back

17-06-2008 15:11


Більш детальну інформацію можна отримати
ТУТ


Однією з адміністративних послуг, що надається Головним управлінням юстиції у Чернігівській області, є реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Надання даного виду послуг здійснюється у відповідності до статті 24 Закону України „Про нотаріат”, Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5, Стандарту надання адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2010 № 338/5.

Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність, особисто подає до відділу нотаріату Головного управління юстиції у Чернігівській області заяву та акт про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим Законом України "Про нотаріат" вимогам. У заяві зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю (додаток 2 до наказу Головного управління юстиції у Чернігівській області від 01.11.2011 № 603/1).

До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності додаються:

- свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його нотаріально засвідчена копія;

- документ, що підтверджує право власності або право оренди на приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його нотаріально засвідчена копія;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю;

- дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

- паспорт громадянина України та трудова книжка.

Заява та документи оглядаються уповноваженою особою, паспорт повертається особі, яка його подала. У разі відповідності їх встановленим вимогам, заява з доданими до неї документами реєструється в Журналі реєстрації вхідних документів Головного управління юстиції у Чернігівській області.

Звернення за консультаціями, отримання довідок з питань реєстрації приватної нотаріальної діяльності та подача документів, необхідних для цього, особами, які мають намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність, здійснюється у дні та години, визначені графіком прийому осіб, які мають намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність (додаток 2 до наказу Головного управління юстиції у Чернігівській області від 27.04.2010 № 221/1).

Скарга на дії працівників управлінь юстиції щодо недотримання Стандарту надання адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2010 № 338/5, розглядається Головним управлінням юстиції у Чернігівській області або Міністерством юстиції в установленому законодавством порядку.

Відмова у реєстрації приватної діяльності може бути оскаржена до суду в місячний строк з дня її одержання.


Наказ Головного управління юстиції в Чернігівській області
"Про затвердження Порядку прийому та видачі документів, необхідних для реєстрації приватної нотаріальної діяльності" від 27.04.2010Наказ Головного управління юстиції в Чернігівській області
"Про втрату чинності пункту 1 наказу від 27.04.2010 № 221/1" від 1.11.2011Наказ Міністерства юстиції України від 13.10.2011 N 3166/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 31.08.2009 N 1555/5 ( v1555323-09 )Зміни в системі нотаріату

01.10.2008 прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат”, відповідно до якого:

1. розширено повноваження приватних нотаріусів, зокрема, це стосується оформлення спадщини, вжиття заходів до охорони спадкового майна, видачі свідоцтв про право на спадщину та видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них, однак, слід зазначити, що ці положення щодо повноважень приватних нотаріусів наберуть чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто, 1 червня 2009 року. На нашу думку, ці зміни зумовлять розподіл навантаження по оформленню спадщини між державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами, а також, сприятимуть налагодженню обслуговування населення на місцях.

2. посадові осіби органів місцевого самоврядування вправі лише вживати заходи щодо охорони спадкового майна; посвідчувати заповіти (крім секретних); видавати дублікати посвідчених ними документів (стаття 37 Закону України „Про нотаріат”).

Отже, населення, що проживає в селах та селищах області з метою посвідчення довіреностей необхідно буде звертатися безпосередньо до нотаріусів. При цьому, необхідно звернути увагу, що відповідно до частини 4 статті 245 Цивільного кодексу України довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

3. збільшилися вимоги до кандидатів на проходження стажування, так, особа повинна мати стаж роботи у сфері права не менше трьох років та збільшено термін проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з шести місяців до одного року. При цьому, керівником стажування може бути державний чи приватний нотаріус, який має стаж нотаріальної діяльності не менше 10 років.

4. крім того, внесеними змінами розширилося коло заходів для забезпечення таємниці вчинення нотаріальної дії (відповідно до змін з’явилося визначення – „нотаріальна таємниця”), а також коло осіб, на яких розповсюджується обов’язок дотримання нотаріальної таємниці, зокрема, нотаріус, посадові особи органів місцевого самоврядування та стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо особі надавалася правова допомога чи особа знайомилася з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Право отримати довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріусів, мають фізичні та юридичні особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії, а у разі смерті особи чи визнання її померлою такі довідки видаватимуться спадкоємцям померлого. У разі визнання особи безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно відсутнього, також має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена опіка.

Законом передбачені окремі умови реалізації права на заняття нотаріальною діяльністю, так, особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту в установленому Міністерством юстиції України порядку.

Внесеними змінами розширено перелік підстав для відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій, а саме: нотаріусу не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії; у нотаріуса є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства; особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення; особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов`язані з її вчиненням та в інших випадках, передбачених цим Законом. Цей перелік не є вичерпним.

Розширено можливості отримання дублікату, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, а саме: не тільки у зв’язку з втратою, а й зіпсуванням документа.

Також, розширено перелік підстав анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю також збільшено, а саме: набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії та знищення нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів. Крім зазначених, такими підставами є: втрата громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання; винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності; винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав; винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов`язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою; неодноразове порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; невідповідність нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров`я, що перешкоджає нотаріальній діяльності; порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою статті 3 (заборони займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об`єднань, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, перебувати у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час), частиною першою статті 8 (обов’язку збереження нотаріальної таємниці) та статтею 9 цього Закону (обмеження у праві вчинення нотаріальних дій на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім’я і від імені працівників даної нотаріальної контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом).

Останні новини

Анонси 

Погода