Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
































                    02 Грудня 2014 16:24


                    Довідка
                    щодо впровадження проектів міжнародної технічної допомоги
                    в Чернігівській області

                    Міжнародна технічна допомога (МТД) – ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

                    Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» затверджено Порядок, який визначає процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів).

                    Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:

                    •  • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
                    • • робіт і послуг;
                    • • прав інтелектуальної власності;
                    • • фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
                    • • інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

                    Чернігівська обласна державна адміністрація приділяє значну увагу підвищенню інвестиційної привабливості регіону, зосереджуючи свої зусилля на розвитку міжнародного співробітництва, створенню сприятливих умов для ведення бізнесу.

                    Поліпшення бізнес клімату та активізація інвестиційних процесів визначені облдержадміністрацією як стратегічні напрями розвитку регіону.

                    В умовах обмеженості бюджетного фінансування значна увага в області приділяється залученню позабюджетних ресурсів, міжнародної технічної допомоги, грантів тощо.

                    Напрацьований значний досвід співробітництва з міжнародними організаціями. Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром Проектів: ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ фаза», ПРООН «Clima East: збереження та стале використання торфовищ», ЄС «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», ЄС/SUDEP «Модернізація вуличного освітлення у м. Мена».

                    Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» впроваджується в області з 2008 року за підтримки обласної державної адміністрації та обласної ради.

                    В реалізації І та ІІ фази Проекту приймали участь відповідно 8 «пілотних» районів – І фаза (Коропський, Щорський, Срібнянський, Ріпкинський, Менський, Борзнянський, Корюківський, Куликівський) та 6 районів – ІІ фаза (Бахмацький, Городянський, Корюківський, Куликівський, Чернігівський та Щорський).

                    В кожному з районів створено та юридично зареєстровано – 69 громадських організацій, якими реалізовано 76 мікропроектів на загальну вартістю близько 12 млн. грн.

                    Для продовження співпраці 2 жовтня 2014 р. підписано Угоду про подальше партнерство між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, яка є дійсною до 31 березня 2018 р.

                    У 2016 році продовжується реалізація третьої фази Проекту у якій беруть участь:

                    - з реалізації інфраструктурної складової: Бахмацький, Бобровицький, Городнянський та Срібнянський райони. Створеними громадськими об’єднаннями, впроваджується 16 мікропроектів, реалізацію яких передбачається завершити до кінця 2016 року. Станом на 01.12.2016 року повністю реалізовані 11 мікропроектів.

                    - на умовах співробітництва територіальних громад: Борзнянський, Варвинський, Прилуцький та Семенівський райони. Створено 4 громадських об’єднання, якими реалізуються 4 мікропроекти, що пройшли узгодження з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. На даний час реалізовано 1 мікропроект (впровадження енергозберігаючих заходів в ДНЗ № 6 «Сонечко» м. Семенівка). Роботи по впровадженню решти мікропроектів тривають.

                    - муніципальний компонент у містах Ніжин та Прилуки. Протягом року були реалізовані спільні мікропроекти ПРООН з міськими радами 5 ОСББ у м. Ніжин та 4 ОСББ у м. Прилуки. Крім цього, реалізовані мікропроекти в школах №2 та №9 м. Ніжина, школі №6 та дитячому навчальному закладі №4 м. Прилуки.

                    Розпочато реалізацію спільних мікропроектів ПРООН з міськими радами: 5 ОСББ і 3 – проекти «розумне місто» у м. Ніжин та 5 ОСББ і 1 – проект «розумне місто»у м. Прилуки.

                    Впровадження мікропроектів покращує інфраструктуру населених пунктів, сприяє налагодженню діалогу між представниками влади та громадами та подальшому вирішенню існуючих проблем на умовах співфінансування.

                    Реалізовані проекти підвищують якість надання послуг, зокрема за рахунок виконання енергозберігаючих заходів покращуються умови навчання дітей у школах, перебування у дитячих садках, та умови проживання населення: якість надання медичної допомоги, реконструйоване вуличне освітлення, збудовані водогони, тощо.

                    В рамках Проекту ПРООН «Clima East: збереження та стале використання торфовищ» здійснювалось відновлення деградованих земель з їх використанням під пасовища, створено природоохоронний об’єкт – регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» площею 6122,6991 га. Також створені та функціонують сільськогосподарські кооперативи у селах Кукшин та Вертіївка Ніжинського району («Калина», «Вертіївський»). Реконструйовано приміщення житлової будівлі під пункт прийому молока та цеху з переробки молока у с. Кукшин Ніжинського району.

                    Здійсненню демократичних змін сприяє участь області у реалізації проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», метою якого є підтримка місцевих організацій громадянського суспільства, зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях. Організації громадянського суспільства мали можливість отримати досвід шляхом навчання та просвітництва в сфері прав людини.

                    В ході реалізації проекту «Модернізація вуличного освітлення у м. Мена» програми Європейського Союзу SUDEP «Підтримка міст Східного Партнерства в імплементації Планів дій сталого енергетичного розвитку (SEAP) в рамках Угоди Мерів» завершено установку 124 сучасних світильників системи вуличного освітлення. До кінця 2016 року передбачено замінити в м. Мена 1403 світильники, а також оновити електромережі та щитові.

                    Модернізація вуличного освітлення дасть змогу провести роботи по забезпеченню якісного освітлення міста, зменшення експлуатаційних витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення міста та підвищення рівня благоустрою міста.

                    Крім того, облдержадміністрація є територіальним координатором проекту «Угода мерів – Схід» та забезпечує стратегічне керівництво і технічну підтримку муніципалітетів, які її підписали. На сьогодні наявні 12 міст-підписантів (Варва, Носівка, Городня, Ніжин, Н-Сіверський, Сосниця, Сновськ (Щорс), Мена, Чернігів, Прилуки та Короп, Корюківка). Завдяки участі в Угоді мерів міста матимуть можливість отримати позитивні досягнення у сфері реалізації проектів з використанням енергоефективних технологій, збільшення доступності енергії, створення нових робочих місць, поліпшення соціального та економічного добробуту.

                    З метою надання консультаційної та практичної допомоги малим та середнім підприємствам області Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ) за підтримки Чернігівської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках проведено цикл семінарів (модулів) «Ресурсоефективне та чисте виробництво як інструмент підвищення конкурентоспроможності малих та середніх промислових підприємств Чернігівського регіону», що організовувався в рамках проекту Організацій Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) міжнародної програми «Екологізація економік країн Східного партнерства ЄС» EaP GREEN.

                    Програма спрямована на досягнення кращих еколого-економічних показників шляхом скорочення споживання сировини та втрат ресурсів у процесі виробництва.

                    Завдання ЦРЕЧВ реалізовувалися шляхом створення Клубу ресурсоефективного виробництва для малого та середнього бізнесу в якому взяло участь 21 підприємство області.

                    По закінченню проведення семінарів-навчань учасників Клубу РЕЧВ нагороджено сертифікатами від ЮНІДО (13 підприємств). На даний час учасники Клубу ЦРЕЧВ займаються впровадженням розроблених заходів для досягнення кращих еколого-економічних показників та підвищення конкурентоспроможності підприємств.

                    З метою пошуку потенційних інвесторів, залучення міжнародної технічної допомоги підготовлено Реєстр кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги, який розміщено на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Крім того, постійно висвітлюються новини щодо оголошених конкурсів та можливих грантів, також актуальна інформація розповсюджуються серед потенційних реципієнтів.

                    Для поглиблення міжнародної співпраці та забезпечення ефективної взаємодії з міжнародними організаціями у кожній адмінтериторії визначено уповноважених осіб з питань активізації діяльності із залучення позабюджетних коштів для покращення економічного та соціального розвитку області.

                    На сьогодні приймається активна участь у наступних грантових програмах:

                    Проект людської безпеки Програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних Справ Японії. По закінченню І етапу дослідження на отримання грантової допомоги було відібрано 3 проекти, подані медичними закладами області (КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер», КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» та Корюківська центральна районна лікарня).

                    Наразі розглядається питання надання безвідплатної фінансової допомоги переможцю Програми - КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».

                    Разом з тим, зараз активно готуються заявки від районів області та м. Чернігова на участь у програмі «Кусаноне» на наступний рік.

                    Програма Територіального Співробітництва Білорусь – Україна.

                    На участь у Програмі подала заявку Чернігівська обласна асоціація сільського зеленого туризму «Сіверянські обереги» з проектом «Стійкий транскордонний туризм – стійкий розвиток прикордонних територій». На даний час заявка знаходиться на розгляді конкурсної комісії.

                    Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (Альянс-Україна). Обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом подано заявку з проектом: «Розбудова довгострокової системи надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки серед груп найвищого ризику та ЛЖВ в Україні». На даний час Центр отримав 6 персональних комп’ютерів.

                    Всеукраїнський конкурс зі створення всеукраїнської мережі екологічного освіти «10х10». У десятку переможців конкурсу у номінації «Дошкільний навчальний заклад» та «Загальноосвітній навчальний заклад» увійшли: Дошкільний навчальний заклад №8 центру В.О. Сухомлинського Прилуцької міської ради, Н-Сіверський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Дзвіночок», Дошкільний навчальний заклад №1 комбінованого типу «Світлячок» Борзнянської міської ради, Дягівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Менської районної ради та Остерська гімназія Козелецької районної ради. Нагородження переможців відбулось 7 вересня 2016 року в м. Київ під час науково-практичної конференції «Модернізація ЖКГ – основа забезпечення належного рівня якості життя та сталого розвитку громад», на якій керівники закладів отримали дипломи та спеціальний кубок від організаторів виставки.

                    Конкурс інноваційних та технологічних проектів у агросфері «АGRO CHALLENGE». На Конкурс подано заявку сформовану Групою з членів Ніжинської міської ради та кандидату економічних наук Національного Університету біоресурсів і природокористування за напрямком «точне землеробство».

                    Конкурс освітніх проектів з питань зміни клімату та адаптації у рамках програми «Climate Forum East II» (CFE II), який реалізується за підтримки ЄС. У конкурсі прийняли участь:

                    - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя з проектом на тему: «Кліматичні зміни на Чернігівщині: регіональні особливості, наслідки, ризики, моделі адаптації»;

                    - Чернігівський національний технологічний університет з проектом на тему: «Думай екологічно, споживай свідомо, живи зелено».

                    Конкурс грантових проектів за підтримки благодійної організації «Майбутнє Чернігівщини». Громадськістю Щорського району було подано 11 заяв. До 12 жовтня тривав збір підписів на їх підтримку, після чого будуть визначені переможці.

                    Фонд Кличко – всеукраїнська благодійна організація, що спрямована на розвиток спорту, науки та освіти. У проекті взяли участь: Козелецька ЗОШ №3 та ДЮСШ смт.Козелець.

                    Конкурс програми Поліція і спільнота Міжнародної організації IREX, що має на меті вибудувати плідну співпрацю між поліцією та тими, для кого вона працює і кого захищає. У конкурсі прийняла участь громадська організація “Козелеччина туристична”. Також у 2016 році були подані наступні заявки:

                    Гранти від Британської Ради. Ініціативною групою громадських активістів Городнянського району розроблено проект «Городня-місто сили», що отримав грантову підтримку у фонді «Британської ради» у розмірі 15,0 тис,грн. для розвитку силових секцій району. На кошти від гранту було придбано спортивний інвентар для силових видів спорту та спортивний одяг із логотипами проекту, а також організовувались та проводились змагання.

                    Городнянська школа мистецтв розробила та подала в квітні місяці п.р. проект під назвою «Шляхами великого кобзаря», який успішно пройшов конкурс та отримав фінансування в розмірі 7000 гривень. Метою даного конкурсу було виїзд учнів школи до мальовничих місць с.Седнєва та змалювання пейзажів. На кошти від гранту було придбано приладдя для малювання та оплачено транспортні витрати.

                    Компанія Grammarly. Відділ освіти Корюківської райдержадміністрації прийняв участь у програмі щодо безкоштовної коректури текстів англійською для громадських організацій від Grammarly та отримав індивідуальну ліцензію на повну версію сервісу автоматизованої перевірки англійських текстів терміном на один рік.

                    На сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації в рубриці «Гранти міжнародної технічної допомоги» постійно висвітлюються актуальні грантові програми. Подавати заявки для участі можливо як на постійній основі, так і за визначеним терміном.

                     

                     

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua