проблеми є встановлення шляхом аналізу економічно обґрунтованого розміру плати на послуги ринку ТОВ «КООПРИНОК».

                  Нагляд за додержанням вимог проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про граничний розмір плати за послуги ТОВ «КООПРИНОК» забезпечуватиметься органами, на які покладені ці функції і не потребують створення додаткових систем контролю.

                  Надходження до бюджету, кількість зайнятих осіб, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

                  Показник

                  Надходження до  бюджету,

                  тис. грн/місяць

                  Кількість зайнятих,

                  осіб

                  Кількість суб'єктів господарювання

                  Базове значення

                  (визначається при базовому відстеженні результативності)

                  91,2

                  14

                  1057

                  Повторне значення

                  (визначається при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)

                  139,5

                  14

                  1089

                  Періодичне значення

                  (визначається при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                  146,5

                  14

                  1117

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється, додаткових витрат не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації та доведення до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію, ТОВ «КООПРИНОК».

                  Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.cg.gov.ua).

                  Скарг від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта не надходило.

                  Додатковими показниками результативності є:

                  - фактична собівартість надання послуг;

                  - отриманий підприємствами фінансовий результат;

                  - зростання обсягів використання коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків;

                  - збільшення обсягів продажу продукції;

                  - коефіцієнт використання торгових місць.

                  обласної державної адміністрації                                                     Л.В. Сахневич

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 27 серпня 2007 року         № 324 «Про удосконалення організації роботи по забезпеченню виконання вимог чинного законодавства у сфері металобрухту», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 11 вересня 2007 року за № 23/646.

                   

                  2. Виконавець заходів з відстеження: управління промисловості, транспорту і зв’язку обласної державної адміністрації.

                   

                  3. Цілі прийняття акта: метою прийняття регуляторного акту є забезпечення провадження на території області державної політики у сфері господарської діяльності з брухтом кольорових і чорних металів через державне регулювання операцій з металобрухтом шляхом складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів) на відповідність вимогам Законів України «Про металобрухт» (зі змінами та доповненнями), «Про ліцензування видів господарської діяльності» для контролю за додержанням суб’єктами господарювання встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.

                   

                  4. Строк виконання заходів з відстеження: з 14 вересня 2015 року по 25 вересня 2015 року.

                   

                  5. Тип відстеження: періодичне.

                   

                  6. Методи одержання результатів відстеження.

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                   

                  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

                  При проведенні періодичного відстеження використовувалась статистична звітність суб'єктів господарювання та необхідні документи для складання актів перевірок щодо дотримання ними чинного законодавства та нормативно-правових актів, які діють у сфері металобрухту і актів обстеження спеціалізованих, спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів).

                   

                   

                  8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

                  Показником результативності є удосконалення та упорядкування державного регулювання і контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом, досягнення прозорості прийняття рішень за результатами розгляду звернень та проведених перевірок. Визначення процедури проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання ними чинного законодавства та нормативно-правових актів, які діють у сфері металобрухту, складання актів обстеження спеціалізованих, спеціалізованих металургійних переробних підприємств (їх приймальних пунктів).

                   

                  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

                  Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень обласної комісії з питань контролю за здійсненням операцій з металобрухтом, досягнення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Проводяться комплексні заходи, спрямовані на викриття і припинення схем нелегальної діяльності в сфері поводження з металобрухтом, дотримання вимог природоохоронного законодавства в сфері поводження з небезпечними відходами, безпеки праці та охорони навколишнього середовища.

                  З огляду на вищевказане, можна зробити висновок про доцільність подовження дії зазначеного розпорядження.

                   

                   

                   

                   

                  Перший заступник голови

                  обласної державної адміністрації                                              Л.В Сахневич

                   

                  Звіт
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 серпня 2013 року № 348 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється Корюківським районним комунальним підприємством «Рампа»», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області
                  11 вересня 2013 року за № 19/944.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна, беззбиткова робота підприємства;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 серпня 2015 року по 18 вересня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності Корюківського районного комунального підприємства «Рампа» за ІІ півріччя 2013року, 2014 рік та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота Корюківського районного комунального підприємства «Рампа», зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого
                  майна - основний вид діяльності Корюківського районного комунального підприємства «Рампа».

                  Результати фінансово-господарської діяльності Корюківського районного комунального підприємства «Рампа»:

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  ІІ півріччя 2013 року

                  2014 рік

                  І півріччя 2015 року

                  Обсяг доходу від надання послуг

                  тис.грн

                  55,0

                  135,0

                  96,0

                  Собівартість послуг

                  тис.грн

                  52,1

                  121,4

                  82,5

                  Фактична рентабельність

                  %

                  2,3

                  9,1

                  13,6

                  Надходження до місцевого бюджету

                  тис.грн

                  0,36

                  3,1

                  3,1

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна

                  грн

                  246

                  260

                  300

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн

                  2288

                  2083

                  2545

                  Кількість споживачів послуг:

                  суб’єкти господарювання

                  фізичні особи

                   

                   

                  6

                  285

                   

                  14

                  516

                   

                  11

                  262

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 серпня 2013 року № 348 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється Корюківським районним комунальним підприємством «Рампа»», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 11 вересня 2013 року за № 19/944, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, беззбиткову діяльність Корюківського районного комунального підприємства «Рампа».

                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації

                   

                  Л.В. Сахневич

                   

                  Звіт

                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 вересня 2013 року № 367 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 11 вересня 2013 року
                  за № 21/946.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 серпня 2015 року по 18 вересня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради за 2013, 2014 роки та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота комунального підприємства «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого
                  майна - основний вид діяльності комунального підприємства «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради:

                   

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  2013 рік

                  2014 рік

                  І півріччя 2015 року

                  Обсяг доходу від надання послуг

                  тис.грн

                  473

                  398

                  205

                  Собівартість послуг

                  тис.грн

                  458

                  402

                  179

                  Чистий прибуток

                  тис.грн

                  15,0

                  -4

                  26

                  Фактична рентабельність

                  %

                  3,3

                  -

                  14,5

                  Надходження до:

                  місцевого бюджету

                  Державного бюджету

                   

                  тис.грн тис.грн

                   

                  3

                  94

                   

                  -

                  80

                   

                  -

                  12

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна

                  грн

                  491

                  583

                  550

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн

                  3752

                  3310

                  3700

                  Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які були споживачами послуг

                   

                  964

                  683

                  373

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 вересня 2013 року № 367 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 11 вересня 2013 року за № 21/946, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, беззбиткову діяльність комунального підприємства «Новгород-Сіверське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.                   

                  Перший заступник голови
                  обласної державної адміністрації

                   

                         Л.В. Сахневич

                   

                  Звіт 
                  про відстеження результативності регуляторного акта

                   

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2013 року № 364 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 11 вересня 2013 року
                  за № 20/945.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  • виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  • встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  • стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

                  • якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  • збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та зборів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  • отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 серпня 2015 року по 18 вересня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради за
                  ІІ півріччя 2013 року, 2014 рік та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота комунального підприємства «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого
                  майна - основний вид діяльності комунального підприємства «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради:

                   

                  Найменування

                  Одиниця виміру

                  ІІ півріччя 2013 року

                  2014 рік

                  І півріччя 2015 року

                  Обсяг доходу від надання послуг

                  тис.грн

                  2146

                  3336

                  1409

                  Собівартість послуг

                  тис.грн

                  1333

                  1951

                  906

                  Надходження до бюджетів:

                         

                  податок з доходів фізичних осіб

                  тис.грн

                  212,2

                  259,6

                  119,9

                  податок на прибуток

                  тис.грн

                  5,0

                  6,3

                  6,5

                  податок на додану вартість

                  тис.грн

                  374,5

                  519,7

                  222,9

                  частина чистого прибутку

                  тис.грн

                  0,4

                  4,9

                  0,1

                  ресурсні платежі

                  тис.грн

                  3,3

                  3,9

                  4,4

                  Фактична рентабельність

                  %

                  0,8

                  0,8

                  0,3

                  Середній розмір плати за послуги з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна

                  грн

                  670

                  630

                  584

                  Розмір фактичної середньої основної заробітної плати

                  грн

                  2910

                  2662

                  2712

                  Кількість споживачів послуг:

                  суб’єкти господарювання

                  фізичні особи

                   


                   

                  259

                  2944


                   

                  708

                  3482


                   

                  231

                  1351

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2013 року № 364 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 11 вересня 2013 року за № 20/945, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, беззбиткову діяльність комунального підприємства «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.


                   

                  Перший заступник голови 
                  обласної державної адміністрації

                   

                         Л.В. Сахневич


                   

                   

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
                  від 17 серпня 2015 року № 409 «Про граничні розміри плати за послуги ринків».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації «Про граничні розміри плати за послуги ринків» підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Проблема, яку пропонується розв’язати – це збитковість послуг з утримання та обслуговування торгових місць з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, які надаються ТОВ «Ніжинський коопринок» та ТОВ «Прилуцький ринок 1», через збільшення витрат.

                  Метою прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринків, що є об’єктивною умовою їх самоокупної роботи, та врахування інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

                  - виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) в частині реалізації повноважень обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

                  - встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги ринків;

                  - підвищити рівень якості послуг, що надаються;

                  - збільшити надходження до бюджету від сплачених підприємствами податків та зборів;

                  - отримати додаткові кошти на оновлення та реконструкцію ринків, їхній благоустрій та технічне дооснащення.

                  Реалізація мети передбачає встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, що надаються ринками ТОВ «Ніжинський коопринок» та ТОВ «Прилуцький ринок 1».

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  З 21 серпня – по 26 серпня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Базове.

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод. З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті.

                  В ході обговорення зауважень та пропозицій не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - дотримання вимог діючого законодавства стосовно процедури прийняття регуляторного акта, відповідність ціноутворення на послуги ринків державній ціновій політиці, можливість контролювати дотримання державної дисципліни цін, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, надання якісних послуг;

                  - прибуткова діяльність, можливість отримати додаткові кошти на розвиток підприємств, проведення реконструкцій ринків, поліпшення благоустрою території, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку.

                  Встановлення граничного розміру плати за торговельні місця з продажу продовольчих та непродовольчих товарів забезпечить беззбиткове функціонування підприємств, своєчасність виплати заробітної плати, розрахунків з постачальниками за надані послуги, а також дотримання державної дисципліни ціни.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності

                  Показником результативності є державне регулювання, шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками, і цим самим не дасть можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупинить зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

                  Встановлення оптимального граничного розміру плати за утримання торгових місць забезпечить поліпшення якості послуг, що надаються ринками, покращення матеріально-технічного стану підприємств, своєчасність розрахунків з бюджетами різних рівнів та постачальниками послуг.

                  Граничні розміри плати за послуги ТОВ «Ніжинський коопринок» та ТОВ «Прилуцький ринок 1» розраховані відповідно до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 638/109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2009 року за № 600/16616.

                  Основними складовими собівартості послуг ринків є:

                  - заробітна плата працівників;

                  - нарахування на заробітну плату;

                  - комунальні послуги;

                  - податки та збори;

                  - інше.

                  Посадові оклади розраховані з дотриманням державних мінімальних гарантій з питань оплати праці та згідно з Колективними договорами підприємств.

                  Нарахування на заробітну плату становить 36,77 % – Єдиний соціальний внесок (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

                  Витрати на утримання ринків розраховані на основі фактичних витрат за 2014 рік з врахуванням рівня тарифів на комунальні послуги та послуги обслуговуючих підприємств та планових витрат на 2015 рік в частині плати за оренду землі. Планова рентабельність становить 20 %.

                  Після покриття всіх першочергових потреб ринків, кошти будуть направлятися на реконструкцію та модернізацію матеріально-технічної бази ринків та підвищення якості послуг.

                  Нагляд за додержанням вимог проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про граничний розмір плати за послуги ринків» забезпечуватиметься органами, на які покладені ці функції і не потребують створення додаткових систем контролю.

                  Надходження до Державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

                  Показник

                  Надходження до бюджету,
                  тис.грн

                  Кількість зайнятих,
                  осіб

                  Кількість суб’єктів господарювання

                  Базове значення
                  (визначається при базовому відстеженні результативності)
                  ТОВ «Прилуцький ринок 1»
                  ТОВ «Ніжинський коопринок»

                  143,7*
                  1516

                  33
                  28

                  705
                  1347

                  Повторне значення
                  (при повторному відстеженні результативності не пізніше, ніж через 2 роки з дня набрання чинності)
                  ТОВ «Прилуцький ринок 1»
                  ТОВ «Ніжинський коопринок»

                  500
                  2000

                  35
                  34

                  801
                  1500

                  Періодичне значення
                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)
                  ТОВ «Прилуцький ринок 1»
                  ТОВ «Ніжинський коопринок»

                  560
                  2500

                  34
                  40

                  820
                  2000

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

                  Розмір плати за послуги ринків зросте в залежності від виду послуг, якими користуються суб’єкти господарювання.

                  Впровадження даного регуляторного акта не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавця.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови обласної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації та доведення до відома через Ніжинську та Прилуцьку міські ради, Ніжинську та Прилуцьку районні державні адміністрації, ТОВ «Ніжинський коопринок» та ТОВ «Прилуцький ринок 1».

                  Крім того, зі змістом цього розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www.cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність» – «Розпорядження голови обласної державної адміністрації».

                  Скарг від суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта не надходило.

                  Додатковими показниками результативності є:

                  - фактична собівартість надання послуг;

                  - отриманий підприємствами фінансовий результат;

                  - зростання обсягів використання коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків;

                  - збільшення обсягів продажу продукції;

                  - коефіцієнт використання торгових місць.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 липня 2013 року № 310 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Носівське бюро технічної інвентаризації» Носівської районної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 05 серпня 2013 року за № 16/941.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 липня 2015 року по 29 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Носівське бюро технічної інвентаризації» Носівської районної ради за ІІ півріччя 2013, 2014 рік та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота комунального підприємства «Носівське бюро технічної інвентаризації» Носівської районної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна - основний вид діяльності комунального підприємства «Носівське бюро технічної інвентаризації» Носівської районної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Носівське бюро технічної інвентаризації» Носівської районної ради:

                  Найменування

                   

                  Одиниця виміру

                   

                  ІІ півріччя 2013 року

                   

                  2014 рік

                   

                  І півріччя 2015 року

                   

                  Обсяг доходу від надання послуг

                   

                  тис.грн

                   

                  259,7

                   

                  426,4

                   

                  220,3

                   

                  Собівартість послуг

                   

                  тис.грн

                   

                  245,7

                   

                  460,8

                   

                  226,6

                   

                  Чистий прибуток

                   

                  тис.грн

                   

                  14,0

                   

                  -34,4

                   

                  -6,3

                   

                  Надходження до:
                  місцевого бюджету
                  Державного бюджету

                   

                   

                   

                  тис.грн
                  тис.грн

                   

                   

                   

                  0,6
                  48,1

                   

                   

                   

                  -
                  78,3

                   

                   

                   

                  0,7
                  36,8

                   

                  Фактична рентабельність

                   

                  %

                   

                  5,7

                   

                  -

                   

                  -

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 липня 2013 року № 310 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Носівське бюро технічної інвентаризації» Носівської районної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 05 серпня 2013 року за № 16/941, маємо позитивний вплив, а саме: реалізацію облдержадміністрацією наданих Урядом повноважень, забезпечення дотримання державної дисципліни цін.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 липня 2013 року № 301 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року за № 15/940.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 липня 2015 року по 29 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради за 2013, 2014 роки та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота комунального підприємства «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна - основний вид діяльності комунального підприємства «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради. Одночасно, підприємство надає додаткові види послуг з питань землекористування.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради:

                  Найменування

                   

                  Одиниця виміру

                   

                  2013 рік

                   

                  2014 рік

                   

                  І півріччя 2015 року

                   

                  Обсяг чистого доходу від надання послуг

                   

                  тис.грн

                   

                  1597,0

                   

                  1842,8

                   

                  747,7

                   

                  Собівартість послуг

                   

                  тис.грн

                   

                  943,0

                   

                  111,0

                   

                  539,3

                   

                  Чистий прибуток

                   

                  тис.грн

                   

                  25,0

                   

                  81,0

                   

                  8,4

                   

                  Надходження до:
                  місцевого бюджету
                  державного бюджету

                   

                   

                   

                  тис.грн
                  тис.грн

                   

                   

                   

                  189,6
                  348,1

                   

                   

                   

                  204,2
                  329,8

                   

                   

                   

                  11,4
                  116,5

                   

                  Фактична рентабельність

                   

                  %

                   

                  1,5

                   

                  5,3

                   

                  1,8

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 липня 2013 року № 301 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року за № 15/940, маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, беззбиткова діяльність комунального підприємства «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 липня 2013 року № 300 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року за № 14/939.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Метою даного регуляторного акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

                  - виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

                  - встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

                  - стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

                  - якісне надання послуг з технічної інвентаризації;

                  - збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

                  - збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

                  - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 20 липня 2015 року по 29 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради за ІІ півріччя 2013, 2014 рік та І півріччя 2015 року.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота комунального підприємства «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради, зростання обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

                  Надання послуг з проведення технічної інвентаризації нерухомого майна - основний вид діяльності комунального підприємства «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.

                  Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради:

                  Найменування

                   

                  Одиниця виміру

                   

                  ІІ півріччя 2013 року

                   

                  2014 рік

                   

                  І півріччя 2015 року

                   

                  Обсяг чистого доходу від основної діяльності

                   

                  тис.грн

                   

                  1797

                   

                  2424

                   

                  1171

                   

                  Собівартість послуг

                   

                  тис.грн

                   

                  1769

                   

                  2408

                   

                  1169

                   

                  Чистий прибуток

                   

                  тис.грн

                   

                  28

                   

                  16

                   

                  2

                   

                  Надходження до
                  бюджету

                   

                  тис.грн

                   

                  1519

                   

                  1455

                   

                  580

                   

                  Фактична рентабельність

                   

                  %

                   

                  2

                   

                  1

                   

                  0,2

                   

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 липня 2013 року № 300 «Про тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, що здійснюється комунальним підприємством «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року за № 14/939, маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, беззбиткова діяльність комунального підприємства «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2013 року № 297 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним закладом «Куликівська центральна районна лікарня» Куликівської районної ради Чернігівської області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 07 серпня 2013 року № 17/942.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 21 липня 2015 року по 28 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2013 року № 297 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним закладом «Куликівська центральна районна лікарня» Куликівської районної ради Чернігівської області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 07 серпня 2013 року № 17/942.

                  За період дії розпорядження з вересня 2013 року по червень 2015 року (включно) Куликівською центральною районною лікарнею було надано платних послуг з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, профілактичних медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів, профілактичних наркологічних та психіатричних медичних оглядів, профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб на загальну суму 242,1 тис. грн. Кількість осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта – 4407 чоловік (базове значення – 10000 осіб).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат за 2011 рік та середня заробітна плата. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період з вересня 2013 року по червень 2015 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1134,00 до 1218,00 грн, що становить 7,4 %;

                  - відбулось підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників на 1,8 %;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: опалення та підігрів води – на 50,7 %, водопостачання – на 92,8 %, водовідведення – на 24,2 %, електроенергія – на 39,2 %, паливо – на 10,8 %.

                  Проведені розрахунки показали, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг на 20-25 %.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2013 року № 297 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним закладом «Куликівська центральна районна лікарня» Куликівської районної ради Чернігівської області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 07 серпня 2013 року № 17/942, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2013 року № 295 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 2 Чернігівської міської ради», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року № 13/938.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта:

                  - встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

                  - забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 21 липня 2015 року по 28 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Повторне

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2013 року № 295 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 2 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року № 13/938.

                  За період дії розпорядження з серпня 2013 року по червень 2015 року (включно) Чернігівською міською лікарнею № 2 було надано платних послуг з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, профілактичних медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів на загальну суму 691,6 тис. грн. Кількість осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта – 7685 чоловік (базове значення – 6937 осіб).

                  У встановлених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на основі фактичних витрат за 2011 рік та середня заробітна плата. Заробітна плата, яка включена в собівартість платних послуг, розрахована згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами та доповненнями).

                  За період з серпня 2013 року по червень 2015 року зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг:

                  - відбулось підвищення мінімальної заробітної плати, яка є головною складовою собівартості платних послуг, з 1118,00 до 1218,00 грн, що становить 8,9 %;

                  - відбулось підвищення посадових окладів (тарифних ставок) медичних працівників на 3,5 %;

                  - зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: опалення – на 72,4 %, підігрів води – на 202,7 %, водовідведення – на 53,0 %, електроенергія – на 50,9 %.

                  Проведені розрахунки показали, що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг на 90-95 %.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2013 року № 295 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею № 2 Чернігівської міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 24 липня 2013 року № 13/938, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 липня 2015 року № 332 «Про тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються Чернігівською міською лікарнею №1 Чернігівської міської ради».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 липня 2015 року № 332 «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською лікарнею №1 Чернігівської міської ради» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню м.Чернігова та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 15 липня 2015 року по 20 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці - «Регуляторна діяльність» на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально - технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількісні показники результативності акта також є:

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на Чернігівську міську лікарню №1 Чернігівської міської ради та суб'єктів господарювання і населення м. Чернігова, які є споживачами послуг цього закладу.

                  Надходження до державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці:

                  Таблиця

                  Показник

                   

                  Надходження до місцевого бюджету

                   

                  Надходження до
                  спеціальних фондів

                   

                  Кількість осіб, на які поширюється дія акта

                   

                  Кількість суб’єктів господарю-вання

                   

                  Одиниці виміру

                   

                  тис. грн

                   

                  тис. грн

                   

                  осіб

                   

                  одиниць

                   

                  Базове   значення  
                  (визначається   при базовому відстеженні результативності)

                   

                  53,7

                   

                  146,5

                   

                  4553

                   

                  55

                   

                  Повторне значення
                  (при повторному відстеженні результативності через 1-2 роки з дня набрання чинності)

                   

                  59,1

                   

                  161,0

                   

                  5400

                   

                  57

                   

                  Періодичне значення
                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                   

                  63,2

                   

                  172,3

                   

                  5940

                   

                  60

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації та доведенням до відома через Чернігівську міську раду.

                  Крім того з змістом розпорядження голови обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www. cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності закладу, інформацій державних органів, на які покладено контролюючі функції, за результатами проведених перевірок (за наявності).

                  Проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (ІІІ квартал 2017 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта (ІІІ квартал 2020 року та кожні наступні 3 роки).

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 липня 2015 року № 323 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року № 72».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 липня 2015 року № 323 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року № 72» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню м. Прилуки та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 15 липня 2015 року по 20 липня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність» на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати лікарню сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифу, впровадження нових сучасних технологій діагностики, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на комунальний лікувально-профілактичний заклад «Прилуцька центральна міська лікарня» та суб'єктів господарювання і населення м. Прилуки, які є споживачами послуг цього закладу.

                  Надходження до державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці 3:

                  Таблиця 3

                  Показник

                   

                  Надходження до місцевого бюджету

                   

                  Надходження до
                  спеціальних фондів

                   

                  Кількість осіб, на яких поширюється дія акта

                   

                  Кількість суб’єктів господарю-вання

                   

                  Одиниці виміру

                   

                  тис. грн

                   

                  тис. грн

                   

                  осіб

                   

                  одиниць

                   

                  Базове   значення  
                  (визначається   при базовому відстеженні результативності)

                   

                  -

                   

                  87,0

                   

                  2192

                   

                  27

                   

                  Повторне значення
                  (при повторному відстеженні результативності через 1-2 роки з дня набрання чинності)

                   

                  -

                   

                  90,2

                   

                  3360

                   

                  41

                   

                  Періодичне значення
                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                   

                  -

                   

                  104,3

                   

                  4587

                   

                  52

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови облдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації та доведенням до відома через Прилуцьку міську раду.

                  Крім того з змістом розпорядження голови обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www. cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності закладу, інформацій державних органів, на які покладено контролюючі функції, за результатами проведених перевірок (за наявності).

                  Повторне та періодичне відстеження будуть здійснюватись у межах термінів здійснення відстежень результативності регуляторного акта – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року № 72 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 17 квітня 2009 року за № 16/745 (наступне відстеження буде здійснено в ІІ кварталі 2017 року).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2015 року № 295 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254».

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2015 року № 295 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 254» підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами і доповненнями) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (зі змінами і доповненнями).

                  Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами.

                  Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно по Чернігівській області, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних закладах, центрах, так і їх розходження з офіційними статистичними даними. Різниця в тарифах на однакові медичні послуги становить від 30% до 60%.

                  Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно обґрунтованим тарифом фізичним та юридичним особам, а також:

                  - використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичної послуги;

                  - залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувального закладу.

                  Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню м. Ніжина, Ніжинського району та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 25 червня 2015 року по 30 червня 2015 року

                  Тип відстеження

                  Базове

                  Методи одержання результатів відстеження

                  Для проведення базового відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів.

                  З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, забезпечено оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті обласної державної адміністрації в Інтернеті в рубриці – «Регуляторна діяльність» на сторінці – «Проекти регуляторних актів» (http://cg.gov.ua/index.php?id=2023&tp=1&pg=single_page.php). В ході обговорення пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від суб’єктів господарювання та громадян не надходило.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є:

                  - отримання своєчасних та якісних медичних послуг;

                  - збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;

                  - надходження до бюджетів всіх рівнів.

                  Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що дає можливість обладнати наркодиспансер сучасним обладнанням, інструментами, своєчасно проводити поточний ремонт приміщень.

                  Наслідком дії регуляторного акта є встановлення оптимального рівня тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та інше.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.

                  Кількісні показники результативності акта також є:

                  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

                  Дія регуляторного акта поширюється на обласний комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинський наркологічний диспансер» та суб'єктів господарювання і населення м. Ніжина, які є споживачами послуг цього закладу.

                  Надходження до державного та місцевого бюджетів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта наведені в таблиці 3:

                  Таблиця 3

                  Показник

                   

                  Надходження до місцевого бюджету

                   

                  Надходження до
                  спеціальних фондів

                   

                  Кількість осіб, на які поширюється дія акта

                   

                  Кількість суб’єктів господарю-вання

                   

                  Одиниці виміру

                   

                  тис. грн

                   

                  тис. грн

                   

                  осіб

                   

                  одиниць

                   

                  Базове   значення  
                  (визначається   при базовому відстеженні результативності)

                   

                  -

                   

                  136,6

                   

                  5369

                   

                  34

                   

                  Повторне значення
                  (при повторному відстеженні результативності через 1-2 роки з дня набрання чинності)

                   

                  -

                   

                  163,6

                   

                  6338

                   

                  41

                   

                  Періодичне значення
                  (при періодичному відстеженні результативності через 3 роки з дня виконання заходів повторного відстеження)

                   

                  -

                   

                  250,0

                   

                  8335

                   

                  50

                   

                  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимого акта.

                  Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.

                  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

                  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб про розпорядження голови обласної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в друкованих засобах інформації та доведенням до відома через Чернігівську обласну державну адміністрацію.

                  Крім того з змістом розпорядження голови обласної державної адміністрації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www.cg.gov.ua) в розділах «Регуляторна діяльність» або «Поточна діяльність», «Розпорядження голови ОДА».

                  Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності закладу, інформацій державних органів, на які покладено контролюючі функції, за результатами проведених перевірок (за наявності).

                  Повторне та періодичне відстеження будуть здійснюватись у межах термінів здійснення відстежень результативності регуляторного акта – розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2011 року № 574 «Про тарифи на платні послуги, що надаються обласним комунальним лікувально-профілактичним закладом «Ніжинський наркологічний диспансер»», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 12 серпня 2011 року за № 35/861 (наступне відстеження буде здійснено в ІІІ кварталі 2016 року).

                  У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

                  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

                  Вид та назва регуляторного акта

                  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2007 року № 263 «Про тарифи на платні послуги, які надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Пологовий будинок Чернігівської міської ради”», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 27 червня 2007 року за №18/641.

                  Виконавець заходів з відстеження

                  Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

                  Цілі прийняття акта

                  Цілі прийняття регуляторного акта:

                  - встановлення в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг тарифів на: лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона (діагностика); лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона (операція); операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями;

                  - забезпечення доступності послуг для жіночого населення, в залежно від рівня їх грошових доходів;

                  - захист інтересів споживачів.

                  Строк виконання заходів з відстеження

                  з 02 червня 2015 року по 12 червня 2015 року.

                  Тип відстеження

                  Періодичне

                  Метод одержання результатів відстеження

                  Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

                  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

                  Для проведення періодичного відстеження використовувалась статистична звітність закладу, звітність про надходження коштів, дані про рівень діючих тарифів на комунальні послуги.

                  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

                  Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2007 року № 263 «Про тарифи на платні послуги, які надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Пологовий будинок Чернігівської міської ради”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 27 червня 2007 року за №18/641, яким встановлено наступне.

                  За період дії розпорядження з червня 2012 року по червень 2015 року було надано відповідних платних послуг на загальну суму 129,8 тис. грн. Середньорічна кількість осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта - 1050 чоловік.

                  Діючі тарифи були встановлені на підставі наданих матеріалів щодо собівартості даних послуг станом на 01 січня 2007 року.

                  За період дії тарифів зазнали об’єктивних змін основні чинники формування собівартості платних послуг, а саме вартість комунальних послуг та енергоносіїв: теплопостачання – на 164,8 %, електроенергії – на 50 %.

                  Проведені розрахунки показали що зростання вказаних витрат вплинуло на збільшення собівартості послуг в середньому на 40,0%.

                  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

                  У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2007 року № 263 «Про тарифи на платні послуги, які надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом “Пологовий будинок Чернігівської міської ради”», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 27 червня 2007 року за №18/641, маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, надання якісних медичних послуг.

                  Проте, у зв’язку з браком коштів останнім часом не було можливості придбати інструментарій та запасні частини для проведення лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона (діагностика) ті лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона (операція), операцію штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

                  На сьогодні більша частина інструментів зношена і їх функціональний стан не дозволяє проводити складні оперативні втручання. На даний час жінки, які потребують лікування безпліддя з застосуванням методик екстракорпорального запліднення, отримують висококваліфіковану медичну допомогу в приватних клініках м. Києва, де є в наявності дороге високотехнологічне обладнання.

                  Враховуючи наведене, надання зазначених платних медичних послуг комунальним лікувально-профілактичним заклад