back

18-06-2008 12:08


Що необхідно знати при працевлаштуванні на роботу за кордон через підприємства - посередників

Насамперед, потрібно проаналізувати текст рекламних оголошень, в котрих пропонується така робота. Відповідно до Закону України <Про ліцензування певних видів господарської діяльності> суб`єкти господарювання мають право займатися посередницькою діяльністю у працевлаштуванні за кордоном лише за умови наявності у них відповідної ліцензії, котру видає Міністерство праці та соціальної політики України. Ця ліцензія є підставою для розміщення в засобах масової інформації пропозицій щодо роботи за кордоном. Посередник вказує в рекламі своє повне найменування, адресу, зазначену в ліцензії (ні в якому разі не поштову скриньку), номери телефонів, номер і дату видачі чинної ліцензії та орган ліцензування - Мінпраці.

Наявність службового приміщення - одна з вимог, що висуваються до провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. У службовому приміщенні посередника, де проводиться прийом, на доступному для клієнта місці повинна розміщуватися така інформація:

.      копія свідоцтва про державну реєстрацію;

.      копія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

.      інформація про повне найменування посередника, його адреса, номера телефонів, прізвище, ім`я та по-батькові керівника (власника);

.      номера телефонів місцевого органу державної служби зайнятості України, представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;

.      нормативно-правові акти, котрих повинен дотримуватись посередник при провадженні посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

.      витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" у частині надання послуг;

.      книга відгуків та пропозицій.

Посередники організовують надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном на підставі договорів (контрактів), які укладаються в письмовій формі: зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним суб`єктом господарської діяльності (роботодавцем або посередником) про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном громадян України та договору з клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, у тому числі агентська угода, не дає права суб`єкту господарювання надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без наявності в нього відповідної ліцензії.

До укладання договору з посередником громадяни України повинні впевнитись у наявності в нього:

- копії дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем (крім випадків посередництва у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників);

- копії дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником;

- копії документу (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб`єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження, якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників;

Ці документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані у консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави та легалізовані в МЗС України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше);

- зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним суб`єктом господарської діяльності (роботодавцем або посередником) про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном громадян України;

- засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору, що повинен відповідати законодавству держави працевлаштування працівника та міжнародним договорам України та містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), термін дії договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат, тощо.

Вищезазначені документи повинні бути перекладені українською мовою та нотаріально засвідчені.

Тільки за наявності цих документів клієнт може укладати з посередником договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, котрий повинен містити таку інформацію:

- номер, дату, місце укладення договору;

.      найменування посередника, номер та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштування на роботу за кордоном, місце знаходження посередника;

.      відомості про клієнта (прізвище, ім`я та по-батькові, місце проживання тощо);

.      визначення предмету договору: які послуги пропонуються з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

.      місце підписання трудового договору з роботодавцем;

.      права, обов`язки та відповідальність сторін;

.      умови змін, розірвання та анулювання договору;

.      порядок вирішення спірних питань;

.      визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні;

.      перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату;

.      термін дії договору;

.      реквізити сторін договору.

Цей договір укладається у двох примірниках: один видається клієнту, а другий залишається у посередника.

До остаточного укладення клієнтом трудового договору з іноземним роботодавцем посередник не повинен стягувати будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Громадяни України, які уклали договір про посередництво у працевлаштуванні, в`їжджають на роботу до іноземної держави лише за робочою візою. З прибуттям громадян України до роботодавця іноземні компетентні органи оформлюють їм дозвіл на перебування у країні працевлаштування.

Отже, щоб уникнути шахрайства та не бути ошуканими, громадянам України необхідно завжди пам`ятати про вищезазначене та бути обачливими при виборі посередника та запропонованих ним послуг.

ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
N 19/15 від 22.02.99 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
м. Київ
6 квітня 1999 р.
Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням

Відповідно до Законів України "Про підприємництво" (698-12) та "Про зайнятість населення" (803-12) і на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N1020 (1020-98-п) "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97 N648/97, і Положення про інспекцію по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24.06.91 N47 (47-91-п), Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням (додається).

2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної палати (Єфремов О.В.), відділу зовнішньої трудової міграції та міжнародних зв`язків Державного центру зайнятості (Прусаченко В.С.) в установленому порядку:

2.1. Подати Інструкцію в п`ятиденний термін на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівників Державного центру зайнятості, центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням.

3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.) - передбачити у планах-графіках роботи перевірки додержання порядку надання Державним центром зайнятості ліцензій, а також діяльності суб`єктів підприємницької діяльності щодо дотримання умов і правил з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Державному центру зайнятості, центрам зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя передбачити у планах роботи перевірки діяльності суб`єктів підприємницької діяльності щодо дотримання умов і правил з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

4. Відділу зовнішньої трудової міграції та міжнародних зв`язків Державного центру зайнятості - забезпечити публікацію Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням в засобах масової інформації.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України і Державного центру зайнятості Міністерства праці України від 15.08.96 N ЛП-26/51 ( z0497-96 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.96 N 497/1522, "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном та Інструкції про умови і правила здійснення посередницької діяльності у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном та контроль за їх дотриманням".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника директора Державного центру зайнятості Кучерука В.К.

Голова Ліцензійної палати України                                                С.І.Третьяков

Директор Державного центру зайнятості                                       В.Г.Лук`яненко

Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
Державного центру зайнятості
22.02.99 N19/15

Інструкція

про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням I. Загальні положення

1. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" (803-12), "Про підприємництво" (698-12), постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" від 03.07.98 N 1020 (1020-98-п) та Положення про інспекцію по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24.06.91 N 47 (47-91-п).

2. Ця Інструкція визначає умови і правила здійснення підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням.

3. Дія Інструкції поширюється на всіх суб`єктів підприємницької діяльності (далі - посередники), незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які здійснюють діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

4. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном - діяльність посередників, яка включає збір достовірної інформації про наявність вакансій у роботодавців, ведення обліку осіб, які бажають працювати за кордоном, з метою подальшого їх працевлаштування, надання інформаційно-консультаційних послуг про наявність вакансій, умов та розміру оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців.

II. Особливі умови і правила провадження підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

5. Посередники можуть здійснювати свою діяльність за умов:

а) наявності приміщення, яке відповідає вимогам санітарних норм, обладнаного телефонним зв`язком та наочною письмовою інформацією про послуги, що надаються, їх вартість, а також адресу і телефон місцевого центру зайнятості;

б) реєстрації у місцевому центрі зайнятості за місцезнаходженням як платника зборів до державного фонду сприяння зайнятості населення;

в) наявності зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземними суб`єктами господарської діяльності про працевлаштування громадян України.

Якщо вищевказаний зовнішньоекономічний договір укладено з суб`єктом господарської діяльності, який є посередником, то обов`язковою умовою є наявність відповідного дозволу на здійснення посередництва у працевлаштуванні, оформленого згідно з законодавством країни, де офіційно зареєстровано головний орган управління (контора) іноземного суб`єкта господарської діяльності.

Вищевказані договори повинні відповідати вимогам Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) та Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв`язків і торгівлі України від 05.10.95 за N75 (z0367-95) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.10.95 за N367/903 (з подальшими змінами та доповненнями);

г) наявності дозволу компетентних органів іноземної влади іноземним суб`єктам господарської діяльності на працевлаштування громадян України (крім випадків посередництва у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників), оформленого згідно з законодавством країни, де офіційно зареєстровано головний орган управління (контора) іноземного суб`єкта господарської діяльності;

д) документи, зазначені у пп. "в" і "г" пункту 5, повинні бути перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України.

6. Під час здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з посередництвом у працевлаштуванні за кордоном, посередники зобов`язані виконувати такі правила:

а) надавати громадянам послуги, передбачені пунктом 4 цієї Інструкції, тільки в рамках укладених зовнішньоекономічних договорів;

б) вести повний облік своїх клієнтів та наданих їм послуг згідно з формою журналу єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги (додаток 1), прошнурованого, пронумерованого та завіреного інспекцією по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських - за місцем здійснення діяльності;

в) зберігати конфіденційність інформації, пов`язаної з обслуговуванням претендентів на працевлаштування;

г) повідомляти громадянина у письмовій (засвідченій цим посередником) формі про загальні умови праці та обставини, що стосуються його особисто або групи громадян, членом якої він є;

д) заповнювати реєстраційні картки громадян України за типовою формою N 1-ЕМ та подавати форму статистичної звітності відповідно до порядку, встановленого наказом Мінстату України від 31.01.96 N28 (z0054-96) "Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України", зареєстрованим Міністерством юстиції від 06.02.96 за N54/1079;

е) укладати з клієнтом письмовий договір, який повинен містити повну і достовірну інформацію про послуги з посередництва у працевлаштуванні, порядок оплати, строк дії договору, а також обов`язки і відповідальність сторін;

ж) якщо робота за кордоном передбачає надання послуг військового призначення або технічної допомоги у галузі військово-технічного співробітництва, то посередник зобов`язаний отримати відповідний дозвіл від Державної служби експортного контролю.

7. Під час здійснення зазначеної діяльності забороняється:

а) надавати громадянам недостовірну інформацію щодо характеру, умов та оплати праці, яка пропонується;

б) дискримінувати претендентів на працевлаштування за віком, статтю, походженням, за релігійними та світоглядними, політичними переконаннями, національністю, місцем проживання та іншими ознаками;

в) стягувати будь-які види попередніх оплат за посередництво у працевлаштуванні до остаточного укладення громадянином трудового договору з роботодавцем;

г) продавати адреси іноземних роботодавців, посередницьких фірм, державних органів зайнятості інших країн, оприлюднені у засобах масової інформації (зокрема, у мережі "Internet") без їхньої на те згоди та якщо надані оголошення не спрямовані на використання праці громадян України;

д) здійснювати посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном за тими трудовими договорами з роботодавцями, які не містять умов соціального захисту (зокрема, страхування) працівника, передбачених законодавством країни перебування;

е) пропонувати посередництво у працевлаштуванні громадян на роботу за видами діяльності, які заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України чи міжнародними нормами;

ж) пропонувати посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, що пов`язана із застосуванням зброї, військової техніки, як інструктора з бойової підготовки та з метою служби у військових підрозділах іноземних країн або в будь-яких інших військових формуваннях, угрупованнях;

з) передача суб`єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі.

Реклама посередника повинна відповідати вимогам законодавства про рекламу. Посередник повинен зазначати в рекламі своє повне найменування, адресу, номер ліцензії та орган ліцензування, що її видав.

8. Посередники зобов`язані не порушувати прав та інтересів громадян, що охороняються законом, та несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

III. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

9. Контроль за додержанням посередниками особливих умов і правил здійснення посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється Ліцензійною палатою України, її представництвами, Державним центром зайнятості та інспекціями по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

10. Контроль передбачає проведення перевірок, аналіз матеріалів перевірок про діяльність, на яку видається ліцензія, оформлення наслідків перевірок та прийняття відповідного рішення.

11. Види перевірок та періодичність їх проведення:

а) планові перевірки - один раз протягом року;

б) повторні перевірки - після встановленого строку для усунення порушень;

в) позапланові перевірки:

якщо за наслідками перевірок контролюючими органами виявлено факти, які свідчать про порушення посередником норм законодавства;

у разі неподання посередником в установлений строк документів обов`язкової звітності, передбачених діючим законодавством;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з посередником, якщо суб`єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальних підтверджень, на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту.

12. Наслідки перевірки оформляються актом, в якому дається оцінка стану дотримання умов і правил здійснення посередництва у працевлаштуванні та загальний висновок про можливість подальшого здійснення посередництва у працевлаштуванні і який у 5-денний термін надсилається до Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики, а його копії залишаються в органі, що здійснив перевірку, та у посередника, якого перевірено.

IV. Зупинення та анулювання дії ліцензії

13. У разі порушення посередниками особливих умов і правил, передбачених підпунктами "а" і "б" пункту 5 та підпунктами "б", "в", "г", "д" і "е" пункту 6 цієї Інструкції, відповідні органи державної служби зайнятості або Ліцензійна палата і її представництва на підставі акта перевірки надають припис або розпорядження про усунення порушень за визначений термін.

Загальний строк для усунення порушень та виконання припису або розпорядження - 30 днів. Надання посередником пояснень про допущені порушення - 3 дні.

У разі невиконання посередником у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати і її представництв або припису державної служби зайнятості, Державний центр зайнятості має право зупинити дію ліцензії.

У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення дії ліцензії, державна служба зайнятості приймає рішення про поновлення її дії.

14. У разі порушення посередником особливих умов і правил, передбачених підпунктами "в", "г" і "д" пункту 5, підпунктом "а", "д" пункту 6, пункту 7, а також несвоєчасного повідомлення про зміну адреси чи відомостей, вказаних у ліцензії (протягом десятиденного строку), недостовірності відомостей у заяві на видачу ліцензій та документів, що додаються до неї, повторного порушення особливих умов і правил, передбачених у пункті 13 цієї Інструкції, ліцензія анулюється, за рішенням Державного центру зайнятості, на підставі акта перевірки або на підставі обґрунтованого подання Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, органів прокуратури, органів місцевого самоврядування або Ліцензійної палати України.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності.

15. Вмотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться у письмовій формі до відома посередника у 5-денний термін.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається до Ліцензійної палати України та податкового органу за місцезнаходженням посередника.

Діяльність посередника у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання припиняється.

16. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржено посередником у судовому порядку.

Прикінцеві положення

Посередники, які отримали ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу, в т.ч. за кордоном, після введення в дію цієї Інструкції повинні привести свою діяльність у відповідність її вимогам у місячний термін.

Начальник Управління ліцензування економічної діяльності                     О.В.Єфремов

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства

про зайнятість населення                                                                       А.І.Захарченко

Останні новини

Анонси 

Погода